Raadpleeg ook literatuurlijst van niet-toxische stoffen, waaronder voeding en voedingssupplementen en behandelingen specifiek bij alveesklierkanker en galwegenkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

31 maart 2021:

Europese Commissie keurt Pemazyre® (pemigatinib) (een zogeheten fibroblastgroeifactorreceptor 2 (FGFR2)) goed voor lokaal gevorderd of uitgezaaide galwegenkanker -  cholangiocarcinoom na ziekteprogressie van tenminste 1 systemische behandeling met een ander medicijn, meestal is dat chemo. Zie ook hieronder waar we de resultaten uit een fase II studie, de FIGHT-202 studie, hebben gegeven. Dit is ook interessant voor alvleesklierkankerpatiënten met de juiste mutatie.

Kernpunten van de goedkeuring:

 • Pemazyre® (pemigatinib) is de eerste gerichte behandeling voor deze indicatie die in de EU is goedgekeurd.
 • De beslissing van de EC is gebaseerd op gegevens uit het FIGHT-202-onderzoek ter beoordeling van de veiligheid en werkzaamheid van Pemazyre bij volwassen patiënten met eerder behandeld, lokaal gevorderd of gemetastaseerd galwegenkanker - cholangiocarcinoom met bevestigde FGF/FGFR mutatie status. 
 • Patiënten met galwegenkanker - cholangiocarcinoom (en ook alvleesklierkanker) worden vaak laat of in een vergevorderd stadium gediagnosticeerd, als de prognose op genezing al slecht is.
 • Op basis van de goedkeuring van de Europese Commissie, zal producent Incyte werken met nationale toezichthouders om te zorgen dat patiënten toegang krijgen tot Pemazyre® (pemigatinib).
 • De beslissing volgt op het positieve advies dat in januari 2021 werd ontvangen van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik van het Europees Geneesmiddelenbureau, waarin de voorwaardelijke handelsvergunning voor Pemazyre® (pemigatinib) werd aanbevolen.
Hier het persbericht van de producent op basis van de update van de resultaten uit de fase II studie: 

Incyte Announces Positive Updated Results from Phase 2 Trial of Pemigatinib in Patients with Previously Treated, Advanced Cholangiocarcinoma

Een behandeling met alleen Pemazyre® (pemigatinib) resulteerde in een algemeen responspercentage (ORR) van 36 procent, inclusief 3 patiënten met een complete respons (CR) en 35 patiënten met een gedeeltelijke respons (PR). Bij deze patiënten was de ziektecontrole (DCR) 82 procent, de mediane responsduur (DOR) 7,5 maanden en de mediane ziekte progressievrije overleving (PFS) 6,9 maanden.
Voorlopige gegevens over de totale overleving (OS) waren hoopgevend (mediaan overall overleving: 21,1 maanden) en de grens is nog niet bereikt want de studie follow-up loopt nog door. 

Zie voor alle verdere gegevens het protocol en tussenresultaten van de FIGHT-202 studie 

28 maart 2020: Bron: The Lancet, online 20 maart 2020

Uit een fase II studie bij 142 patienten met galwegenkanker blijkt dat de zogeheten FGFR remmer Pemigatinib (fibroblast groeifactor receptor) voor de helft van het aantal patiënten dat jaarlijks wordt gediagnosteerd met deze vorm van kanker een goede behandelingsoptie kan zijn. Want die patiënten met een zogenoemd intrahepatisch cholangiocarcinoom (IHCC) (ook de galwegen in de lever zelf zijn aangetast) die bij een receptoren- en DNA onderzoek mutaties / veranderingen in de FGFR2-fusies blijken te hebben reageerden heel goed op dit medicijn met 35 procent van de patiënten die een objectieve respons = een gedeeltelijke remissie van minimaal 50 procent bereikten. De mediane overall overleving was voor deze groep 21 maanden. Patienten die geen mutaties lieten zien in de FGFR2 fusies reageerden niet of nauwelijks op Pemigatinib. 

IDH-1-mutaties, FGFR (fibroblast groeifactorreceptor) fusies of BRAF-mutaties worden bij ongeveer 50% van de galwegentumoren van het type IHCC's gevonden. Maar ook alvleesklierkanker laat vaak deze mutaties zien.

De FIGHT-202-studie, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd online op de website van de Lancet, was bedoeld om pemigatinib te onderzoeken op verschil in effectitiveit bij patiënten met galwegenkanker met FGFR2-fusies (of herschikkingen), met andere FGF / FGFR-moleculaire veranderingen en patiënten zonder enige FGF / FGFR-veranderingen.

Objectieve responsen (PR en CR) (35,5%) werden alleen waargenomen bij tumoren met FGFR2-fusies en niet in de andere twee studiegroepen. De mediane responsduur van de totale groep was 7,5 maanden, met een mediane ziekteprogressie vrije tijd van bijna 7 maanden maar een mediane overall overleving (OS) van meer dan 21 maanden voor de groep patiënten met veranderingen in de FGFR-fusies. Deze resultaten zijn veel beter ook dan de bewezen effectiviteit van tweedelijns chemotherapie, zoals FOLFOX bij deze groep van patiënten.

Hoe moeilijk deze vorm van kanker is te behandelen blijkt uit het feit dat in totaal er 71 patiënten (49 procent) stierven tijdens de duur van het onderzoek (studie duurde van 17 Jan 2017 tot 22 maart 2019), het vaakst door ziekteprogressie (61 [42%]); geen sterfgevallen werden beschouwd als behandelingsgerelateerd.

De onderzoekers benadrukken nog maar eens hoe belangrijk het is om ook bij deze groep patiënten vroeg na de diagnose een uitgebreide moleculaire profilering bij patiënten met galwegenkanker te doen. Ook omdat sinds kort geleden idavosidenib, een IDH-1-remmer, ook effectief blijkt te zijn bij galwegenkanker - cholangiocarcinoom.

Het volledige studierapport: Pemigatinib for previously treated, locally advanced or metastatic cholangiocarcinoma: a multicentre, open-label, phase 2 study is tegen betaling in te zien en gepubliceerd op de website van The Lancet.

Hier het abstract van deze studie:

Pemigatinib for previously treated, locally advanced or metastatic cholangiocarcinoma: a multicentre, open-label, phase 2 study

Summary

Background

Fibroblast growth factor receptor ( FGFR) 2 gene alterations are involved in the pathogenesis of cholangiocarcinoma. Pemigatinib is a selective, potent, oral inhibitor of FGFR1, 2, and 3. This study evaluated the safety and antitumour activity of pemigatinib in patients with previously treated, locally advanced or metastatic cholangiocarcinoma with and without FGFR2 fusions or rearrangements.

Methods

In this multicentre, open-label, single-arm, multicohort, phase 2 study (FIGHT-202), patients aged 18 years or older with disease progression following at least one previous treatment and an Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status of 0–2 recruited from 146 academic or community-based sites in the USA, Europe, the Middle East, and Asia were assigned to one of three cohorts: patients with FGFR2 fusions or rearrangements, patients with other FGF/FGFR alterations, or patients with no FGF/FGFR alterations. All enrolled patients received a starting dose of 13·5 mg oral pemigatinib once daily (21-day cycle; 2 weeks on, 1 week off) until disease progression, unacceptable toxicity, withdrawal of consent, or physician decision. The primary endpoint was the proportion of patients who achieved an objective response among those with FGFR2 fusions or rearrangements, assessed centrally in all patients who received at least one dose of pemigatinib. This study is registered with ClinicalTrials.govNCT02924376, and enrolment is completed.

Findings

Between Jan 17, 2017, and March 22, 2019, 146 patients were enrolled: 107 with FGFR2 fusions or rearrangements, 20 with other FGFFGFR alterations, 18 with no FGFFGFR alterations, and one with an undetermined FGFFGFR alteration. The median follow-up was 17·8 months (IQR 11·6–21·3). 38 (35·5% [95% CI 26·5–45·4]) patients with FGFR2 fusions or rearrangements achieved an objective response (three complete responses and 35 partial responses). Overall, hyperphosphataemia was the most common all-grade adverse event irrespective of cause (88 [60%] of 146 patients). 93 (64%) patients had a grade 3 or worse adverse event (irrespective of cause); the most frequent were hypophosphataemia (18 [12%]), arthralgia (nine [6%]), stomatitis (eight [5%]), hyponatraemia (eight [5%]), abdominal pain (seven [5%]), and fatigue (seven [5%]). 65 (45%) patients had serious adverse events; the most frequent were abdominal pain (seven [5%]), pyrexia (seven [5%]), cholangitis (five [3%]), and pleural effusion (five [3%]). Overall, 71 (49%) patients died during the study, most frequently because of disease progression (61 [42%]); no deaths were deemed to be treatment related.

Interpretation

These data support the therapeutic potential of pemigatinib in previously treated patients with cholangiocarcinoma who have FGFR2 fusions or rearrangements.

Funding

Incyte Corporation.

References

 1. 1.
  • Rizvi S 
  • Gores GJ
  Pathogenesis, diagnosis, and management of cholangiocarcinoma.
  Gastroenterology. 2013; 145: 1215-1229
 2. 2.
  • Lowery MA 
  • Ptashkin R 
  • Jordan E 
  • et al.
  Comprehensive molecular profiling of intrahepatic and extrahepatic cholangiocarcinomas: potential targets for intervention.
  Clin Cancer Res. 2018; 24: 4154-4161
 3. 3.
  • Babina IS 
  • Turner NC
  Advances and challenges in targeting FGFR signalling in cancer.
  Nat Rev Cancer. 2017; 17: 318-332
 4. 4.
  • Farshidfar F 
  • Zheng S 
  • Gingras MC 
  • et al.
  Integrative genomic analysis of cholangiocarcinoma identifies distinct IDH-mutant molecular profiles.
  Cell Rep. 2017; 18: 2780-2794
 5. 5.
  • Ross JS 
  • Wang K 
  • Gay L 
  • et al.
  New routes to targeted therapy of intrahepatic cholangiocarcinomas revealed by next-generation sequencing.
  Oncologist. 2014; 19: 235-242
 6. 6.
  • Graham RP 
  • Barr Fritcher EG 
  • Pestova E 
  • et al.
  Fibroblast growth factor receptor 2 translocations in intrahepatic cholangiocarcinoma.
  Hum Pathol. 2014; 45: 1630-1638
 7. 7.
  • Pellino A 
  • Loupakis F 
  • Cadamuro M 
  • et al.
  Precision medicine in cholangiocarcinoma.
  Transl Gastroenterol Hepatol. 2018; 3: 40
 8. 8.
  • Khan SA 
  • Davidson BR 
  • Goldin RD 
  • et al.
  Guidelines for the diagnosis and treatment of cholangiocarcinoma: an update.
  Gut. 2012; 61: 1657-1669
 9. 9.
  • Yamamoto M 
  • Takasaki K 
  • Otsubo T 
  • Katsuragawa H 
  • Katagiri S
  Recurrence after surgical resection of intrahepatic cholangiocarcinoma.
  J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2001; 8: 154-157
 10. 10.
  • Valle J 
  • Wasan H 
  • Palmer DH 
  • et al.
  Cisplatin plus gemcitabine versus gemcitabine for biliary tract cancer.
  N Engl J Med. 2010; 362: 1273-1281
 11. 11.
  • Lamarca A 
  • Palmer DH 
  • Singh Wasan H 
  • et al.
  ABC-06 | A randomised phase III, multi-centre, open-label study of active symptom control (ASC) alone or ASC with oxaliplatin / 5-FU chemotherapy (ASC+mFOLFOX) for patients (pts) with locally advanced / metastatic biliary tract cancers (ABC) previously-treated with cisplatin/gemcitabine (CisGem) chemotherapy.
  Proc Am Soc Clin Oncol. 2019; 37 (abstr).4003
 12. 12.
  • Lowery MA 
  • Goff LW 
  • Keenan BP 
  • et al.
  Second-line chemotherapy in advanced biliary cancers: a retrospective, multicenter analysis of outcomes.
  Cancer. 2019; 125: 4426-4434
 13. 13.
  • Ying J 
  • Chen J
  Combination versus mono-therapy as salvage treatment for advanced biliary tract cancer: a comprehensive meta-analysis of published data.
  Crit Rev Oncol Hematol. 2019; 139: 134-142
 14. 14.
  • Liu PCC 
  • Wu LX 
  • Koblish H 
  • et al.
  Preclinical characterization of the selective FGFR inhibitor INCB054828.
  Cancer Res. 2015; 75 (abstr).: 771
 15. 15.
  • Frampton GM 
  • Fichtenholtz A 
  • Otto GA 
  • et al.
  Development and validation of a clinical cancer genomic profiling test based on massively parallel DNA sequencing.
  Nat Biotechnol. 2013; 31: 1023-1031
 16. 16.
  • Saleh M 
  • Gutierrez M 
  • Subbiah V 
  • et al.
  Preliminary results from a phase 1/2 study of INCB054828, a highly selective fibroblast growth factor receptor (FGFR) inhibitor, in patients (pts) with advanced malignancies.
  Mol Cancer Ther. 2018; 17 (abstr).: A098
 17. 17.
  • National Cancer Institute Division of Cancer Treatment & Diagnostics
  Cancer Therapy Evaluation Program: Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) version 4.03.
  https://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/ctc.htm
  Date: June 14, 2010
  Date accessed: October 14, 2019
 18. 18.
  • Degirolamo C 
  • Sabbà C 
  • Moschetta A
  Therapeutic potential of the endocrine fibroblast growth factors FGF19, FGF21 and FGF23.
  Nat Rev Drug Discov. 2016; 15: 51-69
 19. 19.
  • Hollebecque A 
  • Borad MJ 
  • Sahai J 
  • et al.
  Interim results of FIGHT-202, a phase II, open-label, multicenter study of INCB054828 in patients (pts) with previously treated advanced/metastatic or surgically unresectable cholangiocarcinoma (CCA) with/without fibroblast growth factor (FGF)/FGF receptor (FGFR) genetic alterations.
  Ann Oncol. 2018; 29 (abstr).: 756P
 20. 20.
  • Clopper CJ 
  • Pearson ES
  The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial.
  Biometrika. 1934; 26: 404-413
 21. 21.
  • Lamarca A 
  • Ross P 
  • Wasan HS 
  • et al.
  Advanced intrahepatic cholangiocarcinoma: post-hoc analysis of the ABC-01, -02 and -03 clinical trials.
  J Natl Cancer Inst. 2020; 112: 200-210
 22. 22.
  • Jain A 
  • Borad MJ 
  • Kelley RK 
  • et al.
  Cholangiocarcinoma with FGFR genetic aberrations: a unique clinical phenotype.
  JCO Precis Oncol. 2018; 2: 1-12
 23. 23.
  • Goyal L 
  • Saha SK 
  • Liu LY 
  • et al.
  Polyclonal secondary FGFR2 mutations drive acquired resistance to FGFR inhibition in patients with FGFR2 fusion-positive cholangiocarcinoma.
  Cancer Discov. 2017; 7: 252-263
 24. 24.
  • Krook MA 
  • Bonneville R 
  • Chen HZ 
  • et al.
  Tumor heterogeneity and acquired drug resistance in FGFR2-fusion-positive cholangiocarcinoma through rapid research autopsy.
  Cold Spring Harb Mol Case Stud. 2019; 5a004002
 25. 25.
  • Kemeny N 
  • Daly J 
  • Oderman P 
  • et al.
  Hepatic artery pump infusion: toxicity and results in patients with metastatic colorectal carcinoma.
  J Clin Oncol. 1984; 2: 595-600
 26. 26.
  • Cohen AD 
  • Kemeny NE
  An update on hepatic arterial infusion chemotherapy for colorectal cancer.
  Oncologist. 2003; 8: 553-566
 27. 27.
  • Cercek A 
  • Boerner T 
  • Tan BR 
  • et al.
  Assessment of hepatic arterial infusion of floxuridine in combination with systemic gemcitabine and oxaliplatin in patients with unresectable intrahepatic cholangiocarcinoma: a phase 2 clinical trial.
  JAMA Oncol. 2019; 6: 60-67
 28. 28.
  • Jarnagin WR 
  • Schwartz LH 
  • Gultekin DH 
  • et al.
  Regional chemotherapy for unresectable primary liver cancer: results of a phase II clinical trial and assessment of DCE-MRI as a biomarker of survival.
  Ann Oncol. 2009; 20: 1589-1595
 29. 29.
  • Kemeny NE 
  • Schwartz L 
  • Gönen M 
  • et al.
  Treating primary liver cancer with hepatic arterial infusion of floxuridine and dexamethasone: does the addition of systemic bevacizumab improve results?.
  Oncology. 2011; 80: 153-159
 30. 30.
  • Arai Y 
  • Totoki Y 
  • Hosoda F 
  • et al.
  Fibroblast growth factor receptor 2 tyrosine kinase fusions define a unique molecular subtype of cholangiocarcinoma.
  Hepatology. 2014; 59: 1427-1434
 31. 31.
  • Javle M 
  • Lowery M 
  • Shroff RT 
  • et al.
  Phase II study of BGJ398 in patients with FGFR-altered advanced cholangiocarcinoma.
  J Clin Oncol. 2018; 36: 276-282
 32. 32.
  • Mazzaferro V 
  • El-Rayes BF 
  • Droz Dit Busset M 
  • et al.
  Derazantinib (ARQ 087) in advanced or inoperable FGFR2 gene fusion-positive intrahepatic cholangiocarcinoma.
  Br J Cancer. 2019; 120: 165-171
 33. 33.
  • Nti A 
  • Serrano L 
  • Sandhu H 
  • et al.
  Frequent subclinical macular changes in combined BRAF/MEK inhibition with high-dose hydroxychloroquine as treatment for advanced metastatic BRAF mutant melanoma: preliminary results from a phase I/II clinical treatment trial.
  Retina. 2019; 39: 502-513
 34. 34.
  • Bibeau K 
  • Féliz L 
  • Barrett S 
  • Na L 
  • Lihou CF 
  • Asatiani E
  Progression-free survival in patients with cholangiocarcinoma with FGFR2 fusions or rearrangements: an exploration of response to systemic therapy.
  Proc Am Soc Clin Oncol. 2020; 38 (abstr).: 588

Plaats een reactie ...

Reageer op "Pemigatinib, een FGFR remmer, voor patiënten met eerder behandelde galwegenkanker geeft bij patienten met een FGFR2-mutatie uitstekende resultaten met een objectieve respons van 35 procent.versus 0 procent bij wie geen FGFR2 mutatie had"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Chemo (oxaliplatin plus gemcitabine) >> Immuuntherapie met pertuzumab >> ivosidenib, een medicijn gericht >> Panitumumab in combinatie >> PDT - Photo Dynamische Therapie >> Pemigatinib, een FGFR remmer, >> Personalised medicine op basis >> TACE - Trans Arteriele Chemo >> TAS-120 geeft uitstekende >> TAS-120 - futibatinib geeft >>