30 maart 2015: lees ook deze reviewstudie van PSK - polysaccharide, extracten van medicinale paddenstoelen bij longkanker

polysaccharide-k-psk-verbetert-immuunfunctie-vermindert-bijwerkingen-van-chemo-en-verlengt-levensduur-van-longkankerpatienten-blijkt-uit-grote-overzichtstudie.html

In The health benefits of medicinal mushrooms from Mark Stengler een Engelstalig boek over medicinale paddenstoelen wordt beschreven hoe de paddestoelen moeten worden klaargemaakt en gegeten. Raadpleeg wel altijd een deskundig arts hiervoor.

4 november 2007: Bron: 1: Lung Cancer. 2007 Aug 21;

OK-432 een extract  in poedervorm van een bacterie zorgt in vergelijking met chemo voor langere ziektevrije overleving en overall overleving bij niet vooaf behandelde longkanker met uitzaaiingen in het longvocht. Hier de zo goed als letterlijke vertaling van het abstract. OK-432 heeft al in vele andere studies bewezen beter te zijn dan chemo. Zie o.a. lijst van arts-bioloog drs. E. Valstar.

Wij onderzochten het effect en de toxiciteit (bijwerkingen) van drie intrapleurale behandelingen respectievelijk bevattend: bleomycin (BLM), OK-432 (een extract - poeder - van heat-killed Streptococcus pyogenes = een bepaalde bacterie) of cisplatin plus etoposide (PE) voor de behandeling van kwaadaardige longeffusie (MPE) in niet eerder behandelde niet-klein-cellige longkanker. De patienten werden gerandomiseerd verdeeld over de BLM groep: BLM 1mg/kg (maximum 60mg/body), de OK-432 groep: OK-432 0.2 Klinische Einheit units (KE)/kg (maximum 10KE/body), of de PE groep: cisplatin (80mg/m(2)) en etoposide (80mg/m(2)). Reactie op het longvocht werd elke vier weken geevalueerd overeenkomstig de studiecriteria. Alle responders van systemische chemotherapie met PE ontvingen iedere 3-4 weken voor twee of meerdere cycli indien nodig. Longvocht progressievrije overleving (PPFS) werd gedefinieerd vanaf de tijd van randomisatie (verdeling van de groepen) tot de eerste kenmerken van longvochtprogressie of de dood door een andere oorzaak. Het primaire eindpunt was de 4 wekelijkse PPFS registratie. Van de 105 patienten die meededen, 102 patienten daarvan reageerden op de behandeling. De 4-week PPFS stand voor de BLM groep was 68.6%, 75.8% voor de OK-432 groep, en 70.6% voor de PE groep. Mediane overlevingstijd (MST) voor de BLM groep was 32.1 weken, 48.1 weken voor de OK-432 groep, en 45.7 weken voor de PE arm. Echter de uitkomsten waren niet significant (red: door het kleine aantal patienten bleek het verschil niet significant te zijn al scoorde de OK=432 groep overall het best). Toxicitiet - bijwerkingen waren te tolereren in alle groepen al viel er een dode veroorzaakt door de behandleing in de BMP groep. We willen intrapleurale behandeling met OK-432 selecteren voor de behandeling van NSCLC = niet-klein-cellige longkanker voor verder onderzoek omdat dit de beste 4-wekelijkse PPFS registratie had.

Randomized phase II trial of three intrapleural therapy regimens for the management of malignant pleural effusion in previously untreated non-small cell lung cancer: JCOG 9515.Yoshida K, Sugiura T, Takifuji N, Kawahara M, Matsui K, Kudoh S, Takada M, Fukuoka M, Ariyoshi Y, Fukuda H, Saijo N. Department of Thoracic Oncology, Aichi Cancer Center Hospital, 1-1 Kanokoden, Chikusa-ku, Nagoya 464-8681, Japan.

To evaluate the efficacy and toxicity of three intrapleural therapy regimens consisting of bleomycin (BLM), OK-432 (a pulverized product of heat-killed Streptococcus pyogenes) or cisplatin plus etoposide (PE) for the management of malignant pleural effusion (MPE) in previously untreated non-small cell lung cancer. Eligible patients were randomized to the BLM arm: BLM 1mg/kg (maximum 60mg/body), the OK-432 arm: OK-432 0.2 Klinische Einheit units (KE)/kg (maximum 10KE/body), or the PE arm: cisplatin (80mg/m(2)) and etoposide (80mg/m(2)). Pleural response was evaluated every 4 weeks according to the study-specific criteria. All responders received systemic chemotherapy consisting of PE every 3-4 weeks for two or more courses. Pleural progression-free survival (PPFS) was defined as the time from randomization to the first observation of pleural progression or death due to any cause. The primary endpoint was the 4-week PPFS rate. Of 105 patients enrolled, 102 were assessed for response. The 4-week PPFS rate for the BLM arm was 68.6%, 75.8% for the OK-432 arm, and 70.6% for PE arm. Median survival time (MST) for the BLM arm was 32.1 weeks, 48.1 weeks for the OK-432 arm, and 45.7 weeks for the PE arm. However, the outcomes did not differ significantly between groups. Toxicity was tolerable in all arms except for one treatment-related death due to interstitial pneumonia induced by BLM. We will select intrapleural treatment using OK-432 in the management of MPE in NSCLC for further investigation because it had the highest 4-week PPFS rate.

PMID: 17716779 [PubMed - as supplied by publisher]


Plaats een reactie ...

2 Reacties op "OK-432 zorgt in vergelijking met chemo voor langere ziektevrije overleving en overall overleving bij niet vooaf behandelde longkanker met uitzaaiingen in het longvocht."

 • theo muller :
  Waar in Nederland is OK-432 te koop?
  • Kees Braam :
   Theo,

   OK-432 is in principe te verkrijgen bij de natuurapotheek in Pijnacker. Maar je hebt wel een arts nodig die je dit voorschrijft en je daarin begeleid. Ik zal je prive ook een mail sturen waar je in het buitenland OK-432 kunt bestellen. Maar of ze dat ook leveren zonder voorschrift van een arts betrwijfel ik.

   Groeten, kees

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

All-Trans-Retinoic Acid - >> Antioxidanten - vitamines >> Acetylcysteine (Glutathion) >> Astragalus polysaccharide >> Bexarotene - een bewerkte >> Broccoli voorkomt longkanker >> Chinese kruiden mix - injecties >> Hydrazine sulfaat vermindert >> Melatonine geeft op 5-jaars >> Melatonine naast chemo geeft >>