14 oktober 2014: Bron: de Telegraaf d.d. 14 oktober 2014

Voglens een voorpagina artikel in de Telegraaf van 14 oktober 2014 zou blijken dat bij 1 op de 10 vrouwen met borstkanker een second opinion uitwijst dat deze een andere behandeling nodig hebben dan het eerste behandelplan volgens de officiële richtlijnen. Mede omdat volgens directeur Jan van Bodegom van het Alexander Monro ziekenhuis, te vaak tumoren worden gemist of een andere receptorenexpressie hebben. Of dit een soort van "reclame artikel" is van het Alexander Monro ziekenhuis (zij zijn een ziekenhuis alleen gespecialiseerd in borstkanker), durf ik niet te zeggen, maar dat de Telegraaf dit bericht pontificaal op hun voorpagina zet zegt wel iets wellicht, al kan het ook bedoeld zijn om aandacht te krijgen voor hun vernieuwde formaat van de Telegraaf.

Maar het artikel laat ook anderen aan het woord:

moleculair profiling beeld(2)

Foto: Borstkanker hoeft niet altijd meer alleen origineel borstkanker te zijn maar kan ook karakteristieken van andere vormen van kanker hebben, zie personalised medicine

Een citaat uit het artikel:

In de zestien maanden dat het Monro Ziekenhuis bestaat, zijn er 1550 patiënten gezien en 510 operaties uitgevoerd. Voor een second opinion kwamen 250 patiënten langs, waarbij het team in 10 procent van de gevallen de diagnose heeft aangepast. Oncoloog dr. Anja Timmer: „Zo zijn er zes vrouwen aan wie gezegd is dat de oksel schoon was, maar wij zagen voor de operatie wel degelijk uitzaaiingen. Dat heeft uiteraard consequenties voor de behandeling. Bij vijftien vrouwen zagen wij dat de tumor zich op een andere plek bevond of van een andere grootte was dan in het eerste ziekenhuis werd verklaard. Zo vonden wij juist wel een tumor of zagen zelfs een tweede haard in de borst of een tweede tumor in de andere borst.”

Waarop Hans Gelderblom reageert in datzelfde artikel:

Onwaarschijnlijk hoog

Voorzitter Hans Gelderblom van de Nederlandse Vereniging van Medisch Oncologen vindt het percentage van 10 procent andere diagnoses bij een second opinion ’onwaarschijnlijk hoog’. „Die casussen wil ik wel eens inzien. Van bijvoorbeeld goed naar kwaadaardig zou wel zorgelijk zijn. Het is bewezen dat de borstkankerzorg in ons land, inclusief die in de kleinere ziekenhuizen, tot het hoogste niveau van Europa behoort. En een kwart andere behandelingen, waarop het Monro uitkomt, hoeft niet per se beter te zijn. Of een gespecialiseerd team de kwaliteit verhoogt, is de vraag. Het gaat ook om de toewijding.”

En Borstkankervereniging Nederland reageert zo:

Openheid

Borstkankervereniging Nederland wil inzage in die 10 procent andere diagnoses. „Als dit grof afwijkt van wat echt een goede diagnose is, is dit geen goede zaak en moeten we in gesprek met de beroepsgroep! We zijn er voorstander van om de verkeerde diagnoses wél te registreren en juichen openheid van ziekenhuizen op dat gebied toe”, stelt Marga Schrieks van BVN. „Dat het nogal eens fout gaat, is zeker. Bij ons komen regelmatig verhalen van deze patiënten binnen die een incorrecte diagnose hebben gehad en dus ook niet optimaal behandeld zouden zijn.”

Het volledige artikel begint zo:

Tumoren in borst nog vaak gemist

Arianne Mantel

BILTHOVEN - 

Eén op de tien vrouwen krijgt bij een second opinion een andere diagnose als het gaat om borstkanker. Het blijkt dat onder meer tumoren en uitzaaiingen over het hoofd worden gezien, wat grote gevolgen kan hebben voor de levensverwachting en de behandeling. Dat signaleert het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven, dat zich specifiek richt op de behandeling van borstkanker. De uitkomsten van de second opinions die De Telegraaf heeft opgevraagd, noemt directeur Jan van Bodegom ’zorgelijk’. Lees het volledige artikel verder door hier te klikken>>>>>>>


Plaats een reactie ...

Reageer op "Borsttumoren vergen vaak andere behandeling dan eerste behandelplan na second opinion aldus het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven in de Telegraaf"


Gerelateerde artikelen