Helpt u ons aan 500 donateurs?

Nog een reden om donateur te worden als u extracten van medicinale paddenstoelen wilt gaan gebruiken misschien? Bij Oriveda krijgen onze donateurs 25% korting op extracten van medicinale paddensteolen.

31 december 2018: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/extracten-van-medicinale-paddenstoelen-worden-ook-in-reguliere-oncologie-meer-en-meer-gezien-als-een-natuurlijke-behandeling-van-verschillende-vormen-van-kanker-blijkt-uit-recente-reviewstudie.html

1 maart 2018: zie ook dit artikel:  

https://kanker-actueel.nl/champignons-bewerkt-met-speciale-belichting-hebben-daarmee-veel-extra-vitamine-d-en-kunnen-vitamine-d-supplementen-vervangen.html

30 maart 2015: Bron: SAGA DOI: 10.1177/1534735415572883

Polysaccharide K - PSK, ook wel kortweg Krestin genoemd, is de werkzame stof uit de Coriolus versicolor paddenstoel. In Azië wordt Polysaccharide K - PSK, al vele jaren gebruikt als een werkzaam medicijn naast chemo of soms zelfs alleen als extract. Met uitstekende resultaten, zie o.a. in gerelateerde artikelen.

Nu is er een overzichtstudie gepubliceerd in SAGA van het effect van Polysaccharide K - PSK bij longkanker. Al of niet als aanvulling op chemo en/of bestraling. En ook uit deze overzichtstudie blijkt dat Polysaccharide K - PSK een therapeutische effect kan hebben op het stimueren van de immuunfunctie, het verminderen van bijwerkingen van chemo en het verlengt de levensduur in een aantal studies significant.

Maitake foto(2)

Studieresultaten:

31 studierapporten uit 28 studies zijn opgenomen in deze overzichtstudie. Zes studies waren gerandomiseerde studies , 5 studies waren niet gerandomiseerd en 17 studie studies waren preklinische studies.  9 studies waren in het Japans gepubliceerde studies.

15 van de 17 preklinische studies ondersteunen de antikankereffecten van Polysaccharide K - PSK door immunomodulatie en versterking van het immuunsysteem, alsmede via rechtstreekse tumorremmende effecten in vivo die resulteerden in verminderde tumorgroei en het tegengaan van uitzaaiingen. Niet gerandomiseerde studies toonden verbetering van de overlevingskansen, waaronder de mediane overall overleving en 1-, 2- en 5-jaars overleving. Gerandomiseerde gecontroleerde studies vertoonden voordelen op verschillende einddoelen, waaronder immuniteitsparameters en hematologische functie performance status (bv. HB, ASAT, ALAT, leucocyten, bloedplaatjes enz.) en lichaamsgewicht, als ook tumor gerelateerde symptomen zoals vermoeidheid en anorexia - vermagering en overleving. Hoewel er soms tegenstrijdige resultaten waren die hun weerslag hebben op een deel van de tumor gerelateerde symptomen en de mediane overleving, ondersteunen in het algemeen de meeste gerandomiseerde gecontroleerde studies een positief effect voor Polysaccharide K - PSK op deze einddoelen. Polysaccharide K - PSK werd veilig toegediend na en in combinatie met standaard bestraling en chemotherapie.

CONCLUSIES:

Polysaccharide K - PSK kan het immuunsysteem verbeteren, de tumor geassocieerde symptomen en de overleving verlengen bij longkankerpatiënten. Grotere, goed opgezette gerandomiseerde gecontroleerde studies voor Polysaccharide K - PSK bij longkankerpatiënten zijn gerechtvaardigd en noodzakelijk.

In The health benefits of medicinal mushrooms from Mark Stengler een Engelstalig boek over medicinale paddenstoelen wordt beschreven hoe de paddestoelen moeten worden klaargemaakt en gegeten. Raadpleeg wel altijd een deskundig arts hiervoor.

Het volledige studierapport: Polysaccharide K and Coriolus versicolor Extracts for Lung Cancer: A Systematic Review  is inmiddels gratis in te zien.

Hier het abstract van deze review studie, maar zie ook onder gerelateerde artikelen meer artikelen over extracten van medicinale paddenstoelen.

PSK may improve immune function, reduce tumor-associated symptoms, and extend survival in lung cancer patients.

Integr Cancer Ther. 2015 Mar 17. pii: 1534735415572883. [Epub ahead of print]

Polysaccharide K and Coriolus versicolor Extracts for Lung Cancer: A Systematic Review.

Abstract

BACKGROUND:

Polysaccharide K, also known as PSK or Krestin, is derived from the Coriolus versicolor mushroom and is widely used in Japan as an adjuvant immunotherapy for a variety of cancer including lung cancer. Despite reported benefits, there has been no English language synthesis of PSK for lung cancer. To address this knowledge gap, we conducted a systematic review of PSK for the treatment of lung cancer.

METHODS:

We searched PubMed, EMBASE, CINAHL, the Cochrane Library, AltHealth Watch, and the Library of Science and Technology from inception to August 2014 for clinical and preclinical evidence pertaining to the safety and efficacy of PSK or other Coriolus versicolor extracts for lung cancer.

RESULTS:

Thirty-one reports of 28 studies were included for full review and analysis. Six studies were randomized controlled trials, 5 were nonrandomized controlled trials, and 17 were preclinical studies. Nine of the reports were Japanese language publications. Fifteen of 17 preclinical studies supported anticancer effects for PSK through immunomodulation and potentiation of immune surveillance, as well as through direct tumor inhibiting actions in vivo that resulted in reduced tumor growth and antimetastatic effects. Nonrandomized controlled trials showed improvement of various survival measures including median survival and 1-, 2-, and 5-year survival. Randomized controlled trials showed benefits on a range of endpoints, including immune parameters and hematological function, performance status and body weight, tumor-related symptoms such as fatigue and anorexia, as well as survival. Although there were conflicting results for impact on some of the tumor-related symptoms and median survival, overall most randomized controlled trials supported a positive impact for PSK on these endpoints. PSK was safely administered following and in conjunction with standard radiation and chemotherapy.

CONCLUSIONS:

PSK may improve immune function, reduce tumor-associated symptoms, and extend survival in lung cancer patients. Larger, more rigorous randomized controlled trials for PSK in lung cancer patients are warranted.

© The Author(s) 2015.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Longkanker: Polysaccharide K - PSK verbetert immuunfunctie, vermindert bijwerkingen van chemo en verlengt levensduur van longkankerpatienten blijkt uit grote overzichtstudie"


Gerelateerde artikelen