Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

12 januari 2019: ik kreeg een vraag over Zyflamend en wil toch dit artikel eens naar voren halen want alle vier de casestudies die hieronder beschreven worden geven goede resultaten te zien voor mannen met stijgende PSA. Lees maar eens hieronder. 

Foto is van Memorial Sloan Kettering Cancer Centre dat ook goede informatie over Zyflamend heeft.

Zyflamend

27 december 2016: Bron: Case Rep Oncol Med. 2015; 2015: 471861.:

Dat bepaalde voedingsstoffen zoals groene thee, curcumine - kurkuma, gember enz. goede invloed hebben op het voorkomen en onder controle houden van prostaatkanker is algemeen wel bekend. (zie literatuurlijst specifiek voor prostaatkanker.) Of denk aan de waarde van prostasol waarvan ik weet dat veel mannen met beginnende prostaatkanker dat met succes gebruiken. Maar ook blijkt dat bepaalde voedingsstoffen ook bij gevorderde prostaatkanker al of niet aanvullend op standaard behandelingen een waarde kunnen hebben. Een grote waarde als je onderstaande vier case studies bekijkt.

Afgelopen week was ik aan het zoeken in Pubmed en kwam een case studie tegen van vier prostaatkankerpatienten met vergevorderde prostaatkanker. En heel opmerkelijk alle vier de mannen kregen hun progressie van hun PSA en progressie van hun prostaatkanker onder controle waar hormoontherapie en / of chemo hadden gefaald. En eigenlijk op een hele simpele manier. Bij alle vier de mannen begon hun PSA te dalen en verbeterde de kwaliteit van leven, ook omdat hun kankerprogressie stopte, nadat ze waren begonnen met metformin (een diabetesmedicijn) en/of met Zyflamend, een samengestelde kruidenmix van kurkuma, 'heilige' basilicum, groene thee, oregano, gember, rozemarijn, Chinese gouddraad, hu zhang, berberis, en basilicum 'skullcap'.

Het studierapport laat ook de grafieken zien van de PSA enz. van de mannen die mee deden aan deze case studies.

Hier een korte samenvatting van elke case studie:

Case studie 1:

Case 1 beschrijft het verhaal van een 81-jarige Afro-Amerikaanse man die met prostaatkanker werd gediagnosticeerd in 1974 en een radicale prostatectomie (operatieve verwijdering van de prostaat) onderging. In 1987 werd hij pallatief bestraald.  Sinds 1994 gebruikt hij een vorm van hormoontherapie, in eerste instantie op een intermitterend schema (intermitterend = aantal maanden wel en dan weer paar maanden niet). In september 2011 begon hij met Zyflamend, één tablet tweemaal daags oraal voor zijn hormoon-resistente prostaatkanker. Zijn PSA (prostaat-specifieke antigeen) niveau nam eerst toe tot 4,5, maar een botscan was negatief voor uitzaaiingen. Zyflamend verlichtte wel zijn reumatische pijnen, en zijn gevoel van welzijn werd daardoor ook voortdurend beter. Ook zakte na verloop van tijd zijn PSA. Meer dan een jaar later is zijn PSA gedaald tot 0,4 en bleef stabiel gedurende nu bijna 2 jaar.

Opmerkelijk dat deze man al 36 jaar met prostaatkanker leeft en blijkbaar ook inmiddels met goede kwaliteit van leven. Terwijl de eerste diagnose was op een leeftijd (45 jaar) dat nog veel mannen eraan overlijden.

Hieronder zijn grafieken van PSA metingen (a) en (b) zijn van hem. (c) is van case studie 3.

PSA grafiek van patient 1

Case studie 2:

In voorbeeld 2 wordt een 60-jarige blanke man beschreven die met prostaatkanker werd gediagnosticeerd in januari 2010. Zijn PSA was 62, en zijn Gleason score bedroeg 9 (4 + 5). In maart 2010 onderging hij een radicale prostatectomie (operatieve verwijdering van de prostaat). Zijn pathologische ziekte stadium was T3aN1. In juli 2010 begon hij met een hormoontherapie. Hij had uitzaaiingen in de lymfeklieren, maar geen botmetastases. In juni 2011 kreeg hij immuuntherpaie met sipuleucel-T (Provenge). In januari 2013 begon hij met abiraterone. Zijn PSA daalde van 844,2 naar 182,5. In november 2013 was zijn PSA weer verhoogd tot 216,6. daarna werd metformin (500 mg tweemaal daags oraal in te nemen) toegevoegd aan de abiraterone. Verrassenderwijs daalde zijn PSA tot 94,0 in de daaropvolgende 6 maanden. Zover ik het goed begrijp was op het moment dat de studie werd beschreven de bovenstaande situatie van de man. Of de PSA daarna nog verder is gedaald durf ik dus niet te zeggen want de studie is gepubliceerd in 2015 en de grafiek loopt niet verder dan juli 2014.

Zie de grafiek (b) in bovenstaande grafiek is van patiënt 2.

Case studie 3:

Case studie 3 beschrijft een 64-jarige blanke man die met prostaatkanker werd gediagnosticeerd in augustus 2007. Zijn PSA was 93, zijn Gleason score bedroeg 9 (4 + 5), en hij had in het bekken aangetastte lymfklieren bij de diagnose. Hij kreeg zowel chemo met wekelijks docetaxel 25 mg / m2, als hormoontherapie, gevolgd door een radicale prostatectomie (operatieve verwijdering van de prostaat) in september 2009. Zijn pathologische ziektestadium was T3aN0, en zijn chirurgische marges waren negatief. (blijkbaar was alle zichtbare tumorweefsel dus weggehaald).

In november 2012, ontwikkelde hij een recidief in de lymfklieren en begon opnieuw met hormoontherapie. In maart 2013 werden bij hem uitgebreide uitzaaiingen in de lever, bot, lymfklieren en blaas geconstateerd. Hoewel zijn klachten verbeterden en zijn lever uitzaaiingen en de blaas laesies krompen, bleef zijn PSA waarde stijgen van 6,7 tot 34,0 tijdens en na 8 kuren palliateive chemotherapie bestaande uit cabazitaxel en carboplatin. In augustus 2013, werd metformine (500 mg oraal tweemaal daags) aan de chemotherapie toegevoegd. En heel opmerkelijk vanaf dat moment nam zijn PSA af met deze combinatiebehandeling (pijl, Zie in eerder gegeven grafiek figuur 1 (c) welke van patient 3 is.

Tekst van patiënt 4 gaat verder onder foto

Foto hieronder: CT bevindingen van levermetastasen en de respons op de behandeling van patiënt 3.

PSA en scan van patient 3

 Case studie 4:

Case 4 beschijft een 76-jarige blanke man die met prostaatkanker werd gediagnosticeerd in 1994 en een radicale prostatectomie onderging. In 1995 werd hij palliatief bestraald. In 1999 kreeg hij hormoontherpaie met leuprolide en vervolgens werd een bilaterale orchidectomie (zaadballen worden verwijderd) uitgevoerd. In oktober 2010, ontwikkelde hij een recidief in de prostaat, uit een biopsie een tumor van het type adenocarcinoom met een Gleason score van 8 (4 + 4).

Van augustus 2011 tot juli 2013, kreeg hij chemotherapie bestaande uit docetaxel en cabazitaxel en werd vervolgens nog een keer een kuur met docetaxel. Helaas, zijn PSA niveau bleef stijgen naar 15,1. In augustus 2013 beëindigde hij chemotherapie en kreeg een onderhouds regiem bestaande uit Zyflamend één tablet tweemaal daags oraal en metformine 500 mg oraal tweemaal daags. En heel opmerkelijk zijn PSA daalde tot 4,5 in november 2013 en was <0,1 in januari 2014.

Conclusie:

De onderzoekers concluderen op basis van o.a. deze vier case studies:

In deze case studies vermelden wij het klinisch beloop van 4 patiënten met een klinische respons op de combinatie behandeling met metformin en / of Zyflamend. Doordat metformin en / of Zyflamend zich richten op de prostaatkanker stamcellen en de tumor micro-omgeving, kunnen metformin en / of Zyflamend een alternatief zijn als een nieuw middel voor het behandelen van prostaatkanker om daarmee het therapeutische voordeel van de conventionele behandelingen te verbeteren.

Uiteraard pleiten de onderzoekers voor meer klinische gerandomiseerde grootschaliger studies en is ook nodig m.i., maar ik vond deze case studies zo interessant dat ik deze hier heb gepubliceerd met ook interessante literatuurlijst erbij. In het studierapport beschrijven de onderzoekers ook hoe zij denken dat metformin en Zyflamend zo goed werken, waar deze middelen op ingrijpen, maar is mij te ingewikkeld om dat te vertalen, maar artsen zullen ongetwijfeld dit wel begrijpen.

Het volledige studierapport: Maintenance Therapy Containing Metformin and/or Zyflamend for Advanced Prostate Cancer: A Case Series is gratis in te zien met dus uitstekende beschijvingen van werkingsmechansime van metformin en Zyflamend.

Hier het abstract plus referentielijst:

We propose a maintenance regimen with metformin and/or Zyflamend that targets cancer stem cells and the tumor microenvironment to keep the cancer dormant and prevent it from activation from dormancy. Herein, we report the clinical course of four patients who experienced a clinical response after treatment with metformin and/or Zyflamend

Case Rep Oncol Med. 2015; 2015: 471861.
Published online 2015 Mar 15. doi:  10.1155/2015/471861
PMCID: PMC4377453

Maintenance Therapy Containing Metformin and/or Zyflamend for Advanced Prostate Cancer: A Case Series

Abstract

Metformin is derived from galegine, a natural ingredient, and recent studies have suggested that metformin could enhance the antitumor effects of hormone ablative therapy or chemotherapy and reduce prostate cancer-specific mortality. Zyflamend is a combination of herbal extracts that reduces inflammation and comprises turmeric, holy basil, green tea, oregano, ginger, rosemary, Chinese goldthread, hu zhang, barberry, and basil skullcap. We propose a maintenance regimen with metformin and/or Zyflamend that targets cancer stem cells and the tumor microenvironment to keep the cancer dormant and prevent it from activation from dormancy. Herein, we report the clinical course of four patients who experienced a clinical response after treatment with metformin and/or Zyflamend.

Conclusion

Here, we report the clinical course of 4 patients who experienced a clinical response to combination therapy with metformin and/or Zyflamend. By targeting prostate cancer stem cells and the tumor microenvironment, metformin and/or Zyflamend could provide an alternative if not novel means of treating prostate cancer and enhance the therapeutic benefit of conventional treatments.

Acknowledgments

This work was supported in part by the National Institutes of Health through MD Anderson's Cancer Center Support Grant CA016672 and the Realan Foundation. The authors thank Herbert C. Bradshaw for his insights and comments and Markeda L. Wade for her editing of the paper.

Conflict of Interests

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

References

1. Huggins C., Hodges C. V. Studies on prostatic cancer: effects of castration, of estrogen, and of androgen injection on serum phosphatases in metastatic carcinoma of the prostate. Cancer Research. 1941;1:293–297. [PubMed]
2. de Bono J. S., Logothetis C. J., Molina A., et al. Abiraterone and increased survival in metastatic prostate cancer. The New England Journal of Medicine. 2011;364(21):1995–2005. doi: 10.1056/nejmoa1014618. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
3. Scher H. I., Fizazi K., Saad F., et al. Increased survival with enzalutamide in prostate cancer after chemotherapy. The New England Journal of Medicine. 2012;367(13):1187–1197. doi: 10.1056/nejmoa1207506. [PubMed] [Cross Ref]
4. Tannock I. F., de Wit R., Berry W. R., et al. Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer. The New England Journal of Medicine. 2004;351(15):1502–1512. doi: 10.1056/nejmoa040720. [PubMed] [Cross Ref]
5. De Bono J. S., Oudard S., Ozguroglu M., et al. Prednisone plus cabazitaxel or mitoxantrone for metastatic castration-resistant prostate cancer progressing after docetaxel treatment: a randomized open-label trial. The Lancet. 2010;376:1147–1154. doi: 10.1016/s0140-6736(10)61389-x. [PubMed] [Cross Ref]
6. Kantoff P. W., Higano C. S., Shore N. D., et al. Sipuleucel-T immunotherapy for castration-resistant prostate cancer. The New England Journal of Medicine. 2010;363(5):411–422. doi: 10.1056/nejmoa1001294. [PubMed] [Cross Ref]
7. Margel D., Urbach D. R., Lipscombe L. L., et al. Metformin use and all-cause and prostate cancer-specific mortality among men with diabetes. Journal of Clinical Oncology. 2013;31(25):3069–3075. doi: 10.1200/jco.2012.46.7043. [PubMed] [Cross Ref]
8. Jiralerspong S., Palla S. L., Giordano S. H., et al. Metformin and pathologic complete responses to neoadjuvant chemotherapy in diabetic patients with breast cancer. Journal of Clinical Oncology. 2009;27(20):3297–3302. doi: 10.1200/JCO.2009.19.6410. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
9. He X.-X., Tu S. M., Lee M.-H., Yeung S.-C. J. Thiazolidinediones and metformin associated with improved survival of diabetic prostate cancer patients. Annals of Oncology. 2011;22(12):2640–2645. doi: 10.1093/annonc/mdr020.mdr020 [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
10. Nobes J. P., Langley S. E. M., Klopper T., Russell-Jones D., Laing R. W. A prospective, randomized pilot study evaluating the effects of metformin and lifestyle intervention on patients with prostate cancer receiving androgen deprivation therapy. BJU International. 2012;109(10):1495–1502. doi: 10.1111/j.1464-410x.2011.10555.x. [PubMed] [Cross Ref]
11. Vazquez-Martin A., Oliveras-Ferraros C., Cufí S., Del Barco S., Martin-Castilloand B., Menendez J. A. Metformin regulates breast cancer stem cell ontogeny by transcriptional regulation of the epithelial-mesenchymal transition (EMT) status. Cell Cycle. 2010;9(18):3807–3814. doi: 10.4161/cc.9.18.13131. [PubMed] [Cross Ref]
12. Capodice J. L., Gorroochurn P., Cammack A. S., et al. Zyflamend in men with high-grade prostatic intraepithelial neoplasia: results of a phase I clinical trial. Journal of the Society for Integrative Oncology. 2009;7(2):43–51. doi: 10.2310/7200.2009.0012. [PubMed] [Cross Ref]
13. Bemis D. L., Capodice J. L., Anastasiadis A. G., Katz A. E., Buttyan R. Zyflamend, a unique herbal preparation with nonselective COX inhibitory activity, induces apoptosis of prostate cancer cells that lack COX-2 expression. Nutrition and Cancer. 2005;52(2):202–212. doi: 10.1207/s15327914nc5202_10. [PubMed] [Cross Ref]
14. Sandur S. K., Kwang S. A., Ichikawa H., et al. Zyflamend, a polyherbal preparation, inhibits invasion, suppresses osteoclastogenesis, and potentiates apoptosis through down-regulation of NF-κB Activation and NF-κB-regulated gene products. Nutrition and Cancer. 2007;57(1):78–87. doi: 10.1080/01635580701268295. [PubMed] [Cross Ref]
15. Huang E.-C., McEntee M. F., Whelan J. Zyflamend, a combination of herbal extracts, attenuates tumor growth in murine xenograft models of prostate cancer. Nutrition and Cancer. 2012;64(5):749–760. doi: 10.1080/01635581.2012.689413. [PubMed] [Cross Ref]
16. Huang E.-C., Chen G., Baek S. J., et al. Zyflamend reduces the expression of androgen receptor in a model of castrate-resistant prostate cancer. Nutrition and Cancer. 2011;63(8):1287–1296. doi: 10.1080/01635581.2011.606956. [PubMed] [Cross Ref]
17. Cassileth P. A., Harrington D. P., Hines J. D., et al. Maintenance chemotherapy prolongs remission duration in adult acute nonlymphocytic leukemia. Journal of Clinical Oncology. 1988;6(4):583–587. [PubMed]
18. Tu S. M. Origin of Cancers: Clinical Perspectives and Implications of a Stem-Cell Theory of Cancer. Vol. 154. New York, NY, USA: Springer; 2010. (Cancer Treatment and Research). Edited by S. T. Rosen. [PubMed]
19. Tu S.-M., Lin S.-H. Prostate cancer stem cells. Clinical Genitourinary Cancer. 2012;10(2):69–76. doi: 10.1016/j.clgc.2012.01.002. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
20. Warburg O. On the origin of cancer cells. Science. 1956;123(3191):309–314. doi: 10.1126/science.123.3191.309. [PubMed] [Cross Ref]
21. Moreno-Sánchez R., Rodríguez-Enríquez S., Marín-Hernández A., Saavedra E. Energy metabolism in tumor cells. FEBS Journal. 2007;274(6):1393–1418. doi: 10.1111/j.1742-4658.2007.05686.x. [PubMed] [Cross Ref]
22. Vazquez-Martin A., Oliveras-Ferraros C., del Barco S., Martin-Castillo B., Menendez J. A. The anti-diabetic drug metformin suppresses self-renewal and proliferation of trastuzumab-resistant tumor-initiating breast cancer stem cells. Breast Cancer Research and Treatment. 2011;126(2):355–364. doi: 10.1007/s10549-010-0924-x. [PubMed] [Cross Ref]
23. Oliveras-Ferraros C., Cufí S., Vazquez-Martin A., et al. Micro(mi)RNA expression profile of breast cancer epithelial cells treated with the anti-diabetic drug metformin: induction of the tumor suppressor miRNA let-7a and suppression of the TGFβ-induced oncomiR miRNA-181a. Cell Cycle. 2011;10(7):1144–1151. doi: 10.4161/cc.10.7.15210. [PubMed] [Cross Ref]
24. Alimova I. N., Liu B., Fan Z., et al. Metformin inhibits breast cancer cell growth, colony formation and induces cell cycle arrest in vitro. Cell Cycle. 2009;8(6):909–915. doi: 10.4161/cc.8.6.7933. [PubMed] [Cross Ref]
25. Vazquez-Martin A., Oliveras-Ferraros C., Menendez J. A. The antidiabetic drug metformin suppresses HER2 (erbB-2) oncoprotein overexpression via inhibition of the mTOR effector p70S6K1 in human breast carcinoma cells. Cell Cycle. 2009;8(1):88–96. doi: 10.4161/cc.8.1.7499. [PubMed] [Cross Ref]
26. Zhuang Y., Keith W. K. Cell cycle arrest in Metformin treated breast cancer cells involves activation of AMPK, downregulation of cyclin D1, and requires p27Kip1 or p21Cip1. Journal of Molecular Signaling. 2008;3(article 18) doi: 10.1186/1750-2187-3-18. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
27. Sahra I. B., Laurent K., Loubat A., et al. The antidiabetic drug metformin exerts an antitumoral effect in vitro and in vivo through a decrease of cyclin D1 level. Oncogene. 2008;27(25):3576–3586. doi: 10.1038/sj.onc.1211024. [PubMed] [Cross Ref]
28. Rubinsztein D. C., Gestwicki J. E., Murphy L. O., Klionsky D. J. Potential therapeutic applications of autophagy. Nature Reviews Drug Discovery. 2007;6(4):304–312. doi: 10.1038/nrd2272. [PubMed] [Cross Ref]
29. Hirsch H. A., Iliopoulos D., Tsichlis P. N., et al. Metformin selectively targets cancer stem cells, and acts together with chemotherapy to block tumor growth and prolong remission. Cancer Research. 2009;69:7507–7511. [PMC free article] [PubMed]
30. Michor F., Iwasa Y., Nowak M. A. Dynamics of cancer progression. Nature Reviews Cancer. 2004;4(3):197–205. doi: 10.1038/nrc1295. [PubMed] [Cross Ref]

Articles from Case Reports in Oncological Medicine are provided here courtesy of Hindawi Publishing Corporation

Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Metformin en Zyflamend, een kruidencombinatie vergelijkbaar met prostasol stopt progressie van prostaatkanker waar hormoontherapie en chemo faalden bij vier mannen met vergevorderde prostaatkanker."

  • e.valstar :
    Methformine en berberine lijken qua chemische structuur op elkaar. Beide zijn goed bij diabetes type 2 en bij kanker.

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Antioxidanten: Een mix van >> Capsaicin is een stofje dat >> Cranberry extract verlaagt >> Curcumine: Een half jaar dagelijks >> Ellagic-acid (Quercetin-C), >> Granaatappelsap onderdrukt >> Groene thee extract heeft >> Groene thee bewijst opnieuw >> Knoflook, uien en sjalotten >> Koffie geeft langere prostaatkanker-specifieke >>