8 april 2021: Lees ook eens dit artikel: https://kanker-actueel.nl/abemaciclib-een-cdk46-remmer-aanvullend-naast-hormoontherapie-zou-een-mogelijke-eerstelijnsbehandeloptie-voor-patienten-met-hr-her2-gevorderde-borstkanker-kunnen-worden-blijkt-uit-nieuwste-studiegegevens.html

13 augustus 2021: Nieuwe gegevens uit de MONALEESA-3 studie na een follow-up van eerdere studieresultaten laat zien dat fulvestrant en ribociclib (een zogeheten CDK4/6 remmer) samen een verbetering geeft van 10% in de overall overleving in vergelijking met een placebo, ondanks het feit dat het meerendeel van de borstkankerpatiënten meerdere andere behandelingen hebben gehad voordat ze aan deze behandeling begonnen. Na 5 jaar waren er minder recidieven of progressie van de ziekte met een verbetering van 15% in de totale overleving.

Bij de borstkankerpatiënten die deze behandeling als eerstelijns kregen is de mediane overleving nog niet eens bereikt voor fulvestrant en ribociclib in vergelijking met placebo en fulvestrant bij de patiënten die het in de eerste lijn kregen.

En in de tweede lijns behandeling was er nog steeds een voordeel van ongeveer 6 maanden bij deze patiënten, in termen van algehele overleving, die ribociclib in combinatie met fulvestrant als tweedelijnstherapie kregen.

Vergelijkbare resultaten werden gezien met palbociclib plus fulvestrant in de PALOMA-3 studie, dat nu resultaten heeft van een lange follow-up na 73 maanden. Uit de nieuwste gegevens was een verbetering van 20% in de totale overleving met een verbetering van mediaan ongeveer 6 maanden in de totale overleving van 28 tot 35 maanden in deze patiënten die eerder waren behandeld met hormoontherapie en in veel gevallen ook met chemotherapie.
Deze twee studies benadrukken dat het gebruik van CDK4/6-remmers vooral ook in de eerstelijns moet plaats vinden.

8 april 2021: Bron: Journal of clinical Oncology Published online April 01, 2021.

De werkzaamheid van palbociclib als onderhoudsbehandeling gedurende 1 jaar als aanvulling op standaard hormoontherapie voor borstkankerpatiënten met hoog risico op recidief na neoadjuvante chemotherapie geeft teleurstellende resultaten in vergelijking met een placebo. Ondanks dat palbociclib in het algemeen goed werd verdragen, had de toevoeging van palbociclib aan standaard hormoontherapie geen statistisch significante invloed op invasieve ziektevrije overleving of overall overleving. 

Dat blijkt uit de PENELOPE-B studie een dubbelblinde, placebo gecontroleerde fase III-studie bij vrouwen met HER2-negatieve primaire borstkanker zonder een bevestigde complete remissie na chemo op taxaanbasis en met een hoog risico op een recidief omdat dus niet alle tumoren waren verdwenen en omdat de oestrogeenreceptor ≥ 3 of 2 was en er uitzaaiingen werden gezien (ypN +).

Na een mediane follow-up van 42,8 maanden (92% van de studieduur was voltooid) werden 308 recidieven gezien. Daaruit constateerden de onderzoekers dat Palbociclib de invasieve ziektevrije tijd  (iDFS) in vergelijking met de placebogroep niet verbeterde  (ET-gestratificeerde hazard ratio, 0,93 ) (95% herhaald BI, 0,74 tot 1,17) en tweezijdige gewogen log-rank test (Cui, Hung en Wang) P = 0,525. Er was geen statistisch significant verschil tussen de subgroepen. Na drie jaar was het verschil van invasieve ziektevrije tijd (3-year iDFS), 81.2% v 77.7% tussen de groepen: 

De meest voorkomende gerelateerde ernstige bijwerkingen waren infecties en vaataandoeningen bij 113 (9,1%) patiënten (9,1%) zonder verschil tussen de behandelgroepen. Er werden acht doden gerelateerd aan de ernstige bijwerkingen, twee uit de palbociclibgroep en zes uit de placebogroep gemeld. 

Dit zijn de kernpunten uit de studie die ik maar niet vertaald heb omdat ik denk dat die duidelijk zijn. Anders vertaal met google translate bovenaan deze pagina:

CONTEXT

  • Key Objective

  • Patients with hormone receptor–positive (HR+), human epidermal growth factor receptor 2–negative (HER2−) breast cancer and residual invasive disease after neoadjuvant chemotherapy are at high risk for relapse despite adjuvant endocrine therapy (ET). The cyclin-dependent kinase 4 and 6 inhibitor palbociclib added to ET improves progression-free survival and overall survival in HR+ and HER2− metastatic breast cancer. PENELOPE-B assesses efficacy of one year palbociclib versus placebo added to ET as (postneo)adjuvant treatment in this high-risk population.

  • Knowledge Generated

  • Palbociclib (1 year) added to ET did not improve invasive disease-free survival (iDFS) or any other efficacy end point compared with placebo (3-year iDFS, 81.2% v 77.7%). No new safety signals were observed.

  • Relevance

  • PENELOPE-B is the first study showing mature iDFS results on a cyclin-dependent kinase 4 and 6 inhibitor as part of (postneo)adjuvant therapy. The results do not support the addition of palbociclib to ET. Further research and pooled analyses are necessary to determine whether a high-risk HR+, HER2− population can be identified, which has a sustained long-term reduction of relapse from palbociclib.Het volledige studierapport is gratis in te zien. Klik op de titel hieronder.

Hier het abstract van de studie:

About one third of patients with hormone receptor–positive, human epidermal growth factor receptor 2–negative breast cancer who have residual invasive disease after neoadjuvant chemotherapy (NACT) will relapse. Thus, additional therapy is needed. Palbociclib is a cyclin-dependent kinase 4 and 6 inhibitor demonstrating efficacy in the metastatic setting.

PENELOPE-B (NCT01864746) is a double-blind, placebo‐controlled, phase III study in women with hormone receptor–positive, human epidermal growth factor receptor 2–negative primary breast cancer without a pathological complete response after taxane‐containing NACT and at high risk of relapse (clinical pathological staging-estrogen receptor grading score ≥ 3 or 2 and ypN+). Patients were randomly assigned (1:1) to receive 13 cycles of palbociclib 125 mg once daily or placebo on days 1-21 in a 28-day cycle in addition to endocrine therapy (ET). Primary end point is invasive disease-free survival (iDFS). Final analysis was planned after 290 iDFS events with a two-sided efficacy boundary P < .0463 because of two interim analyses.

One thousand two hundred fifty patients were randomly assigned. The median age was 49.0 years (range, 19-79), and the majority were ypN+ with Ki-67 ≤ 15%; 59.4% of patients had a clinical pathological staging-estrogen receptor grading score ≥ 3. 50.1% received aromatase inhibitor, and 33% of premenopausal women received a luteinizing hormone releasing hormone analog in addition to either tamoxifen or an aromatase inhibitor. After a median follow-up of 42.8 months (92% complete), 308 events were confirmed. Palbociclib did not improve iDFS versus placebo added to ET-stratified hazard ratio, 0.93 (95% repeated CI, 0.74 to 1.17) and two-sided weighted log-rank test (Cui, Hung, and Wang) P = .525. There was no difference among the subgroups. Most common related serious adverse events were infections and vascular disorders in 113 (9.1%) patients with no difference between the treatment arms. Eight fatal serious adverse events (two palbociclib and six placebo) were reported.

Palbociclib for 1 year in addition to ET did not improve iDFS in women with residual invasive disease after NACT.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Palbociclib heeft geen statistisch significant effect op overall overleving voor patienten met groot risico op recidief van invasieve HR-positieve en HER2-negatieve borstkanker"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Mutaties in ESR1- en PIK3-pathway-genen >> fulvestrant plus palbociclib >> Palbociclib heeft geen statistisch >> Neutropenie - te weinig witte >> Palbociclib (CDK4/6 remmer) >> Palbociclib plus fulvestrand >> Palbociclib, gegeven naast >> Palbociclib geeft samen met >>