Mocht u de artikelen op kanker-actueel waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie op 

IBAN: NL79 RABO 0372 9311 38 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. 

BIC/SWIFTCODE RABONNL2U

Als donateur kunt u korting krijgen bij verschillende bedrijven en we zijn een ANBI organisatie

Raadpleeg altijd een goed gekwalificeerd complementair werkend arts.

Update 28 april 2019 van no. 401 t/m 500

Als extra service hebben we voor onze donateurs de links aangebracht per vermelde studie, zie verderop in dit artikel. Klik daarop en u komt op het studierapport, meestal als volledig studierapport gratis in te zien of soms op het abstract omdat er voor het volledige studierapport betaald moet worden.

Vanaf 1 april 2005 is arts-bioloog drs. E. Valstar begonnen met het verzamelen van gerandomiseerde studies waarin onderzocht werd wat het effect is van orthomoleculaire middelen - voeding en voedingstoffen - als preventie van kanker. Alles op deze lijst is ter verantwoording van arts-bioloog drs. E. Valstar en is ook hier onze disclaimer van toepassing.

Maar we bedanken Valstar voor zijn niet aflatende inzet voor een niet toxische en natuurlijke aanpak van kanker. We bedanken Valstar ook voor zijn toestemming om deze lijst hier te publiceren.

De lijst van studies met therapeutische effecten van voeding en voedingstoffen bij kanker kunt u lezen onder Literatuurlijst van drs. E. Valstar.

Aparte lijsten van therapeutische studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar om het u gemakkelijker te maken want de lijst van Valstar is te lang en te onoverzichtelijk geworden naar mijn mening.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker, of aanvullend op chemo, bestraling, beenmergtransplantaties, operaties heb ik die dus opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke toepassing. Klik hier voor de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Onder kanker en preventie staan ook artikelen en studieabstracten over preventie van kanker vermeld. Bij specifieke vormen van kanker staan deze soms in een aantal artikelen onder blokje preventie, zie gerelateerde artikelen daar. Bedenk dat middelen die preventief werken tegen kanker ook en vooral recidieven kunnen voorkomen en dus bijna net zo belangrijk als studieresultaten in een therapeutische setting onderzocht en gemeten.


Vervolg lijst van gerandomiseerde studies betreffende voeding en orthomoleculaire middelen e.d. ter preventie van kanker, zie in gerelateerde artikelen nog meer studies: 

301)Campbell KL et al ; Cancer Epdemiol Biomarkers Prev 16: 1767-74 ; 2007 : Een jaar goed bewegen doet bij mannen diep in de darmcrypten de expressie van apoptosis-inducerende eiwitten toenemen ; bij vrouwen neemt de expressie van dergelijke eiwitten hogerop in de crypten van de darm juist af. De precieze implicaties van dit alles is onduidelijk ; persoonlijk denk ik dat wat diep in de crypten gebeurt relevanter is. PMID 17855695. Zie ook 251.

302)Tworoger SS et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 16: 895-9 ; 2007 : Bewegen verlaagt prolactine bij postmenopausale vrouwen ; past bij lager risico op borstkanker ; PMID 17507612. Zie ook 231.

303)Pietschmann A et al ; Z Gesamte Inn Med 47: 518-22 ; 1992 : Clastogene werking UV (carcinogeen effect) wordt door diverse antioxydanten tegengegaan en wel in de volgorde : Se>Ginkgo>beta-caroteen > vitamine E. PMID 1462677.

304)Courtney ED et al ; Int J Colorectal Dis 22: 765-76 ; 2007 : EPA remt proliferatie darmmucosa bij patienten met darmadenomen in de voorgeschiedenis. PMID 17216221 ; zie ook 24, 173 en 233.

305)Nishino H ; Recent Results Cancer Res 174: 67-71; 2007 : Een carotenoidencomplex blijkt in gerandomiseerd onderzoek de kans op leverkanker bij patienten met levercirrhose aantoonbaar te verminderen. PMID 17302186.

306)Schwarz S et al ; J Nutr 138:49-53 ; 2008 ; Lycopeen blokkeert toename benigne prostaathypertrofie en doet PSA dalen ; alles in vergelijking met placebo ; PMID 18156403.

307)Wennberg AM et al ; Transplantation 86: 423-9 ; 2008 ; PDT met methylaminolevulinaat helpt ontstaan van actinische keratosen bij getransplanteerden tegen te gaan, zo blijkt uit dit gerandomiseerde onderzoek. PMID18698246.

308)Ma Q et al ; Clin Cancer Res 13:7407-12 ; 2007 : Arginine remt ontwikkeling adenomen van de darm ; PMID 18094424.

309)Voskuil DW et al ; Nutr Cancer 60: 342-53 ; 2008 ; lycopeen heeft bij vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker een gunstig effect dwz : het verlaagt het vrije IGF-1 ; PMID 18444168.

310)Lacroix AZ et al ; J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2009 ; PMID 19221190 ; in dit onderzoek verlaagt de combinatie calcium met vitamine D de sterfte slechts niet significant ; vitamine D deed dat in een meta analyse wel ; het was slimmer geweest indien Lacroix et al ook magnesium hadden gegeven.

311)Foote JA et al ; Cancer Prev Res (Phila Pa) 2009 Mar 31 ; OMID 19336724 ; Lokale vitamine E verlaagt de polyaminegehalte’s  actinische keratoses ; dit past bij een lagere kans op basaalcelcarcinomen vanuit deze keratsosen.

312)Rajar UD et al ; ; J Colll Physicians Surg Pak 2008 ; 18: 612-4 ; PMID 18940117 ; aloe vera geneest/verbetert beloop lichen ruber planus van de vulva.

313)Xiong C et al ; J Oral Pathol Med 2009 25 mei ; PMID 19486267 ; Lokale behandeling van erosieve orale lichen planus met een DNA-extract van BCG is in gerandomiseerd onderzoek aantoonbaar effectief.

314)Vrieling A et al ; Am J Clin Nutr 86 : 1456-62 ; 2007 ; PMID 17991659 ; Lycopeen verhoogt bij personen met een verhoogd risico op darmkanker verhoogt IGFBP 1 en 2 ; dit past bij een vermindering van het kankerrisico ; zie ook 291 en 292.

315)Fontana L et al ; Aging Cell 7: 681-7 ; 2008 ; PMID 18843793 ; Caloriebeperking vermindert IGF1/IGFBP3 niet ; IGFPB3 stijgt ook niet itt wat bij proedieren is gezien ; door eiwitrestrictie daalde IGF1 wel ; dit wijst erop dat zo het kankerrisico verminderd kan worden.

316)Fedirko V et al ; Cancer epidemiol Biomarkers Prev 2009 Nov; 18(11):2933-41 ; PMID 19861511 ; Vitamine D plus calcium bevorderen t.ov. placebo de differentiatie van colonepitheel ; dit wijst op een kankerpreventieve werking van deze combinatie.

317)Fedirko V et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010 Jan ;19(1): 280-91 ;PMID 20056649 ; Vitamine D plus calcium verminderen de oxydatieve schade van colonepitheel ; dit in vergelijking met placebo ; ook dit wijst op een kankerpreventieve werking van deze combinatie.

318)Wu K et al ; Am J Clin Nutr 2009 Dec; 90(6): 1623-31 ; PMID 19864409 ; Foliumzuursuppletie blijkt in dit gerandomiseerde onderzoek de kans op een recidief van een colonadenoom te verminderen, maar alleen bij een wat lage foliumzuurspiegel ; de studies die pleiten voor een preventieve werking van foliumzuur m.b.t. darmkanker overheersen toch duidelijk.

319)Yun TK et al ; J Med Food 2010 Jun;13(30:489-94 ; PMID 20521975 : Rode ginseng vermindert bij mannen met atrofische gastritis aantoonbaar de kans op kanker in vergelijking met placebo.

320)Ide H et al ; Prostate 2010 Jul;70(10): 1127-33 ; Isoflavonen met curcuma verlagen in vergelijking met placebo de PSA bij mannen met  een verhoogd PSA, maar nog niet aantoonbare prostaatkanker, de PSA significant. PMID 20503397.

321)Tsao AS et al ; Cancer Prev Res (Phila). 2009 Nov;2(11):931-41 ; 2009 ; PMID 19892663 ; Groene thee-extract remt progressie orale premaligne laesies  richting kanker!

322)Wang J et al ; Zhonggua Zhong Liu Za Zhi 2000 Nov;22(6):510-2;PMID 11235577 ; Zeng sheng-ping  verbetert premaligne slokdarmlaesies en vermindert ook ziekteprogressie.

323)Zhong WR et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 1997 Aug;17(8):462-4;PMID 10322830 ; Sijunzi blijkt in vergelijking met een comtrole-middel metaplasie van de maag terug te kunnen draaien.

324)Zhong WR et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 1997 Aug;17(8):462-4 ; PMID 10322830 ‘ zelfde soort onderzoek als onder 323, met gelijk resultaat.

325)Bell MC et al ; Gynecol Oncol 2000 Aug;7892):123-9;PMID 10926790 ; Indol-3-carbinol is zinvol bij de behandeling bij CIN van de cervix - baarmoeder.

326)Gianotti L et al ; World J Gastroenterol 2010 Jan 14;16(2):167-75;PMID 20066735 ; bij patienten met een hoog risico op darmkanker dan wel recidief ervan blijken bij probiotica  suppletie een lagere delingssnelheid van hun darmslijmvlies te hebben ; iets wat feitelijk vaker gevonden is.

327)Kozu T et al ; Cancer Prev Res (Philia); 2009, Nov;2(11):975-83;PMID 19861543 ; Lactoferrine in een dagdosis van 3 gram vertraagt in vergelijking met placebo de groei van darm adenomen.

328)Seawarn N et al ; Indian J Dent Res 2011 Sep;22(5):639-43;PMID 22406705 ; Lycopeen, 8 mg per dag blijkt in vergelijking met placebo zeer effectief tegen orale lichen planus. Zie ook 6,20 en 55.

329)Logan RE et al ; Gastroenterology 2008 Jan;134(1):29-38;PMID 18022173 ; aspirine  (300 mg per dag) blijkt de kans op adenomen van de darm te verlagen ; 0,5 mg foliumzuu per dag r (een wel erg lage dosis) blijkt dit in dit onderzoek niet te kunnen.

330)Gaziano JM et al; JAMA ; publshed on line op 17 oktober 2012 : Multivitamins in the Prevention of Cancer in MenThe Physicians' Health Study II Randomized Controlled Trial In een groot gerandomiseerd onderzoek met een follow-up van meer dan 10 jaar : een multi verlaagt het overall risico aan kanker bij mannelijke artsen in vergelijking  met placebo met 8%.

331)Bonelli L et al; J Gastroenterology  2012; Oct 13; PMID 23065023 : de combinatie van 200 mcg selenium , 30 mg zink, 2 mg vitamine A , 180 mg C en 30 mg vitamine E verminderen in vergelijking met placebo de recidiefkans aangaande darmadenomen.

332)Ma JL et al;JNCI  2012 Mar21;104(6):488-92 ; PMID 22271764 ; de combinatie van knoflook, vitamine C,E en selenium leidt in vergelijking met placebo tot niet significant minder maagkanker, maar wel tot significant minder sterfte door deze ziekte.

333)Chen T et al ; Cancer Prev Res (Phila). 2012 Jan;5(1):41-50 ; Gevriesdroogd poeder van aardbeien (30 gram per dag) remt bij de mens progressie van premaligne afwijkingen van  de slokdarm richting kanker.

334)Safarinejad MR et al; Br J Nutr 2013 ; 110(1):164-71; Q10 met visolie verlaagt de PSA bij gezonde mannen ;GLA doet deze juist stijgen ; PMID23199523.

335)Morgia G et al; Urol Int 2010;84(4) : 400-6:PMID 20332612 : lycopeen naast Serenoa repens vermindert chronische prostatis meer dan Serenoa repens alleen : dit pleit nog meer voor lycopeen ter preventie van prostaatkanker.

336)Ishikawa H et al; J Am Coll Nutr 2012 Oct;31(5) 327-37 ; PMID23529990 : propolis verlaagt de kans op nieuwe goedaardige tumoren van de darm niet.

337)Huyke C et al; J Dtsch Dermatol Ges 2009 Feb;7(2):128-33:PMID 18808378 : Betuline locaal  werkzaam tegen actinische keratosen.

338)Salem EM et al; Saudi J Gastroenterol 2010 Jul-Sep;16(3):207-14:PMID 20616418 : Nigella sativa : een goede concurrent van triple therapie voor de eradicatie van Helicobacter pylori.

339)Dabos KJ et al; Phytomedicine 2010 Mar;17(3-4):296-9:PMID 19879118 ; In deze studie had een gompreparaat een duidelijke activiteit tegen Helicobacter pylori.

340)Vostalova J et al ; Phytomedicine 2013 Sep 4;PMID 24012146 ; 240 mcg selenium plus 570 mg silymarin op dagbasis vermindert bij mannen prostatisme klachten ; het testosteron werd niet beinvloed, maar de PSA ging wel omlaag. Zie ook deze overzichtstudie: 

A systematic review of dietary, nutritional, and physical activity interventions for the prevention of prostate cancer progression and mortality

341)Deng X et al; J Tradit Chin Med 2012 Jun;32(2):164-72;PMID22876438Weining blijkt precancereuze lesies van de maagwand terug te kunnen dringen.

342)Suriana D et al; J Invest Dermatol. 2012 May;132(5);1497-500 : Nicotiamide blijkt in dubbelblinde RCT’s  actinische keratosen te verminderen ; PMID22297641.

343)Li Y et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2011 Dec;31(12):1635-8;PMID22384550: Weiyan dringt precancereuze lesies maag in vergelijking met een  controle middel terug.

344)Chen T et al; Cancer Prev Res (Phila) 2012 Jan;5(1):41-50 ; PMID 22135048 : Een extract van aardbeien blijkt premaligne afwijkingen van de slokdarm te kunnen terugdringen.

345)Castanon A et al; Br J Cancer 2012 Jan 3;106(1):45-52;PMID 22075942; dagelijks 150 mg DIM heeft bij uitstrijkjes geen effect op gevonden CIN2plus.

346)Marshall JR et al ; Cancer Prev Re (Phila). 2011 Nov;4(11):1761-9;PMID 21896650 : in dit onderzoek werd in tegenstelling tot een eerdere trial geen preventieve werking van selenium met betrekking tot prostaatkanker gevonden ; vermoedelijk heeft dit met de relatief goede seleniumstatus van de onderzochte groep te maken.

347)Collaborators, Gut 2012 Feb;61(2):255-61;PMID 21890814 : In dit kleine onderzoek geen significante preventie van darmpoliepen door aspirine ; overall is die er wel : zie 63,66,71,78,92, 267 en 329.

348)Fleshner NE et al; J Clin Oncol 2011 Jun 10;29(17):2386-90;PMID21537051 ; in dit onderzoek bleek  de combinatie van vitamine E (800 IU), 40 gram soja en 200 mcg selenium de progressie van high-grade intraepitheliale prostaatkanker tot kanker niet te remmen ; zie ook 2,3,340 en 346 ; mogelijk is selenium alleen relevant indien de seleniumstatus slecht is en/of er gerookt is.

349)Van Breemen et al; Cancer Prev Res (Phila). 2011 May;4(5):711-8;PMID 21430075 ; Bij zwarte Afrikanen  blijkt extra lycopeen (30 mg per dag) gedurende 3 weken voorafgaande aan een prostaatbiopsie, het gehalte van de prostaat aan diverse oxydatieprodukten niet te verminderen ; de kleine groep (100 man) de korte follow-up en de niet scherpe vraagstelling maken dit onderzoek niet duidelijk relevant.

350)Kojima K et al; Hepatogastroenterology 2010 Sep-Oct;57(102-103):1264-7;PMID 21410069 : trend tot minder HCC bij hepatitis-C-patienten in een pilotstudie ; zie ook de nummers 1338 en 1356 van de therapeutische lijst.

351)Ahearn  TU et al; Cancer Res 2011 Jan 15;71(2):413-23 ; PMID 21084270 : dagelijks 2 gram calcium en 800 IU vitamine D3 verbetert de genetische expressie in adenomen in vergelijking met placebo richting goedaardig.

352)Ishikawa H et al; Cancer Med 2013 Feb;2910:50-6;PMID 24133627 : Aspirine remt groei adenomen darm in vergelijking met placebo ; dit bleek al na 6-10 maanden 100 mg aspirine per dag. Zie ook 54,63, 66, 78 , 92 en 329.

353)Armstrong WB et al; Cancer Prev Res (Phila). 2013 May;6(5):410-8;PMID 23639862 ; Bowman-Birkman-factor vergroot regressiekans leukoplakie keel niet.

354)Levine AJ et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2010 Oct;19(10):2541-8;PMID 20841390 ; 1 mg foliumzuur per dag vermindert de kans op een recidief van een adenoom van de darm niet.

355)Thompson PA et al; Cancer Prev Res (Phila) 2009 Dec;2(12):1023-30;PMID19952360 ; ursodeoxycholzuur verminderde in dit onderzoek de kans op colorectale adenomen niet ; zie ook 21,73,83 en 84 ; overall lijken die onderzoeken hetzelfde te vinden.

356)Kensler TW et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005 Nov;14(11 Pt 1):2605-13 ; PMID 16284385 ; Broccolispruiten rijk aan sulphorafaan verlaagt schadelijke niveau van aflatoxine.

357)Sansbury LB et al; Am J Epidemiol 2009 Sep 1;170(5):576-84; PMID 19643809 ; Veel vezels, veel fruit en groenten plus laag vet verlaagt de kans op  een recidief van adenomen van de darm.

358)Jaszewski R et al; World J Gastroenterol 2008 Jul 28;14 (28):4492-8;PMID18680228 ; Foliumzuur in een dagdosering van 5 mg (!) verminderde de recidiefkans op adenomen van de darm. Dit is in lijn met veel ander onderzoek uit deze lijst.

359)Hernandez-Reif M et al;  Prev Med 1999 Jan;28(1):28-32 ; PMID 9973585 Zelfmassage blijkt in gerandomiseerd onderzoek rookverslaving te verminderen.

360)Garcia FA et al; Gynecol Oncol 2014 Feb ; 132(2):377-82;PMID24388920 ; 800 mg EGCG verbeterde bij vrouwen; dagelijks 4 maanden gegeven, een C1N1-uitstrijkje niet. C1N2 en C1N3 zijn overigens veel interessanter om EGCG bij te testen.

361)Walfish S et al; Eur J Cancer Prev 2007 Aug;16(4):298-303 ;PMID 17554202 ; Lycopeen verlaagt bij patienten die eerder darmkanker hadden, de insulin-like growth factor concentratie ; dit past bij een kankerpreventieve werking van lycopeen.

362)Nagao T et al; Int J Cancer 2014 Aug 23; Dagelijks 50 mg beta-caroteen plus 500 mg vitamine C geeft bij 23 versus 23 personen in vergelijking met 50 mg vitamine C extra slechts een niet significante afname van leukoplakie in de keel ; de kleinschaligheid is hier een minpunt ; zie ook elders in deze lijst voor lycopeen en leukoplakie.

363)Zong HX et al; Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2006 Sep;31(18):1545-7;PMID 17144474 ; Mastoplasia met succes behandeld mbv  ‘xiaozheng

365)Maskarinec G et al; Eur J Clin Nutr 2006 Dec;60(12):1423-9;PMID 16775579; Soja verlaagt eenzijdig getoetst de PSA bij gezonde mannen, maar de testosteron verandert niet.

366) Tanaka S et al ;J Nutr 2006 Mar;130(3 Suppl):821S-826S;PMID 16484573 ; een extract van oude knoflook blijkt aantal en grootte nieuwe darmadenomen bij de mens te verminderen.

367)Wang Y et al ; Zhongguo Zhen Jiu 2005 Sep;25(9):619-21; PMID 16318147 ; Acupunctuur vermindert een hele reeks kenmerken van hyperproliferativiteit in de vrouwelijke borst.

368)Lu Y et al; Zhongguo Zhen Jiu 2005 Jul;25(7):457-9;PMID 16309129

Acupunctuur plus Chinese kruiden verminderen metaplasie samenhangend met atrofische gastritis.

369)Wu YN et al; Zhongguo Zhong Xi Yi He Za Zhi 2005 Sep;25(9):836-9 ;PMID 16248251 ; KLangwei is effectief tegen metaplasien samenhangend met atrofische gastritis maag.

370)Hartman TJ et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005 Oct;14(10):2359-65 ; PMID 16214917 ; Indien reeds NSAIDS gebruikt worden blijkt de combinatie van minder vet, meer fruit en meer vezels de kans op nieuwe adenomen van de darm bij daarvoor gevoelige patienten te verlagen.

371)Limburg PJ et al; Gastroenterology 2005 Sep;129(3):863-73 ; PMID 16143126 ; selenium remt progressie bij milde dysplasie in plaveiselepitheel van de slokdarm, maar niet bij ernstiger vormen.

372)Adams KF et al; Cancer Epdemiol Biomarkers Prev 2004 Apr; 13(4):644-8;PMID15066931 ; bij gezonde mannen heeft 83 mg soja isoflavonen geen effect op de PSA-spiegels. Zie echter ook 320, waar het mannen met een heel duidelijk verhoogd PSA betrof.

373)Ishikawa H et al; Gut 2014 Nov;63(11):1755-9 ; PMID 24488498 ; Aspirine vermindert bij patienten voor goed- dan wel kwaadaardige darmtumoren behandeld zijn de kans op nieuwe darmtumoren ; dit is geheel in lijn met veel ander onderzoek.

374)Bleeker MC et al;  Int J Cancer 2003 Dec 10;107(5):804-10; PMID14566831 : Condoomgebruik bevordert regressie van CIN bij vrouwen!

375)Morgia G et al ; Prostate 2014 Nov ; 74(15):1471-80 ; Serenoa repens met lycopeen en selenium is effectiever tegen prostatisme dan tamsulosine. PMID 25154739.

376)Van Gorkom BA et al; Nutr Cancer 2002;43(1):31-8;PMID 12467132 ; dagelijks 30 gram amylomais of calcium (1gram) hebben geen invloed op de proliferatiesnelheid van de darmwandcellen bij een voorgeschiedenis van darmadenoma.

377)De Vet HC et al; J Clin Epidemiol 1991;44(3):273=83;PMID 1999687; binnen 3 maande bleek 10 mg beta-caroteen per dag niet in staat cervicale dysplasie tot regressie te brengen.

378)Keefe KA et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2001 Oct;10(10):1029-35 ; PMID 11588128 ; in vergelijking met placebo bleek extra beta-caroteen afwijkende uitstrijkjes niet te verbeteren.

379)Li N et al; Proc Soc Exp Biol Med 1999 Apr;220(4):218-24;PMID 10202392 : Groene thee-extract vermindert orale leukoplakie.

380)Hyman J et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1998 Apr;7(4):291-5;PMID 9568783 ; Calcium vermindert de kans op nieuwe adenomen van de darm ; zie o.a. ook 16.

381)Romney SL et al; Gynecol Oncol 1997 Jun;65(3):483-92;PMID 9190980 : Bij CIN van de cervix heeft extra beta-caroteen geen effect op het beloop.

382)Simon JC et al; J Eur Acad Dermatol Venereol 2014 Sep 25;PMID 25257941 ; hyperkeratotische actinische keratosen zijn net significant beter te behandelen met aspirine plus 5-FU dan met cryoablatie alleen.

383)Wang LD et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1993 Jan-Feb;2(1):71-8;PMID 8420615 ; extra calcium heeft bij hoog-risico patienten in China geen effcet op precancereuze lesies van de slokdarm.

384)Ligo M et al; Biometals 2014 Oct;27(5):1017-29: PMID24867408 ; bovine lactoferrin (bLF) stimuleert immuunsysteem en remt groei poliepen bij de mens.

385)Meyskens FL Jr et al; JNCI 1994 Apr 6: 86(7):539-43; PMID 8133537 : ATRA kan CIN 2 van de cervix tot regressie brengen, maar niet een ernstiger dysplasie.

386)Srinagong C et al ; Asian Pac J Cancer Prev 2014;15(22):9909-13;PMID 25520127; Bismuth plus probiotica naast  antibiotica bevorderen uitroeiing Helicobacter.

387)Heidari M et al; Complement Ther Med 2014 Aug;22(4):607-13;PMID 25146062 ; Seidlitzia rosmarinus helpt benigne prostaathyperplasie te verminderen.

388)Kumar NB et al; Cancer Prev Res (Phila) 2015 Apr 14;PMID 25873370 ; groene thee extract (400 mg EGCG) verminderde bij patienten met een hoge intraepitheliale neoplasie van de prostaat de PSA-stijging en stijging/verandering van diverse risicofactoren. Het aantal prostaatkankergevallen was 5 versus 9 in het voordeel van het extract ; dit verschil was uiteraard niet significant. Zie ook 274.

389)wang L et al; Am J Clin Nutr 2014 Sep;100(3):915-23 ; PMID 25008853; 4 jaar lang om de dag 400 IU vitamine E dan wel elke dag 0,5 gram C verminderde bij mannen de kans op diverse kankers niet.

390)Higurashi T et al ; BMC Cancer 2012 Sep 19;12:413;PMID 22992267 ; EPA remt progressie voorstadia darmkanker ; zie ook 132,173 en 334.

391)Abdreeva VA et al;  Arch Intern Med 2012 Apr 9;172(7):540-7;PMID22331983 ;dagelijks 600 mg EPA/DHA en wat B6,B12 en foliumzuur bleek bij hartpatienten, de kans op kanker niet te verlagen ; duidelijk is dat de doseringen laag zijn ; met name geldt dit voor de omega-3.

392)Baron JA et al; NEngl J Med 2015 oct 15;373(16):1519-30;PMID  26465985 ; 1000 IU vitamine D  plus 1200 mg calciumcarbonaat verminderen de kans op goedaardige darmtumoren niet.

393) Gann PH et al; Nutr Cancer 2015;67(7):1104-12 ; PMID 26422197 ; Lycopeen vermindert intraepitheliale neoplasie in de prostaat.

394)Karamali M et al; Br J Nutr 201§5 Dec;114(12):2039-45;PMID : 26439877 ; selenium blijkt in deze RCT regressie van CIN1 te bevorderen.

395) Chen AC et al ; N Engl J Med 2015 Oct 22;373(170:1618-26 ; PMID 26488693 ; Vitamine B3 vermindert in vergelijking met placebo de kans op non-melanoma-huidkanker.

396)Pommergaard HC et al; Gastroenterology 2016 Jan ;150(1):114-122.e4 ;PMID 26404953; in dit onderzoek verminderden aspirine, vitamine D en calciumcarbonaat niet de kans op darmadenomen.

397)Bobe G et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2008 Jun;17(6):1344-53;PMID 18559549 : biofalvonoiden verminderen de recidiefkans op darmadenomen.

398)Ahn WS et al; Eur J cancer Prev. 2003 Oct ; 12(5):383-90;PMID 14512803 ; EGCG lokaal vermindert cervicale lesies (baarmoeder tumoren) door papilloma-virus.

399)Yin GY et al ;Zhongguo Zhong Xi Yi he za Zhi ; 1996 may;1695):283-6 ;PMID 9387720 ;piweiping vermindert intestinale metaplasie.

400)Peng YY et al ; Zhen Ci   yan Jiu 2015 dec;40(6):493-6 ; PMID 26887214 ; Moxibustion plus acupunctuur is effectiever dan acupunctuur alleen bij prostatismeklachten

Zie verder onder litaratuurlijst no. 401 t/m/ 500


Plaats een reactie ...

Reageer op "4. Literatuurlijst van studies over effecten van voeding en voedingstoffen - orthomoleculaire middelen - als preventie van kanker. Verzameld en opgesteld door arts-bioloog drs. E. Valstar. Nummers 301 - 400."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

6. Literatuurlijst van studies >> 5. Literatuurlijst van studies >> 4. Literatuurlijst van studies >> 3. Literatuurlijst van studies >> 2. Literatuurlijst van studies >> 1. Literatuurlijst van studies >> Literatuurlijsten preventie >>