Nog een reden om donateur te worden als u extracten van medicinale paddenstoelen wilt gaan gebruiken misschien? Bij Oriveda krijgen onze donateurs 25% korting op extracten van medicinale paddenstoelen.

25 maart 2024: OriVeda heeft een mooie literatuurlijst staan op hun website onderverdeeld in verschillende medicinale paddenstoelen, klik op deze link.


25 maart 2020: Bron: IJMDAT 2020; 

Onderzoekers hebben ontdekt dat de gecombineerde behandeling met een polyhexamethylene biguanide oplossing aanvullend op Coriolus Versicolor een onmiddellijke verdwijning en verwijdering van genitale wratten geïnfecteerd met het Human papillomavirus (HPV) veroorzaakte, waardoor de genezing van deze wratten werd versneld in vergelijking met alleen Coriolus Versicolor. De combinatiebehandeling bereikte al een totale verwijdering van de wratten binnen de eerste maand voor de patiënten in de behandelde groep terwijl de controlegroep met alleen Coriolus Versicolor hetzelfde effect bereikte na 6 maanden.

42 Patiënten met een eerste diagnose (15 patiënten) en met terugkerende (27 patiënten) genitale wratten werden behandeld met de immunostimulator Coriolus Versicolor en de PHMB-oplossing. Coriolus Versicolor werd gedurende zes maanden driemaal daags gedurende 2 maanden via 2 tabletten toegediend, terwijl dePHMB-gynaecologische oplossing, een mono-dosis gynaecologische vloeibare gel, werd bereid en zelf toegediend door patiënten voor het slapen gaan, om de vier dagen gedurende twintig dagen en daarna elke twintig dagen gedurende de volgende zes maanden. De controlegroep werd gedurende zes maanden alleen behandeld met Coriolus Versicolor, 2 tabletten, driemaal daags.

En daaruit kwam naar voren dat de combinatiebehandeling al een totale verwijdering van de wratten liet zien binnen de eerste maand voor de patiënten in de behandelde groep terwijl de controlegroep met alleen Coriolus Versicolor hetzelfde effect bereikte na 6 maanden.

Het volledige studierapport: Effect of combined therapy polyhexamethylene biguanide and Coriolus-MRL on human papilloma virus (HPV) cervical and vulvar-related lesions is als PDF  is gratis in te zien.

Hier het abstract van de studie:

Effect of combined therapy polyhexamethylene biguanide and Coriolus-MRL on human papilloma virus (HPV) cervical and vulvar-related lesions

IJMDAT 2020; 3: e220
DOI: 10.32113/ijmdat_20201_220

  Topic: Gynecology     Category: 

Abstract

OBJECTIVE: Human papillomavirus (HPV) persistent infections of genital tract are strongly related to the development of genital warts and cellular transformation. These infections lead to different type of anogenital cancers, including cervical, vulvar and vaginal. Current therapeutic treatments of genital warts include surgical removal, physician-applied and patient-applied treatments. Most of these treatments aim to remove the wart, with low effect on virus infectivity. Therefore, recurrence rate represents a significant issue that has not been yet addressed. Moreover, adverse events and patient discomfort hamper the potential of these treatments. The aim of our study was to present a protocol proposal for the treatment of primary and recurrent genital warts based on Coriolus-MRL and polyhexamethylene biguanide application (PHMB).

PATIENTS AND METHODS: 42 Patients with primary (15 patients) and recurrent (27 patients) genital warts were treated with the immunostimulator Coriolus-MRL and PHMB solution. Coriolus-MRL (Mycology Research Laboratories Ltd, Luton, Bedfordshire, United Kingdom) was administered as 2 tablets, 3 times per day, for six months while PHMB-gynecological solution, a mono-dose gynecological liquid-gel, was prepared and self-administered by patients before bedtime, every four days for twenty days and, afterward, every twenty days for the following six months. The control group was treated only with Coriolus-MRL, 2 tablets, 3 times per day, for six months. All patients with recurrent genital warts were previously treated with podophyllin local therapy.

RESULTS: We have found that the combined treatment of PHMB solution and Coriolus-MRL induced an immediate disappearance and clearance of HPV infection lesions, speeding up the warts healing in comparison to the control, with a total regression of these within the first month for treated group while the control group has reached the same effect after 6 months.

CONCLUSIONS: These results have demonstrated that combined therapy with Coriolus-MRL and PHMB solution provide positive outcomes in cases of primary or recurrent genital warts.

Plaats een reactie ...

2 Reacties op "Coriolus Versicolor extract gecombineerd met polyhexamethyleen biguanide oplossing (PHMB) veroorzaakt snellere verdwijning van HPV geinfecteerde wratten dan alleen Coriolus Versicolor."


Gerelateerde artikelen