Zie ook de literatuurlijsten niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij de verschillende vormen van kanker en bij chemo, bestraling en operaties van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

13 november 2023: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/theranostiek-succesvol-bij-prostaatkanker-en-schildklierkanker-lijkt-ook-interessante-behandeling-voor-borstkanker-te-kunnen-zijn-aldus-prof-dr-dalm-uit-erasmus-mc.html

28 oktober 2022: Lees ook deze nieuwe overzichtstudie hoe om te gaan met op PMSA gerichte bestraling en andere behandelingen: 

Predictors and Real-World Use of Prostate-Specific Radioligand Therapy: PSMA and Beyond

PRAKTISCHE TOEPASSINGEN

  • Er zijn gestandaardiseerde criteria in PSMA PET/CT voor de selectie van patiënten voor 177Lu-PSMA-radionuclidetherapie (RNT) vastgesteld, maar verdere verfijning om de therapeutische respons te verbeteren is gerechtvaardigd.
  • Prognostische factoren voor de uitkomst na 177Lu-PSMA RNT werden geïdentificeerd en opgenomen in nomogrammen om te helpen tijdens het selectieproces van de patiënt.
  • Bijdragende factoren van resistentie tegen op PSMA gebaseerde RNT zijn onder meer heterogeniteit van tumor-PSMA-expressie, het niet afleveren van een dodelijke dosis straling op metastatische locaties, de micro-omgeving van de tumor en biologische radioresistentie van de tumor.
  • Het combineren van op PSMA gebaseerde RNT met potentieel synergetische middelen (bijv. immuuncheckpointremmers, PARP-remmers, antiandrogenen, CDK-4/6-remmer) of RNT met α-emitters kan de therapeutische respons verbeteren.
  • Andere biologische doelwitten dan PSMA toonden potentieel voor theranostische toepassingen bij prostaatkanker en worden momenteel onderzocht.

28 februari 2021: Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/gerichte-lutetium-177-psma-617-bestralingstherapie-geeft-betere-resultaten-op-psa-daling-dan-chemo-met-cabazitaxel-66-vs-37-procent-bij-patienten-met-uitgezaaide-hormoonresistente-prostaatkanker.html

23 januari 2020: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/fap-2286-een-stofje-gebruikt-naast-lutetium-177-een-vorm-van-inwendige-bestraling-van-tumoren-in-de-botten-oa-voorkomt-de-bijwerkingen-die-optreden-bij-lutetium-177-en-is-succesvol-bij-eerste-studie-met-patienten-met-verschillende-vormen-van-kanker.html

18 februari 2019: Bron: Science Direct

Gerichte lutetium-177 PSMA-617 bestralingstherapie is een nieuwe vorm van bestralen - radiotherapie voor patienten met uitgezaaide hormoonresistente prostaatkanker. Ook in UMC Utrecht te verkrijgen op verwijzing van uw behandelend arts.

PSMA staat voor Prostaat Specifiek Membraan Antigeen. Dit is een stof die meestal veel voorkomt op het oppervlak van cellen van bijvoorbeeld prostaatkanker. Door lutetium-177 aan het PSMA te koppelen kunnen we de cellen van de kanker beschadigen.

Hoe de PSMA wordt getraceerd / bepaald is te lezen in dit studierapport: 

44Sc-PSMA-617 for radiotheragnostics in tandem with 177Lu-PSMA-617—preclinical investigations in comparison with 68Ga-PSMA-11 and 68Ga-PSMA-617 waarin dit diagram is opgenomen:

Fig. 1

Uit een Australische postpectieve studie blijkt dat deze behandeling een extra optie kan betekenen voor uitbehandelde patienten met uitgezaaide hormoonresistente prostaatkanker. Want uit de resultaten blijkt dat de mediane overall overleving ging van 9 maanden naar 13,3 maanden vanaf het moment van behandelen met de lutetium-177 PSMA-617 behandeling. Met bij een aantal patienten een overall overleving van 33 maanden. 

Deze studieresultaten werden gepresenteerd op het Genitourinary Cancers Symposium 2019, van 14 - 16 februari 2019.

Dr. Hofman, studieleider presenteerde deze studie als volgt:

Alle patiënten die aan de studie deelnamen, werden gediagnosticeerd met een vorm van uitgezaaide hormoongevoelige prostaatkanker waarbij PSMA expressie aanwezig is op het oppervlak van de kankercel.

Alle deelnemende mannen van 50 tot 87 jaar zagen hun PSA-waarden snel verdubbelen na een mediaan tijd van 2,6 maanden. De meesten waren behandeld met docetaxel-chemotherapie of antiandrogeentherapie (abirateron en / of enzalutamide) en hun ziekte was agressief. In totaal had 48% ook tweedelige chemotherapie met cabazitaxel gehad.

Elke vier weken kregen de patiënten maximaal vier intraveneuze cycli van lutetium PSMA en werden gevolgd door PSA-metingen en beeldvorming met behulp van CT-, bot- of PET-scans. Bij sommige patiënten bij wie de kanker goed reageerde maar vervolgens toch weer progressief werd, werden alsnog verdere cycli van lutetium PSMA toegediend.

Een PSA-daling van ≥50% werd waargenomen bij 32 van de 50 mannen in het onderzoek. Bij 22 patiënten daalde de PSA ≥80%. Bij de mannen van wie de kanker reageerde op lutetium PSMA, namen de PSA-waarden niet toe gedurende een mediane tijd van 6,9 maanden. Dit gaf aan dat de ziekte minimaal stabiel bleef.

Van de mannen die kankerprogressie toonden, ontvingen er 14 patiënten gemiddeld nog twee cycli lutetium PSMA. Bij 9 van deze mannen daalde de PSA vervolgens nog met ≥50%. Overall overleving in deze groep was mediaan 33 maanden.

De meest voorkomende bijwerkingen waren misselijkheid, vermoeidheid en droge mond, omdat PSMA ook aanwezig is in cellen in speekselklieren en traanklieren. Enkele van de meer ernstige bijwerkingen, waargenomen bij ongeveer 10% van de mannen, waren bloedarmoede en trombocytopenie.

In Sceince Direct is een studierapport in PDF vorm gepubliceerd dat de behandelingen gericht op de PSMA expressie in kaart brengt, waaronder ook de lutetium-177 PSMA-617 behandeling. Klik op deze PDF-link voor dit studierapport

Een casestudie van een man met prostaatkanker die met een op de PSMA expressie gerichte behandeling werd behandeld staat in dit studierapport: 

PSMA-targeted [18F]DCFPyL PET/CT-avid lesions in a patient with prostate cancer: Clinical decision-making informed by the PSMA-RADS interpretive framework

Hier het abstract met referentielijst: 

Abstract

We present the case of a man with oligometastatic prostate cancer who underwent a PSMA-targeted 18F-DCFPyL PET/CT scan in order to illustrate how the PSMA-RADS grading sytem can be successfully used to support clinical decision-making and treatment planning. Notably, the presented patient was found to have an equivocal bone lesion (PSMA-RADS-3B) which was further worked up with a tumor protocol MRI and found to be definitively benign (PSMA-RADS-1B) and thus removed from the oligometastatic treatment plan. Remaining avid lesions were incorporated into the treatment plan or deferred for later work-up or monitoring, as indicated within the PSMA-RADS framework.

Acknowledgements

We gratefully acknowledge funding from the Prostate Cancer Foundation Young Investigator Award, Progenics Pharmaceuticals, Inc., and the National Institutes of Health grants CA134675, CA183031, CA184228, and EB024495. This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 701983.

References


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "lutetium-177 PSMA-617 gerichte bestralingsbehandeling geeft alsnog uitstekende resultaten op overall overleving (plus 33 maanden) bij patienten met uitgezaaide hormoonresistente prostaatkanker."

  • e.valstar :
    Wederom geen RCT. Zegt dus niks. Ik heb uit de literatuur wel gehaald dat het de prostaatkanker terugdringt (betere ziektevrije overleving), maar geen aantoonbare levensverlenging. Lutetium kan daarom nog niet echt aanbevolen worden.

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

177Lu-PSMA-617 geeft betere >> lutetium-177 PSMA-617 gerichte >> lutetium-177 PSMA-617 gerichte >> PSMA - Prostate Specific Membrane >> PSMA gerichte PET scan bij >>