Zie verder in gerelateerde artikelen, maar zie ook de literatuurlijst niet toxische stoffen en voedingsupplementen van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar specifiek bij darmkanker 

Onder het abstract van deze studie alle studies uit de literatuurlijst van Valstar specifiek met probiotica - melkzuurbacteriën bij vormen van darmkanker.

31 oktober 2021: Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/synbiotica-ingenomen-7-dagen-voor-operatie-bij-patienten-met-darmkanker-vermindert-kans-op-sterfte-aan-infectie-geeft-korter-ziekenhuisverblijf-en-minder-gebruik-van-antibiotica.html

15 juli 2020: Bron: MED ARCH. 2019 OCT; 73(5): 316-320 RECEIVED: SEP 12, 2019 | ACCEPTED: OCT 15, 2019

Wanneer operabele darmkankerpatienten met stadium III na hun operatie een maand lang dagelijks probiotica - melkzuurbacteriën krijgen en daarna 1x per 14 dagen tot een half jaar na de operatie dan hebben zij daarna minder last van complicaties zoals infecties - ontstekingen, darmafsluitingen (ileus), diarree, inwendige bloedingen in vergelijking met die patiënten die geen probiotica - melkzuurbacterien kregen. Met de belangrijkste conclusie:

In de eerste zes maanden van postoperatieve monitoring trad statistisch gezien een kleiner aantal sterfgevallen op bij patiënten behandeld met probiotica in vergelijking met de controlegroep.

Dit blijkt uit een gerandomiseerde studie bij totaal 76 patiënten met nog operabele darmkanker stadium III. 

Het is het zoveelste bewijs dat als darmkankerpatiënten vooraf en na een operatie probiotica of synbiotica gebruiken de complicaties veel minder ernstig zijn.

Table 2.

Frequency of postoperative complications in relation to probiotic treatment
Patients treated with probioticsPatients which were not treated withprobioticsTotal
Postoperative complications SSI
χ=0,530;
p=0,682

11 (28.2%)

14 (35.9%)

25 (32.1%)
Anastomosis loosening
χ=1,412;
p=0,431

2 (5.1%)

5 (12.8%)

7 (9.0%)
Ileus
χ=7,341;
p=0,007

1 (2.6%)

9 (23.1%)

10 (12.8%)
Intraabdominal abscess
χ=0,394;
p=0,530

5 (12.8%)

7 (17.9%)

12 (15.4%)

Student’s T-test shows that there is a significant difference in the duration of postoperative hospitalization in the group of patients treated with probiotic compared to the control group (p <0.05).

In addition to the statistically significant difference in the group of patients not treated with probiotics, mortality was recorded during the first 6 months after surgery. A total of 2 (5.1%) cases of death were reported in the group of patients treated with probiotics, 7-12 months after the operation.

Statistically, a higher probability of occurrence in a non-treated probiotic group compared to a probiotic-treated group has only ileus with OR 2.43 (CI 1.85-2.98). SSI has approximately 1.5x higher probability of occurrence in patients who have not been treated with probiotics. The anastomotic loosening as an independent variable has almost the same occurrence regardless of the use of probiotic 1,001 (Table 3).

Uit de resultaten van de studie deze zinnen vertaald:

Een statistisch significant verschil werd gevonden in het voordeel van het gebruik van probiotica tijdens postoperatieve ziekenhuisopname en het optreden van ernstige levensbedreigende complicaties in de eerste zes maanden na de operatie. Alle complicaties waren meer aanwezig in de groep patiënten die onbehandeld waren met probiotica, met statistische significantie alleen aangetoond in het geval van ileus (darmafsluiting). Probiotica heeft een statistisch significante vermindering van postoperatieve complicaties bij de lokalisatie van endeldarmtumoren van -33,3% en de bovenste dikke darm van -16,7%.

Het volledige studieverslag: Usage of Probiotics and its Clinical Significance at Surgically Treated Patients Sufferig from Colorectal Carcinoma is gratis in te zien. Hieronder het abstract van de studie plus referentielijst. 

Zie verder in gerelateerde artikelen, maar zie ook alle studies uit de literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar specifiek bij darmkanker onder het abstract van de studie

Usage of Probiotics and its Clinical Significance at Surgically Treated Patients Sufferig from Colorectal Carcinoma Salem Bajramagic1 , Edin Hodzic1 , Adi Mulabdic1 , Sandin Holjan1 , Sajra Vincevic Smajlovic2 , Ajdin Rovcanin1

ABSTRACT Introduction: Colorectal Cancer (CRC) is the third most common malignant disease and the fourth most common cause of death associated with malignancy. Adenocarcinomas account for 95% of all cases of colon cancer. Treatment usually includes a surgical resection which is preceded or followed by chemotherapy and radiotherapy depending on the stage.There is constant interest in the microbiological ecosystem of the intestine, which is considered to be crucial for the onset and progression of the disease as well as the development of postoperative complications. Iatrogenic factors associated with the treatment of CRC may result in pronounced expression of virulence of the bacterial intestinal flora and fulminant inflammatory response of the host which ultimately leads to adverse treatment results. The modulation of intestinal microflora by probiotics seems to be an effective method of reducing complications in surgical patients. The question is whether ordering probiotics can lead to more favourable treatment outcomes for our patients who are operated due to colorectal adenocarcinoma, and whether this should become common practice.

Aim: To demonstrate the clinical significance of probiotic administration in patients treated for colorectal adenocarcinoma and the results compared with relevant studies. Patients and Methods: In a randomized controlled prospective study conducted at the Clinic of General and Abdominal Surgery of the UCCS in the period of 01 January 2017 until 31 December 2017, there were a total of 78 patients with colorectal adenocarcinoma. Patients were divided into two groups: a group treated with oral probiotics (n = 39) according to the 2x1 scheme starting from the third postoperative day lasting for the next thirty days, followed by 1x1 lasting for two weeks in each subsequent month to one year, and the control group (n = 39) which was not routinely treated with probiotics.

Results: A statistically significant difference in the benefit of using probiotics was found during postoperative hospitalization and the occurrence of fatal outcome in the first six months. All complications were more present in the group of patients untreated with probiotic, with statistical significance shown only in the case of ileus. Probiotic has a statistically significant reduction in postoperative complications in the localization of tumours on the rectum -33.3% and the ascending colon -16.7%.

Conclusion: There is a significant benefit of administering probiotics in surgically treated patients for colorectal adenocarcinoma.

Klik op de blauwe links voor de studierapporten:

Probiotica - melkzuurbacteriën:

Lees ook dit studierapport een meta-analyse van 9 gerandomiseerde studies: Probiotics Reduce Postoperative Infections in Patients Undergoing Colorectal Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis

en deze studie: Gut microbiome, surgical complications and probiotics.

168) Isenberg J et al ; Anticancer Res 15 : 2363-8 ; 1995 Propionibacterium avidum KP-40 verbetert in gerandomiseerd onderzoek in stadium 1 en 2 de overleving van patienten met darmkanker ; ook verbeterde het de levenskwaliteit.

273) Isenberg J et al ; Anticancer Res 14 : 1399-404 ; 1994 ; Propionibacterium granulosum vermindert bij operatie wegens darmkanker het aantal infecties en verbetert in stadium 1 en 2 de overleving ; echter niet in stadium 3 of 4. Een analyse met een chikwadraattoets van alle stadia bij elkaar zou evenwel zinvol zijn ; zie ook 275.

275) Grundmann R et al ; Chirurg 59 : 272-8 ; 1988 Propionibacterium granulosum vermindert bij patienten, die geopereerd worden wegens darmkanker het aantal infecties en het daar aan gerelateerde aantal nieuwe operaties ; de recidiefkans en de overleving werden in dit onderzoek door deze bacterie evenwel niet beinvloed. Propionibacterium granulosum komt er dus goed af ; zie naast deze publicatie ook 213, 273 en 274.

1229) Henriksson R et al ; Support Care Cancer 3: 81-3 ; 1995 Probioticum vermindert bij patienten die wegens kanker in de buik bestraald worden de darmklachten in vergelijking met een gerandomiseerde controle-groep. PMID 7697308. Zie ook 133 en 304, met vergelijkbare resultaten.

1366)Osterlund P et al ; Br J Cancer 97: 1028-34 ; 2007 ; Probiotica  verminderen wel, vezels niet de bijwerkingen van 5-FU op de darm ; PMID 17895895 ; zie ook PMID 15290663

1378)Delia P et al ; World J Gastroenterol 13: 912-5 ; 2007 : Het probioticum VSL#3 vermindert in vergelijking met placebo aantoonbaar de met bestraling samenhangende diarree ; zie PMID 17352022 ; zie ook 304 en 1229, beide met een vergelijkbaar resultaat.

1445) Giralt J et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008 Feb 1 (Epub ahead of print) ; Probioticum vermindert ernst diarree door bestraling ; zie de 3 eerdere studies in deze lijst met een vergelijkbaar resultaat ; PMID 18243569.

1611)Liu Y et al ; Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao 2005 Oct;25(10):1308-11; PMID 16234118 ; Lactone I van Atractyloides macrocephala Koidz  bleek bij cachectische kankerpatienten in vergelijking met een visoliesupplement de eetlust te verbeteren.

1625)Liu Z et al ; Aliment Pharmacol Ther 2011 Jan;33 (1):50-63;PMID 21083585 ; Probiotica verminderden in dit gerandomiseerd dubbelblind onderzoek de kans op infectie samenhangend met operatie wegens darmkanker!

1626)Horvat M et al ; Wien Klin Wochenschr. 2010 May;122 Suppl 2:26-30;PMID 20517667 Prebiotische reiniging darm even effectief als met een bekende mechanische reiniging van de darm om complicaties wegens colorectale chirurgie tegen te gaan.

1632)Watanabe M et al ; Br j Surg 2010 Dec;97(12):1791-7;PMID 20799286 mechanische darmreiniging vanwege een komende operatie wegens darmkanker vermindert zowel het aantal Lactobacillen als de Bifidobacterien in de darm ; dit lijkt zeker geen extra voordeel ; zie ook  1626.

1786)Liu ZH et al; Am J Clin Nutr 2013; Jan;97(1):117-26;PMID 23235200 ; Probiotische behandeling vermindert bij operatie wegens darmkanker  de kans op postoperatieve infecties.

1870)Zhang JW et al; Am J Med Sci 2012 Mar;343(3):199-205;PMID22197980Probiotica verminderen bij patiënten geopereerd voor darmkanker  in vergelijking met placebo significant de kans op postoperatieve infecties.

2117)Zhang JW et al ; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2010 Jan;13(1):40-3;PMID 20099160; Bifidobacterium vermindert de kans op complicaties in verband met operatie wegens darmkanker.

2122)Can G et al; Oncol Nurs Forum  2009 Nov;36(6):E335-42;PMID19887347 : Kefir verminderde in dit onderzoek bij darmkankerpatienten niet de direkte bijwerkingen van de chemo, maar verminderde wel de slaapstoornissen.

2151)Garcia-Peris P et al; Nutr Hosp 2012 Nov-Dec;27(6):1908-15;PMID23588438 inuline plus oligofructose als prebioticum voor expliciet Lactobacilli en Bifidobacteria, bevordert het herstel van deze bacterien na radiotherapie ; zeer relevant, want dit soort bacterien gaan op zichzelf de bijwerkingen van radiotherapie voor de onderbuik tegen.

2288)Sadahiro S et al; Surgery 2014 Mar ;155(3):493-503:PMID 24524389 ; Probiotica verlagen na operatie voor darmkanker de infectiekans niet ; antibiotica doen dat wel.

2494)Lee JY et al ; Dig Liver Dis. 2014 Dec;46(12):1126-32;PMID 25442120 ; Probiotica verbeteren bij darmkankerpatienten de levenskwaliteit.

2508)Obigashi S et al; Surg Today 2011 Sep;41(9):1200-6; PMID 21874415 : Probioticum verbetert levenskwaliteit na operatie wegens darmkanker.

2557)Kotzampassi K et al ; World J Surg 2015 Apr 17; Probiotica verminderen postoperatieve complicaties darmkankerchirurgie.

2583)Shao F et al; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2012 May;15(5):476-9Probioticum verbetert bij patienten met  diabetes die voor darmkanker geopereerd moeten worden de diabetes zodanig, dat ze sneller van de operatie herstellen. PMID22648843

2717)Mego M et al ; Complement Ther Med 2015 Jun;23(3):356-62 ; PMID26051570 Probioticum vermindert diarree bij gebruik irinotecan.

2751)Theodoropoulos GE et al ; 2016 Jam-March;29(1):56-62;PMID 26752951; een synbioticum verbetert de levenskwaliteit na operatie wegens darmkanker.

2758)Yang Y et al ; Oncotarget 2016 Jan 27; PMID 26824990 ; Bij operatie wegens darmkanker bevorderde probiotica het weer op gang komen van de stoelgang ; infecties etc. traden in de probiotica-groep niet significant minder op.

2985)Krebs B et al; Coll Antropol 2016 Apr;40(1):35-40;PMID 27301235 Pre- noch synbioticum preoperatief hadden invloed op ligduur, aantal complicaties etc. vanwege operatie aan darmkanker.

3222)Mizuta M et al; Biosci Microbiota Food Health 2016;35(2):77-87 ; PMID 2720026 Bifidobacteria bevorderde bij geopereerde kankerpatienten die chemoradiatie vooraf hadden gehad het herstel.

3378)Isenberg J et al; Anticancer Res 1994 May-Jun;14(3B):1399-404; Propionibacterium granulosum KP-45 bevordert bij operatie vanwege colorectale kanker wondgenezing ; voorts in stadium 1 en 2 een betere overleving, maar niet in stadium 3 of 4.

3412)Flesch AT et al; Rev Col Bras Cir. 2017 Nov-Dec;44(6):567-73; PMID 29267553 Synbioticum vermindert bij patienten die aan darmkanker geopereerd worden de kans op postoperatieve infecties.

3534)Polakowski  CB et al; Nutrition 2018 Jul 11;58:40-46; PMID 30278428 ; Synbioticum bij operatie darmkanker vermindert kans op complicaties en ligduur in ziekenhuis.

3951)Golhalkhali B et al; Asia Pac J Oncol, 14(3), 179-191, Jun 2018; PMID 28857425 ; Omega-3 plus probioticum verminderen de bijwerkingen van chemo bij patienten met darmkanker.

4054)Bajramagic S et al; Med Arch, 2019 Oct;73(5):316-20;PMID 31819304 : Probiotica verminderen bij operatie wegens darmkanker de kans op postoperatieve complicaties.

REFERENCES

1. Bhandari A, Woodhouse M, Gupta S. Colorectal cancer is a leading cause of cancer incidence and mortality among adults younger than 50 years in the USA: a SEER-based analysis with comparison to other young-onset cancers. Journal of Investigative Medicine. 2016;65(2):311–315. [PMC free article] [PubMed] []
2. Brody H. Colorectal cancer. Nature. 2015;521(7551):S1–S1. [PubMed] []
3. Alverdy J, Holbrook C, Rocha F, Seiden L, Licheng R, Wu, et al. Gut-Derived Sepsis Occurs When the Right Pathogen With the Right Virulence Genes Meets the Right Host. Annals of Surgery. 2000;232(4):480–489. [PMC free article] [PubMed] []
4. Rasid O, Cavaillon J. Recent developments in severe sepsis research: from bench to bedside and back. Future Microbiology. 2016;11(2):293–314. [PubMed] []
5. Shimizu K, Ogura H, Hamasaki T, Goto M, Tasaki O, Asahara T, et al. Altered Gut Flora Are Associated with Septic Complications and Death in Critically Ill Patients with Systemic Inflammatory Response Syndrome. Digestive Diseases and Sciences. 2010;56(4):1171–1177. [PMC free article] [PubMed] []
6. Stavrou G. Gut microbiome, surgical complications and probiotics. Annals of Gastroenterology. 2016 [PMC free article] [PubMed] []
7. Platell C, Barwood N, Dorfmann G, Makin G. The incidence of anastomotic leaks in patients undergoing colorectal surgery. Colorectal Disease. 2007;9(1):71–79. [PubMed] []
8. Noblett S, Snowden C, Shenton B, Horgan A. Randomized clinical trial assessing the effect of Doppler-optimized fluid management on outcome after elective colorectal resection. British Journal of Surgery. 2006;93(9):1069–1076. [PubMed] []
9. Rijssenbeek A, Melis G, Oosterling S, Boelens P, Houdijk A, Richir M, et al. Taurine and the Relevance of Supplementation in Humans, in Health and Disease. Current Nutrition & Food Science. 2006;2(4):381–388. []
10. Chandra A, Mangam S, Marzouk D. A Review of Risk Scoring Systems Utilised in Patients Undergoing Gastrointestinal Surgery. Journal of Gastrointestinal Surgery. 2009;13(8):1529–1538. [PubMed] []
11. Bermudez-Brito M, Plaza-Diaz J, Munoz-Quezada S, Gomez-Llorente C, Gil A. Probiotic Mechanisms of Action. Annals of Nutrition and Metabolism. 2012;61(2):160–174. [PubMed] []
12. Salminen S, Salminen E. Lactulose, Lactic Acid Bacteria, Intestinal Microecology and Mucosal Protection. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 1997;32(sup222):45–48. [PubMed] []
13. Mayer E, Knight R, Mazmanian S, Cryan J, Tillisch K. Gut Microbes and the Brain: Paradigm Shift in Neuroscience. Journal of Neuroscience. 2014;34(46):15490–15496. [PMC free article] [PubMed] []
14. Tevis S, Carchman E, Foley E, Harms B, Heise C, Kennedy G. Postoperative Ileus - More than Just Prolonged Length of Stay? Journal of Gastrointestinal Surgery. 2015;19(9):1684–1690. [PubMed] []
15. Verdu e. Probiotics effects on gastrointestinal function: beyond the gut? Neurogastroenterology & Motility. 2009;21(5):477–480. [PubMed] []
16. Rhee S, Pothoulakis C, Mayer E. Principles and clinical implications of the brain–gut–enteric microbiota axis. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology. 2009;6(5):306–314. [PMC free article] [PubMed] []
17. Dimidi E, Christodoulides S, Scott S, Whelan K. Mechanisms of Action of Probiotics and the Gastrointestinal Microbiota on Gut Motility and Constipation. Advances in Nutrition: An International Review Journal. 2017;8(3):484–494. [PMC free article] [PubMed] []
18. Fiore J, Browning L, Bialocerkowski A, Gruen R, Faragher I, Denehy L. Hospital discharge criteria following colorectal surgery: a systematic review. Colorectal Disease. 2012;14(3):270–281. [PubMed] []
19. Pitsouni E, Alexiou V, Saridakis V, Peppas G, Falagas M. Does the use of probiotics/synbiotics prevent postoperative infections in patients undergoing abdominal surgery? A meta-analysis of randomized controlled trials. European Journal of Clinical Pharmacology. 2009;65(6):561–570. [PubMed] []
20. Longo W, Virgo K, Johnson F, Oprian C, Vernava A, Wade T, et al. Risk factors for morbidity and mortality after colectomy for colon cancer. Diseases of the Colon & Rectum. 2000;43(1):83–91. [PubMed] []
21. Turrentine F, Denlinger C, Simpson V, Garwood R, Guerlain S, Agrawal A, et al. Morbidity, Mortality, Cost, and Survival Estimates of Gastrointestinal Anastomotic Leaks. Journal of the American College of Surgeons. 2015;220(2):195–206. [PubMed] []
22. Bakker I, Grossmann I, Henneman D, Havenga K, Wiggers T. Risk factors for anastomotic leakage and leak-related mortality after colonic cancer surgery in a nationwide audit. British Journal of Surgery. 2014;101(4):424–432. [PubMed] []
23. Sheridan P, Bindels L, Saulnier D, Reid G, Nova E, Holmgren K, et al. Can prebiotics and probiotics improve therapeutic outcomes for undernourished individuals? Gut Microbes. 2013;5(1):74–82. [PMC free article] [PubMed] []

Articles from Medical Archives are provided here courtesy of The Academy of Medical Sciences of Bosnia and Herzegovina


Plaats een reactie ...

Reageer op "probiotica - melkzuurbacterien na operatie van darmkanker vermindert sterk de complicaties en geeft veel minder bloedingen, ontstekingen en darmafsluitingen dan zonder probiotica"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Synbiotica ingenomen 7 dagen >> Probiotica - melkzuurbacterien >> probiotica - melkzuurbacterien >> Synbiotica vooraf en na operatie >> Probiotica - melkzuurbacterien >> Probiotica - melkzuurbacteriën >> Probiotica - melkzuurbacterien: >>