Metformine, een veel gebruikt medicijn bij diabetes 2 om de bloedglucose spiegel te reguleren, blijkt ziektevrije tijd en algehele overlevingstijd sterk te verbeteren bij eierstokkankerpatienten
Metformine, een veelgebruikt medicijn bij suikerziekte - diabetes, blijkt het risico op het ontwikkelen van leverkanker bij patiënten met type 2 diabetes significant te verlagen.
Metformine: Kankerpatiënten met diabetes (type 2) die metformine gebruiken overleven langer en blijven langer zonder ziekteprogressie dan kankerpatienten plus suikerziekte die geen metaformine gebruiken. Zelfs beter dan kankerpatienten zonder diabetes
Metformin geeft in vergelijking met insuline een lager risico op hart- en vaatziekten, sterfte door alle oorzaken en ernstige infectie - acidose bij patiënten met diabetes 2 - suikerziekte
Metformin aanvullend op standaard behandeling geeft significant betere ziektevrije overleving na 5 jaar bij eierstokkanker in vergelijking met geen metformin
Metformin, een veelgebruikt middel bij diabetes 2, blijkt samen met chemo sleutelrol te spelen bij blokkeren van stamcellen die kankercellen vormen.
Metformin en Zyflamend, een kruidencombinatie vergelijkbaar met prostasol stopt progressie van prostaatkanker waar hormoontherapie en chemo faalden bij vier mannen met vergevorderde prostaatkanker.
Spiraaltje en metformin bij diabetici blijken het risico op ontwikkelen van eierstokkanker minder te maken. Blijkt uit twee reviewstudies
Statine gebruik alleen of in combinatie met metformine geeft prostaatkankerpatienten met hoog risico factoren 32 procent minder kans om te overlijden aan alle oorzaken en 54 procent minder kans te overlijden specifiek aan prostaatkanker.