15 mei 2022: Bron:  2016 Sep 14 : 23–58.

Het menselijk immuunsysteem bestaat uit aangeboren immuniteit en verworven immuniteit. Maar hoe werken deze twee systemen nu eigenlijk?  Want beide vormen van immuniteit kunnen niet zonder elkaar en er bestaat tussen beide systemen dan ook een zeer nauwe samenwerking.
Het verworven immuunsysteem kan niet functioneren zonder de aanwezigheid van een goed werkend aangeboren immuunsysteem. Andersom helpt het verworven immuunsysteem bij het verwijderen en doden van micro-organismen door het aangeboren immuunsysteem. 
Bij kanker en immuuntherapie is het belangrijk dat bekend is hoe beide systemen werken en hoe de medicijnen die gebruikt worden in de immuuntherapie de twee immuunsystemen zodanig kunnen beinvloeden dat het menselijk immuunsysteem ook daadwerkelijk actief wordt in het verwijderen of aanvallen van kankercellen. 

Dendritische cellen vormen de schakel tussen het aangeboren en verworven immuunsysteem en werken nauw samen bij de afweer tegen infecties

Dendritische cellen die micro-organismen hebben opgenomen gaan uitrijpen (matureren) tot cellen die uitstekend in staat zijn om antigeen te presenteren. Hiervoor is het nodig dat ze geactiveerd worden door pro-inflammatoire cytokinen: met name IL-1, IL-6, en TNF-α (fig. 2.22). Deze cytokinen zijn deels afkomstig van de dendritische cellen zelf (autocriene stimulatie), en deels uitgescheiden door macrofagen (paracriene stimulatie). Mature dendritische cellen zijn echter minder goed in staat om micro-organismen op te nemen dan de onrijpe dendritische cel. De opgenomen eiwitantigenen worden afgebroken tot peptiden die door MHC-moleculen gebonden kunnen worden voor presentatie op het celoppervlak (zie H. 10.1007/978-90-368-0258-1_4). Tijdens de uitrijping van de dendritische cel verandert zijn morfologie (fig. 2.23). De dendritische cellen verlaten daarna het gebied waar de infectie is opgetreden en migreren naar de perifere lymfoïde organen toe. Daar aangekomen presenteren ze effectief antigeen aan antigeenspecifieke T-lymfocyten: de start van de verworven immuunrespons. In H. 10.1007/978-90-368-0258-1_6 en H. 10.1007/978-90-368-0258-1_8 zal meer in detail op de initiatie van deze immuunrespons in perifere lymfoïde organen worden ingegaan. Dendritische cellen vormen dus een belangrijke schakel tussen het aangeboren en verworven immuunsysteem.

Het aangeboren immuunsysteem wordt ook gevormd door een groot aantal verschillende celtypen, zoals de monocyten, macrofagen, verschillende soorten granulocyten, naturalkillercellen, mestcellen, dendritische cellen, die allemaal hun eigen specifieke functie hebben. Net als bij het verworven immuunsysteem zijn ook de cellen van het aangeboren immuunsysteem in staat om micro-organismen te herkennen.
De variatie in receptoren waarmee micro-organismen herkend worden, is alleen veel minder groot dan bij het verworven immuunsysteem. De herkenning is veel minder specifiek, en aangeboren immuniteit is dan ook nooit gericht tegen één bepaald micro-organisme, maar gewoonlijk tegen grote groepen micro-organismen. 

Kennislink geeft een uitstekende beschrijving hoe ons immuunsysteem werkt tegen infectieziektes:

Het afweersysteem en infectieziekten  

In een mooi maar wel heel lang artikel dat komt uit het  wordt beschreven hoe het menselijk immuunsysteem functioneert. Het is soms wel medisch technische taal, maar er staan ook hele paragrafen die heel goed te begrijpen zijn voor iemand met beetje medische basiskennis.

Klik op de titel voor het volledige artikel.  

 2016 Sep 14 : 23–58.
Published online 2016 Sep 14. Dutch. doi: 10.1007/978-90-368-0258-1_2
PMCID: PMC7178865

De eerste lijn van verdediging: aangeboren immuniteit

Guest Editor (s): G.T. Rijkers,1 F.G.M. Kroese,2 C.G.M. Kallenberg,3 and R.H.W.M. Derksen4
1Dept. Medical Microbio and Immunolog, Sint Antonius Ziekenhuis Dept. Medical Microbio and Immunolog, Nieuwegein, Utrecht The Netherlands
2Groningen, The Netherlands
3 Interne Geneeskunde, UMC Groningen Interne Geneeskunde, Groningen, The Netherlands
4UMC Utrecht Reumatologie F02.126, Utrecht, Utrecht The Netherlands
G.T. Rijkers, Phone: +313131306093742, ln.siuhnekeizsuinotna@srekjir.g.

Samenvatting

Het aangeboren immuunsysteem vormt de eerste lijn van verdediging tegen pathogene indringers, waarbij de intacte huid en slijmvliezen effectieve barrières vormen. Op en in de huid en slijmvliezen bevindt zich een scala aan antimicrobiële eiwitten van de aangeboren afweer. Verschillende soorten interferonen beschermen cellen tegen virusinfectie.
Het complementsysteem, wat op meerdere manieren geactiveerd kan worden, leidt tot lysis en versnelde fagocytose van micro-organismen. Fagocyten (macrofagen en granulocyten), naturalkillercellen en dendritische cellen zijn gereed om een infectie direct te bestrijden en het verworven immuunsysteem op gang te helpen. Cellen van het aangeboren immuunsysteem kunnen moleculaire patronen op micro-organismen herkennen.
De twee onderdelen van het immuunsysteem, het aangeboren en verworven deel, staan niet los van elkaar. Het verworven immuunsysteem kan niet functioneren zonder de aanwezigheid van een adequaat werkend aangeboren immuunsysteem. Andersom helpt het verworven immuunsysteem bij het verwijderen en doden van micro-organismen door het aangeboren immuunsysteem.

Het aangeboren immuunsysteem is de eerste lijn van verdediging tegen pathogene indringers

Het aangeboren immuunsysteem is altijd en overal aanwezig en vormt de eerste lijn van verdediging tegen (pathogene) indringers. Dit wordt gerealiseerd doordat de cellen en biochemische componenten van de aangeboren afweer, in tegenstelling tot die van het verworven immuunsysteem, niet eerst geïnduceerd hoeven te worden maar als het ware al klaarliggen om direct in actie te komen.
Terwijl het aangeboren immuunsysteem de infectie bestrijdt, wordt het verworven immuunsysteem op gang gebracht, dat immers dagen tot weken nodig heeft om specifiek het infectieuze agens te bestrijden. Het aangeboren immuunsysteem is in staat om hetzij de infectie geheel te overwinnen, hetzij deze net zolang onder controle te houden tot het verworven immuunsysteem krachtig genoeg kan reageren.>>>>>>>>lees verder  Plaats een reactie ...

Reageer op "Het menselijk immuunsysteem bestaat uit aangeboren immuniteit en verworven immuniteit, maar hebben elkaar nodig voor een goed werkend immuunsysteem. Een uitleg"


Gerelateerde artikelen