19 oktober 2016: Dr. Burzynski is op nagenoeg alle punten vrijgesproken en mag weer als arts werken en zijn antineoplastons gebruiken. Hier het artikel met de uitspraak van het Texaanse Gerechtshof waar ik me niet aan waag om dit te vertalen want is te technisch voor mij. Maar belangrijkste is dat Dr. Burzynski weer mag werken als arts. 

https://kanker-actueel.nl/NL/dr-burzynski-heeft-veel-succes-met-zijn-aanpak-van-kanker-een-overzicht-van-belangrijke-publicaties-over-de-methode-van-dr-burzynski.html

24 oktober 2012: ik ben kanker-actueel aan het herzien en heb onderstaand artikel wat aangepast aan de veranderingen van afgelopen jaren.

Van het Burzinsky Instituut kreeg ik 15 mei 2002 resultaten van tussenevaluaties van Phase II trials met antineoplastontherapie onder toezicht en met goedkeuring van de FDA.

Ik moet zeggen dat we al langer wisten dat Burzynski veel en veel betere resultaten heeft in het behandelen van hersentumoren met zijn specifieke aanpak met antineoplastons, maar deze resultaten zijn m.i. absoluut spectaculair. Lees overigens ook andere artikelen over dr. Burzynski  o.a. waar de orale tabletvorm A10 zijn te bestellen.

Mijn schoolvertaling van het Engelse bericht dat ter verifiëring onder dit bericht staat:

Bron: Burzynski Research Institute, Inc.
Phase II Klinische Trials met Antineoplastons A10 en AS2-1
Update op effectiviteit - Mei 15, 2002

Synthetische Antineoplaston A10 en AS2-1 zijn momenteel in onderzoek in grootschalige Phase II onderzoeken. 74 klinische trials zijn opgezet onder supervisie van de FDA. Twee toegevoegde trials zijn opgezet in Japan onder supervisie van de Japanse regering. De nadruk is gelegd op de behandeling van primaire kwaadaardige hersentumoren, darmkanker met levermetastases, leverkanker, esophoegaalkanker (red: = slokdarm? - ), alvleesklierkanker en Non-Hodgkin lymfomen.

Criteria bij de trials voor het meten van de effecten die worden aangehouden zijn: 

CR oftewel Complete Respons betekent complete verdwijning van alle tumorverwijzingen die normaal gesproken (via contractvloeistof) door MRI worden vastgesteld. 
PR oftewel gedeeltelijke respons is meer dan 50% vermindering van de tumor. 
SD oftewel stabiel ziektebeeld is gedefinieerd als minder dan 50% reductie en geen progressie in de ziekte. 
PD, oftewel Progressie in de ziekte is meer dan 50% groei. 
CR (complete repsons) en PR (gedeeltelijke respons) samen zijn gedefinieerd als objectieve respons.

De volgende statistische gegevens zijn tot nut toe uit de trials gekomen:

Laag-gradige Glioma bij kinderen (19 patiënten): OR 68%, SD 27%, PD 5%

Hersenstam Glioma (27 patiënten: OR 41%, SD 26%, PD 33%,

Terugkerende diffuse intrinsieke hersenstam Glioma (10 patiënten met terugkerende tumoren na standaard behandeling - noot red: dit is veelal operatie en bestraling -) OR 50%, SD 30%, PD 20%, Overleving is 33,2 % tot 7,1 % na standaardbehandeling. 

primitieve neuorectodermal tumor (medulloblastoma , pineoblastoma) (noot red: ik weet niet hoe dit in goed Nederlands te vertalen, zal een arts vragen hoe dit precies in het Nederlands heet) (13 patiënten) OR 31%, SD 38%, PD 31%. 

Hoog-gradige Glioma ((anaplastic astrocytoom, gemeleerde glioma, oligodendroglioma)
(58 patiënten) OR 35%, SD 36%, PD 29%. 

Glioblastoma multiforme (78 patiënten). OR 17%, SD 31%, PD 52%. Gemiddelde overleving bij de patiënten uit de trials is op dit moment 16 maanden. In vergelijking bij een standaardbehandeling is de overlevingstijd 9 maanden. Op dit moment overleven 4 patiënten al zeven jaar en 1 patiënt overleefd al tien jaar. 

Overeenkomstig eerdere - voorbereidende -resultaten van klinische trials in Japan, opgezet aan de universiteit van de Medische School van Kurume: A10 en AS"-1 gegeven aan 12 patiënten met het adenocarcinoom van de darm met uitzaaiïngen in de lever samen met chemotherapie verhoogde de 5-jaars overleving tot 93% (!!!!!!!) vergeleken met 39% in de controlegroep behandeld met chemotherapie alleen. In het zelfde centrum werd gevonden dat AS2-1 gegeven aan 10 patiënten met hepatocellular carcinoom de tijd tot een recidief na standaard chemo en operatieve verwijdering werd verhoogd. Met aanvullend antineoplastons was de tijd tot een recidief optrad 16 maanden, bij de controlegroep met alleen standaardbehandeling van chemo en operatie was de tijd tot een recidief optrad 5 maanden.

D.d. 15 mei 2002, Burzynski instituut.

Bovenstaande is een schoolvertaling Engels door mij van onderstaand originele bericht dat ik exclusief van het Burzynski Instituut kreeg. Voor wie is geïnteresseerd kan ik u wel het adres en de naam van contactpersoon geven van het Burzynski instituut. Stuurt u maar een e-mail, het liefst een aanvraag ondersteund door een arts of oncoloog.

Burzynski Research Institute, Inc.
Phase II Clinical Trials with Antineoplastons A10 and AS2-1
Update on Efficacy - May 15, 2002

Synthetic Antineoplastons A10 and AS2-1 are currently in extensive Phase II
clinical trials. Seventy-four different clinical trials are conducted under
FDA supervision. Two additional trials are conducted in Japan under the
supervision of the Japanese government. The emphasis is placed on the
treatment of primary malignant brain tumors, colon cancer with liver
metastases, liver, esophageal, and pancreatic cancers, and non-Hodgkin's
lymphoma.

Response criteria require complete disappearance of all contrast enhanced
tumors on MRI for designation of complete response (CR). More than 50%
reduction is required for partial response (PR). Stable disease (SD) is
defined as less than 50% reduction and no progression, and progressive
disease (PD) is defined as more than 50% increase. CR plus PR is defined as
objective response (OR). 

Current statistics are available for the following
diagnoses:

Low-grade glioma in children (19 patients), OR 68%, SD 27%, PD 5%

Brain stem glioma (27 patients), OR 41%, SD 26%, PD 33%, 

Recurrent diffuse intrinsic brain stem glioma (10 patients with recurrent
tumors after standard treatment ) OR 50%, SD 30%, PD 20%, Survival at 2
years is 33.3% compared to 7.1% after standard therapy. 

Primitive neuroectodermal tumor (medulloblastoma , pineoblastoma) (13
patients) OR 31%, SD 38%, PD 31%. 

High-grade glioma (anaplastic astrocytoma, mixed glioma, oligodendroglioma)
(58 patients) OR 35%, SD 36%, PD 29%. 

Glioblastoma multiforme (78 patients). OR 17%, SD 31%, PD 52%. Median
survival is 16 months compared to 9 months on standard treatment.
Currently, 4 patients are surviving 7 years and 1 patient surviving over 10
years. 

According to preliminary results of the clinical trials conducted at
University of Kurume Medical School in Japan, A10 and AS2-1 given to 12
patients with adenocarcinoma of the colon with metastases to the liver in
conjunction with chemotherapy increased 5 year survival to 91% compared to
39% in the controlled group treated with chemotherapy alone. In the same
center it was found that AS2-1 given to 10 patients with hepatocellular
carcinoma increased the time to recurrence, after standard chemotherapy and
ablations, to 16 months compared to 5 months in the controlled group without
antineoplastons. 


Revised May 15, 2002
Plaats een reactie ...

3 Reacties op "Resultaten van Burzynski bij hersentumoren vertaald in het Nederlands"

 • D. Kovac :
  Interesante link:
  https://theotherburzynskipatientgroup.wordpress.com/damning-fda-findings-about-stanislaw-burzynskis-trials/

  Een beetje gezonde verstand... Google is your vrend
  • kees :
   Het is altijd heel lastig om te beoordelen wat er op internet staat als het gaat om de resultaten uit studies bij kanker. Dat u links geeft naar "andere patientengroep" is uiteraard uw goed recht. Dat Burzynski fouten heeft gemaakt in het volgen van het protocol, een beetje de selectie van patiënten heeft gestuurd enz. klinkt niet vreemd. Dit gebeurt ook in andere trials in academische ziekenhuizen naar regulier geaccepteerde medicijnen. Manipulatie, soms zelfs fraude binnen wetenschappelijk onderzoek is schering en inslag.
   Het mooie van onderzoek bij hersentumoren is dat daarvoor tot nu toe nog mgeen genezende behandeling voor is gevonden. En dan telt voor mij toch wel de overlevenden die spreken. Wie ooit is gediagnosteerd met een hersentumor en dit 5 jaar later nog zelf kan navertellen en kan toelichten wat voor behandeling hij/zij heeft gehad is voor mij het bewijs dat die persoon een succesvolle behandeling heeft gehad. En als die aanpak afwijkt van de standaard behandeling dan zou dit op z'n minst redenen moeten zijn die aanpak verder te onderzoeken.

   Om bij het onderwerp antineoplastons te blijven. Deze studie met de antineoplastons A-10 en AS2-1: http://kanker-actueel.nl/NL/antineoplastons-a-10-en-as2-1-naast-hai-leverspoelingen-met-5-fu-na-operatie-van-leveruitzaaiingen-vanuit-darmkanker-zorgen-voor-opmerkelijk-langere-levensduur-plus-28-procent-en-overall-overleving-op-5-jaar.html is in dat licht toch wel opmerkelijk te noemen vindt u niet?

   En de patiëntengroep die Burzynski ondersteunt is toch ook opmerkelijk m.i., zie ook deze video: http://kanker-actueel.nl/NL/dr-burzynski-heeft-veel-succes-met-zijn-aanpak-van-kanker-een-overzicht-van-belangrijke-publicaties-over-de-methode-van-dr-burzynski.html

   Al vind ook ik dat we altijd kritisch moeten blijven. Maar ngmaals gezegd juist bij hersentumoren spreken de verhalen van de voerlevenden mij meer aan dan de protocolfouten die de FDA constateerde.

   Kees Braam
   webmaster www.kanker-actueel.nl
   • Rob :
    Beste Kees,

    Wat mij opvalt is dat als deze behandeling zo goed zou werken dat er dan geen enkel groot farmaceutisch(of beursgenoteerd) bedrijf instapt. De resultaten kunnen best goed(afhankelijk van hoe je het bekijkt) zijn maar desondanks geen enkel bedrijf dat er serieus werk van gaat maken. Dit maakt een keuze voor mij(als hersentumorpatiënt) erg lastig. Natuurlijk hoop ik dat alles voor iedereen goed zal werken en betaalbaar wordt. Ter vergelijking: momenteel worden er ook onderzoekingen gedaan naar 'pijnbestrijding-middelen' die geen enkel werkende farmaceutische grondstof bevatten... De resultaten zijn verbluffend(en hoger dan de resultaten van Burzynskis).
    Natuurlijk kun je patiënten hoop geven en misschien werkt het dan wel..... Of U nu even wil afrekenen.

    Graag benadruk ik dat ik iedereen die dit wil doen succes wens (en wie weet ga ik het zelf als laatste middel ook nog doen) maar er zijn wel veel twijfels omtrent de manier van werken/onderzoek/vervolgonderzoek/behandeling.

    P.s. ik beschouw het ziekenhuis en de faciliteiten die er nu zijn veel te gering om enig goed en grootschalig onderzoek te doen. Juist dit is noodzakelijk om te komen tot een goed behandelplan. (en de 250.000,- zal hier ook niet echt aan meewerken)

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Hannah Bradley-Cohen geneest >> Dr. Burzynski en zijn antineoplaston >> Dr. Burdick over Dr. Burzynski >> Interview met Dr. Burzynski >> Websites en adressen voor >> Besteladres in Nederland voor >> Kinderen met inoperabele en >> Resultaten van Burzynski trials >> Resultaten van Burzynski bij >> Nederlandse vertaling van >>