Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en in principe is dus uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

15 februari 2012: de vertaalde verklaring van dr. Lissone over wanneer en waarom melatonine te gebruiken onderaan dit artikel is zeer de moeite waard dit te lezen en bevestigt ook de lezing van arts-bioloog drs. E. Valstar 

13 augustus 2009: Aan onderstaande studie informatie een schrijven van dr. Lissone toegevoegd waarin hij op basis van twee gerandomiseerde studies toelicht waarom melatonine een effectieve rol kan spelen bij de behandeling van ongeneeslijke vergevorderde kanker met solide tumoren en hoe melatonine de bijwerkingen van chemo significant kan verminderen. Scroll naar onderen voor zijn schrijven dat we voor u vertaalden.

9 juni 2008: Bron: 1: Anticancer Res. 2008 Mar-Apr;28(2B):1377-81.

Wanneer kankerpatienten met vergevorderde kanker met solide tumoren waarvoor geen reguliere behandelingen meer voorhanden zijn gerichte psychosociale begeleiding (MLT = psycho neuro-immunmologische aanpak) krijgen en daarnaast een lage dosis interleuking IL-2 (= een immuunstimulerend middel) dan verbeteren significant de melatonine waarden in het bloed en verbeterrt significant de kwaliteit van leven plus significant meer regressies van de tumoren en significant langere 3-jaars overleving. Dit blijkt uit een gerandomiseerde fase II studie bij 864 kankerpatienten (patienten met niet-klein-cellige longkanker en uitgezaaide spijsverteringskankersoorten o.a. deden mee aan deze studie)  

RESULTATEN: De MLT (gerichte psycho neuro immunmologische aanpak) alleen was in staat een significante verbetering en stabilisatie te bewergsteliigen van de ziekte en overlevingstijd ten opzichte van algemene patientondersteuning alleen.  De toevoeging van  lL-2 naast MLT bewerksteligde een verdere verbetering  in het percentage van tumorregressies en van de 3-jaars overleving in vergelijking met MTL alleen.

CONCLUSIE: De toediening van IL-2 en melatonine naast MLT (gerichte psycho neuro immunmologische aanpak) kan betere controle van neoplastische groei (groei van kwaadaardige kankercellen) bewerkstelligen en een langere overlevingstijd bij kankerpatienten met solide tumoren en uitzaaiingen waarvoor geen enkele andere reguliere behandeling meer voorhanden is.

Neuroimmunomodulation in medical oncology: application of psychoneuroimmunology with subcutaneous low-dose IL-2 and the pineal hormone melatonin in patients with untreatable metastatic solid tumors.

 

 

 

Lissoni P, Brivio F, Fumagalli L, Messina G, Vigoré L, Parolini D, Colciago M, Rovelli F.

Division of Radiation Oncology, S. Gerardo Hospital, Monza, Italy. p.lissoni@hsgerardo.org

BACKGROUND: Anticancer immunity is under psychoneuroendocrine regulation, mainly via the pineal gland and brain opioid system, which may stimulate and inhibit antitumor immunity respectively. Cancer-related immuno-suppression does not depend only on functional damage of immune cells, but also on alterations of systems responsible for the neuroimmunomodulation, the most frequent of wich is a decline in blood levels of the pineal hormone melatonin (MLT).

PATIENTS AND METHODS: A study was performed to evaluate the influence of an exogenous administration of MLT alone or MLT plus subcutaneous (SC) low-dose interleukin-2 on tumor progression and survival time in patients with untreatable metastatic solid tumors. The study included 846 patients with metastatic solid tumor (non-small cell lung cancer or gastrointestinal tract tumors) randomized to receive the best supportive care only, supportive care plus MLT (20 mg/day, orally in the evening), or MLT plus SC low-dose IL-2 (3 MIU/day for 5 days/week, for 4 consecutive weeks).

RESULTS: The MLT alone was able to induce a significant increase of disease stabilization and survival time with respect to supportive care alone. The association of lL-2 with MLT provided a further improvement in the percentage of tumor regressions and of 3-year survival with respect to MLT alone.

CONCLUSION: The administration of IL-2 and the pineal hormone MLT may induce control of neolplastic growth and a prolonged survival time in patients with metastatic solid tumors, for whom no other conventional anticancer therapy is available.

PMID: 18505083 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Een toelichting van dr. Lissone over waarom melatonine efectief werkt in een behandeling van kanker. Vertaling gedaan met hulp van google. 

Melatonine (MLT) is het belangrijkste hormoon dat vrijkomt bij de pijnappelklier en heeft bewezen een fysiologische antitumor activiteit te bewerkstelligen. Melatonine heeft aangetoond antikanker activiteit uit te oefenen door middel van verschillende biologische mechanismen: antiproliferatieve actie, stimulatie van antikanker immuniteit, modulatie van oncogene expressie, en anti-inflammatoire, anti-oxidante en anti-angiogene effecten. Verschillende experimentele studies hebben aangetoond dat Melatonine kanker celgroei remt, en voorlopige klinische studies lijken zijn antikanker eigenschap bij de mens te bevestigen. Daarnaast lijkt Melatonine andere biologische effecten te bewerkstelligen, die nuttig kunnen zijn in de palliatieve behandeling van kanker, namelijk anticachectic, anti-asthenic en thrombopoietic activiteiten. Op deze basis werd recent klinisch onderzoek uitgevoerd in een poging om een betere definitie te verkrijgen van de therapeutische eigenschappen van melatonine in menselijke tumoren. In een eerste klinische studie hebben we de effecten beoordeeld van de melatonine in een groep van 1440 patiënten met onbehandelbare gevorderde solide tumoren. Een groep met ondersteunende zorg alleen of ondersteunende zorg plus Melatonine. In een tweede studie evalueren we de invloed van de melatonine over de werkzaamheid en de toxiciteit van chemotherapie in een groep van 200 patiënten met uitgezaaide chemotherapie-resistente tumor histotype. De groepen werden gerandomiseerd naar chemotherapie alleen of chemotherapie plus melatonine.
In beide studies werd melatonine oraal gegeven; 20 mg / dag gedurende de donkere periode van de dag. De frequentie van cachexie, asthenie, trombocytopenie en lymphocytopenia was significant lager in patiënten die werden behandeld met melatonine dan bij degenen die alleen ondersteunende zorg kregen. Bovendien was het percentage patiënten met stabiele ziekte en het percentage 1-jaars overleving beide significant hoger bij patiënten die gelijktijdig behandeld worden met melatonine dan bij degenen alleen behandeld met ondersteunende zorg. Het doel tumor respons was significant hoger bij patiënten behandeld met chemotherapie plus melatonine dan bij degenen die behandeld werden met chemotherapie alleen. Bovendien ïnduceerde melatonine een aanzienlijke daling in de frequentie van de chemotherapie-geïnduceerde asthenie, trombocytopenie, stomatitis, cardiotoxicity en neurotoxiciteit. Deze klinische resultaten tonen aan dat de pijnappelklierhormoon melatonine met succes kan worden toegediend in de medische oncologie in de ondersteunende zorg van onbehandelbare gevorderde kankerpatiënten en effectief is in de de preventie van door chemotherapie geïnduceerde toxiciteit.

 Lissoni P.

U.O. di Oncologia Medica e Radioterapia, Ospedale S. Gerardo dei Tintori, 20052 Monza (MI), Italy. oncologia@genie.it

 

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Algemeen: Melatoninewaarden door lage dosis interleukine-2 toegevoegd aan gerichte psychosociale begeleiding bij patienten met vergevorderde kanker en solide tumoren geeft significant betere kwaliteit van leven en langere overlevingstijd."


Gerelateerde artikelen