Mocht u de artikelen op kanker-actueel waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie op 

IBAN: NL79 RABO 0372 9311 38 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. 

BIC/SWIFTCODE RABONNL2U

Als donateur kunt u korting krijgen bij verschillende bedrijven en we zijn een ANBI organisatie

Raadpleeg altijd een goed gekwalificeerd complementair werkend arts.

Update 28 april 2019 van no. 401 t/m 500

Als extra service hebben we voor onze donateurs de links aangebracht per vermelde studie, zie verderop in dit artikel. Klik daarop en u komt op het studierapport, meestal als volledig studierapport gratis in te zien of soms op het abstract omdat er voor het volledige studierapport betaald moet worden.

Vanaf 1 april 2005 is arts-bioloog drs. E. Valstar begonnen met het verzamelen van gerandomiseerde studies waarin onderzocht werd wat het effect is van orthomoleculaire middelen - voeding en voedingstoffen - als preventie van kanker. Alles op deze lijst is ter verantwoording van arts-bioloog drs. E. Valstar en is ook hier onze disclaimer van toepassing.

Maar we bedanken Valstar voor zijn niet aflatende inzet voor een niet toxische en natuurlijke aanpak van kanker. We bedanken Valstar ook voor zijn toestemming om deze lijst hier te publiceren.

De lijst van studies met therapeutische effecten van voeding en voedingstoffen bij kanker kunt u lezen onder Literatuurlijst van drs. E. Valstar.

Aparte lijsten van therapeutische studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar om het u gemakkelijker te maken want de lijst van Valstar is te lang en te onoverzichtelijk geworden naar mijn mening.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker, of aanvullend op chemo, bestraling, beenmergtransplantaties, operaties heb ik die dus opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke toepassing. Klik hier voor de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Onder kanker en preventie staan ook artikelen en studieabstracten over preventie van kanker vermeld. Bij specifieke vormen van kanker staan deze soms in een aantal artikelen onder blokje preventie, zie gerelateerde artikelen daar. Bedenk dat middelen die preventief werken tegen kanker ook en vooral recidieven kunnen voorkomen en dus bijna net zo belangrijk als studieresultaten in een therapeutische setting onderzocht en gemeten.


Lijst van gerandomiseerde studies betreffende voeding en orthomoleculaire middelen e.d. ter preventie van kanker, zie in gerelateerde artikelen nog meer studies:

Nummers 401 - 500

Vanaf 1 april 2005 is arts-bioloog drs. E. Valstar begonnen met het verzamelen van gerandomiseerde studies waarin onderzocht werd wat het effect is van orthomoleculaire middelen - voeding en voedingstoffen - als preventie van kanker. Alles op deze lijst is ter verantwoording van arts-bioloog drs. E. Valstar en is ook hier onze disclaimer van toepassing.

Maar we bedanken Valstar voor zijn niet aflatende inzet voor een niet toxische en natuurlijke aanpak van kanker. We bedanken Valstar ook voor zijn toestemming om deze lijst hier te publiceren.

De lijst van studies met therapeutische effecten van voeding en voedingstoffen bij kanker kunt u lezen onder Literatuurlijst van drs. E. Valstar, inmiddels bijna 3000 gerandomiseerde studies lang.

Aparte lijsten van therapeutische studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar om het u gemakkelijker te maken want de lijst van Valstar is te lang en te onoverzichtelijk geworden naar mijn mening.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die dus opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker, maar ook aparte lijsten aanvullend op chemo, bestraling, operatie en beenmergtransplantaties. Klik voor de lijsten op de volgende link:

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

Als extra service heb ik bij een aantal vermelde studies de links aangebracht naar de originele studierapporten. Klik daarvoor op de PMID nummers in onderstaande vermelde studies.

401) Song CS et al ; Chin J Integr Med 2014 Nov;20(11);PMID 24938449 ; Longbishu helpt prostatismeklachten te verminderen.

402) Suardi N et al; Minerva Urol Nefrol 2014 Jun;66(2):119-25;PMID 24988203 ; de combinatie van beta-sitosterol, quercetine eb Serenoa repens bevordert bij prostatisme het leegplassen in geval van prostatisme.

403) Oka H et al; Cancer  1995 Sep 1;76(5);743-9;PMID 8625175 ; Shosaikoto vermindert bij Hepatitis-B positieve patienten de kans op en de sterfte door een primair hepatocellulair carcinoom.

404) Huang YP et al; Chin j Integr med 2014 dec;20(12);949-54;PMID 25428342 ; Kangquan vermindert significant prostatismeklachten.

405) Ryu YW et al; Urol Int 2015;94(2):187-93;PMID 25614155 ; Sereno repens naast tamsulosine bestrijdt prostatisme beter dan tamsulosine alleen.

406) Asemi Z et al; Nutrition 2016 jun;32(6):681-6  ; PMID 26853484 : landurige folimzuursuppletie (5 mg per dag) blijkt in vergelijking met placebo CIN-1 intraepitheliale neoplasie van de cervix (baarmoeder laesies) tot regressie te brengen.

408)Weisgerber UM et al ; Gut 1996 Mar;38(3):396-402;PMID 8675093 ;extra vrij calcium in de darm remt celdeling darmepitheel bij darmkankerpatienten niet aantoonbaar.

409)Stern HS et al; Surgery 1990 Sep;108(3):528-33 ; PMID 2168586 ; Bij patienten met polyposis coli leidt extra calcium niet tot remmimg deling darmslijmvlies.

410)Tang XD et al; Chin J Integr Med 2016 Jan;22(1):9-18; PMID 26424292 ; Dysplasie maag neemt oiv Moluodan af.

411)Pflugfelder A ert al; Br J Dermatol 2015 Apr;172(4):926-32 ; PMID 25124939 ; Betuline-extract lokaal geeft wel regressies van keratoses, maar niet significant vaker dan de placebo (die doet dat nul keer).

412)Wargovich MJ et al ; Gastroenterology 1992 Jul;103(1):92-7; PMID 1612362 ; Bij patienten met sporadische darmadenomen vermindert calciumsuppletie (1500 mg CaCO3 per dag) in vergelijking met placebo de delingsactiviteit van het rectumepitheel.

413)Kuriakose MA et al; Cancer Prev Res (Phila). 2016 Aug;9()8):683-91 ;PMID 27267893 ; Curcumine vermindert in vergelijking met placebo leukoplakie in de keel. Curcuma en lycopeen lijken bij orale leukoplakie dus een zeer logische combinatie.

414)Barlet A et al; Wien Klin Wochenschr 1990 Nov 23;102(220:667—73 ; Pygeum vermindert prostatisme klachten.

415)Paltsev M et al; EPMA J 2016 Apr 2; PMID 27042242 ; DIM geeft na jaar aantoonbaar betere histologie PIN prostaat.

416)Jin J et al; J Int Med Res 2015 apr;43(2):204-16 ; PMID 25631875 ; resultaat omeprazol en sucralfaat bij maagdysplasie met ATRA beter.

417)Dalessandri KM et al; Nutr Cancer 2004;50(2):161-7 ; DIM  maakt het oestrogenenprofiel gunstiger ; zie ook 345 en 415.

418) Hizli F et al; Int Urol Nephrol 2007;39(3):869-86;PMID 17203353  ; Serenoa repens naast tamsulosine verbetert resultaat tamsulosine  niet. Serenoa in combinatie met andere fytotherapeutica kan echter wel van belang zijn ; zie echter ook :335, 375, 402 en 405.

419)Lu W en Fang ZN ; Zhongguo Zhen Jiu 2010 Mar;30(3):203-5;PMID 20496734 ; Elektroacupunctuur vermindert hyperplasie borsten.

420)Hamilton-Reeves JM et al; Nutr Cancer 2008;60(1):7-13 ; PMID 18444130; Soja-eiwit had bij risicopatienten geen effect op de PSA ; wel ontwikkelden er zich in de soja-groep aantoonbaar minder prostaatkankers

421)Argirovixc A en Argirovic D ; Vojnosanit Pregl. 2013 Dec;70(12);1091-6;PMID 24450252 ; zowel Serenoa repens als tamsulosine vergemakkelijken plassen bij prostaathypertrofie ; de combinatie is niet beter dan elk afzonderlijk.

422)Giannakopoulos XK et al;  Int Urol Nephrol 2011 Dec;43(4):955-60 ;21537858 ; een pulserend magneet veld verminderd bij mannen prosatatismeklachten.

423)Citronberg J et al; Cancer Prev Res (Phila).2013 Apr;6(4):271-81; PMID 23303903 : Gember vermindert delingsactiviteit darmepitheel bij risicopatienten mbt het krijgen van darmkanker en bevordert bij hen terplekke apoptosis.

424)Johnson SK et al; Br J Nutr 2006 Feb;95(2):372-8;PMID 16469156 : Lupinevezels verhogen butyraatgehalte darm.

425)Song Y et al; JNCI 2012 Oct 17;104(20):1562-75 ; PMID 23066166 : Foliumzuur plus B6 en B12 verminderen in combinatie niet de kans op een nieuw adenoom van de darm.

426)Avenell A et al; J Clin Endocrinol Metab 2012 Feb;97(2):614-22 ;PMID 22112804 ; Calcium met vitamine D vermindert bij mensen met een relatieve osteoporose niet binnen 3 jaar de overlijdenskans door darmkanker aantoonbaar.

427)Burn J et al ; Cancer Prev Res (Phila).2011 May;4(5):655-65 ; PMID 21543343; Bij patienten behandeld voor poliepen, maakt aspirine nieuwe poliepen kleiner in vergelijking met placebo.

428)Allen SS en Froberg DG ; Surgery 1987 Jun;101(6):720-30;PMID 3296263 ; Minder caffeine verbetert goedaardige borstafwijkingen niet.

429)Hopkins MH et al; Cancer Prev Res)Phila). 2011 Oct;4(10):1645-54;PMID 21724580 ; Vitamine D plus calcium verminderen bij patienten met een adenoom ontstekingsvariabelen.

430)Dufour B et al; Ann URol(Paris); 1984 May;18(3):193-5;PMID 6084978 : ook hier blijkt Pygeum zinvol bij prostatismeklachten.

431)Mathew B et al; Nutr Cancer 1995:24(2):197-202; Spirulina fusiformis (1 gram per dag) doet in vergelijking met placebo leukoplakie afnemen. PMID 8584455.

432)Berges RR et al; Lancet 1995Jun 17;345(8964) ;PMID 7540705 ;Beta-sitosterol vermindert in vergelijking met placebo prostatismeklachten.

434)Carraro JC et al; Prostate 1996 Oct;29(4):231-40;PMID 8876706 : fytotherapie even goed in bestrijden prostatisme klachten als finasteride ; of bestrijden prostatisme met fytotherapie ook de kans op prostaatkanker  vermindert is overigens niet bewezen en voor finasteride helemaal niet!

435)West NJ et al; Gut 2010 Jul;59(7):918-25;PMID 20348368 ; In geval van adenomateuze polyposis blijkt EPA in vergelijking met placebo de kans op nieuwe rectale poliepen te verminderen.

436)Klippel KF et al; Br J Urol 1997 Sep;80(3):427-32 ; PMID 9313662 ; Ook in dit onderzoek bleek beta-sitosterol prostatismeklachten bij BPH te verminderen.

437)Hofstad B et al; Digestion 1998;59(2):148-56;PMID 9586828; calcium, beta-caroteen (15 mg, C150 mg, E 75 mg en 101 mcg selenium verminderden samen de kans op nieuwe adenomen van de darm niet.

438)Malila N et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1999 Jun;8(6):489-93 ; vitamine E en/of beta-caroteen gaan ontstaan van darmkanker in vergelijking met placebo niet tegen. PMID 10385137.

439)Sokeland J ; BJU Int. 2000 Sep;86(4):439-42 ; PMID 10971268 ; Sabal plus Urtica even goed tegen klachten door prostaathyperplasie als finasteride, maar met minder bijwerkingen.

440)Sokeland J en Albrecht J ;Urologe A. 1997 Jul;36(4):327-33 ; PMID 9340898 ; Sabal met Urtica tegen prostatisme-klachten even goed als finasteride maar met minder hoofdpijn en impotentie.

441)Safarinejad MR ; J Herb Pharmacother 2005;5(4):1-11 ;PMID 16635963 ; Urtica dioica beter werkzaam tegen prostatisme-klachten dan placebo ; geen bijwerkingen.

442)Ghorbanibirgani A et al; Iran Red Crescent Med j 2013 Jan;15(1):9-10 Urtica Dioica is effectief tegen prostaathyperplasie ;PMID 23487561.

443)Khosraviani K et ak; Gut 2002 aug;51(2):195-9; PMID 12117879 ; Bij patienten met eerder poliepen in de darm, bleek foliumzuur de delingssnelheid van het darmepitheel te verminderen.

444)Oka S et al; Hiroshima J Med Sci  2010 Mar;59(1):1-6;PMID 20518254 ; Ganoderma lucidum-extract remt ontwikkeling van nieuwe darmadenomen.

445)Lam S et al; JNCI 2002 Jul 3;94(13):1001-9;PMID 12096085; anethol-dithiolethione gaat ontstaan dysplasie bij rokers in belangrijke mate tegen of liever dringt dat terug.

446)Correa P et al; JNCI 2000 Dec 6;92(23):1881-8;PMID 11106679 ; Uitroeiing van Helicobacter gaat ontstaan precancereuze laesies maag tegen ; beta-caroteen en vitamine C verbeterden in dit onderzoek het resultaat niet.

447)Bayerl C et al; Acta Derm Venereol. 2003;83(4):277-81;PMID 12926799; Beta-caroteen blijkt de kans op nieuwe naevi bij patienten die er al veel hebben niet te verminderen.

448)Lappe J et al; JAMA 2017 Mar 28;317(12):1234-1243;PMID28350929 ; Vitamine D en calcium extra vermindert bij vrouwen met normale D-niveau’s het overall kankerrisico niet ; zie ook 285: mogelijk waren daar de D-spiegels lager.

449)Shimizu M et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2008 Nov;17(11):3020-5;PMID 18990744 ; groene theeextract vermindert bij risicopatienten de kans op nieuwe adenomen van de darm.

450)Van den Donk M  et al; J Nutr 2007 Sep;137(9):2114-20; PMID 17709451 ;Foliumzuur en B12 extra gaan precancereuze veranderingen bij patienten met darmadenomen in de voorgeschiedenis niet tegen.

451)Bitto A et al ; Phytomedicine 2010 sep;17(11):844-50;PMID 20570122 ; Genisteine vermindert endometriale hyperplasie zonder atypie.

452)Sun Z et al; Oral Oncol 2010 Feb;46(2):105-10;PMID 20022553 : ZengShengPing (ZSP) een mix van Chinese kruiden, vermindert orale leukoplakie. Zie ook 243.

453)Morgia G1; etr al; Int J Mol Sci. 2017 Mar 22:18(3);PMID 28327529 ; Serenoa repens, lycopeen plus selenium samen versterken  diverse antikankermechanismen zoals caspase-activiteit in geval van prostaathypertrofie.

454)Li DG et al ;Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2011 Apr;31(4):496-9;PMID 21608221;Huazhuo jiedu vermindert atrofische gastritis ; verbetering van de gastritis ging samen met verminderde secretie van meerdere tumormarkers.

455)Yin G et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2000 Mar;20(3):176-9;PMID 11789278 ; weikangfu vermindert metaplasie maag.

456)Barsoum GH et al; Br J Surg 1992 jun;79(6):581-3;PMID 1611460 ; Calcium vermindert bij patienten met  darmpoliepen in de voorgeschiedenis, de delingssnelheid van het epitheel colorectaal.

457)Sotnikova EN et al; Vopr Pitan 1993 Jul-Sep;4:41-4;PMID 8073693 : Visolie met vitamine E en andere antioxydanten brengt voorstadia maagkanker vaker dan toevallig tot regressie.

458)Thomas MG et al; Br J Surg 1993 Apr;80(4):499-501 ;PMID 8388307 ; orale calcium (1500 mg per dag) remt bij familiaire polyposis coli proliferatie rectumepitheel.

459)Lippman SM et al; JNCI 2001 Apr 2001 Apr 18;93(8): 605-18; PMID 11309437Isotretinoine helpt niet bij patienten behandeld voor niet-kleincellige longkanker - NSCLC nieuwe primaire tumoren te voorkomen.

460)Squadrito F en Morgia G ; Urologia 2011 Oct-Dec;78(4):297-9 ; PMID 21786236 ; lycopeen en selenium naast Serenoa repens werken in totaal beter tegen prostaathyperplasie dan Serenoa repens alleen.

461)Adams KF et al; Am J Clin Nutr 2005 sep;82(3):620-6;PMID 16155276 ; isoflavonen verlagen delingssnelheid rectaal epitheel bij patienten met adenomen in de voorgeschiedenis niet.

462)Martinez ME et al; Int J Cancer Sep 15;11996):1440—6;PMID 16615116 ; Een multi of folaat vermindert kans op nieuwe adenomen van de darm alleen als er voorheen een lage foliumzuurspiegel was.

463)Chlebowski RT et al ; JNCI 2008 Nov 19;100(22):1581-91;PMID 19001601 ; Calcium en extra vitamine D verminderen het risico op borstkanker niet.

464)Lam S et al; Cancer Prev Res (Phila). 2016 Dec;9(12):906-914; PMID 27658890 : myo-inositol bracht in de rokers significant gunstige veranderingen teweeg in premaligne afwijkingen ; of hierdoor de kans op longkanker afnam weten we echter niet

465)Thompson PA et al; JNCI 2016 Aug 16;108(12); PMID 27530657 : selenium heeft geen duidelijk effect op de kans op nieuwe darmadenomen.

466)Tariq N et al; J Urol 2000 Jan;163(1):114-8 ; PMID 10604327 ; Meer oplosbare vezels en minder niet oplosbare vezels verlaagt de PSA.

467)Saito M et al Chest 1994 Aug;106(2):496-9;PMID 7774326 ; Foliumzuur plus B12 doen bij rokers brochiale squameuze metaplasie afnemen.

468)Simon JA et al; J Am Coll Nutr. 2007 Aug;26(4):317-20 ;PMID 17906182 ; walnoten hoewel heel goed tegen hart- en vaatziekten, verlagen bij normale oudere mannen de PSA niet.

469)Fedirko V et al; Cancer Prev Res (Phila). 2009 Mar; 2(3):213-23 ; PMID 19258546 ; Vitamine D plus calcium bevorderen in vergelijking met placebo apoptosis van normale darmwandcellen.

470)Andriole GL et al; J Urol. 2013 Feb; 189(2):486-92 ; PMID 23253958 ; Saw palmetto verlaagt bij mannen die moeilijk plassen de PSA niet.

471)Zhang W et al; Nutr Res  2011 Feb;31(2):165-8;PMID 21419321 ; Indien in het bloed de glutathionperoxydaseactiviteit te laag is, verlaagt extra selenium in vergelijking met placebo de PSA.

472)Chandler PD et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2014 Sep;23(9):1944-7;PMID 24974387 ; 1000, 2000 of 4000 IU vitamine D extra had geen invloed op de PSA bij zwarte gezonde mannen van rond de 50.

473)Vidlar A et al; World J Urol. 2016 Mar;34(3):419-24; PMID 26049866 ; Cranberry gaat ook prostatismeklachten tegen.

474)Ashrafian L et al; EPMA J 2015 Dec 21;6:25 ; PMID 26693258; DIM verbetert in vergelijking met placebo CIN1-CIN2.

475)Tangrea JA et al; JNCI 1992; Mar 484(5):isotretinoine vermindert kans op basaalcelkanker bij risicopatienten niet.

476)Lanza E et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev  2007 Sep;16(9);1745-52 ; PMID 17855692 ; na 8 jaar geen effect van minder vet, meer vezels, veel fruit en groenten op adenomakans darm.

477)Rao M et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1994 Apr-May;3(3):277-9; PMID 8019379 ; multi leidt tot verbetering van epiheliale afwijkingen van de slokdarm.

478)Miyanaga N et al; Cancer Sci 2012 Jan;103(1):125-30; PMID 21988617; bij stijgende PSA verminderen isoflavonen de kans op prostaatkanker.

479)Hou J en Yan FR ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 1992 Oct;12(10):604-6,580-1;PMID 1302543 cang dou vermindert kans op progressie van slokdarmdysplasie naar slokdarmkanker.

480)Passarelli MN et al; Br J Dermatol 2018 Mart 23; PMID 29570772 ; Foliumzuur en aspirine verminderen de kans op een basaalcelcarcinoom niet. Ja waarom zou je naar deze relatie kijken? Ligt niet voor de hand!

481)Tang JY et al; J Clin Oncol 2011 Aug 1;29(22):3078-84;Indien er een basaal-/plaveiselcelcarcinoom in de voorgeschiedenis is vermindert de combinatie van vitamine D en calcium de kans dat een dergelijke tumor weer optreedt. ; PMID 21709199

482)Mackerras D et al; Br J Cancer 1999 Mar;79(9-10):1448-53; PMID 10188889; Vitamine C en beta-caroteen zijn elk afzonderlijki niet in staat om CIN 1 te verbeteren, al bereikte de combinatie wel bijna significantie (P=0,052).

483)Cruz-Correa M et al; Gastroenterology 2018 May 23; PMID 29802852 ; 3000 mg curcumine per dag gaat bij polyposis coli patienten ontstaan poliepen niet tegen.

484)Asemani S et al; Iran J Pharm Res 2018 winter;17(Suppl):110-121; Berberis vulgaris-sap verbetert insuline-variabelen, wat gunstig is tegen bepaalde goedaardige borsttumoren.

485)del Priore G et al; Gynecol Oncol. 2010 Mar; 116(3):464-7; PMID 19939441 : DIM verbetert cervicale dysplasie CIN 2 en 3 significant in vergelijking met placebo.

486)Wang LS et al; cancer Prev Res 9Phila0,2014  jul;797);666-74;PMID 24764585 ; Zwarte frambozen blijken rectale poliepen tot regressie te kunnen brengen.

487)Stratton SP et al; Cancer Prev Res (PHILA),2010 Feb;3(2):160-9;PMID 20103724; Lokaal Perilylalcohol blijkt in vergelijking met placebo premaligne veranderingen tegen te gaan.

488)Ahearn TU et al; Cancer Prev Res (Phila). 2012 Oct;5(10):1247-56;PMID 22964475; Calcium en vitamine D3 verhogen de APC/beta-catenine verhouding wat past bij een darmkankerpreventief effect.

489)Shin CM et al; Clin Nutr 2018 Apr; 37(2):452-8; PMID 28209333. Groene thee-extract 0,9 gram per dag  12 maanden lang de kans op colorectale adenomen bij risicopatienten.

490)Ferk F et al; Mol Nutr Food Res 2016 Apr;60(4):773-86;PMID 26840505; Xanthohumol verbetert in cross-over  RCT stabiliteit DNA.

491)Laccetta G et al; Minerva Ginecol 2015 Apr;67(2):113-20;PMID 25668505 ; Beta-glucaan locaal normaliseert uitstrijkje bij 111 van 176, terwijl dat spontaan maar bij 81 van de 180 gebeurt. Het was al bekend dat DIM en PSK (bevat beta-glucaan) ook effectieve middelen in deze waren.

492)Jacobson S et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2000 Dec;9(12):1303-11; PMID  11142415; extra C, E en betacaroteen blijkt bij rokers DNa-schade niet aantoonbaar tegen te gaan.

493)Rock CL et al; J Am Diet Assoc 2001 Oct; 101 910):1167-74;PMID 11678487homocysteine gaat door extra groenten en fruit omlaag.

494)Zhao X et al ; Am J Clin Nutr 2006 Jan;83(1):163-9; Carotenoiden verminderen versus placebo DNA-schade lymfocyten.

495)Scardina GA et al; M ethods Find Exp Clin Pharmacol 2006 Mar;28(2):115-9; PMID 16636722 ; Isotretinoine ook op lange termijn achteraf zinvol bij  orale leukoplakie.

496)Zachara BA et al; Biol Trace Elem Res. 2011 Sep.; 142(3):274-83; PMID 206616660; selenium vermindert DNA-schade bij dialyserende patienten.

497)Hakim IA et al; J Nutr 2003 Oct;133(10):3303S-3309S; PMID 14519830 ; Groene thee, caffeinearm ging in vergelijking met zwarte thee of water DNA-schade tegen.

498)Kurie JM et al; JNCI 2003 Feb 5;95(3):206-14; 9-cisretinoinezuur brengt in longepitheel van ex-rokers de vitamine A-receptor terug wat mogelijk preventieve opties geeft ; PMID 12569142.

499)Cruz-Correa M et al ; Gastroenterology 2018 Sep;155(3):668-73; PMID 29802852 ; 3000 mg curcuminen per dag niet werkzaam tegen goedaardige darmpoliepen.

500)Micali S et al; Arch Ital Urol Androl 2017 Oct 3;89(3):197-202; PMID 28969404 ; 600 mg EGCG doet  PSA bij patienten met een hoog risico op prostaatkanker dalen.

501)Hakim IA et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2004 Feb;13(2):242-9; PMID 14973088 ; Groene thee vermindert in vergelijking met water bij rokers met GSTM1 of GSTT1-genotype DNA-beschadiging ; zwarte thee deed dat met betrekking tot de onderzochte beschadiging niet.

502)

29 en 72 , 243 en 322, 323 en 324 ; 333 en 344, 79 en 371 ; 93 en 369 maar ook 28 en 45 zijn identiek ; de lijst is nu dus feitelijk 493  studies lang.


Plaats een reactie ...

Reageer op "5. Literatuurlijst van studies over effecten van voeding en voedingstoffen - orthomoleculaire middelen - als preventie van kanker. Verzameld en opgesteld door arts-bioloog drs. E. Valstar. Nummers 401 - 500."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

6. Literatuurlijst van studies >> 5. Literatuurlijst van studies >> 4. Literatuurlijst van studies >> 3. Literatuurlijst van studies >> 2. Literatuurlijst van studies >> 1. Literatuurlijst van studies >> Literatuurlijsten preventie >>