Mocht u ons willen steunen dan kan dat via een donatie rechtstreeks op  NL79 RABO 0372 9311 38 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen.  Of via een machtiging: https://kanker-actueel.nl/donaties.html

31 januari 2019: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/tcm-traditionele-chinese-medicijnen-kruiden-verbeteren-ziektevrije-tijd-met-15-procent-voor-operabele-darmkanker-stadium-iii-in-vergelijking-met-geen-tcm-darmtumoren-aan-linkerkant-hadden-beste-ziektevrije-tijd-56-vs-42-procent-voor-geen-tcm.html

Raadpleeg ook: 

https://kanker-actueel.nl/NL/studiepublicaties-van-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-uit-literatuurlijst-van-arts-bioloog-drs-engelbert-valstar-gerelateerd-aan-vormen-van-darmkanker.html 

19 november 2017: Bron: JNCI Monographs, Volume 2017, Issue 52, 1 November 2017

Heel vaak raad ik mensen met kanker aan om naast hun chemo of bestraling chemosupport of radiosupport (een mix van Chinese kruiden) van de natuurapotheek te gebruiken. Het therapeutisch effect van TCM - Traditionele Chinese Medicijnen / kruiden blijkt wederom uit een gerandomiseerde postpectieve studie bij totaal 312 operabele darmkankerpatienten stadium II en III geselecteerd op veel of weinig gebruik van TCM (N = respectievelijk 166 vs 144) en geanalyseerd op ziektevrije tijd en overall overleving op 1 t/m 5-jaars meting.

Want die patiënten met operabele darmkanker stadium II en III (ook rectumkanker) die na hun operatie langdurig Chinese kruiden (TCM - Traditionele Chinese Medicijnen) bleven gebruiken hebben minder kans op een recidief en grotere kans op overleven met een totale genezing in vergelijking met die patiënten die weinig of geen Chinese kruiden gebruikten. Al of niet met chemo, dus ook zonder chemo waren de resultaten beter voor veel gebruik van TCM (ca. 50 procent van alle deelnemende patienten gebruikten geen chemo in deze studie). Uit een subanalyse bleek dat veel gebruik van TCM ook naast chemo statistisch beter was dan weinig tot geen gebruik van TCM naast chemo, ongeacht stadium van de ziekte

Op 5 jaar waren uit de groep die veel TCM gebruikten 9 van de 166 patiënten overleden tegenover 24 sterfgevallen uit de groep van 144 patiënten die weinig tot geen TCM gebruikten. Ruwweg overleedt binnen 5 jaar dus 60 procent van de patiënten die veel TCM gebruikten minder in vergelijking met die weinig tot geen TCM gebruikten.

Figure 3.

Overall survival by exposure to Traditional Chinese Medicine (TCM) herbal therapy. Log-rank test showed that the TCM herbal medicine high-exposure group had fewer events of all causes of death than the low-exposure group (9 in 166 vs 24 in 146, P = .01). CI = confidence interval; HR = hazard ratio.

Tussen April 2007 en Februari 2009, werden 312 patienten ingedeeld in de studie; 166 (53.2%) met de definitie van veel gebruik van TCM kruiden. We hebben ingedeeld op de basisinformatie van patiënten, inclusief leeftijd en geslacht, verkregen bij de beoordeling bij de start van de studie. We verzamelden ook de ziekte- en behandelingsinformatie van patiënten, waaronder de TNM-fase (gecategoriseerd door stadium II en III) en of ze al dan niet chemotherapie hadden ondergaan (gecategoriseerd met ja of nee), evenals het aantal cycli van voltooide chemokuren.

De gemiddelde leeftijd was 58,1 jaar (SD = 12,8 jaar) en 137 (44,2%) waren vrouw. Onder alle deelnemers hadden 170 patiënten (54,4%) dikkedarmkanker en 142 (45,5%) rectumkanker; 151 patiënten (48,4%) met stadium II en 56,4% (176) van alle patiënten hadden chemotherapie gehad.

Table 1.

Baseline characteristics of participants (n = 312)

 High exposure No. (%) Low exposure No. (%) P* 
Age, y       
 Mean±SD  58.5±12.6  56.5±12.9  .18 
Sex       
 Male  94 (56.6)  81 (55.5)  .84 
 Female  72 (43.4)  65 (44.5) 
Tumor location      .21 
 Rectum  81 (48.8)  61 (41.8) 
 Colon  85 (51.2)  85 (58.2) 
TNM stage      .008 
 II  92 (55.4)  59 (40.4) 
 III  74 (44.6)  87 (59.6) 
Chemotherapy regimen       
 5-Fu+DDP  1 (0.7)  .004 
 FOLFIRI  1 (0.6) 
 FOLFOX  76 (45.8)  48 (32.9) 
 Mayo Clinic  1 (0.7) 
 XELODA  7 (4.2)  3 (2.1) 
 XELOX  14 (8.4)  5 (3.4) 
 5-fu+CF+LOHP  9 (5.4)  7 (4.8) 
 Unknown  3 (1.8)  1 (0.7) 
 None  56 (33.7)  80 (54.8) 
Stage and chemotherapy      <.001 
 II with chemo  51 (30.7)  29 (19.9) 
 II without chemo  41 (24.7)  30 (20.5) 
 III with chemo  59 (35.5)  37 (25.3) 
 III without chemo  15 (9.0)  50 (34.2) 
*

Chi-square test or Fisher’s exact test for categorical variables; t test for continuous variables.

Onder de deelnemers werden 166 patiënten (53,2%) ingedeeld in de groep met veel gebruik van TCM - Chinese kruiden en 144 patiënten met weinig tot geen gebruik van TCM. Er was geen statistisch significant verschil tussen de twee groepen met betrekking tot leeftijd, geslacht of locatie. Echter, die in de groep met veel gebruik van TCM hadden meer stadium II darmkanker dan die in de groep met weinig gebruik (55,4% versus 43,8%, P = 0,01). Bovendien gebruikten meer patiënten in de groep met veel gebruik met stadium III kanker chemotherapie dan die in de groep met een laag gebruik (79,7% versus 42,6%, P <0,001).

In de loop van de follow-up periode van vijf jaar kregen 35 patiënten in de groep met veel gebruik van TCM, een recidief vergeleken met 49 patiënten in de groep met een laag gebruik van TCM (P = 0,016 door log-rank test). ).

De ziektevrije overleving (DFS) voor de groep met veel gebruik van TCM was 93,9% (jaar 1), 87,0% (jaar 2), 81,1% (jaar 3), 79,7% (jaar 4) en 75,4% (jaar 5).

Ziektevrije overleving voor de groep met een laag gebruik waren 88,3% (jaar 1), 77,1% (jaar 2), 72,1% (jaar 3), 66,1% (jaar 4) en 64,6% (jaar 5). 

Uit de eindanalyse blijkt dat veel gebruik van TCM - Chinese kruiden gerelateerd is aan minder recidieven dus langere ziektevrije tijd (hazard ratio = 0.62, 95% confidence interval = 0.39 to 0.98) en betere overall overleving OS (HR = 0.31, 95% CI = 0.14 to 0.68). Op alle metingen vanaf 1-jaar tot en met 5-jaars meting was er een duidelijk verschil in overall overleving en ziektevrije tijd tussen beide groepen in het voordeel van de TCM groep.

Hier de grafiek van ziektevrije tijd:

Figure 2.

Disease-free survival by exposure to Traditional Chinese Medicine (TCM) herbal therapy. Log-rank test showed that the TCM herbal medicine high-exposure group had fewer events of cancer relapse than the low-exposure group (35 in 166 vs 49 in 146, P = .016). CI = confidence interval; HR = hazard ratio.

Subgroup analyse TCM gebruik en chemotherapie:

In een subgroep analyse waarin alleen patiënten die ook chemotherapie toegediend kregen (n = 272), pasten we de cycli aan voor chemotherapie die werd gevolgd naast andere covarianten en vonden we dat de associatie tussen veel gebruik van TCM en ziektevrije overleving niet langer statistisch significant was (HR = 0,63, 95% CI = 0,33 tot 1,11). Aan de andere kant was de associatie tussen veel gebruik van TCM en overall overleving (OS) nog robuuster. (HR = 0.18, 95% CI =  0.62 to 0.53).

Table 4.

Events and survival rates (DFS) in subgroup analysis*

DFS Exposure cohort, No. Year 1 Events (%) Year 2 Events (%) Year 3 Events (%) Year 4 Events (%) Year 5 Events (%) P* 
Stage II chemo              .02 
 High  51  0 (100)  3 (93.7)  3 (87.1)  0 (87.1)  0 (87.1) 
 Low  29  1 (96.5)  5 (78.3)  2 (70.5)  0 (70.5)  0 (70.5) 
Stage II no chemo              .43 
 High  41  2 (95.1)  2 (90.0)  4 (79.4)  1 (76.6)  1 (71.2) 
 Low  30  2 (93.3)  3 (83.3)  3 (73.3)  2 (66.4)  0 (66.4) 
Stage III chemo              .001 
 High  59  7 (88.1)  5 (79.6)  2 (76.0)  1 (74.0)  1 (69.9) 
 Low  37  5 (86.3)  6 (69.3)  0 (69.3)  2 (63.4)  1 (57.7) 
Stage III no chemo              .42 
 High  15  1 (93.3)  1 (86.4)  0 (86.4)  0 (86.4)  1 (72.0) 
 Low  50  9 (82.0)  2 (78.0)  2 (74.0)  4 (65.7)  0 (65.7) 
*

DFS = disease-free survival.

Het volledige studieverslag van deze studie: Association Between Use of Traditional Chinese Medicine Herbal Therapy and Survival Outcomes in Patients With Stage II and III Colorectal Cancer: A Multicenter Prospective Cohort Study is gratis in te zien met nog veel meer grafieken en tabllen en gedetailleerde omschrijving hoe de onderzoekers te werk zijn gegaan.

Hier het abstract met referentielijst:

Longer duration of TCM herbal use is associated with improved survival outcomes in stage II and III colorectal cancer patients in China.

Association Between Use of Traditional Chinese Medicine Herbal Therapy and Survival Outcomes in Patients With Stage II and III Colorectal Cancer: A Multicenter Prospective Cohort Study

JNCI Monographs, Volume 2017, Issue 52, 1 November 2017, lgx015, https://doi.org/10.1093/jncimonographs/lgx015
Published: 13 November 2017

Abstract

Background

Chinese cancer patients often use Traditional Chinese Medicine (TCM) herbal medicine during or after active cancer treatments. However, little is known about how TCM herbal medicine impacts cancer outcomes. This study aimed to evaluate the association between TCM herbal therapy and survival outcomes in patients with stage II or III colorectal cancer.

Methods

We conducted an eight-center prospective cohort study in China among patients who had undergone radical resection for stage II and III colorectal cancer. All patients received comprehensive conventional treatments according to National Comprehensive Cancer Network (NCCN) guidelines, and follow-up visits were conducted over five years. We defined high exposure as a patient’s use of TCM individualized herbs for more than one year, ascertained via clinical interviews. The primary outcome was disease-free survival (DFS), with overall survival (OS) as a secondary outcome.

Results

Between April 2007 and February 2009, we enrolled 312 patients into the cohort; 166 (53.2%) met the definition of high exposure to TCM herbs. Adjusting for covariates, high exposure to TCM was associated with both better DFS (hazard ratio = 0.62, 95% confidence interval = 0.39 to 0.98) and OS (HR = 0.31, 95% CI = 0.14 to 0.68). In subgroup exploratory analysis, the effects demonstrated that the differences in outcomes were statistically significant in patients who had received chemotherapy.

Conclusion

Longer duration of TCM herbal use is associated with improved survival outcomes in stage II and III colorectal cancer patients in China. More research is needed to evaluate the effects and underlying mechanisms of herbal medicine on colorectal cancer outcomes.

References

1
Torre
LA
,
Bray
F
,
Siegel
RL
,
Ferlay
J
,
Lortet-Tieulent
J
,
Jemal
A
.
Global cancer statistics, 2012
.
CA Cancer J Clin.
 
2015
;
65
2
:
87
108
.
2
Cunningham
D
,
Atkin
W
,
Lenz
HJ
, et al.  
Colorectal cancer
.
Lancet.
 
2010
;
375
9719
:
1030
1047
.
3
Zhang
Y
,
Shi
J
,
Huang
H
,
Ren
J
,
Li
N
,
Dai
M
.
[Burden of colorectal cancer in China.]
Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi.
 
2015
;
36
7
:
709
714
.
4
Fang
JY
,
Dong
HL
,
Sang
XJ
, et al.  
Colorectal Cancer mortality characteristics and predictions in China, 1991-2011
.
Asian Pac J Cancer Prev.
 
2015
;
16
17
:
7991
7995
.
5
Liu
S
,
Zheng
R
,
Zhang
M
,
Zhang
S
,
Sun
X
,
Chen
W
.
Incidence and mortality of colorectal cancer in China, 2011
.
Chin J Cancer Res.
 
2015
;
27
1
:
22
28
.
6
Chen
W
,
Zheng
R
,
Baade
PD
, et al.  
Cancer statistics in China, 2015
.
CA Cancer J Clin.
 
2016
;
66
2
:
115
132
.
7
Chen
W.
Cancer statistics: Updated cancer burden in China
.
Chin J Cancer Res.
 
2015
;
27
1
:
1
.
8
National Cancer Insititute, Surveillance, Epidemiology, and End Results Program
. Cancer stat facts: Colon and rectum cancer.
2012
. https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html. Accessed May 21, 2016.
9
Li
M
,
Gu
J.
Changing patterns of colorectal cancer in China over a period of 20 years
.
World J Gastroenterol.
 
2005
;
11
30
:
4685
4688
.
10
Lam
YC
,
Cheng
CW
,
Peng
H
,
Law
CK
,
Huang
X
,
Bian
Z
.
Cancer patients' attitudes towards Chinese medicine: A Hong Kong survey
.
Chin Med.
 
2009
;
4
:
25
.
11
McQuade
JL
,
Meng
Z
,
Chen
Z
, et al.  
Utilization of and attitudes towards Traditional Chinese Medicine therapies in a Chinese cancer hospital: A survey of patients and physicians
.
Evid Based Complement Alternat Med.
 
2012
;
2012
:
504507
.
12
Luo
L
,
Yang
YF
,
Li
PH.
[Cohort study on fuzheng capsule and quxie capsule in reducing relapse and metastasis of cancer in patients with stage II and III colorectal carcinoma after operation.]
Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi.
 
2006
;
26
8
:
677
680
.
13
Greene
FL
,
Trotti
A
,
Fritz
AG
,
Compton
CC
,
Byrd
DR
,
Edge
SB
, eds.
AJCC Cancer Staging Handbook.
 
7th ed.
Chicago
:
American Joint Committee on Cancer
;
2010
.
14
Desch
CE
,
Benson
AB
3rd
,
Somerfield
MR
, et al.  
Colorectal cancer surveillance: 2005 update of an American Society of Clinical Oncology practice guideline
.
J Clin Oncol.
 
2005
;
23
33
:
8512
8519
.
15
Yang
YF
,
Ge
JZ
,
Wu
Y
, et al.  
Cohort study on the effect of a combined treatment of Traditional Chinese Medicine and Western medicine on the relapse and metastasis of 222 patients with stage II and III colorectal cancer after radical operation
.
Chin J Integr Med.
 
2008
;
14
4
:
251
256
.
16
Tao
L
,
Zhu
YJ
,
Lu
,
XM
, et al.  
[Clinical study on survival benefit for elderly patients with resected stage II or III colorectal cancer based on Traditional Chinese Medicine syndrome differentiation and treatment.]
Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao
 .
2010
;
8
12
:
1159
1164
.
17
McCulloch
M
,
Broffman
M
,
van der Laan
M
, et al.  
Colon cancer survival with herbal medicine and vitamins combined with standard therapy in a whole-systems approach: Ten-year follow-up data analyzed with marginal structural models and propensity score methods
.
Integr Cancer Ther.
 
2011
;
10
3
:
240
259
.
18
Wells
JS
,
Strickland
OL
,
Dalton
JA
, et al.  
Adherence to intravenous chemotherapy in African American and white women with early-stage breast cancer
.
Cancer Nurs.
 
2015
;
38
2
:
89
98
.
19
Palli
SR
,
Grabner
M
,
Quimbo
RA
, et al.  
The impact of 5-hydroxytryptamine-receptor antagonists on chemotherapy treatment adherence, treatment delay, and nausea and vomiting
.
Cancer Manag Res.
 
2015
;
7
:
175
188
.
20
Andre
T
,
Boni
C
,
Mounedji-Boudiaf
L
, et al.  
Oxaliplatin, fluorouracil, and leucovorin as adjuvant treatment for colon cancer
.
N Engl J Med.
 
2004
;
350
23
:
2343
2351
.
21
Andre
T
,
Boni
C
,
Navarro
M
, et al.  
Improved overall survival with oxaliplatin, fluorouracil, and leucovorin as adjuvant treatment in stage II or III colon cancer in the MOSAIC trial
.
J Clin Oncol.
 
2009
;
27
19
:
3109
3116
.
22
Andre
T
,
de Gramont
A
,
Vernerey
D
, et al.  
Adjuvant fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin in stage II to III colon cancer: Updated 10-year survival and outcomes according to BRAF mutation and mismatch repair status of the MOSAIC Study
.
J Clin Oncol.
 
2015
;
33
35
:
4176
4187
.
23
Kummar
S
,
Copur
MS
,
Rose
M
, et al.  
A phase I study of the chinese herbal medicine PHY906 as a modulator of irinotecan-based chemotherapy in patients with advanced colorectal cancer
.
Clin Colorectal Cancer.
 
2011
;
10
2
:
85
96
.
24
Mok
TS
,
Yeo
W
,
Johnson
PJ
, et al.  
A double-blind placebo-controlled randomized study of Chinese herbal medicine as complementary therapy for reduction of chemotherapy-induced toxicity
.
Ann Oncol.
 
2007
;
18
4
:
768
774
.
25
Taixiang
W
,
Munro
AJ
,
Guanjian
L.
Chinese medical herbs for chemotherapy side effects in colorectal cancer patients
.
Cochrane Database Syst Rev.
 
2005
1
:
CD004540
.
26
Deng
S
,
Hu
B
,
An
HM
, et al.  
Teng-Long-Bu-Zhong-Tang, a Chinese herbal formula, enhances anticancer effects of 5-Fluorouracil in CT26 colon carcinoma
.
BMC Complement Altern Med.
 
2013
;
13
:
128
.
27
Xu
Q
,
Brabham
JG
,
Zhang
S
, et al.  
Chinese herbal formula, Bing De Ling, enhances antitumor effects and ameliorates weight loss induced by 5-fluorouracil in the mouse CT26 tumor model
.
DNA Cell Biol.
 
2005
;
24
7
:
470
475
.
28
Chu
L
,
Zhao
H
,
Fang
J
, et al.  
The Traditional Chinese Medicinal formula BDL301 suppresses tumor growth by inhibiting STAT3 pathway and inducing apoptosis in colorectal cancer cells
.
DNA Cell Biol.
 
2015
;
34
3
:
178
188
.
29
Mao
F
,
Xiao
B
,
Jiang
Z
, et al.  
Anticancer effect of Lycium barbarum polysaccharides on colon cancer cells involves G0/G1 phase arrest
.
Med Oncol.
 
2011
;
28
1
:
121
126
.
30
Kim
DH
,
Hossain
MA
,
Kang
YJ
, et al.  
Baicalein, an active component of Scutellaria baicalensis Georgi, induces apoptosis in human colon cancer cells and prevents AOM/DSS-induced colon cancer in mice
.
Int J Oncol.
 
2013
;
43
5
:
1652
1658
.
31
Mohammadi
A
,
Mansoori
B
,
Aghapour
M
, et al.  
The herbal medicine Utrica Dioica inhibits proliferation of colorectal cancer cell line by inducing apoptosis and arrest at the G2/M phase
.
J Gastrointest Cancer.
 
2016
;
47
2
:
187
195
.
32
Auyeung
KK
,
Law
PC
,
Ko
JK.
Novel anti-angiogenic effects of formononetin in human colon cancer cells and tumor xenograft
.
Oncol Rep.
 
2012
;
28
6
:
2188
2194
.
33
Shen
A
,
Lin
J
,
Chen
Y
, et al.  
Pien Tze Huang inhibits tumor angiogenesis in a mouse model of colorectal cancer via suppression of multiple cellular pathways
.
Oncol Rep.
 
2013
;
30
4
:
1701
1706
.
34
Wang
E
,
Bussom
S
,
Chen
J
, et al.  
Interaction of a Traditional Chinese Medicine (PHY906) and CPT-11 on the inflammatory process in the tumor microenvironment
.
BMC Med Genomics.
 
2011
;
4
:
38
.
35
Ponnurangam
S
,
Mammen
JM
,
Ramalingam
S
, et al.  
Honokiol in combination with radiation targets notch signaling to inhibit colon cancer stem cells
.
Mol Cancer Ther.
 
2012
;
11
4
:
963
972
.
36
Wei
L
,
Chen
P
,
Chen
Y
, et al.  
Pien Tze Huang suppresses the stem-like side population in colorectal cancer cells
.
Mol Med Rep.
 
2014
;
9
1
:
261
266
.

© The Author 2017. Published by Oxford University Press. All rights reserved.


Plaats een reactie ...

Reageer op "TCM - Traditionele Chinese Medicijnen (Chinese kruiden) al of niet naast chemo bij operabele darmkanker stadium II en III geven veel betere ziektevrije tijd en overall overleving op 5 jaar dan zonder TCM. copy 1"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Chinese kruidencombinatie >> TCM - Traditionele Chinese >> ShenQi FuZheng Injectie aanvullend >> TCM - Traditionele Chinese >> Chinese Kruiden - TCM alleen >> Chinese kruiden - Shenqui >> Goshajinkigan - Japans kruidenmengsel >> Chinese kruiden: Injecties >>