22 april 2022: Zie ook dit artikel op de volgende link: https://kanker-actueel.nl/cdk4-en-6-remmers-palbociclib-ribociclib-en-abemaciclib-zijn-mogelijk-minder-effectief-bij-patienten-met-mutaties-in-deze-genen-brca12-atm-chek2-in-vergelijking-met-wild-types-van-genoemde-genen.html

8 oktober 2022: Een nieuwe tussentijdse analyse van de fase III Monarch-3 studie laat zien dat het gebruik van Abemaciclib, een zogeheten cycline-afhankelijke kinase (CDK) 4 en 6-remmer plus een niet-steroïde aromataseremmer bij patiënten met HR positieve en HER-2 negatieve gevorderde borstkanker kan zorgen voor een betere mediane overall overleving: plus 13 maanden en plus 16 maanden voor borstkanker met viscerale uitzaaiingen. 

In de ITT-populatie was de mediane overall overleving (OS) 67,1 maanden voor abemaciclib plus NSAI vergeleken met 54,5 maanden voor placebo plus NSAI (hazard ratio 0,754; 95% betrouwbaarheidsinterval 0,584–0,974; 2-zijdig p=0,0301). Vergelijkbare bevindingen werden waargenomen in de subgroep van patiënten met viscerale ziekte (sVD, n=263) met een mediane overall overleving (OS) van 65,1 maanden voor abemaciclib plus NSAI vergeleken met 48,8 maanden voor placebo plus NSAI (HR 0,708; 95% BI 0,508–0,985; 2- zijdig p=0,0392).

Zie deze statistiek

ESMO Congress 2022, LBA15Figure 1. A pre-specified second interim analysis (IA2) of MONARCH 3 revealed that overall survival was 12.6 months longer with abemaciclib-based therapy versus placebo (ESMO Congress 2022, LBA15)

De recente studieresultaten werden op ESMO 2022 gepresenteerd, zie dit persbericht: 

MONARCH 3: trend for improved overall survival with abemaciclib plus aromatase inhibitor in advanced breast cancer13 augustus 2021: Deze nieuwe studieresultaten zijn ook van belang voor Abemaciclib, een zogeheten cycline-afhankelijke kinase (CDK) 4 en 6-remmer, naast hormoontherapie bij borstkankerpatiënten met HR pos. en HER2-negatief. 

Nieuwe gegevens uit de MONALEESA-3 studie na een follow-up van eerdere studieresultaten laat zien dat fulvestrant en ribociclib (een zogeheten CDK4/6 remmer) samen een verbetering geeft van 10% in de overall overleving in vergelijking met een placebo, ondanks het feit dat het meerendeel van de borstkankerpatiënten meerdere andere behandelingen hebben gehad voordat ze aan deze behandeling begonnen. Na 5 jaar waren er minder recidieven of progressie van de ziekte met een verbetering van 15% in de totale overleving.

Bij de borstkankerpatiënten die deze behandeling als eerstelijns kregen is de mediane overleving nog niet eens bereikt voor fulvestrant en ribociclib in vergelijking met placebo en fulvestrant bij de patiënten die het in de eerste lijn kregen.

En in de tweede lijns behandeling was er nog steeds een voordeel van ongeveer 6 maanden bij deze patiënten, in termen van algehele overleving, die ribociclib in combinatie met fulvestrant als tweedelijnstherapie kregen.

Vergelijkbare resultaten werden gezien met palbociclib plus fulvestrant in de PALOMA-3 studie, dat nu resultaten heeft van een lange follow-up na 73 maanden. Uit de nieuwste gegevens was een verbetering van 20% in de totale overleving met een verbetering van mediaan ongeveer 6 maanden in de totale overleving van 28 tot 35 maanden in deze patiënten die eerder waren behandeld met hormoontherapie en in veel gevallen ook met chemotherapie.
Deze twee studies benadrukken dat het gebruik van CDK4/6-remmers vooral ook in de eerstelijns moet plaats vinden.

22 september 2020: ESMO 2020

Aanvullend gebruik van Abemaciclib, een zogeheten cycline-afhankelijke kinase (CDK) 4 en 6-remmer, naast hormoontherapie bij borstkankerpatiënten met HR pos. en HER2-negatief kan uitzaaiingen en een recidief voorkomen. Vaak ook blijken patiënten na een eerste behandeling genoeg te hebben aan alleen hormoontherapie, blijkt uit een presentatie gegeven tijdens een virtuele sessie als onderdeel van het European Society for Medical Oncology (ESMO) Virtual Congress 2020, dat plaatsvindt van 19 tot 21 september 2020.

"Veel patiënten met de diagnose HR-positieve, HER2-negatieve borstkanker, de meest voorkomende vorm, zullen geen recidief ervaren met standaard behandelingen", zegt Stephen RD Johnston, MD, van de Royal Marsden Hospital NHS Foundation Trust in Londen, Verenigd Koninkrijk, tijdens zijn presentatie van de bevindingen op een persconferentie. “Maar we weten dat tot 20% een recidief of terugval kan krijgen in de eerste 2 jaar, zo bleek uit de overzichtsanalyse 5 jaar geleden. Dat risico op herhaling is veel groter voor diegenen die bepaalde klinische of pathologische kenmerken hebben,… vooral tijdens de eerste jaren van hun aanvullende hormoontherapie. Nieuwe behandelingen zijn nodig om resistentie te overwinnen en deze vroege recidieven en metastasen op afstand te voorkomen.

Deze laatste resultaten komen uit de MONARCH 2 and 3 studies.

Deze resultaten werden gepresenteerd:

For the open-label, phase III monarchE study, 5637 patients from over 600 sites in 38 countries with HR-positive, HER2-negative, high-risk early breast cancer were randomized 1:1 to abemaciclib 150 mg twice daily plus endocrine therapy or endocrine therapy alone. Abemaciclib therapy was given for 2 years and endocrine therapy could continue for up to 5 to 10 years, as clinically indicated. All patients had completed primary treatment and had at least 4 positive axillary lymph nodes or 1 to 3 positive nodes and at least one of the following: tumor size ≥ 5 cm, histologic grade 3, or central Ki-67 ≥ 20%. Patients were stratified based on prior chemotherapy, menopausal status, and region of treatment.

The primary endpoint was invasive disease-free survival (IDFS), per Standardized Definitions for Efficacy End Points in Adjuvant Breast Cancer Trials (STEEP) criteria. Secondary endpoints included distant relapse-free survival (DRFS), overall survival, and safety. A prespecified interim analysis was planned at approximately 293 IDFS events.

At the point of data cutoff, there were 323 IDFS events observed in the intent-to-treat population. At this time, abemaciclib plus endocrine therapy was associated with a significant improvement in IDFS, compared with endocrine therapy alone, with a hazard ratio of 0.747 (95% confidence interval 0.598–0.932, P = .0096). At 2 years, rates of IDFS were 92.2% with abemaciclib and 88.7% without.

Similar benefits from abemaciclib were observed for DRFS, with a hazard ratio of 0.717 (95% confidence interval 0.559–0.920). Two-year DRFS rates were 93.6% with abemaciclib and 90.3% without. Consistent benefit was seen in all prespecified subgroups.

"Als je kijkt naar de plaatsen waar de ziekte uitzaaide en die we konder voorkomen," zegt Dr. Johnston, "dan waren het voornamelijk bot- en leveruitzaaiingen. ... Dus bij deze hoogrisicopatiënten die het risico lopen een vroegtijdig recidief te ontwikkelen tijdens hun hormoontherapie, ondanks de standaardbehandeling die we geven, worden die plaatsen van uitzaaiingen nu daadwerkelijk voorkomen door behandeling in de vroege fase van het onderzoek door de toevoeging van de CDK-remmer. "
De meest frequent waargenomen bijwerkingen waren diarree, neutropenie en vermoeidheid in de abemaciclibgroep en artralgie, opvliegers en vermoeidheid in de groep met alleen hormoontherapie. De veiligheid was consistent met het bekende profiel van abemaciclib.

Eerder werden deze studierapporten met abemaciclib al gepubliceerd. Klik op de titels voor de studierapporten: 

Abemaciclib for the treatment of breast cancer.
Kotake T, Toi M.Expert Opin Pharmacother. 2018 Apr;19(5):517-524. doi: 10.1080/14656566.2018.1448787. Epub 2018 Mar 9.PMID: 29522364 Review.
One such inhibitor tested and which has ongoing clinical trials for breast cancer is abemaciclibAbemaciclib is a molecular-targeted agent that targets basic cell cycle regulatory mechanisms. Areas covered: This review discusses the available clinical data and ongo.......
 
MONARCH 3: Abemaciclib As Initial Therapy for Advanced Breast Cancer.
Goetz MP, Toi M, Campone M, Sohn J, Paluch-Shimon S, Huober J, Park IH, Trédan O, Chen SC, Manso L, Freedman OC, Garnica Jaliffe G, Forrester T, Frenzel M, Barriga S, Smith IC, Bourayou N, Di Leo A.J Clin Oncol. 2017 Nov 10;35(32):3638-3646. doi: 10.1200/JCO.2017.75.6155. Epub 2017 Oct 2.PMID: 28968163 Clinical Trial.
Results Median progression-free survival was significantly prolonged in the abem aciclib arm (hazard ratio, 0.54; 95% CI, 0.41 to 0.72; P = .000021; median: not reached in the abemaciclib arm, 14.7 months in the placebo arm). ...In the abemaciclib arm, diarrhe …
MONARCH 2: Abemaciclib in Combination With Fulvestrant in Women With HR+/HER2- Advanced Breast Cancer Who Had Progressed While Receiving Endocrine Therapy.
Sledge GW Jr, Toi M, Neven P, Sohn J, Inoue K, Pivot X, Burdaeva O, Okera M, Masuda N, Kaufman PA, Koh H, Grischke EM, Frenzel M, Lin Y, Barriga S, Smith IC, Bourayou N, Llombart-Cussac A.J Clin Oncol. 2017 Sep 1;35(25):2875-2884. doi: 10.1200/JCO.2017.73.7585. Epub 2017 Jun 3.PMID: 28580882 Clinical Trial.
Patients were randomly assigned 2:1 to receive abemaciclib or placebo (150 mg twice daily) on a continuous schedule and fulvestrant (500 mg, per label). ...Abemaciclib plus fulvestrant significantly extended PFS versus fulvestrant alone (median, 16.4 v 9.3 months; h …
 
Abemaciclib: The Newest CDK4/6 Inhibitor for the Treatment of Breast Cancer.
Palumbo A, Lau G, Saraceni M.Ann Pharmacother. 2019 Feb;53(2):178-185. doi: 10.1177/1060028018795146. Epub 2018 Aug 13.PMID: 30099886 Review.
Phase 1, 2, and 3 studies evaluating the pharmacology, efficacy, or safety of abemaciclib for breast cancer were included. DATA SYNTHESIS: Abemaciclib is an oral, potent, small molecule inhibitor of CDK4 and CDK6 activity, which blocks retinoblastoma tumor suppresso …
 
The Effect of Abemaciclib Plus Fulvestrant on Overall Survival in Hormone Receptor-Positive, ERBB2-Negative Breast Cancer That Progressed on Endocrine Therapy-MONARCH 2: A Randomized Clinical Trial.
Sledge GW Jr, Toi M, Neven P, Sohn J, Inoue K, Pivot X, Burdaeva O, Okera M, Masuda N, Kaufman PA, Koh H, Grischke EM, Conte P, Lu Y, Barriga S, Hurt K, Frenzel M, Johnston S, Llombart-Cussac A.JAMA Oncol. 2019 Sep 29;6(1):116-24. doi: 10.1001/jamaoncol.2019.4782. Online ahead of print.PMID: 31563959 Free PMC article.
No new safety signals were observed for abemaciclib. CONCLUSIONS AND RELEVANCE: Treatment with abemaciclib plus fulvestrant resulted in a statistically significant and clinically meaningful median OS improvement of 9.4 months for patients with HR-positive, ERBB2-neg …
 
Abemaciclib Inhibits Renal Tubular Secretion Without Changing Glomerular Filtration Rate.
Chappell JC, Turner PK, Pak YA, Bacon J, Chiang AY, Royalty J, Hall SD, Kulanthaivel P, Bonventre JV.Clin Pharmacol Ther. 2019 May;105(5):1187-1195. doi: 10.1002/cpt.1296. Epub 2018 Dec 30.PMID: 30449032 Free PMC article.
Abemaciclib, an inhibitor of cyclin dependent kinases 4 and 6, is indicated for metastatic breast cancer treatment. Reversible increases in serum creatinine levels of ~15-40% over baseline have been observed following abemaciclib dosing. ...In vitro, abemaciclib …
 
MONARCH 3 final PFS: a randomized study of abemaciclib as initial therapy for advanced breast cancer.
Johnston S, Martin M, Di Leo A, Im SA, Awada A, Forrester T, Frenzel M, Hardebeck MC, Cox J, Barriga S, Toi M, Iwata H, Goetz MP.NPJ Breast Cancer. 2019 Jan 17;5:5. doi: 10.1038/s41523-018-0097-z. eCollection 2019.PMID: 30675515 Free PMC article.
The ORR was 61.0% in the abemaciclib arm versus 45.5% in the placebo arm (measurable disease, p = .003). The median duration of response was longer in the abemaciclib arm (27.39 months) compared to the placebo arm (17.46 months). ...Abemaciclib plus a nonster …
 
CDK4/6 Inhibitors Expand the Therapeutic Options in Breast Cancer: Palbociclib, Ribociclib and Abemaciclib.
Eggersmann TK, Degenhardt T, Gluz O, Wuerstlein R, Harbeck N.BioDrugs. 2019 Apr;33(2):125-135. doi: 10.1007/s40259-019-00337-6.PMID: 30847853 Review.
Three compounds, palbociclib, ribociclib, and abemaciclib, have already been approved by the FDA for use together with endocrine therapy such as aromatase inhibitors (AIs) or fulvestrant; abemaciclib is also approved as a single agent. ...Abemaciclib has a lo …
 
Preclinical Activity of Abemaciclib Alone or in Combination with Antimitotic and Targeted Therapies in Breast Cancer.
O'Brien N, Conklin D, Beckmann R, Luo T, Chau K, Thomas J, Mc Nulty A, Marchal C, Kalous O, von Euw E, Hurvitz S, Mockbee C, Slamon DJ.Mol Cancer Ther. 2018 May;17(5):897-907. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-17-0290. Epub 2018 Feb 26.PMID: 29483214 Free article.
In this study, in vitro and in vivo preclinical breast cancer models were used to investigate the expanded use of the CDK4/6 inhibitor, abemaciclib. ...In addition, abemaciclib combined with hormonal blockade and/or HER2-targeted therapy induced significantly improv …

Plaats een reactie ...

Reageer op "Abemaciclib, een CDK4/6-remmer, aanvullend naast hormoontherapie, zou een mogelijke eerstelijnsbehandeloptie voor patiënten met HR+, HER2- gevorderde borstkanker kunnen worden, blijkt uit nieuwste studiegegevens"


Gerelateerde artikelen