Zie ook literatuurlijst voeding en voedingssupplementen specifiek bij borstkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

28 augustus 2023: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/richtlijnen-hoe-uitgezaaide-borstkanker-met-lage-her2-expressie-1-of-2-te-behandelen-met-of-sacituzumab-govitecan-of-trastuzumab-deruxtecan-is-door-een-team-van-deskundigen-in-een-officieel-rapport-vastgelegd.html

13 september 2019: Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/hormoontherapie-plus-cdk-46-remmers-geeft-beste-resultaten-op-progressievrije-ziekte-en-overall-overleving-voor-patienten-met-borstkanker-met-hormoongevoelige-uitgezaaide-borstkanker-en-her-2-neg-in-vergelijking-met-alleen-hormoontherapie-of-chemo.html

26 juli 2016: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/hormoontherapie-vooraf-aan-operatie-geeft-dezelfde-resultaten-op-overleving-dan-chemo-vooraf-aan-operatie-maar-met-minder-bijwerkingen-bij-er-pos-borstkanker.html

2 mei 2016: Bron: American Society of Clinical Oncology

Op basis van recente studies heeft ASCO richtlijnen gegeven hoe vroege borstkanker met hoog risico door bv. aantal van aangetaste lymfklieren en borstkanker met Her2 positieve expressie zou moeten worden behandeld. Uitgesplitst in stadium van de ziekte, lichamelijke gesteldheid van de patient, leeftijd van de patiënt enz. Ik vermoed dat in Europa deze richtlijnen voor Her2 posiitieve borstkanker min of meer ook in de academische ziekenhuizen worden gevolgd. De officiële Nederlandse richtljnen voor borstkanker in het algemeen staan in oncoline en hier de ontwikkelingen voor borstkanker: http://www.oncoline.nl/mammacarcinoom-in-ontwikkeling.

Ik heb onderstaande aanbevelingen in het Nederlands vertaald met hulp van google translation. Deze aanbevelingen zijn gehaald uit dit studierapport dat gratis is in te zien: Selection of Optimal Adjuvant Chemotherapy Regimens for Early Breast Cancer and Adjuvant Targeted Therapy for Human Epidermal Growth Factor Receptor 2–Positive Breast Cancers: An American Society of Clinical Oncology Guideline Adaptation of the Cancer Care Ontario Clinical Practice Guideline

borstkanker beeld laag en hoog risico

Foto: Differences in dynamic textural pattern features are apparent between a patient with a low recurrence score, left, and a patient with a high recurrence score, right.
Credit: Courtesy of Nature Scientific Reports

Aanbevelingen vroege borstkanker en aanvullende gerichte behandelingen en immuuntherapie voor HER2-positieve borstkanker

 • Het gebruik van een anthracycline taxaanbevattende chemokuur: Bij patiënten die het kunnen verdragen, wordt het gebruik van een chemokuur met anthracycline / taxaan beschouwd als de optimale strategie voor adjuvante chemotherapie, met name voor patiënten met een hoog risico *.
 • Optimale-Dosis antracycline chemokuur voor patiënten bij wie chemo met een taxaan een contra indicatie heeft: Voor patiënten met een hoog risico van de ziekte die geen chemo met een taxaan mogen hebben, is een behandeling met drie medicijnen de optimale dosis anthracycline plus cumulatieve dosis doxorubicine ≥ 240 mg / m2 of epirubicine bij ≥ 600 mg / m2, maar niet hoger dan 720 mg / m2) en cyclofosfamide aanbevolen. De cumulatieve dosis van doxorubicine bij twee medicijnen mag niet hoger zijn dan 240 mg / m2.
 • Het toevoegen van gemcitabine of capecitabine aan een anthracycline / taxaan chemokuur: De toevoeging van gemcitabine of capecitabine aan anthracycline / taxaan regime wordt niet aanbevolen voor adjuvante chemotherapie *.
 • Capecitabine - xeloda bij patiënten in leeftijd gelijk of ouder dan 65 jaar: Bij patiënten van 65 jaar of ouder, is capecitabine niet aanbevolen als een adjuvante chemotherapie optie in plaats van de standaard regimes zoals doxorubicine / cyclofosfamide of cyclofosfamide / methotrexaat / fluorouracil (met orale cyclofosfamide).
 • Cyclofosfamide / Methotrexaat / Fluorouracil Als alternatief voor doxorubicine / cyclofosfamide Voor patiënten bij wie anthracycline / taxaan niet gegevven kan worden is cyclofosfamide / methotrexaat / fluorouracil (met orale cyclofosfamide) een aanvaardbaar alternatief voor chemotherapie doxorubicine / cyclofosfamide. Let op, het ASCO panel adviseert klassieke cyclofosfamide / methotrexaat / fluorouracil (oraal cyclofosfamide op dagen 1-14 met IV methotrexaat / fluorouracil op dag 1 en 8, eenmalige herhaling per 28 dagen gedurende zes cycli) als het standaard adjuvante cyclofosfamide / methotrexaat / fluorouracil regiem. De panel erkent ook dat een all-IV cyclofosfamide / methotrexaat / fluorouracil behandeling eenmaal per 21 dagen vaak wordt gebruikt in de klinische praktijk en is door een klinisch onderzoek (bijv TAILORx) op basis van gemak en verdraagbaarheid aanvaard ondanks het ontbreken van gegevens over de werkzaamheid van gerandomiseerde gecontroleerde studies.

Acceptabele aanvullende chemotherapie voor patiënten met vroege borstkanker met hoog risico op recidief: Deze aanvullende chemotherapie plus immuuntherapie met trastuzumab - herceptin kan worden gebruikt voor patiënten met vroege borstkanker:
    

 • Fluorouracil / epirubicine / cyclofosfamide x 3 → docetaxel x 3 (is superieur aan fluorouracil / epirubicine / cyclofosfamide x 6)
 • Doxorubicine / cyclofosfamide x 4 → docetaxel x 4 (is superieur aan doxorubicine / cyclofosfamide x 4)
 • Docetaxel / doxorubicine / cyclofosfamide x 6 (is superieur aan fluorouracil / doxorubicine / cyclofosfamide x 6)
 • Doxorubicine / cyclofosfamide x 4 → paclitaxel toegediend 1x per week
  Dosis-densed doxorubicine / cyclofosfamide → paclitaxel toegediend eenmaal per 2 weken
      
 • Adjuvante chemokuur: Wanneer een anthracycline niet de voorkeur heeft: docetaxel / cyclofosfamide x 4 wordt aanbevolen als een alternatief voor doxorubicine / cyclofosfamide x 4 en biedt een verbeterde ziektevrije en algehele overleving. Klassieke cyclofosfamide / methotrexaat / fluorouracil met orale cyclofosfamide voor zes cycli is een andere optie. Zoals gezegd, ASCO geeft de voorkeur aan klassieke cyclofosfamide / methotrexaat / fluorouracil (oraal cyclofosfamide op dagen 1-14 met methotrexaat IV / fluorouracil op dagen 1 en 8, eenmaal elke 28 dagen gedurende zes cycli) als standaard adjuvante cyclofosfamide / methotrexaat / fluorouracil regiem. het panel erkent ook dat een all-IV cyclofosfamide / methotrexaat / fluorouracil behandeling eenmaal per 21 dagen vaak wordt gebruikt in de klinische praktijk en is door een klinisch onderzoek (bijv TAILORx) op basis van het gemak en verdraagbaarheid aanvaard ondanks het ontbreken van gegevens over de werkzaamheid van gerandomiseerde gecontroleerde studies.
 • Selectie van patiënten voor aanvullende Trastuzumab - Herceptin therapie: Alleen patiënten met HER2-positieve borstkanker (overexpressie op basis van immunohistochemie [3 +] of versterkt op basis van in situ hybridisatie [verhouding ≥ 2,0 of gemiddeld HER2 aantal kopieën ≥ 6,0]) moet aanvullend herceptin - trastuzumab worden aangeboden.
 • Trastuzumab - herceptin plus chemotherapie bij patiënten met hoog risico HER2-positieve ziekte: Trastuzumab - herceptin plus chemotherapie wordt aanbevolen voor alle patiënten met HER2-positieve, lymfklier positieve borstkanker en voor patiënten met HER2-positieve, kliernegatieve borstkanker (> 1 cm) . *
 • Trastuzumab - herceptin plus chemotherapie bij patiënten met HER2-positieve T1a-b N0 ziekte: trastuzumab therapie kan worden beschouwd als aanbevolen voor kleine, klier negatieve tumoren (≤ 1 cm).
 • Selectie van chemotherapie bij patiënten die in aanmerking komen voor trastuzumab - herceptin: Trastuzumab - herceptin kan worden toegediend met elke aanvaardbare adjuvante chemotherapie *.
      
 • Het gebruik van Trastuzumab - herceptin en een anthracycline-bevattende chemokuur: De toediening van trastuzumab - herceptin gelijktijdig met de anthracycline bevattende chemotherapie wordt niet aanbevolen vanwege het potentieel voor verhoogde cardiotoxiciteit.
 • Gelijktijdige toediening van aanvullende Trastuzumab - herceptin en niet anthracycline bevattende chemotherapie: Trastuzumab moet bij voorkeur gelijktijdig worden toegediend (niet opeenvolgend) met een niet anthracycline bevattende chemotherapie.
 • Trastuzumab - herceptin plus chemotherapie of trastuzumab - herceptin kuren voor patiënten met een hoger risico op cardiotoxiciteit: Minder cardiotoxiciteit wordt gezien met docetaxel / carboplatine / trastuzumab - herceptin dan met doxorubicine / cyclofosfamide → docetaxel / trastuzumab - herceptin en docetaxel / carboplatine / trastuzumab - herceptin wordt aanbevolen voor patiënten met een hoger risico op cardiotoxiciteit . *
 • Toevoeging van Trastuzumab - herceptin aan chemotherapie: er is nog geen fase III studiebewijs voor de toevoeging van trastuzumab - herceptin aan sommige chemotherapiën, zoals docetaxel / cyclofosfamide. Het is echter mogelijk deze chemokuren te gebruiken en er zijn redelijk opties, in het bijzonder voor het verminderen van cardio toxiciteit bij bepaalde patiënten. *
 • Duur van de behandeling met trastuzumab - herceptin in relatie tot cardiac toxiciteit: Patiënten die langer dan 1 jaar trastuzumab - herceptin gebruiken regelmatig worden gecontroleerd op  hartfunctie tijdens die periode.

Zoals eerder gezegd: 

Ik heb de aanbevelingen in het Nederlands vertaald met hulp van google translation. Deze aanbevelingen zijn gehaald uit dit studierapport dat gratis is in te zien: Selection of Optimal Adjuvant Chemotherapy Regimens for Early Breast Cancer and Adjuvant Targeted Therapy for Human Epidermal Growth Factor Receptor 2–Positive Breast Cancers: An American Society of Clinical Oncology Guideline Adaptation of the Cancer Care Ontario Clinical Practice Guideline

Hier het abstract van deze studie:

Selection of Optimal Adjuvant Chemotherapy Regimens for Early Breast Cancer and Adjuvant Targeted Therapy for Human Epidermal Growth Factor Receptor 2–Positive Breast Cancers: An American Society of Clinical Oncology Guideline Adaptation of the Cancer Care Ontario Clinical Practice Guideline

JCO JCO670182

Selection of Optimal Adjuvant Chemotherapy Regimens for Early Breast Cancer and Adjuvant Targeted Therapy for Human Epidermal Growth Factor Receptor 2–Positive Breast Cancers: An American Society of Clinical Oncology Guideline Adaptation of the Cancer Care Ontario Clinical Practice Guideline

 1. Antonio C. Wolff

+ Author Affiliations

 1. Neelima Denduluri, US Oncology Network, Virginia Cancer Specialists, Arlington; Jamie N. Holloway, Arlington; Mark R. Somerfield, American Society of Clinical Oncology, Alexandria, VA; Andrea Eisen and Maureen E. Trudeau, Sunnybrook Health Sciences Centre, and Cancer Care Ontario, Toronto, Ontario, Canada; Arti Hurria, City of Hope, Duarte; Melinda L. Telli, Stanford University, Palo Alto, CA; Tari A. King, Dana-Farber/Brigham and Women’s Cancer Center; Ann H. Partridge, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA; Gary H. Lyman, Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA; and Antonio C. Wolff, The Johns Hopkins Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center, Baltimore, MD.
 1. Corresponding author: American Society of Clinical Oncology, 2318 Mill Rd, Suite 800, Alexandria, VA 22314; e-mail: guidelines@asco.org.

Abstract

Purpose A Cancer Care Ontario (CCO) guideline on the selection of optimal adjuvant chemotherapy regimens for early breast cancer including adjuvant targeted therapy for human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)–positive breast cancers was identified for adaptation.

Methods The American Society of Clinical Oncology (ASCO) has a policy and set of procedures for adapting clinical practice guidelines developed by other organizations. The CCO guideline was reviewed for developmental rigor and content applicability.

Results On the basis of the content review of the CCO guideline, the ASCO Panel agreed that, in general, the recommendations were clear and thorough and were based on the most relevant scientific evidence, and they presented options that will be acceptable to patients. However, for some topics addressed in the CCO guideline, the ASCO Panel formulated a set of adapted recommendations on the basis of local context and practice beliefs of the Panel members.

Recommendations Decisions regarding adjuvant chemotherapy regimens should take into account baseline recurrence risk, toxicities, likelihood of benefit, and host factors such as comorbidities. In high-risk HER2-negative populations with excellent performance status, anthracycline- and taxane-containing regimens are the standard of care. Docetaxel and cyclophosphamide for four cycles is an acceptable non-anthracycline regimen. In high-risk HER2-positive disease, sequential anthracycline and taxanes administered concurrently with trastuzumab or docetaxel, carboplatin, and trastuzumab for six cycles are recommended. An alternative regimen in a lower-risk, node-negative, HER2-positive population is paclitaxel and trastuzumab once per week for 12 cycles. Trastuzumab should be given for 1 year. Platinum salts should not be routinely administered in the adjuvant triple-negative population until survival efficacy data become available.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Richtlijnen in Amerika hoe borstkanker te behandelen met Her2 positieve receptoren op basis van recente wetenschappelijke studies"


Gerelateerde artikelen