19 oktober 2016: Dr. Burzynski is op nagenoeg alle punten vrijgesproken en mag weer als arts werken en zijn antineoplastons gebruiken. Hier het artikel met de uitspraak van het Texaanse Gerechtshof waar ik me niet aan waag om dit te vertalen want is te technisch voor mij. Maar belangrijkste is dat Dr. Burzynski weer mag werken als arts. 

https://kanker-actueel.nl/NL/dr-burzynski-heeft-veel-succes-met-zijn-aanpak-van-kanker-een-overzicht-van-belangrijke-publicaties-over-de-methode-van-dr-burzynski.html

Dr. Burzynski heeft vorig jaar een tussenevaluartie gepresenteerd van een fase II studie met zijn methode antineoplaston therapie bij kinderen met een inoperabele hersentumor. Lees hier het rapport in PDF formaat. En de resultaten bevestigen eerder gepubliceerde resultaten uit 2005, zie hieronder.

30 juni 2005: Bron: Drugs R D. 2004;5(6):315-26.

Dr. Burzynski meldt in tussenevaluatie van fase II studie uitstekende resultaten van zijn antineoplastontherapie bij kinderen met onbehandelbare hersentumoren. Van de 12 deelnemende patiënten leven er nog tien met uitstekende kwaliteit van leven en in duur variërend van 2 jaar tot meer dan 14 jaar. Hier zo goed als letterlijk vertaald het abstract van de studie.

PATIENTEN EN METHODES: De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 9 jaar. Zes patiënten waren gediagnosteerd met 'pilocytic astrocytoom', vier met laag-gradige astrocytoom en een met astrocytoom graad 2. In een geval van een visuele glioma, is een bioptie niet uitgevoerd wewgens de plats waar het glioma zihc boveond en een boptie erg gevaarlijk was. Patiënten ontvingen eerst ANP intraveneus en vervolgens oraal. De gemiddelde duur van de intraveneuze injecties met ANP was 16 maanden en de gemiddelde duur van de inname van de A-10 tabletten was 7.95 g/kg/dag en van de AS2-1 tabletten was 0.33 g/kg/dag. De gemiddelde duur van orale ANP was 19 maanden en de gemiddelde dosis A10 en AS2-1 was 0.28 g/kg/dag. Reacties en effecten werden gemeten en bevestigd door MRI scans conform de National Cancer Institute's criteria en bevestigd door PET scans in sommige gevallen.

RESULTATEN: Complete response - CR werd bewerkstelligd bij 33%, gedeeltelijke response bij 25%, en stabiele ziekte bij 33% van de patiënten, en er was geen patiënt met progressieve ziekte. Een patiënt was niet-evalueerbaar omdat deze slechts 4 weken ANP kreeg en er geen mogeljikheid werd geboden voor follow-up van scans. Een patiënt die stabiele ziekte had bereikt onderbrak toen de ANP behandelingen tegen het medische adveis in en stierf 4,5 jaar later. Tien patiënten zijn nog steeds in leven met uitstekende kwaliteit van elven gedurende nu 2 jaar tot langer dan 14 jaar. Slechts een geval van serieuze toxiciteit van "reversible tinnitus", gedurende 1 dag werd gemeld en beschreven. De studie wordt vervolgd met ook nog de mogelijkheid van aanmeldingen van nieuwe patiënten.

CONCLUSIE: De resultaten van de huidige studie zijn beduidend beter in vergelijking met radiotherapie - bestraling en chemotherapie. Wij geloven dat de bevestiging van deze resultaten door verdere studies een nieuwe hoopvolle behandeling kan betekenen voor ongeneeslijke hersentumoren bij kinderen.

Drugs R D. 2004;5(6):315-26.

Phase II study of antineoplaston A10 and AS2-1 in children with recurrent and progressive multicentric glioma : a preliminary report.

Burzynski SR, Weaver RA, Lewy RI, Janicki TJ, Jurida GF, Szymkowski BG, Khan MI, Bestak M.
Department of Internal Medicine, Burzynski Clinic, Houston, Texas 77055, USA.

OBJECTIVE: To evaluate the response rates, survival and toxicity of treatment with antineoplaston A10 and AS2-1 (ANP) in the first 12 children enrolled in our studies diagnosed with incurable recurrent and progressive multicentric glioma.

PATIENTS AND METHODS: The patients' median age was 9 years. Six patients were diagnosed with pilocytic astrocytoma, four with low-grade astrocytoma and one with astrocytoma grade 2. In one case of visual pathway glioma, a biopsy was not performed due to a dangerous location. Patients received ANP intravenously initially and subsequently orally. The average duration of intravenous ANP therapy was 16 months and the average dosage of A10 was 7.95 g/kg/day and of AS2-1 was 0.33 g/kg/day. The average duration of oral ANP was 19 months and the average dosage of A10 and AS2-1 was 0.28 g/kg/day. Responses were assessed by MRI according to the National Cancer Institute's criteria and confirmed by PET scans in some cases.

RESULTS: Complete response was accomplished in 33%, partial response in 25%, and stable disease in 33% of patients, and there was no progressive disease. One patient was non-evaluable due to only 4 weeks of ANP and lack of follow-up scans. One patient who had stable disease discontinued ANP against medical advice and died 4.5 years later. Ten patients are alive and well from 2 to >14 years post-diagnosis. Only one case of serious toxicity of reversible tinnitus, of one day's duration, was described. The study continues with accrual of additional patients.

CONCLUSION: The results of the present study are favourable in comparison with radiation therapy and chemotherapy. We believe that confirmation of these results through further studies may introduce a new promising treatment for incurable paediatric brain tumours.

Publication Types:
Clinical Trial
Clinical Trial, Phase II

PMID: 15563234 [PubMed - indexed for MEDLINE]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Kinderen met inoperabele en ongeneeslijke hersentumoren reageren meer dan uitstekend op antineoplaston therapie van dr. Burzynski blijkt uit nieuwe presentatie van fase II studie."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Hannah Bradley-Cohen geneest >> Dr. Burzynski en zijn antineoplaston >> Dr. Burdick over Dr. Burzynski >> Interview met Dr. Burzynski >> Websites en adressen voor >> Besteladres in Nederland voor >> Kinderen met inoperabele en >> Resultaten van Burzynski trials >> Resultaten van Burzynski bij >> Nederlandse vertaling van >>