Helpt u ons aan 500 donateurs?

zie ook de lijsten van arts-bioloog Engelbert Valstar)

31 januari 2019: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/tcm-traditionele-chinese-medicijnen-kruiden-verbeteren-ziektevrije-tijd-met-15-procent-voor-operabele-darmkanker-stadium-iii-in-vergelijking-met-geen-tcm-darmtumoren-aan-linkerkant-hadden-beste-ziektevrije-tijd-56-vs-42-procent-voor-geen-tcm.html

28 april 2018: Bron: PLoS One. 2017; 12(9): e0185254. Published online 2017 Sep 27. 

Wanneer darmkankerpatiënten naast hun chemokuren een ShenQi FuZheng Injectie erbij krijgen dan verbeteren op alle vlakken de resultaten. De overall overleving blijkt beter, de ziektevrije tijd blijkt beter, de bijwerkingen zijn minder waardoor de kwaliteit van leven verbetert en het immuunsysteem functioneert beter wat is te zien aan bepaalde immuunwaarden.

Dit blijkt uit een meta-analyse van uiteindelijk 8 gerandomiseerde studies die overbleven van de in eerste instantie 56 studies. Maar de meeste studies voldeden niet aan de strenge selectiecriteria van deze meta-analyse. Een aardig detail: deze studiepublicatie is opgemaakt door een Nederlandse patholoog / arts dr. Jan Baak.

ShenQi FuZheng Injectie bestaat uit twee Chinese kruiden namelijk Radix Codonopsis (in het Nederlands Windeklokje genoemd) en Radix Astragali (beter bekend onder de naam astralagus). (tekst loopt verder onder foto)

Shenqi Fuzgeng Foto: Radix Codonopsis en Radix Astragali

Hier het schema hoe geselecteerd werd door de onderzoekers voor de meta-analyse:

Selectiemethode:

Fig 1 vat de belangrijkste details van de geselecteerde onderzoeken samen. We identificeerden in totaal 1788 artikelen uit de eerste literatuuronderzoek. Na screening van titels en uittreksels bleven er 56 publicaties over tijdens de eerste screening. De redenen voor uitsluiting van de andere onderzoeken waren duplicatie, geen gerandomiseerde studie (RCT), patiënten die niet voldeden aan de inclusiecriteria en de taal niet zijnde Engels of Chinees. Na het lezen van de volledige tekst van de resterende 56 artikelen, hebben we 48 artikelen uitgesloten omdat ze gelieerde studies waren, met Jadad-scores <3 punten, zonder relevante resultaten of ze presenteerden studiegegevens afkomstig van dezelfde populatie. Ten slotte werden in totaal 8 gerandomiseerde opgenomen voor deze meta-analyse [1623].

Ik ga niet alle studiedetails vertalen want dit schema geeft een prima overzicht neem ik aan en klik op de studienummers om naar de referentiestudies te gaan:

Effectiviteit:

Twee studies met totaal 238 patiënten beschrijven de objectieve tumorrespons wat betekent dat wordt gekeken naar het effect van de chemotherapie alleen in vergelijking met chemo plus een ShenQi FuZheng Injectie [16,23]. Statistische verschillen tussen de twee groepen werd gevonden in het aantal patiënten dat op z'n minst een PR = gedeeltelijke remissie of nog beter een CR = complete remissie bereikten (ORR, or complete response plus partial response; OR 1.89; CI: 1.10–3.24, p = 0.02; I2 = 0%) (Fig 2A). 

Dit resultaat geeft dus een hogere algehele respons te zien in de groep van chemo plus ShenQi FuZheng Injectie in vergelijking met de controlegroep van alleen chemotherapie. Wat betekent dat een ShenQi FuZheng Injectie plus chemotherapie een beteer genezen efect heeft dan alleen chemo bij darmkankerpatiënten.

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is pone.0185254.g002.jpg
Comparison of efficacy and KPS between SFI/chemotherapy and chemotherapy.

A: The efficacy increased when using SFI; B: KPS scores increased when using SFI.

KPS score = kwaliteit van leven:

Vier RCTs met totaal 442 patiënten onderzochten de kwaliteit van leven. (KPS) [16,2022]. Het resultaat toonde aan dat er een statistisch significant verschil is tussen de twee groepen, wat betekent dat een ShenQi FuZheng Injectie (SFI)  in combinatie met chemotherapie een betere KPS-score, dus betere kwaliteit van leven liet zien dan alleen chemotherapie (OR 2.35; CI: 1.55–3.56, p<0.01; I2 = 0%) (Fig 2B).

Als u naar het volledige studierapport gaat: ShenQi FuZheng Injection combined with chemotherapy in the treatment of colorectal cancer: A meta-analysis gepubliceerd eind 2017 in PLOS, een uitstekend en gewaardeerd westers medisch tijdschrift, kunt u ook de statistieken van de immuunwaarden lezen maar is te gedetailleerd om die hier ook te vertalen. Maar dat deze studie gepubliceerd is in PLOS geeft wel aan dat deze meta-analyse een goede en degelijk onderbouwde studiepublicatie is. Onderaan dit artikel staat het abstract met de referentielijst

Wat zou het toch belangrijk zijn om in Nederland en België eens een goed opgezette studie op te zetten met TCM - Traditionele Chinese Medicijnen. En maakt niet uit bij welke vormen van kanker want bij alle vormen van kanker of naast chemo en bestraling (zie de lijsten van arts-bioloog Engelbert Valstar) komen wel studies naar voren die de meerwaarde bewijzen van TCM - Traditionele Chinese Medicijnen / Kruiden.

Hier het abstract van de studie plus referentielijst:

ShenQi FuZheng Injection - SFI enhances chemotherapy efficiency as they are combined and used in the treatment of colorectal cancer patients. At the same time, SFI also improves patients’ immunity function.

PLoS One. 2017; 12(9): e0185254.
Published online 2017 Sep 27. doi:  10.1371/journal.pone.0185254
PMCID: PMC5617195
PMID: 28953950

ShenQi FuZheng Injection combined with chemotherapy in the treatment of colorectal cancer: A meta-analysis

Rongzhong Xu, Data curation, Formal analysis, Investigation, Methodology, Project administration, Software, Supervision, Writing – original draft, Writing – review & editing,#1 Liubing Lin, Data curation, Formal analysis, Investigation, Methodology, Project administration, Software, Supervision, Writing – original draft, Writing – review & editing,#2 Yong Li, Supervision,2 and Yan Li, Data curation, Supervision1,*

Jan P. A. Baak, Editor

Abstract

Objective

This study aims to investigate cellular immunity and clinical efficacy of ShenQi FuZheng Injection (SFI) in the associated chemotherapy of colorectal cancer (CRC).

Methods

PubMed, Cochrane Library, EMBASE, China National Knowledge Infrastructure (CNKI), Chinese Scientific Journals Full-text Database (VIP), WanFang Database and Chinese Biomedical Literature Database (CBM) searches were undertaken to identify randomized controlled trials of SFI plus chemotherapy versus chemotherapy alone in CRC patients. The quality of each trial was assessed according to the Jadad’s scale, and Review Manager 5 was used to statisitically analyze the outcomes.

Results

Eight studies involving 722 patients were included in this review. The meta-analyses suggested there was a significantly higher overall response rate (OR 1.89; CI: 1.10–3.24; p = 0.02), grades of KPS (OR 2.35; CI: 1.55–3.56; p<0.01), CD3+cells (MD 10.29; CI: 8.46–12.12; p<0.01), CD4+cells (MD 7.06; CI: 5.33–8.794; p<0.01), CD4/CD8+cells (MD 0.32; CI: 0.25–0.40; p<0.01), NK+ (MD 7.20; CI: 2.02–12.37, p = 0.006), WBC (MD 1.24; CI: 0.59–1.89; p<0.01), HB (MD 14.55; CI: 7.47–21.63; p<0.01), and PLT (MD 19.05; CI: 4.29–33.81; p = 0.01), but lower severe toxicity for leukocytopenia (OR 0.37; CI: 0.17–0.80; p = 0.01), thrombocytopenia (OR 0.32; CI: 0.14–0.74; p = 0.008), gastrointestinal toxicity (OR 0.48; CI: 0.24–0.96; p = 0.04), when chemotherapy combined with SFI was compared with chemotherapy alone. There were similarities between two groups in liver dysfunction (OR 0.44; CI: 0.18–1.08; p = 0.07) and CD8+ (MD 0.54; CI: -1.89–2.96; p = 0.66). Also, there was presence of heterogeneity in the CD8 results; after the sensitivity analysis, the result of CD8+ was reversed (MD 1.57; CI: 0.32–2.81; p = 0.01). There was no significant publication bias across studies according to the Egger’s (P = 0.19) and Begg’s test (P = 0.23).

Conclusion

SFI enhances chemotherapy efficiency as they are combined and used in the treatment of colorectal cancer patients. At the same time, SFI also improves patients’ immunity function.

Funding Statement

This study was funded by National Natural Science Foundation of China (grant 81473627).

Data Availability

All relevant data are included in the paper and it Supporting Information files.

References

1. Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics. CA: a cancer journal for clinicians. 2011;61(2):69–90. doi: 10.3322/caac.20107 . [PubMed]
2. Wiseman M. The second World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research expert report. Food, nutrition, physical activity, and the prevention of cancer: aglobal perspective. Proc Nutr Soc. 2008;67(3):253–256. doi: 10.1017/S002966510800712X [PubMed]
3. Center MM1, Jemal A, Smith RA, Ward E. Worldwide variations in colorectal cancer. CA Cancer J Clin. 2009;59(6):366–378. doi: 10.3322/caac.20038 . [PubMed]
4. Dai Z, Zheng RS, Zou XN, Zhang SW, Zeng HM, Li N, et al. Analysis and prediction of colorectal cancer incidence trend in China. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2012;46(7):598–603. . [PubMed]
5. Dekker JW, Gooiker GA, Bastiaannet E, van den Broek CB, van der Geest LG, van de Velde CJ, et al. Cause of death the first year after curative colorectal cancer surgery; a prolonged impact of the surgery in elderly colorectal cancer patients. Eur J Surg Oncol. 2014;November;40(11):1481–7. doi: 10.1016/j.ejso.2014.05.010 Epub 2014 Jun 6. [PubMed]
6. Takayama T, Miyanishi K, Hayashi T, Sato Y, Niitsu Y. Colorectal cancer: genetics of development and metastasis. J Gastroenterol. 2006;41(3):185–92. doi: 10.1007/s00535-006-1801-6 . [PubMed]
7. Goi T, Naruse T, Kimura Y, Fujimoto D, Morikawa M, Koneri K, et al. Hepatic artery infusion therapy is effective for chemotherapy-resistant liver metastatic colorectal cancer. World J Surg Oncol. 2015;October 9;13:296 doi: 10.1186/s12957-015-0704-5 PMCID: PMC4600220. [PMC free article] [PubMed]
8. Fan XH, Wang H, Tan KL, Ou AH, He ZH, Luo ZB, et al. The development of quality of life question naire of Chinese medicine for post operative patients with colorectal cancer and item screening. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2013;March;33(3):307–13. . [PubMed]
9. Li J, Wang JC, Ma B, Gao W, Chen P, Sun R, et al. ShenQi FuZheng Injection for advanced gastric cancer: a systematic review of randomized controlled trials. Chinese journal of integrative medicine. 2015;21(1):71–9. doi: 10.1007/s11655-014-1768-8 . [PubMed]
10. Wang J, Tong X, Li P, Liu M, Peng W, Cao H, et al. Bioactive components on immuno-enhancement effects in the traditional Chinese medicine ShenQi FuZheng Injection based on relevance analysis between chemical HPLC fingerprints and in vivo biological effects. Journal of ethnopharmacology. 2014;155(1):405–15. doi: 10.1016/j.jep.2014.05.038 . [PubMed]
11. Dedong C, Huilin X, Anbing H, Ximing X, Wei G. The Effect of ShenQi FuZheng Injection in Combination with Chemotherapy versus Chemotherapy Alone on the Improvement of Efficacy and Immune Function in Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer: A Meta-Analysis. PLoS One. 2016;11(3):e0152270 doi: 10.1371/journal.pone.0152270 PMCID: PMC4807845. [PMC free article] [PubMed]
12. Jadad AR1, Moore RA, Carroll D, Jenkinson C, Reynolds DJ, Gavaghan DJ, et al. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary? Control Clin Trials. 1996;17(1):1–12. . [PubMed]
13. DerSimonian R, Laird N. Meta-analysis in clinical trials. Control Clin Trials. 1986;7:177–188. . [PubMed]
14. Ades AE, Lu G, Higgins JP. The interpretation of random-effects meta analysis in decision models. Med Decis Making. 2005;25:646–654. doi: 10.1177/0272989X05282643 . [PubMed]
15. Deeks JJ, Higgins JPT, Altman DG. Analyzing data and undertaking meta-analyses In: Higgins J, Green S, eds. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions 5.0.1. Oxford, UK: The Cochrane Collaboration; chap 9. 2008.
16. Liang QL, Pan DC, Xie JR. Effect of ShenQi FuZheng Injection combined with chemotherapy in treating advanced colorectal cancer. Chinese Journal of integrated traditional Chinese and Western medicine. 2009;29(5):439–441. . [PubMed]
17. Zhang XH, Li YZ, Wang YQ, Yang XQ. Effect of ShenQi FuZheng Injection on immune function of postoperative patients with colorectal cancer. Chinese Journal of practical medicine. 2009;4(13):129–130.
18. Zhang Y, Guo LL, Zhao SP. Effect of ShenQi FuZheng Injection combined with chemotherapy in treating colorectal cancer. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2010;30(3):280–282. . [PubMed]
19. Wang CB. Effect of ShenQi FuZheng Injection on the tolerance of FOLFOX4 adjuvant chemotherapy in patients with colorectal cancer after operation. Zhejiang Journal of traditional Chinese medicine. 2010;45(11):801.
20. Zou JL, Li ZD, Ye YQ, Sun HB. Observation on the Influence of ShenQi FuZheng Injection on immune function and the quality of life of the patients with stageⅡ/ Ⅲcolorectal cancer with chemotherapy. Chin J Mod Appl Pharm. 2012;29(8):755–758.
21. Yan F, Zhou YM, Jian P. Effect of ShenQi FuZheng Injection combined with chemotherapy on immune function in patients with colon cancer after operation. China Journal of Modern Medicine. 2014;24(16):72–74.
22. Song M, Xi SS, Liu JP, Wang CJ. Effects of ShenQi FuZheng Injection on immune function and toxic reactions in chemotherapy patients after rectum carcinoma resection. Guiding Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacy. 2015;21(2):46–48.
23. Zhang W, Sun HY, Zheng WE. Effect of ShenQi FuZheng Injection on quality of life and immune function in patients with advanced colorectal cancer. Modern Practical Medicine. 2015;27(3):358–359,391.
24. No authors listed. Astragalus membranaceus. Monograph. Altern Med Rev. 2003;8(1):72–77. . [PubMed]
25. Liu D, Chen Z. The effects of cantharidin and cantharidin derivates on tumour cells. Anticancer Agents Med Chem. 2009;9(4):392–396. . [PubMed]
26. Yoshida Y, Wang MQ, Liu JN, Shan BE, Yamashita U. Immunomodulating activity of Chinese medicinal herbs and Oldenlandia diffusa in particular. Int J Immunopharmacol. 1997;19(7):359–370. . [PubMed]
27. Luo H, Lin S, Ren F, Wu L, Chen L, Sun Y. Antioxidant and antimicrobial capacity of Chinese medicinal herb extracts in raw sheep meat. Journal of Food Protection. 2007;70(6):1440–1445. . [PubMed]
28. Shan BE, Yoshita Y, Sugiura T, Yamashita U. Stimulating activity of Chinese medicinal herbs on human lymphocytes in vitro. Int. J. Immunopharmacol. 1999;21(3):149–59. . [PubMed]
29. Liu GZ, Cai DG, Shao S. Studies on the chemical constituents and pharmacological actions of dangshen, Codonopsis pilosula (Franch). Nannf. J Tradit Chin. 1988;8(1):41–47. . [PubMed]
30. Xu C, Liu Y, Yuan G, Guan M. The contribution of side chains to antitumor activity of a polysaccharide from Codonopsis pilosula. Int J Biol Macromol. 2012;50(4):891–894. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2012.01.013 . [PubMed]

Articles from PLoS ONE are provided here courtesy of Public Library of Science

Plaats een reactie ...

Reageer op "ShenQi FuZheng Injectie aanvullend op chemotherapie bij darmkankerpatienten verbetert overall overleving, verbetert immuunwaarden en vermindert de bijwerkingen bewijst een meta-analyse"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Chinese kruidencombinatie >> TCM - Traditionele Chinese >> ShenQi FuZheng Injectie aanvullend >> TCM - Traditionele Chinese >> Chinese Kruiden - TCM alleen >> Chinese kruiden - Shenqui >> Goshajinkigan - Japans kruidenmengsel >> Chinese kruiden: Injecties >>