Raadpleeg ook literatuurlijsten niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij borstkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

28 april 2020: Bron: FDA - Food and Drug Adminstration 

Op 17 april 2020 heeft de FDA - Food and Drug Administration Tucatinib (TUKYSA), een orale TKR remmer, (tyrosine kinase remmer) gericht op de HER2 mutatie, goedkeuring verleend voor gebruik bij borstkankerpatiënten die een of meer eerdere behandelingen hebben gekregen met een anti-HER2-therapie voor gevorderde ziekte.

Tucatinib werd toegediend met trastuzumab (Herceptin) en capecitabine (Xeloda) als onderdeel van een behandelingscombinatie van genoemde drie geneesmiddelen en vertoonde een statistisch significante verbetering in zowel progressievrije ziekte (PFS) als overall overleving (OS) vergeleken met alleen capecitabine en trastuzumab.

Bovendien was de progressievrije ziekte (PFS) statistisch significant verlengd bij patiënten met hersenuitzaaiingen na toevoeging van tucatinib aan herceptin en capecitabine.

Volgens de onderzoekers en persbericht van de FDA zal deze combinatiebehandeling van drie geneesmiddelen duidelijk de beste behandeling worden voor patiënten met HER2 + borstkanker waarbij het centrale zenuwsstelsel (CZS) is betrokken, en voegt daarmee een andere effectieve optie toe om deze groep van borstkankerpatiënten een stap dichter bij een normale levensduur te brengen.

De FDA werkte bij deze beoordeling samen met de Australian Therapeutic Goods Administration (TGA), Health Canada, Health Sciences Authority (HSA, Singapore) en Swissmedic (SMC, Zwitserland) binnen het Project Orbis.

De FDA keurde Tucatinib (Tukysa) goed op basis van de resultaten van een gerandomiseerde fase III studie met totaal 612 patiënten met HER2-positieve gevorderde inoperabele of uitgezaaide borstkanker en die eerder waren behandeld met trastuzumab, pertuzumab en ado-trastuzumab-emtansine (T-DM1).

Ook kwamen patiënten met eerder behandelde en stabiele hersenuitzaaiingen, evenals patiënten met eerder behandelde en groeiende of onbehandelde hersenuitzaaiingen, in aanmerking voor deze studie en 48% van de deelnemende patiënten had bij de start van de studie hersenmetastasen.

Het primaire eindpunt was progressievrije overleving (PFS) of de hoeveelheid tijd dat er geen groei van de tumor was. De mediane PFS bij patiënten die Tukysa, trastuzumab en capecitabine kregen, was 7,8 maanden vergeleken met 5,6 maanden bij patiënten die een placebo aanvullend trastuzumab en capecitabine kregen.

Algehele overleving (OS) en PFS bij patiënten met ook hersenmetastasen bij aanvang waren de belangrijkste secundaire eindpunten.

De mediane totale overleving bij patiënten die Tucatinib (Tukysa), trastuzumab (herceptin) en capecitabine (Xeloda) kregen, was 21,9 maanden vergeleken met 17,4 maanden bij patiënten die een placebo naast trastuzumab en capecitabine kregen.
De mediane PFS bij patiënten met hersenmetastasen bij aanvang die Tucatinib (Tukysa), trastuzumab en capecitabine kregen, was 7,6 maanden vergeleken met 5,4 maanden bij patiënten die placebo, trastuzumab en capecitabine kregen.

De bevestigde ORR voor patiënten met meetbare ziekte was respectievelijk 40,6% (95% BI: 35,3, 46,0) en 22,8% (95% BI: 16,7, 29,8) voor patiënten in de tucatinibgroep en controlegroep (p = 0,00008).

Het studierapport: Tucatinib, Trastuzumab, and Capecitabine for HER2-Positive Metastatic Breast Cancer dat aan dce basis ligt van de FDA geodkeuring is tegen betaling in te zien.

Klik hier voor het volledige persbericht van de FDA.

Hier het abstract de studie:

Tucatinib, Trastuzumab, and Capecitabine for HER2-Positive Metastatic Breast Cancer

List of authors.
 • Rashmi K. Murthy, M.D., 
 • Sherene Loi, M.D., 
 • Alicia Okines, M.D., 
 • Elisavet Paplomata, M.D., 
 • Erika Hamilton, M.D., 
 • Sara A. Hurvitz, M.D., 
 • Nancy U. Lin, M.D., 
 • Virginia Borges, M.D., 
 • Vandana Abramson, M.D., 
 • Carey Anders, M.D., 
 • Philippe L. Bedard, M.D., 
 • Mafalda Oliveira, M.D., 

Abstract

BACKGROUND

Patients with human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)–positive metastatic breast cancer who have disease progression after therapy with multiple HER2-targeted agents have limited treatment options. Tucatinib is an investigational, oral, highly selective inhibitor of the HER2 tyrosine kinase.

METHODS

We randomly assigned patients with HER2-positive metastatic breast cancer previously treated with trastuzumab, pertuzumab, and trastuzumab emtansine, who had or did not have brain metastases, to receive either tucatinib or placebo, in combination with trastuzumab and capecitabine. The primary end point was progression-free survival among the first 480 patients who underwent randomization. Secondary end points, assessed in the total population (612 patients), included overall survival, progression-free survival among patients with brain metastases, confirmed objective response rate, and safety.

RESULTS

Progression-free survival at 1 year was 33.1% in the tucatinib-combination group and 12.3% in the placebo-combination group (hazard ratio for disease progression or death, 0.54; 95% confidence interval , 0.42 to 0.71; P<0.001), and the median duration of progression-free survival was 7.8 months and 5.6 months, respectively. Overall survival at 2 years was 44.9% in the tucatinib-combination group and 26.6% in the placebo-combination group (hazard ratio for death, 0.66; 95% CI, 0.50 to 0.88; P=0.005), and the median overall survival was 21.9 months and 17.4 months, respectively. Among the patients with brain metastases, progression-free survival at 1 year was 24.9% in the tucatinib-combination group and 0% in the placebo-combination group (hazard ratio, 0.48; 95% CI, 0.34 to 0.69; P<0.001), and the median progression-free survival was 7.6 months and 5.4 months, respectively. Common adverse events in the tucatinib group included diarrhea, palmar–plantar erythrodysesthesia syndrome, nausea, fatigue, and vomiting. Diarrhea and elevated aminotransferase levels of grade 3 or higher were more common in the tucatinib-combination group than in the placebo-combination group.

CONCLUSIONS

In heavily pretreated patients with HER2-positive metastatic breast cancer, including those with brain metastases, adding tucatinib to trastuzumab and capecitabine resulted in better progression-free survival and overall survival outcomes than adding placebo; the risks of diarrhea and elevated aminotransferase levels were higher with tucatinib. (Funded by Seattle Genetics; HER2CLIMB ClinicalTrials.gov number, NCT02614794. opens in new tab.)


Plaats een reactie ...

Reageer op "FDA geeft goedkeuring aan tucatinib (TUKYSA), een tyrosine kinase remmer samen met trastuzumab and capecitabine voor borstkankerpatiënten met HER2 pos. mutatie die eerder een of meer eerdere behandelingen voor gevorderde borstkanker hebben gehad"


Gerelateerde artikelen