31 januari 2019: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/tcm-traditionele-chinese-medicijnen-kruiden-verbeteren-ziektevrije-tijd-met-15-procent-voor-operabele-darmkanker-stadium-iii-in-vergelijking-met-geen-tcm-darmtumoren-aan-linkerkant-hadden-beste-ziektevrije-tijd-56-vs-42-procent-voor-geen-tcm.html

9 juni 2014: Bron: Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:418481. doi: 10.1093/ecam/nep200. Epub 2011 Jan 11

Goshajinkigan, een van origine Japanse kruidencombinatie, vermindert significant de perifere neurotoxiteit  veroorzaakt door oxaliplatin bij uitgezaaide darmkanker.

Dit blijkt uit verschillende gerandomiseerde placebo gecontroleerde studies. (zie Wikipedia voor omschrijving van perifeer zenuwstelsel)

Goshajinkigan

Een van die studies is onderstaande studie bij totaal 90 patiënten met uitgezaaide darmkanker, maar onderaan dit artikel staat een referentielijst van meerdere andere studies met Goshajinkigan, allemaal met een positief effect voor Goshajinkigan.

Een tip: vraag bij de natuurapotheek naar chemosupport als u chemo krijgt voor uw vorm van kanker. Chemosupport is een combinatie van Chinese en andere kruiden met bewezen effecten op vermindering van bijwerkingen en versterking van de klinische effecten van verschillende chemokuren c.q. reguliere medicijnen.

Studieomschrijving:

Perifere neurotoxiciteit is de belangrijkste beperkende factor voor de behandeling met oxaliplatin. Goshajinkigan (GJG), een traditioneel Japans kruidenmengsel, dat onlangs heeft aangetoond dat het effectief beschermt tegen de neurotoxiciteit van taxanen bij borstkanker is in deze studie onderzocht en vergeleken bij vier verschillende groepen.

We onderzochten retrospectief het effect van Goshajinkigan (GJG) op perifere neurotoxiciteit geassocieerd met de behandeling met oxaliplatin. Negentig patiënten met uitgezaaide darmkanker heeft een FOLFOX4 of een aangepaste FOLFOX6 behandeling gekregen.

De patiënten werden gerandomiseerd ingedeeld in vier verschillende groepen:

 • Groep A (n=11) kreeg oraal Goshajinkigan (GJG) 7,5 g per dag startend 1 dag voor aanvang behandeling, 
 • Groep B (n=14) kreeg intraveneuze suppletie van calcium gluconaat en magnesiumsulfaat (1 g voor en na de FOLFOX chemokuur).
 • Groep C (N=21) kreeg een combinatie van Goshajinkigan (GJG) en calciumgluconaat en magnesiumsulfaat.
 • Groep D (n=44) tenslotte kreeg geen aanvullende middelen naast de FOLFOX chemokuren.


Resultaten:
De incidentie van perifere neurotoxiciteit werd gemeten vanaf het moment dat de opgebouwde dosis oxaliplatin de 500 mg overschreed. Wanneer de cumulatieve dosis oxaliplatin meer dan 500 mg was bleek het optreden van neuropathie (in alle gradaties) bij groep A 50,0%, bij groep B 100%, bij groep C 78.9% en bij groep D 91.7%, respectievelijk.
De optredende neuropathie was het laagst in de groep die alleen Goshajinkigan (GJG) had gekregen als aanvulling op de FOLFOX4 en FOLFOX 6, dus bij groep A.

In het volledige studierapport Efficacy of goshajinkigan for peripheral neurotoxicity of oxaliplatin in patients with advanced or recurrent colorectal cancer. dat gratis is in te zien staan heldere grafieken over het verloop en de verschillen.

Ook deze studie - studierapport gratis in te zien: Preventive Effect of Goshajinkigan on Peripheral Neurotoxicity of FOLFOX Therapy: A Placebo-controlled Double-blind Randomized Phase II Study (the GONE Study) toont het goede effect van Goshajinkigan aan op vermindering of zelfs wegbljiven van perfirere toxiteit door oxaliplatin (FOLFOX regiem)

Hier het originele abstract van boven omschreven studie met daarbij een referentielijst van meerdere studies die bewezen hebben dat Goshajinkigan perifere neurotoxiteit kan beperken en tegengaan.

Peripheral neurotoxicity of oxaliplatin could be suppressed by administration of Goshajinkigan - GJG

Evid Based Complement Alternat Med. 2011; 2011: 418481.
Published online Jan 11, 2011. doi:  10.1093/ecam/nep200

Efficacy of Goshajinkigan for Peripheral Neurotoxicity of Oxaliplatin in Patients with Advanced or Recurrent Colorectal Cancer

Abstract

Peripheral neurotoxicity is the major limiting factor for oxaliplatin therapy. Goshajinkigan (GJG), a traditional Japanese herbal medicine, was recently shown to be effective in protecting against the neurotoxicity of taxanes in Japan. We retrospectively investigated the effect of GJG on peripheral neurotoxicity associated with oxaliplatin therapy. Ninety patients with metastatic colorectal cancer that received FOLFOX4 or modified FOLFOX6 therapy were assigned to receive one of the following adjuncts: oral GJG at 7.5 g day−1 (Group A, n = 11), intravenous supplementation of calcium gluconate and magnesium sulfate (1 g each before and after FOLFOX) (Group B, n = 14), combined GJG and calcium gluconate and magnesium sulfate therapies (Group C, n = 21), or no concomitant therapy (Group D, n = 44). The incidence of peripheral neurotoxicity was investigated when the cumulative dose of oxaliplatin exceeded 500 mg m−2. When the cumulative dose of oxaliplatin exceeded 500 mg m−2, the incidence of neuropathy (all grades) in Groups A–D was 50.0%, 100%, 78.9%, and 91.7%, respectively. It was lowest in the group that received GJG alone. Concomitant administration of GJG reduced the neurotoxicity of oxaliplatin in patients that received chemotherapy for colorectal cancer.

References

1. Engstrom PF, Benson AB, III, Chen Y-J, et al. NCCN clinical practice guidelines in oncology: colon cancer. Journal of the National Comprehensive Cancer Network. 2009;7:778–831. [PubMed]
2. Engstrom PF, Benson AB, III, Chen Y-J, et al. NCCN clinical practice guidelines in oncology: colon cancer. Journal of the National Comprehensive Cancer Network. 2009;7:738–881. [PubMed]
3. Zuckerman DS, Clark JW. Systemic therapy for metastatic colorectal cancer: current questions. Cancer. 2008;112(9):1879–1891. [PubMed]
4. Cassidy J, Misset J-L. Oxaliplatin-related side effects: characteristics and management. Seminars in Oncology. 2002;29(5):11–20. [PubMed]
5. de Gramont A, Figer A, Seymour M, et al. Leucovorin and fluorouracil with or without oxaliplatin as first-line treatment in advanced colorectal cancer. Journal of Clinical Oncology. 2000;18(16):2938–2947. [PubMed]
6. Gamelin L, Boisdron-Celle M, Delva R, Guerin-Meyer V, Ifrah N, Morel A, et al. Prevention of oxaliplatin-related neurotoxicity by calcium and magnesium infusions: a retrospective study of 161 patients receiving oxaliplatin combined with 5-Fluorouracil and leucovorin for advanced colorectal cancer. Clinical Cancer Research. 2004;10:4055–4061. [PubMed]
7. Gamelin E, Gamelin L, Bossi L, Quasthoff S. Clinical aspects and molecular basis of oxaliplatin neurotoxicity: current management and development of preventive measures. Seminars in Oncology. 2002;29(5):21–33. [PubMed]
8. von Delius S, Eckel F, Wagenpfeil S, et al. Carbamazepine for prevention of oxaliplatin-related neurotoxicity in patients with advanced colorectal cancer: final results of a randomised, controlled, multicenter phase II study. Investigational New Drugs. 2007;25(2):173–180. [PubMed]
9. Wilson RH, Lehky T, Thomas RR, Quinn MG, Floeter MK, Grem JL. Acute oxaliplatin-induced peripheral nerve hyperexcitability. Journal of Clinical Oncology. 2002;20(7):1767–1774. [PubMed]
10. Lersch C, Schmelz R, Eckel F, et al. Prevention of oxaliplatin-induced peripheral sensory neuropathy by carbamazepine in patients with advanced colorectal cancer. Clinical Colorectal Cancer. 2002;2(1):54–58. [PubMed]
11. Cascinu S, Catalano V, Cordella L, et al. Neuroprotective effect of reduced glutathione on oxaliplatin-based chemotherapy in advanced colorectal cancer: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Journal of Clinical Oncology. 2002;20(16):3478–3483. [PubMed]
12. Uno T, Ohsawa I, Tokudome M, Sato Y. Effects of Goshajinkigan on insulin resistance in patients with type 2 diabetes. Diabetes Research and Clinical Practice. 2005;69(2):129–135. [PubMed]
13. Tawata M, Kurihara A, Nitta K, Iwase E, Gan N, Onaya T. The effects of Goshajinkigan, a herbal medicine, on subjective symptoms and vibratory threshold in patients with diabetic neuropathy. Diabetes Research and Clinical Practice. 1994;26(2):121–128. [PubMed]
14. Usuki Y, Usuki S, Hommura S. Successful treatment of a senile diabetic woman with cataract with goshajinkigan. American Journal of Chinese Medicine. 1991;19(3-4):259–263. [PubMed]
15. Sato Y, Sakamoto N. Treatment of Diabetic Neuropathy with Niu-Che-Sen-Qi-Wan. Recent Advances in Traditional Medicine in East Asia. Amsterdam, The Netherlands: Excerpta Medica; 1985.
16. Mamiya N, Kono T, Mamiya K, Satomi M, Chisato N, Ebisawa Y. A case of neurotoxicity reduced with goshajinkigan in modified FOLFOX6 chemotherapy for advanced colon cancer. Gan to Kagaku Ryoho. 2007;34(8):1295–1297. [PubMed]
17. Shindo Y, Tenma K, Imano H, Hibino M, Yoshino K, Nakamura M. Reduction of oxaliplatin-related neurotoxicity by Gosha-jinki-gan. Gan to Kagaku Ryoho. 2008;35(5):863–865. [PubMed]
18. Shirao K, Matsumura Y, Yamada Y, et al. Phase I study of single-dose oxaliplatin in Japanese patients with malignant tumors. Japanese Journal of Clinical Oncology. 2006;36(5):295–300. [PubMed]
19. Therasse P, Arbuck SG, Eisenhauer EA, Wanders J, Kaplan RS, Rubinstein L, et al. New guidelines to evaluate the response to treatment in solid tumors. European Organization for Research and Treatment of Cancer, National Cancer Institute of the United States, National Cancer Institute of Canada. Journal of the National Cancer Institute. 2000;92:205–216. [PubMed]
20. Cersosimo RJ. Oxaliplatin-associated neuropathy: a review. Annals of Pharmacotherapy. 2005;39(1):128–135. [PubMed]
21. Fujiwara K, Imanishi J, Watanabe S, Ozasa K, Sakurada K. Changes in attitudes of Japanese doctors toward complementary and alternative medicine-comparison of surveys in 1999 and 2005 in Kyoto. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. In press. [PMC free article] [PubMed]
22. Choi SH, Chang IM. A milestone in codifying the wisdom of traditional oriental medicine: TCM, Kampo, TKM, TVM-WHO International Standard terminologies on traditional medicine in the Western Pacific region. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2010;7(3):303–305. [PMC free article] [PubMed]
23. Yamada K, Suzuki E, Nakaki T, Watanabe S, Kanba S. Aconiti tuber increases plasma nitrite and nitrate levels in humans. Journal of Ethnopharmacology. 2005;96(1-2):165–169. [PubMed]
24. Gotoh A, Goto K, Sengoku A, et al. Inhibition mechanism of Gosha-jinki-gan on the micturition reflex in rats. Journal of Pharmacological Sciences. 2004;96(2):115–123. [PubMed]
25. Hu X, Sato J, Oshida Y, Xu M, Bajotto G, Sato Y. Effect of Gosha-jinki-gan (Chinese herbal medicine: Niu-Che-Sen-Qi-Wan) on insulin resistance in streptozotocin-induced diabetic rats. Diabetes Research and Clinical Practice. 2003;59(2):103–111. [PubMed]
26. Kono T, Mishima H, Shimada M, Morita S, Sakamoto J. Preventive effect of goshajinkigan on peripheral neurotoxicity of FOLFOX therapy: a placebo-controlled double-blind randomized phase II study (the GONE Study) Japanese Journal of Clinical Oncology. 2009;39(12):847–849. [PubMed]

Guilongtongluofang is a promising drug for the prevention of oxaliplatin-induced neurotoxicity in patients with colorectal cancer, and it does not reduce the efficacy of oxaliplatin

Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 2013: 541217.
Published online Nov 13, 2013. doi:  10.1155/2013/541217

Yunfang Liu, 1 Guangying Zhu, 2 Li Han, 3 Jie Liu, 4 Ting Ma, 5 and Huiming Yu 6 ,*

Abstract

Objective. Oxaliplatin-induced peripheral neurotoxicity continues to be a kind of frequent dose-limiting toxicity for many cancer patients. This study evaluated the preventive effects of Guilongtongluofang on peripheral neurotoxicity induced by oxaliplatin in patients with colorectal tumor.

Patients and Methods. From May 2007 to May 2011, we conducted a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. 120 patients of colorectal cancer treated with adjuvant oxaliplatin-based chemotherapy were randomly enrolled into the trial group and the control group. The trial group received Guilongtongluofang (at a dose of 200 mL once a day) from 3 days prior to chemotherapy. The control group received a placebo from 3 days prior to chemotherapy. Every 2-week cycle, neurotoxicity was evaluated using numeric rating scale for pain intensity and experienced relief. The primary endpoint was efficacy measurement which included oxaliplatin-induced neurotoxicity and tumor response. The differences of side effects between the two groups were also analyzed.

Results. The percentage of grades 1-2 neurotoxicity was significantly lower in the trial group than that in the control group (13.3% versus 20.0%; P < 0.05) after two cycles of treatment. The difference of the percentage of neurotoxicity between the two groups was significant after six cycles (51.7% versus 70.0%; P < 0.05). Significant difference for the mean time to the development of grade 1+ neurotoxicity was found between the two groups (9.4 w in the trial group versus 6.5 w in the control group, P < 0.05). The cumulative incidence of grade 1 or more sensory neurotoxicity was significantly lower in the trial group than that in the control group (P < 0.05). No significant differences of tumor response rate were found between the two groups the trial group and the control group. No significant difference was found between the trial group and the control group (all P > 0.05). Conclusion. This study provides evidence that Guilongtongluofang is a promising drug for the prevention of oxaliplatin-induced neurotoxicity in patients with colorectal cancer, and it does not reduce the efficacy of oxaliplatin.


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Goshajinkigan - Japans kruidenmengsel - vermindert significant de perifere neurotoxiteit veroorzaakt door oxaliplatin bij uitgezaaide darmkanker"

 • Thomas :
  Goshajinkigan is bedoeld voor het herstel van de NIER functie. Darmkanker heeft 5 verschillende oorzaken en oplossing. Daarom is Goshajinkigan wel een verbetering, maar geen oplossing voor darmkanker of met uitzaaiingen.

  ShenQi FuZheng is bedoeld voor de het herstel van LONG functie, wel 1 van de oorzaak van darmkanker, daarom ook een verbetering maar geen genezing.

  Sommige tumor/kanker is operatie overbodig. Een goede recepten met de ondersteuning van het lichaam verdwijnt het tumor/kanker als sneeuw onder de zon.

  De uitzaaiingen heeft meer betekenis zowel positief als negatief.
  Een uitzaaiing in de lever
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Leverpoortader
  Het bloed in de poortader bevat alle stoffen (zowel voedingsstoffen alsook gifstoffen, suikers, zouten etc.) die door de darmen zijn opgenomen.

  Een uitzaaiing in de longen.

  De longmeridaan behoort samen met de dikkedarmmeridaan tot het metaalelement, werkt psychisch vooral op medeleven en de gevolgen van verdriet.

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Chinese kruidencombinatie >> TCM - Traditionele Chinese >> ShenQi FuZheng Injectie aanvullend >> TCM - Traditionele Chinese >> Chinese Kruiden - TCM alleen >> Chinese kruiden - Shenqui >> Goshajinkigan - Japans kruidenmengsel >> Chinese kruiden: Injecties >>