Helpt u ons aan 500 donateurs?

18 april 2018: Bron: Published in Oncology Journal Scan / Research · April 16, 2018

De del17p mutatie geeft slechte prognose op overall overleving bij multiple myeloma patienten, ook bij nieuwe medicijnen combinaties.

In Oncology is een studie gepubliceerd die onderzocht wat de effecten zijn op overall overleving van de nieuwe medicijnen combinaties binnen personalised medicine bij patiënten met een nieuwe diagnose van multiple Myeloma (ziekte van Kahler - botkanker) waarbij een zogeheten del17p mutatie werd gezien. En voor wie die del17p mutatie heeft bij de diagnose (komt bij 7 tot 10 procent voor bij multiple myeloma) is dat slecht nieuws. Want de overall overleving van die multiple myeloma patiënten wijkt nog steeds sterk af van de overall overleving van patiënten met multiple myeloma zonder del17p mutatie. Ondanks de vaak goed werkende nieuwe medicijnen.

Onderstaand plaatje komt uit BLOODJOURNAL 

del17p mutatieSource: Bloodjournal

Een vertaling van het abstract van de studie: Treatment Patterns and Clinical Outcomes in High-Risk Newly Diagnosed Multiple Myeloma Patients Carrying the 17p Deletion: An Observational Multi-Center Retrospective Study.

Zestig patiënten met de diagnose multiple myeloma werden in de periode 2008 tot 2016 in de 8 deelnemende centra gediagnosticeerd met een bewezen del17p-mutatie met behulp van FISH. De meeste van deze patiënten kregen een bortezomib-gebaseerde behandeling, meer dan de helft onderging een autologe stamceltransplantatie (HCT); 30% van de patiënten kreeg snel toegang tot nieuwe medicijnen via klinische studies of toegangsprogramma's of omdat ze particulier verkeerd waren (In de USA is dat een andere regeling dan in Europa).

Het totale responspercentage (ORR) na starten van een eerste behandeling was 85%; 94% voor transplantatie in aanmerking komende patiënten (TE) en 75% voor niet voor transplantatie in aanmerking komende patienten (NTE), en daalde in daaropvolgende behandelingslijnen naar 64% ≥ VGPR.

Mediane overall overleving (OS) was 43 maanden; Mediane progressievrije overleving (PFS) was 11 maanden, 19 maanden voor TE-patiënten en 7 maanden voor NTE-patienten.

In multivariate analyse bleken hogere M-Spike, aanwezigheid van extramedullaire ziekte en meer dan > 50% van de cellen met een del17p mutatie geassocieerd met een ongunstige ziektevrije tijd (PFS); Autologe HCT en hogere hemoglobine waren geassocieerd met een langere PFS;

Overall overleving OS was 59 maanden voor patiënten met vroege toegang tot nieuwere medicijnen. Oudere leeftijd en hogere M-Spike-spiegels waren geassocieerd met een ongunstige OS, Autologe HCT was geassocieerd met een gunstige OS, 59,7 voor ET-patiënten versus 28,7 maanden voor NTE-patiënten. Ondanks de verbetering die is bereikt met autologe HCT en nieuwe personalised medicine, blijkt de prognose van patiënten met 17p-deletie nog steeds inferieur, hetgeen de noodzaak van nieuwe benaderingen voor deze groep van patiënten noodzakelijk maakt. Benadrukken de onderzoekers.

Het volledige studierapport: Treatment Patterns and Clinical Outcomes in High-Risk Newly Diagnosed Multiple Myeloma Patients Carrying the 17p Deletion: An Observational Multi-Center Retrospective Study is tegen betaling in te zien. Misschien krijgt u ook toegang als u op deze link klikt.

Dit is het abstract van de studie:

Despite currently available treatment modalities, multiple melanoma patients with the 17p deletion have an inferior prognosis.

Am J Hematol. 2018 Mar 31. doi: 10.1002/ajh.25098. [Epub ahead of print]

Treatment Patterns and Clinical Outcomes in High-Risk Newly Diagnosed Multiple Myeloma Patients Carrying the 17p Deletion: An Observational Multi-Center Retrospective Study.

Abstract

Del17p is a genomic imbalance occurring in ∼7-10% of myeloma at diagnosis (NDMM) and comprises a poor prognostic factor. The goal of this study is to analyze real world data and outcomes among NDMM patients carrying 17p deletion. We report an observational, retrospective, multicenter study. Sixty consecutive patients diagnosed with multiple myeloma in the 8 participating centers diagnosed between 1/2008-1/2016 proven to carry 17p deletion by means of FISH were identified. Most received a bortezomib-based induction, over half underwent autologous hematopoietic cell transplantation (HCT); 30% of the patients gained early access to new novel agents via clinical trials, access programs or private insurance. Overall response rate (ORR) after induction was 85%; 94% for transplant eligible (TE) and 75% for transplant ineligible (NTE), and declined in subsequent treatment lines, 64% achieved ≥ VGPR. Median overall survival (OS) was 43 months; Median Progression free survival (PFS) was 11 months, 19 months for TE and 7 for NTE. In multivariate analysis: higher M-Spike, presence of extramedullary disease and >50% of cells baring del17p were associated with adverse PFS; Autologous HCT and higher hemoglobin were associated with longer PFS; OS was 59 months for patients with early access to newer agents. Older age and higher M-Spike levels were associated with adverse OS, Autologous HCT was associated with favorable OS, 59.7 vs 28.7 months for NTE patients. Despite the improvement achieved with autologous HCT and new novel agents, the prognosis of patients with 17p deletion is still inferior, emphasizing the need for novel approaches. This article is protected by copyright. All rights reserved.

PMID:
29603773
DOI:
10.1002/ajh.25098

Plaats een reactie ...

Reageer op "Hoewel overall overleving sterk verbetert met nieuwe medicijnen bij Multiple Myeloma / ziekte van Kahler blijven patienten met de del17p mutatie een veel slechtere prognose op overleving te hebben."


Gerelateerde artikelen