Zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij longkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

21 mei 2021: Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/melatonine-naast-chemo-geeft-significant-meer-vijf-jaars-overlevingen-bij-longkanker-en-betere-kwaliteit-van-leven-dan-alleen-een-behandeling-met-chemo.html

21 mei 2021: Bron:  2021 Mar; 33: 100763. Published online 2021 Feb 27.

Wanneer patiënten met operabele niet-kleincellige longkanker een jaar lang elke avond 20 mg melatonine namen dan blijkt bij de patiënten met longkanker stadium III/IV op moment van de operatie na 5 jaar er een verschil in risico op een recidief of overlijden te zijn van 25 procent tussen de melatoninegroep (N = 356) en de placebogroep (N = 353). Voor de patiënten met stadium I/II was er geen statistisch significant verschil. De mediane overall overleving gaf ook geen statistisch significant verschil te zien. Maar opvallend dat juist de patiënten die er op moment van opereren in principe het grootste risico liepen op een recidief of overlijden zij dus het meest profiteerden van de aanvullende melatonine. 

Gelijk over de groepen verdeeld kregen ook patiënten soms chemotherapie of bestraling tijdens de follow-up van de studie. 

Het primaire uitkomstdoel was twee jaar ziektevrije overleving (DFS). Secundaire doelen waren onder meer vijfjarige ziektevrije overleving, bijwerkingen, kwaliteit van leven, vermoeidheid, slaap, depressie, angst, pijn en biomarkers die de immuunfunctie / ontsteking beoordeelden. 

Zie hier het studieprotocol: Adjuvant Melatonin for Prevention of Lung Cancer Recurrence and Mortality (AMPLCaRe)

Vertaald uit het studierapport:

Bewijs voor we deze studie ondernamen:


Ondanks vele vorderingen bij de behandeling van niet-kleincellige longkanker - NSCLC, blijft het optreden van een recidief dat leidt tot overlijden gebruikelijk. Melatonine is veelbelovend gebleken voor de behandeling van verschillende kankers, waaronder NSCLC.
Een systematische review en meta-analyse van menselijke RCT's werd uitgevoerd door ons onderzoeksteam in 2005 om de relatieve risico's op sterfte na één jaar te beoordelen. Studies die werden opgenomen, gebruikten melatonine als enige behandeling of als aanvullende behandeling en betroffen patiënten van elke leeftijd, geslacht of kankerstadium.

De resultaten van onze meta-analyse lieten een relatieve risicoreductie zien van 34% in de behandelgroep.

Vergelijkbare resultaten werden verkregen wanneer de populatie beperkt was tot mensen met NSCLC. Ondanks gunstige resultaten is er een gebrek aan goed onderbouwd bewijs dat melatonine ondersteunt bij de behandeling van NSCLC.
Op het moment van onze systematische review waren er geen geblindeerde of placebo gecontroleerde klinische onderzoeken die het effect van melatonine op recidief en mortaliteit bij patiënten met NSCLC evalueerden.

Toegevoegde waarde van deze studie:

Dit is de eerste gerandomiseerde, placebo gecontroleerde, geblindeerde fase III klinische studie waarin het effect van melatonine op recidief en mortaliteit bij patiënten met gereseceerde NSCLC wordt geëvalueerd.
Onze resultaten leveren bewijs tegen het gebruik van melatonine bij de preventie van recidief en mortaliteit bij patiënten met gereseceerd NSCLC in een vroeg stadium, en mogelijk bewijs dat het gebruik ervan bij patiënten met gereseceerde NSCLC in een laat stadium ondersteunt.

We presenteren ook bewijs tegen het gebruik van melatonine voor bijwerkingen van chemo- en radiotherapie, kwaliteit van leven, vermoeidheid, slaap, depressie, angst en pijn bij een dosis van 20 mg in deze populatie.

Implicaties van al het beschikbare bewijs

Alles bij elkaar genomen suggereert bewijs dat het gebruik van melatonine in een dosis van 20 mg voor patiënten met een vroeg stadium van NSCLC niet gerechtvaardigd is. De resultaten van ons onderzoek wegen zwaarder dan de eerder uitgevoerde resultaten. Er is potentieel bewijs dat het gebruik ervan bij patiënten met gereseceerd NSCLC in een laat stadium ondersteunt; er kunnen echter geen betrouwbare conclusies worden getrokken op basis van de resultaten van onze studie en ander beschikbaar bewijs. Er is nog een placebo gecontroleerde, geblindeerde RCT nodig die is ontworpen rond patiënten met gereseceerde NSCLC in een laat stadium, om deze resultaten te bevestigen.

In de studie die gratis is in te zien of te downloaden staan interessante grafieken en een gedetailleerde uitleg hoe de onderzoekers het hebben aangepakt. Bekijk en lees deze goed. 

 2021 Mar; 33: 100763. Published online 2021 Feb 27 doi: 10.1016/j.eclinm.2021.100763
PMCID: PMC7930365
PMID: 33681747

Adjuvant melatonin for the prevention of recurrence and mortality following lung cancer resection (AMPLCaRe): A randomized placebo controlled clinical trial

Associated Data

Supplementary Materials

Abstract

Background

Despite curative intent resection in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC), recurrence leading to mortality remains too common. Melatonin has shown promise for the treatment of patients with lung cancer; however, its effect following cancer resection has not been studied. We evaluated if melatonin taken after complete resection reduces lung cancer recurrence and mortality, or impacts quality of life (QOL), symptomatology or immune function.

Methods

Participants received melatonin (20 mg) or placebo nightly for one year following surgical resection of primary NSCLC. The primary outcome was two-year disease-free survival (DFS). Secondary outcomes included five-year DFS, adverse events, QOL, fatigue, sleep, depression, anxiety, pain, and biomarkers assessing for immune function/inflammation. This study is registered at https://clinicaltrials.gov NCT00668707.

Findings

709 patients across eight centres were randomized to melatonin (n = 356) versus placebo (n = 353). At two years, melatonin showed a relative risk of 1·01 (95% CI 0·83–1·22), p = 0·94 for DFS. At five years, melatonin showed a hazard ratio of 0·97 (95% CI 0·86–1·09), p = 0·84 for DFS. When stratified by cancer stage (I/II and III/IV), a hazard reduction of 25% (HR 0·75, 95% CI 0·61–0·92, p = 0·005) in five-year DFS was seen for participants in the treatment arm with advanced cancer (stage III/IV). No meaningful differences were seen in any other outcomes.

Interpretation

Adjuvant melatonin following resection of NSCLC does not affect DFS for patients with resected early stage NSCLC, yet may increase DFS in patients with late stage disease. Further study is needed to confirm this positive result. No beneficial effects were seen in QOL, symptoms, or immune function.

Funding

This study was funded by the Lotte and John Hecht Memorial Foundation and the Gateway for Cancer Research Foundation.

References

1. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., Siegel R.L., Torre L.A., Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018;68(6):394–424. [PubMed[]
2. Blanchon F., Grivaux M., Asselain B., Lebas F.-.X., Orlando J.-.P., Piquet J. 4-year mortality in patients with non-small-cell lung cancer: development and validation of a prognostic index. Lancet Oncol. 2006 Oct;7(10):829–836. [PubMed[]
3. Ettinger D.S., Wood D.E., Aisner D.L., Akerley W., Bauman J., Chirieac L.R. Non-small cell lung cancer, version 5.2017, NCCN clinical practice guidelines in oncology. J Natl Compr Canc Netw. 2017 Apr;15(4):504–535. [PubMed[]
4. Osmani L., Askin F., Gabrielson E., Li Q.K. Current WHO guidelines and the critical role of immunohistochemical markers in the subclassification of non-small cell lung carcinoma (NSCLC): moving from targeted therapy to immunotherapy. Semin. Cancer Biol. 2018;52:103–109. [PMC free article] [PubMed[]
5. Miller V.A. Optimizing therapy in previously treated non-small cell lung cancer. Semin Oncol. 2006 Feb;33:S25–S31. 1 Suppl 1. [PubMed[]
6. Lissoni P., Chilelli M., Villa S., Cerizza L., Tancini G. Five years survival in metastatic non-small cell lung cancer patients treated with chemotherapy alone or chemotherapy and melatonin: a randomized trial. J Pineal Res. 2003 Aug;35(1):12–15. [PubMed[]
7. Seely D., Wu P., Fritz H., Kennedy D a., Tsui T., JE Seely a. Melatonin as adjuvant cancer care with and without chemotherapy: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. Integr Cancer Ther. 2012;11(4):293–303. [PubMed[]
8. Mills E., Wu P., Seely D., Guyatt G. Melatonin in the treatment of cancer: a systematic review of randomized controlled trials and meta-analysis. J. Pineal Res. 2005;39:360–366. [PubMed[]
9. McCulloch M., See C., Shu X.J., Broffman M., Kramer A., Fan W.Y. Astragalus-based Chinese herbs and platinum-based chemotherapy for advanced non-small-cell lung cancer: meta-analysis of randomized trials. J Clin Oncol. 2006;24(3):419–430. [PubMed[]
10. St Mathijssen RHJ.Effects of. John's wort on irinotecan metabolism. CancerSpectrum Knowl Environ. 2002;94(16):1247–1249. [PubMed[]
11. Kukuruzovic R.H. Complementary medicines and therapies, surging ahead in popularity: how is conventional medicine responding? J Paediatr Child Health. 2005;41(1–2):21–22. [PubMed[]
12. Kelly K.M. Complementary and alternative medical therapies for children with cancer. Eur J Cancer. 2004;40(14):2041–2046. [PubMed[]
13. Blask D., Sauer L., Dauchy R. Melatonin as a chronobiotic /anticancer agent: cellular, biochemical, and molecular mechanisms of action and their implications for circadian-based cancer therapy. Curr Top Med Chem. 2005;2(2):113–132. [PubMed[]
14. Seely D., Ennis J.K., McDonell E., Zhao L. Naturopathic oncology care for thoracic cancers: a practice survey. Integr Cancer Ther. 2018;17(3):793–805. [PMC free article] [PubMed[]
15. Mediavilla M D., Sanchez-Barcelo E J., Tan D X., Manchester L., Reiter R J. Basic mechanisms involved in the anti-cancer effects of melatonin. Curr Med Chem. 2011;17(36):4462–4481. [PubMed[]
16. O'Dowd C., McRae L.A., McMillan D.C., Kirk A., Milroy R. Elevated preoperative C-reactive protein predicts poor cancer specific survival in patients undergoing resection for non-small cell lung cancer. J Thorac Oncol. 2010;5(7):988–992. [PubMed[]
17. De Meis E., Pinheiro V.R., Zamboni M.M., Guedes M.T.S., Castilho I.A.M., Martinez M.M.K. Clotting, immune system, and venous thrombosis in lung adenocarcinoma patients: a prospective study. Cancer Invest. 2009;27(10):989–997. [PubMed[]
18. Martín F., Santolaria F., Batista N., Milena A., González-Reimers E., Brito M.J. Cytokine levels (IL-6 and IFN-γ), acute phase response and nutritional status as prognostic factors in lung cancer. Cytokine. 1999;11(1):80–86. [PubMed[]
19. Gupta D., Lis C.G. Pretreatment serum albumin as a predictor of cancer survival: a systematic review of the epidemiological literature. Nutr J. 2010;9 [PMC free article] [PubMed[]
20. Jones J.M., McGonigle N.C., McAnespie M., Cran G.W., Graham A.N. Plasma fibrinogen and serum C-reactive protein are associated with non-small cell lung cancer. Lung Cancer. 2006;53(1):97–101. [PubMed[]
21. Meehan K.R., Zacharski L.R., Moritz T.E., Rickles F.R. Pretreatment fibrinogen levels are associated with response to chemotherapy in patients with small cell carcinoma of the lung: department of veterans affairs cooperative study 188. Am J Hematol. 1995;49(2):143–148. [PubMed[]
22. McMillan D.C. Systemic inflammation, nutritional status and survival in patients with cancer. Vol. 2009;12:223–226. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care. [PubMed[]
23. Fayers P., Aaronson N., Bjordal K. EORTC QLQ-C30 scoring manual  Eortc. 2001:1–77. Available fromhttp://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:EORTC+QLQ-C30+Scoring+Manual#0. Access October 2020. []
24. Smets E.M.A., Garssen B., Bonke B., De Haes J.C.J.M. The multidimensional fatigue inventory (MFI) psychometric qualities of an instrument to assess fatigue. J Psychosom Res. 1995;39(3):315–325. [PubMed[]
25. Spritzer Karen, Hays R. A Manual for Use and Scoring; 2020. MOS sleep scale. Version 1.0 . Available fromhttps://labs.dgsom.ucla.edu/hays/files/view/docs/surveys/sleep/sleepman-112603.pdf. Accessed October. []
26. Beck A.T., Steer R.A., Brown G.K. Manual for the beck depression inventory-II. San Antonio. TX Psychol Corp. 1996:1–82. []
27. Beck A.T., Steer R.A. Behaviour research and therapy. Manual for the Beck Anxiety Inventory. 1990;37:25–74. []
28. Cleeland C. The brief pain inventory user guide. Br Pain Invent  2009:3–4. Available from: http://www.mdanderson.org/education-and-research/departments-programs-and-labs/departments-and-divisions/symptom-research/symptom-assessment-tools/BPI_UserGuide.pdf. Accessed October 2020. []
29. Del Fabbro E., Dev R., Hui D., Palmer L., Bruera E. Effects of melatonin on appetite and other symptoms in patients with advanced cancer and cachexia: a double-blind placebo-controlled trial. J Clin Oncol. 2013;31(10):1271–1276. Apr. [PMC free article] [PubMed[]
30. Sookprasert A., Johns N.P., Pnunmanee A., Pongthai P., Cheawchanwattana A., Johns J. Melatonin in patients with cancer receiving chemotherapy: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Anticancer Res. 2014;34(12):7327–7337. [PubMed[]
31. López-Soto A., Gonzalez S., Smyth M.J., Galluzzi L. Control of Metastasis by NK Cells. Vol. 32, Cancer Cell. 2017. p. 135–54. [PubMed]
32. Miller S.C., Pandi P.S.R., Esquifino A.I., Cardinali D.P., Maestroni G.J.M. The role of melatonin in immuno-enhancement: potential application in cancer. Int J Exp Pathol. 2006;87:81–87. [PMC free article] [PubMed[]
33. Ferracioli-Oda E., Qawasmi A., Bloch M.H. Meta-analysis: melatonin for the treatment of primary sleep disorders. PLoS ONE. 2013 May;(5):e63773. doi: 10.1371/journal.pone.0063773. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
34. Batchelor T.J.P., Rasburn N.J., Abdelnour-Berchtold E. Guidelines for enhanced recovery after lung surgery: recommendations of the enhanced recovery after surgery (ERAS®) society and the European society of thoracic surgeons (ESTS) Eur J Cardiothorac Surg. 2019;55(1):91–115. [PubMed[]
35. Onugha O., Ivey R., McKenna R. Novel techniques and approaches to minimally invasive thoracic surgery. Surg Technol Int. 2017;30:231–235. [PubMed[]

Articles from EClinicalMedicine are provided here courtesy of Elsevier
Plaats een reactie ...

Reageer op "Melatonine geeft op 5-jaars meting 25 procent meer ziektevrije overleving bij patienten met operabele niet-kleincellige longkanker stadium III/IV in vergelijking met placebo"


Gerelateerde artikelen