Helpt u ons aan 500 donateurs?

Zie ook artikelen over de Nanoknife / Ireversible electroporation en literatuurlijst specifiek bij alvleesklierkanker.

26 maart 2018: Bron: Radiation Oncology

Aanvullend op onderstaand artikel zou u dit studierapport eens kunnen lezen. Management of Borderline Resectable Pancreatic Cancer  beschrijft de ontwikkelingen van de laatste jaren hoe borderline alvleesklierkanker (wel of niet operabel) te behandelen. De keuze is of er eerst chemo en/of radiotherapie gegeven moet worden en daarna operatie of eerst een operatie gevolgd door chemo of gerichte behandelingen en/of immuuntherapie.

De conclusie uit deze studie is daarover niet eensluidend(maar het studierapport is heel gedetailleerd beschreven met veel verwijzingen naar studies, dus lees ook dat studierapport mocht u geinteresseerd zijn) :

Conclusie: Ondanks de verschillende meningen over wat nu precies de optimale methode is om een borderline stadium van alvleesklierkanker te definiëren als geschikt voor operatie, groeit de consensus dat deze subgroep van alvleesklierkankerpatiënten (
pancreatic ductal adenocarcinoma) (PDAC) een aparte groep vertegenwoordigt binnen de stadia van alvleesklierkanker. Een groep met een eigen prognose, die aanzienlijk kan worden verbeterd als er een gunstige respons wordt bereikt na een preoperatieve behandeling en/of operatie / resectie. Verbeterde chirurgietechnieken kunnen ook het aantal patiënten dat mogelijk in aanmerking komt voor een operatie, verhogen. Zie bv: de Nanoknife / Ireversible electroporation.

 Opens large image

Fig. 1

Magnified section of a computed tomography axial slice of a borderline resectable pancreatic adenocarcinoma (red contour) highlighting the tumor contact region with the superior mesenteric artery (SMA; yellow contour) <180°. Abbreviation: SMV = superior mesenteric vein. (A color version of this figure is available at www.redjournal.org)

Het abstract plus referentielijst zie Management of Borderline Resectable Pancreatic Cancer

11 april 2011: ik ben kanker-actueel aan het herzien en laat dit onderstaande artikel staan omdat het nog steeds relevant is. Chemo plus bestraling - radiotherapie geeft negatieve uitkomsten op levensverlenging en overall overleving bij operabele alvleesklierkanker. Echter nog steeds horen we dat soms patienten deze behandeling wordt aangeboden. Lijkt me niet correct na deze publicatie al uit 2005.

21 april 2005: Bron: British Journal of Cancer (2005) 92, 1372-1381. doi:10.1038/sj.bjc.6602513 Published online 5 April 2005

Een meta-analyse van vijf verschillende gerandomiseerde studies wijst uit dat de combinatie chemo - bestraling (chemoradiation) vooraf en na operatie bij alvleesklierkankerpatiënten een negatieve uitkomst geeft in vergelijking met alleen chemo na operatie. De onderzoekers concluderen wel dat chemo een levensverlenging zou geven maar waarmee de chemokuren vergeleken zijn is mij niet duidelijk. Placebo lijkt me niet mogelijk, waarschijnlijk niets doen en alleen operatie. En dan te bedenken dat deze alvleesklierkankerpatiënten nog wel als operabel worden beschouwd en ook geopereerd zijn, is de uitkomst daarvan toch wel schokkend.

Hier een zo goed als letterlijke vertaling van de resultaten en conclusies uit deze meta analyse:

De geregistreerde hazard ratio (HR) geeft een indicatie van ca. 25% verminderd risico op sterven met een behandeling met chemo. (Nergens staat vermeld welke chemo's zijn gebruikt overigens) (HR=0.75, 95% confidence interval (CI): 0.64, 0.90, P-valuesstratified (Pstrat)=0.001) met een mediane overleving van 19.0 (95% CI: 16.4, 21.1) maanden met chemotherapie en 13.5 maanden (95% CI: 12.2, 15.8) zonder chemo. De 2 en 5 jaars overleving worden geschat op resp. 38% en 19% met een behandleing emt chemo en 2^% en 12% zonder een chemokuur. De geregistreerde Hazard ratio (HR) gaf geen significant verschil te zien in het risico op overlijden met een combinatiebehandeling van chemo en bestraling (chemoradiation) (HR=1.09, 95% CI: 0.89, 1.32, Pstrat=0.43) met mediane overlevingstijd geschat op 15.8 (95% CI: 13.9, 18.1) maanden met chemoradiation en 15.2 (95% CI: 13.1, 18.2) zonder. De 2- en 5 jaars overleving worden geschat op 30% en 12% respectivelijk voor chemoradiation en 34% en 17% zonder. Subgroup analyses schatten dat chemoradiation effectiever en chemokuren ineffectiever waren als aanvullende behandeling in patiënten met positieve snijranden na operatie, dus kankercellen in de snijranden. Deze resultaten tonen aan dat chemotherapie is een effectieve behandleing bij alvleeskleirkankerpatiënten maar chemoradiation niet. Verdere studies met chemoradiation zijn vereist in patiënten met positieve snijranden omdat alleen chemotherapie ineffectief was in deze groep patiënten. Het is toch ongelooflijk dat altijd maar weer er ongelooflijk veel geld gepompt wordt in zinloze studies. Wanneer staat er eens iemand op die hieraan een einde maakt? Dit is zo'n verspilling van geld waarmee zoveel andere mooie studies mee gefinancierd zouden kunnen worden.

Meta-analysis of randomised adjuvant therapy trials for pancreatic cancer

D D Stocken1, M W Büchler2, C Dervenis3, C Bassi4, H Jeekel5, J H G Klinkenbijl5, K E Bakkevold6, T Takada7, H Amano7 and J P Neoptolemos8,9 on behalf of the Pancreatic Cancer Meta-analysis Group 1Cancer Research UK Clinical Trials Unit, University of Birmingham, Birmingham, UK 2University of Heidelberg, Heidelberg, Germany 3Agia Olga Hospital, Athens, Greece 4University of Verona, Verona, Italy 5University Hospital Rotterdam, Rotterdam, The Netherlands 6University of Bergen, Bergen, Norway 7Teikyo University School of Medicine, Teikyo, Japan 8University of Liverpool, Liverpool, UK

Correspondence to: Professor JP Neoptolemos, Department of Surgery, Royal Liverpool University Hospital, 5th floor UCD Building, Daulby Street, Liverpool L69 3GA, UK. E-mail: j.p.neoptolemos@liverpool.ac.uk

9For Pancreatic Meta-analysis Group see Appendix A This study has not yet been presented Received 1 November 2004; revised 14 February 2005; accepted 15 February 2005; published online 5 April 2005

The aim of this study was to investigate the worldwide evidence of the roles of adjuvant chemoradiation and adjuvant chemotherapy on survival in potentially curative resected pancreatic cancer. Five randomised controlled trials of adjuvant treatment in patients with histologically proven pancreatic ductal adenocarcinoma were identified, of which the four most recent trials provided individual patient data (875 patients). This meta-analysis includes previously unpublished follow-up data on 261 patients.

The pooled estimate of the hazard ratio (HR) indicated a 25% significant reduction in the risk of death with chemotherapy (HR=0.75, 95% confidence interval (CI): 0.64, 0.90, P-valuesstratified (Pstrat)=0.001) with median survival estimated at 19.0 (95% CI: 16.4, 21.1) months with chemotherapy and 13.5 (95% CI: 12.2, 15.8) without. The 2- and 5-year survival rates were estimated at 38 and 19%, respectively, with chemotherapy and 28 and 12% without. The pooled estimate of the HR indicated no significant difference in the risk of death with chemoradiation (HR=1.09, 95% CI: 0.89, 1.32, Pstrat=0.43) with median survivals estimated at 15.8 (95% CI: 13.9, 18.1) months with chemoradiation and 15.2 (95% CI: 13.1, 18.2) without. The 2- and 5-year survival rates were estimated at 30 and 12%, respectively, with chemoradiation and 34 and 17% without. Subgroup analyses estimated that chemoradiation was more effective and chemotherapy less effective in patients with positive resection margins. These results show that chemotherapy is effective adjuvant treatment in pancreatic cancer but not chemoradiation. Further studies with chemoradiation are warranted in patients with positive resection margins, as chemotherapy appeared relatively ineffective in this patient subgroup.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Chemo plus bestraling vooraf en na operatie bij alvleesklierkanker na meta analyse van vijf grote gerandomiseerde studies geeft negatieve uitkomst voor operabele alvleesklierkankerpatiënten."


Gerelateerde artikelen