Mei 2007: Bron: 1: Pathol Biol (Paris). 2007.

Biochemotherapy with standard chemotherapies plus the pineal hormone melatonin in the treatment of advanced solid neoplasms. Lissoni P. Division of Radiation Oncology, Ospedale S. Gerardo, Via Donizetti 106, 20052 Monza, Milan, Italy.

Een gerandomiseerde studie bij 350 kankerpatienten wijst uit dat wanneer patienten met niet-kleincellige longkanker of spijsverteringskankersoorten zoals maagkanker en darmkanker naast hun chemokuren konsekwent melatonine krijgen toegediend deze significant langer leven en betere kwaliteit van leven. Het effect van de chemokuren wordt significant verbeterd.

Een zo goed als letterlijke vertaling uit het abstract:

De studie omvatte 370 pati€nten die gerandomiseerd werden verdeeld om alleen een chemokuur te krijgen of chemokuur plus MLT = melatonine (20 mg per dag oraal in de avond). NSCLC patienten ontvingen cisplatin (CDDP) plus etoposide of CDDP plus gemcitabine. Darmkankerpatienten werden behandeld met oxaliplatin plus 5-fluorouracil (5-FU), of wekelijks CPT-11 of 5-FU en folates (FA). Tot slot ontvingen maagkankerpatienten CDDP, epirubicin, 5-FU en FA of wekelijks 5-FU plus FA. De overall tumor regressie cijfers bereikt bij patienten die konsekwent werden behandeld met melatonine als aanvulling waren significant hoger dan gevonden bij de patienten die alleen met chemo werden behandeld. Bovendien was de 2-jaars overleivng significant beter bij patiente behandeld met melatonine. Deze resultaten bevestigen bij mensen het therapeutische antikanker effect van melatonine welke de effectiviteit van standaard antikanker chemokuren kan verhogen.

Bron: 1: Pathol Biol (Paris). 2007.
Biochemotherapy with standard chemotherapies plus the pineal hormone melatonin in the treatment of advanced solid neoplasms. Lissoni P. Division of Radiation Oncology, Ospedale S. Gerardo, Via Donizetti 106, 20052 Monza, Milan, Italy

It is known since many years that the pineal hormone melatonin (MLT) may play anticancer activity through several mechanisms, including antiproliferative and immunostimulating effects. Moreover, it exerts an important antioxidant action. Therefore, MLT could be useful in the treatment of human neoplasms, either alone or in association with chemotherapy. The present study was performed to evaluate the influence of a concomitant MLT administration on efficacy and toxicity of several chemotherapeutic combinations in metastatic solid tumor patients, suffering from non-small cell lung cancer (NSCLC) or gastrointestinal tumors. The study included 370 patients who were randomized to receive chemotherapy alone or chemotherapy plus MLT (20 mg/day orally in the evening every day). NSCLC patients received cisplatin (CDDP) plus etoposide or CDDP plus gemcitabine. Colorectal cancer patients were treated with oxaliplatin plus 5-fluorouracil (5-FU), or weekly CPT-11 or 5-FU and folates (FA). Finally, gastric cancer patients received CDDP, epirubicin, 5-FU and FA or weekly 5-FU plus FA. The overall tumor regression rate achieved in patients concomitantly treated with MLT was significantly higher than that found in those treated with chemotherapy alone. Moreover, the 2-year survival rate was significantly higher in patients concomitantly treated with MLT. These results confirm in human the anticancer therapeutic properties of the pineal hormone MLT, which may enhance the efficacy of the standard anticancer chemotherapies.

PMID: 17446010 [PubMed - as supplied by publisher]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Longkanker: Melatonine verlengt leven significant wanneer consequent gegeven naast chemokuren bij niet-kleincellige longkanker en darmkanker."


Gerelateerde artikelen