Mocht u de artikelen op kanker-actueel waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie op 

IBAN: NL79 RABO 0372 9311 38 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. 

BIC/SWIFTCODE RABONNL2U

Als donateur kunt u korting krijgen bij verschillende bedrijven en we zijn een ANBI organisatie

Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij borstkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

20 juni 2020: Bron: Gland Surg. 2019 Dec; 8(6): 758–765

Wanneer borstkankerpatienten (triple negatief) na een operatieve verwijdering (Radicale Mastectomy) van hun borstkanker (triple negatief) tijdens en na de chemotherapie 3 x daags een supplement namen van Huaier granules  (een extract van een medicinale paddenstoel) dan verbeterde de overall overleving op 5 jaars meting aanzienlijk. Bij stadium III patiënten met liefst 22 procent. (65,4 vs 87,5 procent)

Borstkankerpatiënten vastgesteld als stadium III triple negatief bij de diagnose hadden in de controlegroep, dus zonder Huaier granules maar met alleen radicale operatie en chemo op 5-jaars meting een ziektevrije overleving van 53,8 procent versus 81,3 procent in de groep die wel de Huaier granules kregen.
De overall overleving in de controlegroep op 5-jaars meting was 65,4% versus 87,5 procent in de Huaier granules groep. Een verschil dat ook statistisch significant lager was.

Verder valt op dat in de controlegroep 10 patiënten met een medicatie (chemo) van 6 maanden ziekteprogressie lieten zien, terwijl slechts 3 patiënten met medicatie van 18 maanden in de Huaier granules groep  ziekteprogressie vertoonden. Echt dus een groot verschil voor 3 x daags 20 mg Huaier granules.

Huaier granules is een extract van een medicinale paddenstoel en wordt veel gebruikt in de TCM - Chinese Traditionele Medicijnen  bij verschillende vormen van kanker, zie search in pubmed. Hoe Huaier granules extract precies werkt is niet helemaal duidelijk maar staat o.a. beschreven in deze studie: Huaier Suppresses Breast Cancer Progression via linc00339/miR-4656/CSNK2B Signaling Pathway waarin ook veel andere studies reeds gedaan met dit middel. Bij bv psoriasis en andere vormen van kanker.

Uit het studierapport: 

A clinical study on the use of Huaier granules in post-surgical treatment of triple-negative breast cancer.

In de gerandomiseerde fase II studie uitgevoerd tussen Oktober 2010 tot September 2014 werden de geselecteerde patiënten willekeurig toegewezen aan de experimentele groep (Huaiergroep) (N = 101 patiënten) of de controlegroep (N = 100 patiënten). Patiënten in beide groepen kwamen binnen 2 weken na de operatie in de aanvullende therapiefase. Verschillen in leeftijd, menopauzestatus, schildwachtklierstadium (TNM), lymfeklieruitzaaiingen, chemotherapie regiem en andere algemene informatie tussen de twee groepen waren niet statistisch significant (P> 0,05) Zie (Table 1)

Table 1

Comparison of patients’ general information n (%)
FactornExperimental group (n=101)Control group (n=100)χ2P
Age (years)
   <45 84 45 (44.6) 39 (39.0) 0.637 0.425
   ≥45 117 56 (55.4) 61 (61.0)
Menopausal status
   Premenopausal 135 71 (70.3) 64 (64.0) 0.903 0.342
   Postmenopausal 66 30 (29.7) 36 (36.0)
Lymph node states
   Metastasis 105 57 (56.4) 48 (48.0) 1.433 0.231
   No metastasis 96 44 (43.6) 52 (52.0)
Clinical stage
   Stage I 42 20 (19.8) 22 (22.0) 0.800 0.670
   Stage II 101 49 (48.5) 52 (52.0)
   Stage III 58 32 (31.7) 26 (26.0)
Chemotherapy
   None 5 2 (2.0) 3 (3.0) 4.880 0.189
   FEC/FAC 8 7 (6.9) 1 (1.0)
   TE 129 62 (61.4) 67 (67.0)
   TEC 59 30 (29.7) 29 (29.0)

FEC, fluorouracil, epirubicin, cyclophosphamide; FAC, fluorouracil, adriamycin, cyclophosphamide; TE, docetaxel, epirubicin; TEC, docetaxel, epirubicin, cyclophosphamide.

Patiënten in de Huaier granules groep werden behandeld met Huaier-korrels door driemaal daags oraal 20 g in te nemen. De medicatie is gestart tijdens chemotherapie of destijds binnen 6 of 18 maanden na de chemotherapie.

De medicatie werd voortgezet, ongeacht of er tijdens de behandeling progressie van de ziekte optrad. De controlegroep gebruikte tijdens dit proces geen TCM-preparaten. Geen van de groepen ontving tijdens chemoradiotherapie andere antitumormedicijnen of immuunversterkers (bijv. Interleukine, interferon, enz.).

Alle patiënten werden gevolgd tot 31 juli 2017. De ziektevrije overleving (PFS) en algehele overleving (OS) werden gemeten als belangrijkste uitkomst en verschillen tussen experimentele en controlegroepen werden vergeleken.
Tijdens de behandeling en de follow-up-periodes bezochten beide groepen het ziekenhuis regelmatig voor routinematige bloedtesten, herhaalde tests van de leverfunctie en de nierfunctie, röntgenfoto van de borst en buik- en borstecho. Patiënten ondergingen ook één keer per jaar een botscan en computertomografie (CT) screening van het hoofd.

De tijd van optreden voor lokaal recidief of uitzaaiing op afstand werd geregistreerd om de ziektevrije tijd (PFS) en overall overleving (OS) te berekenen. Ziekteprogressie werd gedefinieerd op basis van lokaal recidief, uitzaaiing op afstand of overlijden van de patiënt.

Dertien van de 101 patiënten in de experimentele groep (Huaier granules groep) vertoonden ziekteprogressie binnen 10 maanden na de operatie, waaronder 10 patiënten die stierven aan ziekteprogressie, één daarvan stierf aan andere oorzaak.
In de controlegroep vertoonden 18 van de 100 patiënten ziekteprogressie binnen 7 maanden na de operatie, waaronder 14 patiënten die allemaal stierven aan ziekteprogressie.
Ziekteprogressie werd bepaald door lokaal recidief, gemanifesteerd als recidief van de borstwand en supraclaviculaire uitzaaiingen van de bovenste en onderste lymfeklieren, en uitzaaiingen op afstand, gemanifesteerd als uitzaaiingen in andere roganen zoals in de longen, botten, lever en hersenen.
Bij het innemen van de Huaier granules werden geen ernstige bijwerkingen waargenomen in de experimentele groep. Bovendien had het medicijn een goede smaak; daarom was de therapietrouw van de patiënten hoog.

Het verschil in overall overleving hebben we hierboven beschreven maar is ook te zien in de grafiek (Figure 1)

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is gs-08-06-758-f1.jpg

Disease-free survival curves in different groups. (A) Comparison of 5-year disease-free survival among all enrolled patients between the experimental and control groups; (B) comparison of 5-year disease-free survival among Stage III patients between the experimental and control groups.

De 5-jarige overall overleving (OS) voor alle patiënten was respectievelijk 86% en 90,1% in de controlegroep en experimentele groep, wat geen statistisch significant verschil aangeeft. 

Uit een subgroepanalyse van borstkankerpatiënten met verschillende TNM-stadia bleek echter dat de 5-jarige overall overleving (OS) van stadium III patiënten in de controlegroep 65,4% was, veel lager dan die van stadium III patiënten in de experimentele groep die 87,5% bedroeg; het verschil van 22 procent was hier wel statistisch significant. Zie (Table 2, Figure 2).

Onderverdeling van de Huaier granules groep:

De 101 borstkankerpatiënten in de experimentele groep werden willekeurig verdeeld in 2 groepen:
49 patiënten kregen gedurende 6 maanden Huaier granules en 52 patiënten kregen Huairer granules gedurende 18 maanden. In de groep van 6 maanden vertoonden 10 patiënten ziekteprogressie, terwijl in de groep van 18 maanden slechts 3 patiënten ziekteprogressie vertoonden. Het verschil tussen de 2 groepen was statistisch significant.(Table 3).

Table 3

Medication duration and disease progression in the experimental group, n (%)
Medication durationnDisease progression (n=13)No disease progression (n=88)χ2P
6 months 49 10 (76.9) 39 (44.3) 4.821 0.028
18 months 52 3 (23.1) 49 (55.7)

Het studierapport: A clinical study on the use of Huaier granules in post-surgical treatment of triple-negative breast cancer. is zoals eerder geschreven gratis in te zien. Maar ik vind dit zo'n belangrijke studie dat ik het belangrijkste heb vertaald. 

Hier het abstract van de studie plus referentielijst:

A clinical study on the use of Huaier granules in post-surgical treatment of triple-negative breast cancer.

Abstract 


Background:In recent years, traditional Chinese medicine (TCM) has been developing rapidly in cancer treatment. Huaier is a widely used fungus by TCM to treat different kinds of cancers. Its good efficacy in prevention of tumor recurrence and metastasis has been proven by a large number of clinical studies. In order to further investigate the efficacy and safety of Huaier granules in post-surgical therapy for stage I-III triple-negative breast cancer (TNBC) patients, we performed a case-control clinical study to observe its effects on the post-surgical safety and survival rates of these patients.
Methods:Two hundred and one TNBC patients underwent modified radical mastectomy were selected, they were admitted to our hospital between October 2010 to September 2014. The patients were randomly allocated to the experimental group (101 cases) or the control group (100 cases). Patients in the experimental group were treated with Huaier granules, by orally taking 20 g each time with 3 times a day. Medication was started during chemotherapy or at the time in 6 or 18 months after it. The control group did not receive any TCM preparations during this process. The disease-free survival (DFS) and overall survival (OS) were measured as the main outcome.
Results:The median follow-up time was 46 months. For the 100 patients in control group, 5-year DFS and OS was 82% and 86% respectively, while 87.1% and 90.1% for the 101 patients in the experimental group. The difference was not statistically significant. However, stage III patients in the control group showed a 5-year DFS of 53.8% and OS of 65.4%, which were significantly lower than that of stage III patients in the experimental group as 81.3% and 87.5%. In the experimental group, 10 patients with 6-month medication showed disease progression, whereas only 3 patients with 18-month medication showed disease progression. This difference was statistically significant as well.
Conclusions:Huaier granules could play an important role in post-surgical adjuvant therapy of TNBC patients, specially by effectively increasing the DFS and OS of breast cancer patients at middle to advanced stage.

Footnote Other Section

Conflicts of Interest: The authors have no conflicts of interest to declare.

Ethical Statement: The authors are accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved. The study was approved by the Ethics Committee of Southwest Hospital affiliated to Third Military Medical University (KY201017) and written informed consent was obtained from all patients.


References Other Section

 1. Chen W, Zheng R, Baade PD, et al. Cancer statistics in China, 2015. CA Cancer J Clin 2016;66:115-32. [Crossref] [PubMed]
 2. Allemani C, Weir HK, Carreira H, et al. Global surveillance of cancer survival 1995-2009: analysis of individual data for 25,676,887 patients from 279 population-based registries in 67 countries (CONCORD-2). Lancet 2015;385:977-1010. [Crossref] [PubMed]
 3. Fisher B, Wolmark N, Redmond C, et al. Findings from NSABP Protocol No. B-04: comparison of radical mastectomy with alternative treatments. II. The clinical and biologic significance of medial-central breast cancers. Cancer 1981;48:1863-72. [Crossref] [PubMed]
 4. Badve S, Dabbs DJ, Schnitt SJ, et al. Basal-like and triple-negative breast cancers: a critical review with an emphasis on the implications for pathologists and oncologists. Mod Pathol 2011;24:157-67. [Crossref] [PubMed]
 5. Tariq K, Farhangi A, Rana F. TNBC vs non-TNBC: A retrospective review of differences in mean age, family history, smoking history, and stage at diagnosis. Clin Adv Hematol Oncol 2014;12:377-81. [PubMed]
 6. Wong-Brown MW, Meldrum CJ, Carpenter JE, et al. Prevalence of BRCA1 and BRCA2 germline mutations in patients with triple-negative breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2015;150:71-80. [Crossref] [PubMed]
 7. Foulkes WD, Smith IE, Reis-Filho JS. Triple-negative breast cancer. N Engl J Med 2010;363:1938-48. [Crossref] [PubMed]
 8. Elsawaf Z, Sinn HP. Triple-Negative Breast Cancer: Clinical and Histological Correlations. Breast Care (Basel) 2011;6:273-8. [Crossref] [PubMed]
 9. O'Reilly EA, Gubbins L, Sharma S, et al. The fate of chemoresistance in triple negative breast cancer (TNBC). BBA Clin 2015;3:257-75. [Crossref] [PubMed]
 10. Song X, Li Y, Zhang H, et al. The anticancer effect of Huaier Oncol Rep 2015;34:12-21. (Review). [Crossref] [PubMed]
 11. Zheng J, Li C, Wu X, et al. Huaier polysaccharides suppresses hepatocarcinoma MHCC97-H cell metastasis via inactivation of EMT and AEG-1 pathway. Int J Biol Macromol 2014;64:106-10. [Crossref] [PubMed]
 12. Yan X, Lyu T, Jia N, et al. Huaier aqueous extract inhibits ovarian cancer cell motility via the AKT/GSK3beta/beta-catenin pathway. PLoS One 2013;8:e63731. [Crossref] [PubMed]
 13. Zhang N, Kong X, Yan S, et al. Huaier aqueous extract inhibits proliferation of breast cancer cells by inducing apoptosis. Cancer Sci 2010;101:2375-83. [Crossref] [PubMed]
 14. Sotiriou C, Neo SY, McShane LM, et al. Breast cancer classification and prognosis based on gene expression profiles from a population-based study. Proc Natl Acad Sci U S A 2003;100:10393-8. [Crossref] [PubMed]
 15. Rakha EA, El-Sayed ME, Green AR, et al. Prognostic markers in triple-negative breast cancer. Cancer 2007;109:25-32. [Crossref] [PubMed]
 16. Banerjee S, Reis-Filho JS, Ashley S, et al. Basal-like breast carcinomas: clinical outcome and response to chemotherapy. J Clin Pathol 2006;59:729-35. [Crossref] [PubMed]
 17. Carey LA, Dees EC, Sawyer L, et al. The triple negative paradox: primary tumor chemosensitivity of breast cancer subtypes. Clin Cancer Res 2007;13:2329-34. [Crossref] [PubMed]
 18. Chu KC, Lamar CA, Freeman HP. Racial disparities in breast carcinoma survival rates: seperating factors that affect diagnosis from factors that affect treatment. Cancer 2003;97:2853-60. [Crossref] [PubMed]
 19. Li C, Wu X, Zhang H, et al. A Huaier polysaccharide inhibits hepatocellular carcinoma growth and metastasis. Tumour Biol 2015;36:1739-45. [Crossref] [PubMed]
 20. Liu J, Lau EY, Chen J, et al. Polysaccharopeptide enhanced the anti-cancer effect of gamma-tocotrienol through activation of AMPK. BMC Complement Altern Med 2014;14:303. [Crossref] [PubMed]
 21. Lei JY, Yan LN, Zhu JQ, et al. Hepatocellular Carcinoma Patients May Benefit From Postoperative Huaier Aqueous Extract After Liver Transplantation. Transplant Proc 2015;47:2920-4. [Crossref] [PubMed]
 22. Zheng J, Li C, Wu X, et al. Astrocyte elevated gene-1 (AEG-1) shRNA sensitizes Huaier polysaccharide (HP)-induced anti-metastatic potency via inactivating downstream P13K/Akt pathway as well as augmenting cell-mediated immune response. Tumour Biol 2014;35:4219-24. [Crossref] [PubMed]
 23. Li C, Wu X, Zhang H, et al. A Huaier polysaccharide restrains hepatocellular carcinoma growth and metastasis by suppression angiogenesis. Int J Biol Macromol 2015;75:115-20. [Crossref] [PubMed]
 24. Kong X, Ding X, Yang Q. Identification of multi-target effects of Huaier aqueous extract via microarray profiling in triple-negative breast cancer cells. Int J Oncol 2015;46:2047-56. [Crossref] [PubMed]
 25. Wang X, Zhang N, Huo Q, et al. Huaier aqueous extract suppresses human breast cancer cell proliferation through inhibition of estrogen receptor alpha signaling. Int J Oncol 2013;43:321-8. [Crossref] [PubMed]
 26. Li Y, Qi W, Song X, et al. Huaier extract suppresses breast cancer via regulating tumor-associated macrophages. Sci Rep 2016;6:20049. [Crossref] [PubMed]
 27. Wang X, Zhang N, Huo Q, et al. Huaier aqueous extract inhibits stem-like characteristics of MCF7 breast cancer cells via inactivation of hedgehog pathway. Tumour Biol 2014;35:10805-13. [Crossref] [PubMed]
 28. Wang X, Zhang N, Huo Q, et al. Anti-angiogenic and antitumor activities of Huaier aqueous extract. Oncol Rep 2012;28:1167-75. [Crossref] [PubMed]
Cite this article as: Wang M, Hu Y, Hou L, Pan Q, Tang P, Jiang J. A clinical study on the use of Huaier granules in post-surgical treatment of triple-negative breast cancer. Gland Surg 2019;8(6):758-765. doi: 10.21037/gs.2019.12.08


Plaats een reactie ...

Reageer op "Huaier granules, TCM extract van medicinale paddenstoelen, naast en na chemotherapie voor borstkanker triple negatief verbetert overall overleving met 22 procent voor stadium III patienten"


Gerelateerde artikelen