Zie ook literatuurlijst voeding en voedingssupplementen specifiek bij borstkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

28 augustus 2023: Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/richtlijnen-in-amerika-hoe-borstkanker-te-behandelen-met-her2-positieve-receptoren-op-basis-van-recente-wetenschappelijke-studies.html

28 augustus 2023: Bron: ESMO Published:June 01, 2023

Over het behandelen van uitgezaaide borstkanker met lage HER-2 expressie van +1 of +2 was tot nu toe nog geen algemeen geaccepteerde richtlijn vastgesteld. Ook omdat er uit studies verschillende aanpak en resultaten werden gezien. Maar nu is door een team van 32 deskundigen wereldwijd een algemeen geaccepteerde richtlijn opgesteld. 

Met als kernpunten:
 • Het richten op HER2-lage expressie met nieuwe antilichaam-geneesmiddelconjugaten heeft de behandeling van metastatische borstkanker opnieuw vorm gegeven.
 • Deze vooruitgang riep relevante vragen op met betrekking tot de definitie, diagnose en behandeling van HER2-laag-borstkanker.
 • We hebben 32 internationale experts bijeengebracht om consensus te bereiken over belangrijke controversiële onderwerpen met betrekking tot HER2-lage borstkanker.
 • Er werd een aangepaste Delphi-stemmethodologie ingezet, die leidde tot twintig consensusverklaringen, elk met ten minste 90% consensus onder experts.
 • Lopende onderzoeken kunnen leiden tot verdere verfijning van ons begrip van HER2-laag-borstkanker.
Als aankondiging schrijven ze dit:

Dit rapport presenteert de consensus onder deskundigen over de behandeling van patiënten met HER2-laag gemetastaseerde borstkanker (MBC), gedefinieerd als een HER2-immunohistochemische score van 1+ of 2+ met negatieve in situ hybridisatie.
Enkele belangrijke punten voor oncologen uit dit rapport zijn onder meer dat de HER2-lage status kan worden bepaald op basis van de primaire tumor of een biopsie van een gemetastaseerde laesie, en dat, als eerdere biopsieën HER2-0-resultaten hebben opgeleverd, een nieuwe biopsie moet worden overwogen.

 • Voor patiënten met HR+/HER2-lage MBC die in aanmerking komen voor behandeling met zowel trastuzumab deruxtecan (T-DXd) als sacituzumab govitecan (SG), moet behandeling met T-DXd prioriteit krijgen boven SG.
 • Voor patiënten met HR−/HER2-lage MBC die in aanmerking komen voor beide therapieën, moet behandeling met SG prioriteit krijgen boven T-DXd.
 • Alle patiënten die T-DXd-therapie krijgen, moeten elke 6 tot 12 weken CT-monitoring van de longen ondergaan om te screenen op interstitiële longziekte.
 • Hoewel HER2-laag MBC geen afzonderlijke biologische entiteit lijkt te vertegenwoordigen, voorspelt het de reactie op T-DXd. Dit onderstreept het belang van het correct identificeren van deze subgroep patiënten. De expertconsensusrichtlijnen bieden praktische aanknopingspunten voor de behandeling van patiënten met HER2-lage MBC.
Alle aanbevelingen zijn in verschillende PDF's te lezen. Maar dat is zoveel dat ik dit niet heb vertaald.

In het abstract kunt u die PDF's downloaden, zie deze ZIP: Annals of Oncology_20230828  

SPECIAL ARTICLE| VOLUME 34, ISSUE 8P645-659, AUGUST 2023

ESMO expert consensus statements (ECS) on the definition, diagnosis, and management of HER2-low breast cancer


Highlights

 • Targeting HER2-low expression with novel antibody-drug conjugates has reshaped the treatment of metastatic breast cancer.
 • This advancement raised relevant questions pertaining to the definition, diagnosis and management of HER2-low breast cancer.
 • We gathered 32 international experts to build consensus regarding key controversial topics pertaining HER2-low breast cancer.
 • A modified Delphi voting methodology was deployed, leading to 20 consensus statements, each with at least 90% consensus among experts.
 • Ongoing studies may lead to further refinement in our understanding of HER2-low breast cancer.
Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-low breast cancer has recently emerged as a targetable subset of breast tumors, based on the evidence from clinical trials of novel anti-HER2 antibody–drug conjugates. This evolution has raised several biological and clinical questions, warranting the establishment of consensus to optimally treat patients with HER2-low breast tumors. Between 2022 and 2023, the European Society for Medical Oncology (ESMO) held a virtual consensus-building process focused on HER2-low breast cancer. The consensus included a multidisciplinary panel of 32 leading experts in the management of breast cancer from nine different countries. The aim of the consensus was to develop statements on topics that are not covered in detail in the current ESMO Clinical Practice Guideline. The main topics identified for discussion were (i) biology of HER2-low breast cancer; (ii) pathologic diagnosis of HER2-low breast cancer; (iii) clinical management of HER2-low metastatic breast cancer; and (iv) clinical trial design for HER2-low breast cancer. The expert panel was divided into four working groups to address questions relating to one of the four topics outlined above. A review of the relevant scientific literature was conducted in advance. Consensus statements were developed by the working groups and then presented to the entire panel for further discussion and amendment before voting. This article presents the developed statements, including findings from the expert panel discussions, expert opinion, and a summary of evidence supporting each statement.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Richtlijnen hoe uitgezaaide borstkanker met lage HER2 expressie (+1 of +2) te behandelen met of Sacituzumab govitecan of trastuzumab deruxtecan is door een team van deskundigen in een officieel rapport vastgelegd"


Gerelateerde artikelen