Als u de informatie op kanker-actueel waardeert wilt u ons misschien steunen met een donatie op

RABO 37.29.31.138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen.
Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38
BIC/SWIFTCODE RABONNL2U 

Wij zijn een ANBI organisatie, dus uw donatie is in principe aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ook kunt u als donateur voordeel krijgen bij verschillende bedrijven.

26 maart 2019: Bron: Cancer Medicin

Een toch wel onthutsende conclusie uit een meta analsye: Slechts 5 van de 16 door de FDA goedgekeurde medicijnen, waaronder ook anti-PD medicijnen, bij vormen van spijsverteringskanker bereiken uiteindelijk een betere effectiviteit in overall overleving, kwaliteit van leven en zijn kosteneffectief getoetst aan de ESMO richtlijnen. Dit blijkt uit een meta analyse van 16 medicijnen van de laatste 11 jaar (periode 2006 t/m 2017).

In totaal ontvingen 16 GI-kankergeneesmiddelen een FDA-goedkeuring voor 24 indicaties, waaronder vijf monoklonale antilichamen (mAbs), vijf oraal gerichte behandelingen (TT), twee immuuntherapeutische medicijnen (IO), drie cytotoxische chemotherapieën (CT) en één recombinant fusie-eiwit (aflibercept).  

De meeste ondersteunende onderzoeken (82%) rapporteerden een algehele overlevingsvoordeel van minder dan 3 maanden en geen significante verbetering van de kwaliteit van leven.

Slechts vijf medicijnen (waaronder één targeted therapy (TT) en één immuuntherapeutisch medicijn (IO) = 21% van de goedgekeurde indicaties voldeden aan de ESMO-drempel van significante klinische effectiviteit. Deze 5 medicijnen zijn: Cetuximab (CO.17 trial, CRYSTAL trial), Trastuzumab (TOGA trial), Nivolumab (Checkmate 142 trial), en Regorafenib (RESORCE trial).

Alle 5 toonden of een verbetering van de overall overleving en / of betere kwaliteit van leven.  Cetuximab bij voorbehandelde darmkankerpatienten met een KRAS wild type bereikte de hoogste overall overleving  (4,7 maanden, HR 0,55) en een significant betere kwaliteit van leven. (see Table 2, which displays individual clinical benefit scores and drug prices). 

De kosteneffectiviteit voor met name de immuuntherapeutische medicijnen (anti-PD medicijnen) voldeed bij lange na niet. (naar Amerikaanse berekeningen).

In totaal heeft bij 54% van de studies een medicijn een statistisch significante verbetering in overall overleving (OS) aangetoond (see Table 2, which displays individual clinical benefit scoring components).

De mediane verbetering in overall overleving - OS was 1,9 maanden (bereik 1,3 - 4,7 maanden) en een HR-OS van 0,74 (bereik 0,55-0,84). Van de 14 onderzoeken die met meerdere primaire einddoelen werden uitgevoerd, vertoonde slechts één studie een aanwijsbaar superieure overall overleving - OS (CRYSTAL 2015) en geen daarvan toonde verbetering van kwaliteit van leven (QOL-verbeteringen).

QOL-uitkomsten werden gerapporteerd in 17 onderzoeken (61%); slechts vier (24%) daarvan vertoonden een significant voordeel (Table 2). Een overgrote meerderheid van de onderzoeken (82%) behaalde geen OS-voordeel van 3 maanden of toonde enige verbetering in kwaliteit van leven (QOL).

Hier een grafiek uit het studierapport van de onderzochte medicijnen

Table 2. New anticancer drugs approved by the FDA for treatment of advanced or metastatic GI cancers between 2006 and 2017, their most recent supporting trial data, incremental clinical benefit scores and estimated drug cost
CancerTrial yearPhaseFirst (1) or subsequent (2) approvalLine of therapynTreatmentFDA approval yearPrimary endpointHR95% confidence intervalAbsolute gain (months, or % for ORR)OS benefitQOL benefitASCO VF NHB version2ESMO MCBS CBS version1.1Monthly Drug AWP (USD)Median treatment duration (months)Estimated drug cost (USD) per patient
CRC OPUS 2011 II 2 1 179 Cetuximab ± FOLFOX4 2012 ORR 2.55a
a Odds ratio.
1.38‐4.72 23% None None 9.2 1 $12 591.37 8.30 $102 052.55
CRYSTAL 2015 III 2 1 430 Cetuximab ± FOLFIRI PFS 0.56 0.41‐0.76 8.2 Yesb
b OS HR 0.69 (95% CI 0.54‐0.88), absolute benefit 8.2 months.
None 11.0 4 $12 591.37 11.40 $141 085.80
CO.17 2008 III 2 ≥3 394 Cetuximab vs BSC 2007 OS 0.55 0.41‐0.74 4.7 Yes Yes 71.8 5 $12 591.37 3.70 $44 132.24
Amado 2008 III 1 ≥3 427 Panitumumab vs BSC 2006 PFS 0.45 0.34‐0.59 1.3 None None 43.0 1 $11 969.37 3.08 $36 805.82
ECOG E3200 2007 III 2 2 829 Bevacizumab ± FOLFOX4 2006 OS 0.75 NA 2.1 Yes None 19.7 1 $13 062.00 5.00 $65 310.00
ML18147 2013 III 2 2 409 Bevacizumab ± chemotherapy 2013 OS 0.81 0.69‐0.94 1.4 Yes None 18.2 1 $6 531.00 3.90 $25 470.90
RAISE 2016 III 2 2 1072 Ramucirumab ± FOLFIRI 2015 OS 0.84 0.73‐0.98 1.6 Yes None 29.6 1 $14 914.37 4.75 $70 843.25
VELOUR 2012 III 1 2 1226 Aflibercept ± FOLFIRI 2012 OS 0.82 0.71‐0.94 1.4 Yes None 16.0 1 $10 752 3.50 $37 632.00
CORRECT 2013 III 1 ≥3 760 Regorafenib vs placebo 2012 OS 0.77 0.64‐0.94 1.4 Yes None 4.4 1 $15 625.56 2.80 $43 751.57
RECOURSE 2015 III 1 ≥3 800 TAS‐102 vs placebo 2015 OS 0.68 0.58‐0.81 1.8 Yes None 49.4 2 $15 164.98 2.00 $30 329.96
Gastric RAINBOW 2014 III 2 2 665 Ramucirumab ± paclitaxel 2014 OS 0.81 0.68‐0.96 2.2 Yes Yes 38.7 2 $14 914.37 4.50 $67 114.66
REGARD 2014 III 1 ≥2 355 Ramucirumab vs placebo 2014 OS 0.78 0.60‐0.998 1.4 Yes None 36.5 1 $14 914.37 2.10 $31 320.17
HER2+ Gastric TOGA 2010 III 2 1 594 Trastuzumab ± CF/CX 2010 OS 0.74 0.60‐0.91 2.7 Yes Yes 33.1 4 $6 778.37 4.90 $28 690.22
PDL1+ gastric KEYNOTE 059 2017 II 2 ≥3 259 Pembrolizumab 2017 ORR 11%‐23% 16% None None h
h ASCO VF not presented as it is not meant to evaluate single–arm studies without comparator arms.
1 $14 658.93 14.20 $216 952.21
MSI‐H CRC CHECKMATE 142 2017 II 2 ≥2 74 Nivolumab 2017 ORR 23%‐46% 34% None Yes h
h ASCO VF not presented as it is not meant to evaluate single–arm studies without comparator arms.
4 $14 879.98 6.60 $98 207.87
MSI‐H Ca Le 2017 II 2 ≥2 86 Pembrolizumab 2017

ORR

PFS

36%‐68%c

c In MSI‐H nonCRC.

39‐69d

d In MSI‐H CRC.

52%c

c In MSI‐H nonCRC.

54%d

d In MSI‐H CRC.

NR

None None h
h ASCO VF not presented as it is not meant to evaluate single–arm studies without comparator arms.
3 $14 658.93 >14.80f
f Median PFS not reached (95% CI 14.8 months to not reached) in the updated analysis published in 2017.
$>216 952.21e
e Median treatment duration or PFS not reached.
KEYNOTE 158 164 2017 II 2 ≥2 138 Pembrolizumab ORR

17%‐41%c

c In MSI‐H nonCRC.

27%‐49%d

d In MSI‐H CRC.

37.7%c
c In MSI‐H nonCRC.
27.9%d
d In MSI‐H CRC.
None None h
h ASCO VF not presented as it is not meant to evaluate single–arm studies without comparator arms.
2 $14 658.93 >6.57g
g Median follow up 27 weeks for keynote 158 (54 weeks for keynote 164). Median duration of treatment not reported, median PFS not reported, median duration of response was not reached.
$>98 947.80e
e Median treatment duration or PFS not reached.
KEYNOTE 012 2017 Ib 2 ≥2 39 Pembrolizumab ORR 10%‐39% 22% None None h
h ASCO VF not presented as it is not meant to evaluate single–arm studies without comparator arms.
1 $14 658.93 2.00 $29 317.87d
d In MSI‐H CRC.
KEYNOTE 028 2017 Ib 2 ≥1 33 Pembrolizumab ORR 4% None None h
h ASCO VF not presented as it is not meant to evaluate single–arm studies without comparator arms.
0 $14 658.93 1.80 $26 386.08
HCC SHARP 2008 III 2 1 602 Sorafenib vs placebo 2007 OS, TTPc
c In MSI‐H nonCRC.
0.69 0.55‐0.87 2.8 Yes None 45.6 3 $20 764.08 5.30 $110 049.62
RESORCE 2017 III 2 2 573 Regorafenib vs placebo 2017 OS 0.63 0.50‐0.79 2.8 Yes None 37.0 4 $15 625.56 3.60 $56 252.02
CHECKMATE 040 2017 I/II 2 ≥1 262 Nivolumab 2017 ORR 20% None None h
h ASCO VF not presented as it is not meant to evaluate single–arm studies without comparator arms.
3 $14 879.98 4.00 $59 519.92
pNET CLARINET 2014 III 2 1 204 Lanreotide vs placebo 2014 PFS 0.47 0.30‐0.73 NR None None 22.4 3 $8 698.80 40.00 $347 952.00
SUN1111 2016 III 2 ≥1 160 Sunitinib vs placebo 2011 PFS 0.32 0.18‐0.55 6.8 None None 38.0 3 $17 597.39 11.40 $200 610.25
RADIANT‐3 2016 III 2 ≥1 410 Everolimus vs placebo 2011 PFS 0.35 0.27‐0.45 7.4 None None 2.0 2 $17 451.90 8.79 $153 402.20
pNET or lgNET RADIANT‐4 2016 III 2 ≥1 302 Everolimus vs placebo 2016 PFS 0.48 0.36‐0.67 7.1 None None 32.0 2 $17 451.90 10.10 $176 264.19
PDAC Von Hoff 2013 III 2 1 861 Nab‐paclitaxel ± gemcitabine 2013 OS 0.72 0.62‐0.83 1.8 Yes None 41.6 2 $9 787.56 3.90 $38 171.49
NAPOLI‐1 2016 III 1 2 417 Liposomal irinotecan ± 5FU 2015 OS 0.67 0.49‐0.92 1.9 Yes None 49.8 2 $12 037.90 2.18 $26 182.44
  • Bold: meet the ESMO threshold of meaningful clinical benefit.
  • ASCO VF, ASCO value framework version 2 2016 14; AWP, average wholesale price; BSC, best supportive care; CBS, clinical benefit scale; CRC, colorectal cancer; ESMO MCBS, ESMO magnitude of clinical benefit version 1.1 2017 17; FDA, US Food and Drug Administration; HCC, hepatocellulcar carcinoma, lgNET, lung neuroendocrine tumors; MSI‐H, microsatellite instability–high cancer; NA, not available; NHB, net health benefit; ORR, objective response rate; OS, overall survival; PDAC, pancreatic ductal adenocarcinomas; PFS, progression–free survival; pNET, pancreatic neuroendocrine tumors; QOL, quality of life; TTP, time to symptomatic progression.
  • a Odds ratio.
  • b OS HR 0.69 (95% CI 0.54‐0.88), absolute benefit 8.2 months.
  • c In MSI‐H nonCRC.
  • d In MSI‐H CRC.
  • e Median treatment duration or PFS not reached.
  • f Median PFS not reached (95% CI 14.8 months to not reached) in the updated analysis published in 2017.
  • g Median follow up 27 weeks for keynote 158 (54 weeks for keynote 164). Median duration of treatment not reported, median PFS not reported, median duration of response was not reached.
  • h ASCO VF not presented as it is not meant to evaluate single–arm studies without comparator arms.

 Het volledige studierapport: Anticancer drugs approved by the Food and Drug Administration for gastrointestinal malignancies: Clinical benefit and price considerations  is volledig in te zien of te dowmnloaden.

Hier het abstract van de studie met referentielijst:


Plaats een reactie ...

Reageer op "Slechts 5 van de 16 medicijnen, waaronder anti-PD medicijnen, goedgekeurd door FDA voor gebruik bij vormen van spijsverteringskanker blijken daadwerkelijk effectief in overall overleving, kwaliteit van leven en kosteneffectief."


Gerelateerde artikelen