Mocht u de informatie op onze website kanker-actueel.nl waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie

Ons rekeningnummer is: RABO 37.29.31.138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen.

Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven. En we hebben een ANBI status

12 september 2019: Bron: Annual Meeting of the Society of Hematologic Oncology (SOHO) 2019

Voor chronische lymfatische leukemie (CLL) , ook voor gevorderde ziekte stadium III/IV, zijn verschillende behandelingen / medicijnen beschikbaar (zie in gerelateerde artikelen).

Ni lijkt daar nog een medicijn bij te komen.  Uit de resultaten van de fase III ASCEND studie, die verdeeld is in drie groepen blijkt dat een behandeling alleen met Acalabrutinib in vergelijking met of idelasisib + rituximab of bendamustine + rituximab een betere progressievrije ziekte geeft met een beter te verdragen en te controleren bijwerkingenprofiel.

In deze studie kregen patienten (N = 310) gerandomiseerd ingedeeld in drie groepen oraal acalabrutinib 100 mg tweemaal daags tot progressie van de ziekte zich voor deed of idelalisib (150 mg oraal tweemaal daags + acht IV-infusies van rituximab [375 of 500 mg per vierkante meter lichaamsoppervlak]), of bendamustine (70 mg / m2 IV + rituximab [ 375 of 500 mg / m2]).

In totaal werden 310 patiënten gerandomiseerd naar acalabrutinib (n = 155), idelalisib + rituximab (n = 119) of bendamustine gold + rituximab (n = 36). De mediane leeftijd was 67 (32-90) jaar. In totaal had 16% procent een del (17p); 27%, een del (11q). In totaal leed 42% aan Rai stadium III / IV chronische lymfatische leukemie.

Het totale responspercentage was vergelijkbaar met dat van acalabrutinib versus idelalisib + rituximab / bendamustine + rituximab (81% versus 75%).

Bijwerkingen leidden tot stopzetten van de behandeling bij 11% van de patiënten die acalabrutinib kregen, bij 49% van degenen die idelalisib + rituximab kregen en bij 11% van degenen die bendamustine + rituximab kregen.

Na een mediane follow-up duur van 16,1 maanden, toonde acalabrutinib een statistisch significant langere progressievrije overleving versus idelalisib + rituximab / bendamustine + rituximab (mediaan niet bereikt versus 16,5 maanden, hazard ratio, 0,31, 95% betrouwbaarheidsinterval, 0,20-0,49; .0001). En kan dus nog beter worden.

De overall progressievrije overleving was op meting van 12 maanden 88% met acalabrutinib versus 68% met idelalisib + rituximab  en / of bendamustine + rituximab.

De totale overleving na 12 maanden was 94% en 91% (met 15 en 18 sterfgevallen) voor respectievelijk acalabrutinib en idelalisib + rituximab / bendamustine + rituximab.

Alle bijwerkingen (2% -15%) met acalabrutinib waren hoofdpijn (22%), neutropenie (19%), diarree (18%) en bloedarmoede en hoest (elk 15%).
Alle bijwerkingen met idelalisib + rituximab waren diarree (47%), neutropenie (45%), pyrexie (18%) en hoest (15%).
Alle bijwerkingen met bendamustine + rituximab waren neutropenie (34%), infusiegerelateerde reactie en vermoeidheid (elk 23%), misselijkheid (20%) en pyrexie (17%).
Graad 2-3 bijwerkingen (2% -5%) met acalabrutinib waren neutropenie (16%), bloedarmoede (12%) en pneumonie (5%).
Graad 2-3 bijwerkingen met idelalisib + rituximab (2% -15%) waren neutropenie (40%) en diarree (24%).
Graad 2-3 bijwerkingen met bendamustine + rituximab (2% -5%) waren neutropenie (31%), bloedarmoede (9%) en constipatie (6%).
Bijwerkingen van belang waren atriumfibrilleren (5,2% met acalabrutinib versus 3,3% met idelalisib + rituximab / bendamustine + rituximab).
Bloed gerelateerde bijwerkingen kwamen respectievelijk voor bij 26% versus 7,2%. Er is geen intracraniële bloeding opgetreden. Graad 2-3 infecties traden op bij respectievelijk 15% versus 24%. Tweede primaire maligniteiten, exclusief nonmelanoma huidkanker, traden op bij respectievelijk 6,5% versus 2,6%.

De onderzoekers bij monde van Dr. Ghia concludeerde dat monotherapie met acalabrutinib de progressievrije overleving verbeterde met een grotere aanvaardbare veiligheid dan idelalisib + rituximab / bendamustine + rituximab bij deze groep van patiënten met recidiverende / refractaire chronische lymfatische leukemie.

Het volledige studierapport van de studie: Acalabrutinib vs Rituximab Plus Idelalisib (IdR) or Bendamustine (BR) by Investigator Choice in Relapsed/Refractory (R/R) Chronic Lymphocytic Leukemia: Phase 3 ASCEND Study is te lezen op de website van SOHO 2019

Er werden meer studies met acalabrutinib gepresenteerd op SOHO 2019. Klik op de titels voor de studierapporten:

Hier het originele abstract:

Results

310 patients were randomized to acalabrutinib (n=155), IdR (n=119) or BR (n=36); median age was 67 years (32–90); 16% had del(17p); 27% had del(11q); 42% had Rai stage III/IV CLL. AEs led to discontinuation in 11% on acalabrutinib vs 49% Id, 12% R in IdR, 11% B and 17% R in BR. At a median follow-up of 16.1 months, acalabrutinib significantly prolonged IRC-assessed PFS versus IdR/BR (median NR versus 16.5 months; HR 0.31, 95% CI 0.20–0.49, P<0.0001). Twelve-month PFS rates were 88% versus 68% with acalabrutinib versus IdR/BR. ORR by IRC was similar with acalabrutinib vs IdR/BR (81% versus 75%). Twelve-month OS rates were 94% and 91% (with 15 and 18 deaths) for acalabrutinib and IdR/BR, respectively. All-grade AEs (≥15%) with acalabrutinib were headache (22%), neutropenia (19%), diarrhea (18%), anemia and cough (15% each); with IdR, diarrhea (47%), neutropenia (45%), pyrexia (18%) and cough (15%); with BR, neutropenia (34%), infusion-related reaction and fatigue (23% each), nausea (20%) and pyrexia (17%). Grade ≥3 AEs (≥5%) with acalabrutinib were neutropenia (16%), anemia (12%) and pneumonia (5%); with IdR (≥15%), neutropenia (40%) and diarrhea (24%); with BR (≥5%), neutropenia (31%), anemia (9%) and constipation (6%). AEs of interest were atrial fibrillation (5.2% on acalabrutinib versus 3.3% on IdR/BR), bleeding AEs (26% versus 7.2%), Grade ≥3 infections (15% versus 24%) and second primary malignancies (excluding NMSC; 6.5% versus 2.6%).

Conclusions

Acalabrutinib monotherapy significantly improved PFS with a more tolerable safety profile versus IdR/BR in R/R CLL patients.

Funding

Acerta Pharma, a member of the AstraZeneca Group (NCT02970318).

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "acalabrutinib als monotherapie verbeterde progressievrije overleving aanzienlijk met lager bijwerkingenprofiel dan idelalisib + rituximab of bendamustine + rituximab bij gevorderde CLL - chronische lymfatische leukemie"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

acalabrutinib als monotherapie >> Ibrutinib geeft veel betere >> Man - 48 jaar - met al 20 >> BCL-2 remmer - ABT-199/GDC-0199 >> Ibrutinib geeft veel betere >> Ibrutinib aanvullend op Bendamustine >> Ibrutinib - Tyrosine kinase >> Idelalisib naast rituximab >> Groene thee extract zorgt >> Ofatumumab door FDA goedgekeurd >>