Zie ook in gerelateerde artikelen

11 maart 2024: Zie ook deze artikelen over Foto Dynamische Therapie - PDT op onze site. 

11 maart 2024: Zie ook deze artikelen over Ultra Sound op onze site

Zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij borstkanker, samengesteld door arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

11 maart 2024: Bron: Science en the Lancet

RFA - Radiofrequency Ablation en Cryosurgery (bevriezen van tumorweefsel) wordt al decennia lang toegepast bij vele vormen van kanker. Maar bij borstkanker staat dit nog in de kinderschoenen en is gek genoeg ook nog weinig gerandomiseerd onderzoek naar gedaan. 

In Science en The Lancet verscheen artikel over de stand van zaken bij borstkanker. Hier de vertaling van het abstract via google translate:

Niet-chirurgische ablatie is in opkomst als alternatieve lokale behandelingsoptie voor patiënten met borstkanker in een vroeg stadium en omvat twee hoofdtypen van percutane therapeutische procedures (vanaf buiten door de huid heen prikken): RFA - Radiofrequency Ablation en Cryosurgery (bevriezingstechniek).
Beide technieken omvatten de vernietiging van een bolvormige tumor en haalbaarheidsstudies hebben aangetoond dat volledige tumorablatie haalbaar is met goede of uitstekende cosmetische resultaten.

Hoewel weinig klinische onderzoeken niet-chirurgische ablatie direct hebben vergeleken met conventionele chirurgische resectie, geven observationele onderzoeken aan dat de klinische resultaten gunstig zijn met aanvaardbare lokale controle en geen nadelige gevolgen voor de overleving op de lange termijn. (zie referentielijst).

Er blijven openstaande problemen met deze percutane ablatieve technieken die opgelost moeten worden voordat ze in de routinematige klinische praktijk kunnen worden opgenomen. Daarom werd een consensusvergadering belegd om de uitdagingen van niet-chirurgische ablatie te bespreken en de indicaties voor het gebruik ervan naast klinische behandeltrajecten te verduidelijken.

In deze beleidsevaluatie zullen we enkele van de bredere biologische aspecten van niet-chirurgische ablatie behandelen, inclusief immuunmodulerende effecten en potentiële nieuwe toepassingen voor de toekomst.

Met een toch wel teleurstellende conclusie omdat er geen gerandomiseerde placebo gecontroleerde studies zijn worden deze technieken nog weinig toegepast.

Conclusie:

Niet-chirurgische ablatie is een nieuwe en opkomende behandelingsoptie voor de behandeling van geselecteerde patiënten met primaire borstkanker. Er is een gebrek aan grootschalige gerandomiseerde klinische onderzoeken waarin niet-chirurgische ablatie wordt vergeleken met conventionele borstconserveringstherapie en daarom is er een gebrek aan bewijs op hoog niveau voor deze ablatieve technologieën. Prospectieve observationele onderzoeken waarin niet-chirurgische ablatie wordt geëvalueerd, beschikken tot nu toe over korte follow-up en langetermijngegevens over lokale controle en cosmetische resultaten.

Het abstgract van het volledige studieverslag inclusief lange referentielijst:

The Lancet Oncology

Volume 25, Issue 3, March 2024, Pages e114-e125
The Lancet Oncology
Policy Review

Non-surgical ablation for breast cancer: an emerging therapeutic option

https://doi.org/10.1016/S1470-2045(23)00615-0Get rights and content

Summary

Non-surgical ablation is emerging as an alternative local therapy option for patients with early-stage breast cancer and encompasses two main types of percutaneous therapeutic procedures: radiofrequency ablation and cryoablation. Both techniques involve obliteration of a spherical lesion and feasibility studies have shown that complete tumour ablation is achievable with good or excellent cosmetic results. Although few clinical studies have directly compared non-surgical ablation with conventional surgical resection, observational studies indicate that clinical outcomes are favourable with acceptable rates of local control and no detriment to long-term survival. There remain outstanding issues with these percutaneous ablative techniques that require resolution before they could be incorporated into routine clinical practice. Hence, a consensus meeting was convened to discuss the challenges of non-surgical ablation and clarify indications for its use alongside clinical management pathways. In this Policy Review we will address some of the broader biological aspects of non-surgical ablation, including immune-modulatory effects and potential novel applications for the future.

Declaration of interests

MTo has received institutional grants from Kansai Med Net, AFI technology, Eisai, Astellas, Nippon Kayaku, Taiho, Sanwa Syurui, Shimadzu, Chugai, Pfizer, Yakult, Zene, AstraZeneca, and the Japan Breast Cancer Research Group Association (JBCRG); advisory fees from Bertis, Eli Lilly, and Daiichi Sankyo; and personal fees from AstraZeneca, MSD, Eisai, Devicore Medical Japan, Kyowa-Kirin, Daiichi Sankyo, Eli Lilly, Nippon Kayaku, Taiho, Exact Science, Shimadzu, Chugai, Pfizer, Yakult, and Sysmex.

References (83)

There are more references available in the full text version of this article.











Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Radio Frequency Ablation (RFA) >> Borstsparende operatie van >> Cryosurgery plus 1x ipilimumab >> Eerst operatie van borst voor >> Weghalen van levertumoren >> Alleen schildwachtklier verwijderen >> Beste borstkankeroperatie >> Borstsparende operatie plus >> CPM - contralaterale profylactische >> MarginProbe bewijst grote >>