Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting

30 december 2011: Bron: Journal of Clinical Oncology.

Het is al eerder hiervoor aangetoond: tumoren van de uitzaaiingen van primaire borstkanker  of tumoren bij het ontstaan van een recidief van voormalig primaire borstkanker kunnen een andere receptor status hebben en hebben dan ook een andere aanpak nodig. Zie o.a. deze studie.

Canadese onderzoekers hebben opnieuw aangetoond dat bij vrouwen met borstkanker de receptor status van de uitzaaiingen in een aantal gevallen verschilt van de receptor status van de primaire tumor. En ook blijkt uit deze studie dat wie later een recidief krijgt de receptor status nogal eens verschilt van de oorspronkelijke status van de primaire borstkanker. En wat niet in deze studie wordt aangetoond , maar wel in eerdere studies: de receptor status verandert ook gedurende de periode van behandelingen die de vrouwen krijgen. Het is dus heel zinvol om regelmatig te vragen naar een herziening van de receptor status, zeker als blijkt dat een behandeling eerder wel aansloeg , maar op een bepaald moment minder.

Vooral bij borstkanker speelt dit een cruciale rol. Als voorbeeld:
Wie bv. voor haar primaire borstkanker een status had / heeft van Her2-Neu positieve receptoren zal het meestal wel goed doen op chemo combinaties al of niet aangevuld met herceptin. Wie juist een Her2-Neu negatieve receptor status heeft en meestal gekwalificeerd wordt als hebbende hormoongevoelige borstkanker zal eerder een hormoon behandeling krijgen voorgeschreven. Het kennen van de receptor status van uitzaaiingen van borstkanker kan dus tot een effectieve aanpassing van de behandelings strategie leiden, zo zeggen ook de Canadese onderzoekers.

"Wanneer borstkanker terugkomt, is het gebruikelijk om de verschillende functies ten opzichte van de oorspronkelijke borstkanker te herhalen. De kenmerken van de receptoren kunnen echter in zodanige mate verschillen dat de re-biopsie van een tumor van een recidief van borstkanker kan leiden tot het veranderen van de keuze van therapie in 14% van de gevallen, ", aldus Dr Eitan Amir, onderzoeksleider van genoemde studie. Dr. Amir van het Prinses Margaret Hospital, Toronto zegt ook dat de richtlijnen voor behandeling van borstkanker zijn gebaseerd op de receptor eigenschappen van de primaire borstkanker. Een aparte, onafhankelijke bioptie van tumoren van uitzaaiingen wordt zelden of nooit aangeraden noch toegepast.

Het onderzoek en de resultaten:
Om de impact van een nieuwe biopsie te onderzoeken hebben de Canadese onderzoekers de medische dossiers van 127 vrouwen met borstkanker nader geevalueerd. Een recidief van borstkanker werd gezien bij 97% van de vrouwen en de humane epidermale groeifactor receptor 2 (HER2) status was evalueerbaar bij 80% van de vrouwen. In totaal bleek er bij 16% van de vrouwen een verschil te zijn tussen de oestrogeen status van de primaire tumor in vergelijking met de tumoren van de uitzaaiingen. Bij 40% was er een verschil voor de progesteron receptor status en bij 10% een verschil voor de HER2-Neu status.

Deze bevindingen hebben geleid tot een verandering in de behandelings strategie voor 17 vrouwen (14%). Deze wijzigingen omvatten de toevoeging van trastuzumab - herceptin bij vrouwen met een positieve status van HER2-expressie en het gebruik van chemotherapie in plaats van hormoontherapie bij mensen met het verminderen van oestrogeen waarden. Na een mediane follow-up van 12 maanden waren er geen trends voor een associatie tussen receptor verschillen en ofwel tijd tot progressie van de ziekte of algehele overleving.  De auteurs zeggen wel dat als de behandeling wordt aangepast aan de resultaten uit de vernieuwde bioptie de tegenstrijdige en overeenstemmende gevallen vergelijkbaar resultaat hebben in therapeutisch effect.

Toch concludeerde dr. Amir, dat vrouwen zeker baat hebben bij een meer op maat gesneden keuze van de behandeling. We hebben ook heel weinig negatieve gevolgen geconstateerd van de veranderde behandelingsstrategie en bijna 90% van de vrouwen bij wie een van deze procedures is uitgevoerd verklaren dat zij een hernieuwde bioptie zouden aanbevelen aan andere vrouwen met borstkanker. Hoewel ook 30% tot 60% bang was geweest voor een nieuwe bioptie en er pijn van heeft ervaren.
.
De onderzoekers concluderen dat hun resultaten aantonen dat een bioptie van tumoren van uuitzaaiingen technisch haalbaar is en dat hormoonreceptoren en HER2-Neu expressie kan worden bepaald uit de meeste biopten.. Ze waarschuwen echter "Veranderingen in het receptor profiel moet met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, zoals verschillen in de verwerking van weefsel kan leiden tot onjuiste resultaten. Onvoldoende fixatie kan leiden tot vals-negatieve resultaten voor ER-expressie. Onvoldoende testen van een heterogene vorm van kanker kan ook leiden tot onnauwkeurige resultaten." Ook lijkt het veranderen van receptor negatief naar positief waarschijnlijk een grotere impact op de behandeling te hebben dan het veranderen van receptor positief naar negatief.

Een eerdere studie toonde aan dat wanneer bij vrouwen de Her2-Neu status verandert en ook de behandeling daarop wordt aangepast dat de effectiviteit, langere ziektevrije tijd en overall overleving door een herhaalde nieuwe bioptie positief wordt beinvloed.

Hier volgen respectievelijk de twee abstracten van de studie. Als u hier klikt kunt u een artikel van medscape  lezen over de studie van de Canadese onderzoekers.

When breast cancer recurs, it is common for the recurrence to have different features compared to the original breast cancer

Prospective Study Evaluating the Impact of Tissue Confirmation of Metastatic Disease in Patients With Breast Cancer

 1. Eitan Amir,
 2. Naomi Miller,
 3. William Geddie,
 4. Orit Freedman,
 5. Farrah Kassam,
 6. Christine Simmons,
 7. Maria Oldfield,
 8. George Dranitsaris,
 9. George Tomlinson,
 10. Andreas Laupacis,
 11. Ian F. Tannock and
 12. Mark Clemons

+ Author Affiliations

 1. Eitan Amir, Orit Freedman, Farrah Kassam, Christine Simmons, Maria Oldfield, George Dranitsaris, and Ian F. Tannock, University of Toronto and Princess Margaret Hospital; Naomi Miller, William Geddie, and George Tomlinson, University of Toronto and University Health Network; Andreas Laupacis, Keenan Research Centre, Li Ka Shing Knowledge Institute of St Michael's Hospital, and University of Toronto, Toronto; and Mark Clemons, University of Ottawa and The Ottawa Hospital Cancer Centre, Ottawa, Ontario, Canada.
 1. Corresponding author: Eitan Amir, MD, Division of Medical Oncology, Princess Margaret Hospital, 610 University Ave, Toronto, ON M5G 2M9, Canada, e-mail: eitan.amir@uhn.on.ca.

Abstract

Purpose Decisions about treatment for women with metastatic breast cancer are usually based on the estrogen (ER), progesterone (PgR), and human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) status of the primary tumor. Retrospective data suggest that discordance between primary and metastatic lesions leads to detrimental outcome. This prospective study investigated receptor status of primary tumors and metastases in the same patient and assessed the impact of discordance on patient management and survival.

Patients and Methods Biopsies of suspected metastases were analyzed for ER, PgR, and HER2. Primary tumors and metastases were analyzed using similar methodology. The treating oncologist indicated a treatment plan before and after biopsy to determine whether the result influenced management. Patients were followed up for progression or death.

Results Of 121 women undergoing biopsy, 80% could be analyzed for receptor status. Discordance in ER, PgR, and HER2 between the primary and the metastasis was 16%, 40%, and 10%, respectively. Biopsy led to a reported change of management in 14% of women (95% CI, 8.4% to 21.5%). Fine-needle aspiration and biopsy of bone led to reduced ability to analyze receptors. After a median follow-up of 12 months, there were no trends for an association between receptor discordance and either time to treatment failure or overall survival.

Conclusion Biopsy of metastases is technically feasible. Clinicians alter immediate management in one of seven patients on the basis of results of the biopsy, and discordance is not then associated with detrimental effects on outcome. Tissue confirmation should be considered in women with breast cancer and suspected metastatic recurrence.

Loss of Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2) Expression in Metastatic Sites of HER2-Overexpressing Primary Breast Tumors

Loss of Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2) Expression in Metastatic Sites of HER2-Overexpressing Primary Breast Tumors

 1. Naoki Niikura,
 2. Jun Liu,
 3. Naoki Hayashi,
 4. Elizabeth A. Mittendorf,
 5. Yun Gong,
 6. Shana L. Palla,
 7. Yutaka Tokuda,
 8. Ana M. Gonzalez-Angulo,
 9. Gabriel N. Hortobagyi and
 10. Naoto T. Ueno

+ Author Affiliations

 1. Naoki Niikura, Jun Liu, Naoki Hayashi, Elizabeth A. Mittendorf, Yun Gong, Shana L. Palla, Ana M. Gonzalez-Angulo, Gabriel N. Hortobagyi, and Naoto T. Ueno, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX; and Naoki Niikura and Yutaka Tokuda, Tokai University School of Medicine, Kanagawa, Japan.
 1. Corresponding author: Naoto T. Ueno, MD, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, 1515 Holcombe Blvd, Unit 1354, Houston, TX 77030; e-mail: nueno@mdanderson.org.

Abstract

Purpose We evaluated whether patients with human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) –positive primary breast tumors had metastatic tumors that were HER2 positive (concordant) or HER2 negative (discordant). We then evaluated whether treatment with trastuzumab or chemotherapy before biopsy of the metastasis had any effect on the rate of HER2 discordance. We also compared the overall survival durations of patients with HER2-concordant and -discordant tumors.

Patients and Methods We retrospectively identified all patients who initially had been diagnosed with HER2-positive (immunohistochemistry 3+ and/or fluorescent in situ hybridization positive) primary breast cancer between 1997 and 2008 at MD Anderson Cancer Center who also had metastatic tumor biopsy results available for review.

Results We included 182 patients who met our criteria. Forty-three (24%) of the 182 patients with HER2-positive primary tumors had HER2-negative metastatic tumors. The HER2 discordance rates differed significantly on the basis of whether patients received chemotherapy (P = .022) but not on the basis of whether patients received trastuzumab (P = .296). Patients with discordant HER2 status had shorter overall survival than did patients with concordant HER2 status (hazard ratio , 0.43; P = .003). A survival difference remained among the 67 patients who received trastuzumab (HR, 0.56; P = .083) and 101 patients who did not (HR, 0.53; P = .033) before their metastasis biopsies.

Conclusion We confirmed that loss of HER2-positive status in metastatic tumors can occur in patients with primary HER2-positive breast cancer. Our data strongly support the need for biopsies of metastatic lesions to accurately determine patient prognosis and appropriate use of targeted therapy.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Algemeen: Uitzaaiingen van primaire borstkanker of tumoren bij het ontstaan van een recidief van voormalig primaire borstkanker kunnen een andere receptor status hebben en hebben dus andere behandeling nodig"


Gerelateerde artikelen