13 december 2012: Bron: Cochrane Database Syst Rev. 2012;12

Door bedrijven gesponsorde studies geven significant vaker een rooskleuriger beeld van de resultaten dan onafhankelijk uitgevoerde studies. (risk ratio , 1,24; 95% betrouwbaarheidsinterval , 1,14 tot 1,35),  veiligheid profielen (RR, 1,87, 95% CI, 1,54 tot 2,27), en de conclusies (RR, 1,31, 95% CI, 1,20 tot 1,44) Dit blijkt uit een Cochrane review gepubliceerd in het december nummer van de Cochrane Database of Systematic Reviews.

Hoewel gelijksoortige bevindingen eerder werden gerapporteerd in een review van alleen studies met medicijnen, blijven veel tijdschriften nog steeds gegevens publiceren, zonder dat de rol van de sponsors en hun invloed op onderzoeksopzet, uitvoering en publicatie daarbij openbaar wordt gemaakt,  schrijven de auteurs.

Het probleem is nog groter wanneer met de potentiële invloed van de studie sponsoring geen rekening wordt gehouden bij studies waarbij de veilgiheid en werkzaamheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen worden onderzocht en waarbij die resultaten direct van invloed zijn op de ontwikkeling van richtlijnen voor artsen die in hun praktijk diezelfde medicijnen en apparaten verplicht worden of verwacht wroden die te gaan gebruiken.

"Als we het erover eens dat de industrie sponsoring een belangrijke bron van vertekening geeft dan moeten we nadenken over het ontwikkelen van betere methoden voor evaluatie, rapportage, beoordeling en de behandeling van industriële bias in systematische reviews naar de effecten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen" aldus Lisa Bero, PhD, klinisch hoogleraar aan de Universiteit van Californië, San Francisco, School of Pharmacy en Instituut voor Gezondheid Policy Studies, in een Cochrane Collaboration persbericht.

Studiegegevens:

Voor de review studie analyseerden de onderzoekers 48 recente publicaties waaronder cross-over studies, cohort studies, systematische reviews en meta-analyses die primair onderzoek van een geneesmiddel of medisch hulpmiddel gesponsord door de farmaceutische of procucent van medische hulpmiddelen kwantitatief vergeleken met studies die door andere onafhankelijke bronnen werden betaald

De studies die werden geanalyseerd hadden betrekking op medicijnen en medische hulpmiddelen voor diverse ziekten en aandoeningen die varieerden van hartkwalen, psychiatrische afwijkingen, vergeleken met placebo of andere behandelingen. Studies zonder kwantitatieve gegevens werden uitgesloten van het onderzoek, evenals studies die gericht waren binnen de onderwerpen van tabak / voedsel / chemische industrie, kruidensupplementen of medische procedures.

Hoewel 10 studies wel rapporteerden over sponsoring en werkzaamheid, konden deze niet worden opgenomen in de meta analyse omdat de rapportage van gegevens onverenigbaarheden bevatte.
De resultaten waren heterogeen: 5 door de industrie gesponsorde studies gaven grotere effecten, betere resultaten in vergelijking met niet door de industrie gesponsorde studies en 5 studies
vonden geen verschillen tussen de twee.

Er werden geen verschillen gevonden tussen door de industrie gesponsorde en niet gesponsorde studies met betrekking tot het risico op bias van juiste cross-over, juiste toepassing van blinde 
randomisatie en follow-up. Echter, de door de industrie gesponsorde gerandomiseerde studies gaven aanzienlijke lagere risico's op bias (toeval) bij veiligheid (RR, 1,32, 95% CI, 1,05 tot 1,65) en
gaven vaker de kans verschillen te zien tussen resultaten en conclusies (RR, 0,84, 95% CI, 0,70 tot 1,01) in vergelijking met niet door de industrie gesponsorde studies.

Conclusie:
"Onze analyse suggereert dat de door industrie gesponsorde studies naar geneesmiddelen en medische hulpmiddelen vaker gunstiger zijn voor de producten van de sponsor dan
niet door de industrie gesponsorde eneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Deze verschillen zijn te wijten aan vooroordelen die niet kunnen worden verklaard door de standaard
'Risico op bias' gehanteerde evaluatie methoden," schrijven de auteurs.

Het volledige studierapport Industry sponsorship and research outcome  is gratis in te zien op de website van de Cochrane Library. Hier het abstract van deze studie:

Sponsorship of drug and device studies by the manufacturing company leads to more favorable results and conclusions than sponsorship by other sources. Our analyses suggest the existence of an industry bias that cannot be explained by standard 'Risk of bias' assessments

Industry sponsorship and research outcome

  1. Andreas Lundh1,*,
  2. Sergio Sismondo2,
  3. Joel Lexchin3,
  4. Octavian A Busuioc2,
  5. Lisa Bero4

Editorial Group: Cochrane Methodology Review Group

Published Online: 12 DEC 2012

Assessed as up-to-date: 30 SEP 2010

DOI: 10.1002/14651858.MR000033.pub2

Abstract

  1. Top of page
  2. Abstract
  3. Plain language summary

Background

Clinical research affecting how doctors practice medicine is increasingly sponsored by companies that make drugs and medical devices. Previous systematic reviews have found that pharmaceutical industry sponsored studies are more often favorable to the sponsor’s product compared with studies with other sources of sponsorship. This review is an update using more stringent methodology and also investigating sponsorship of device studies.

Objectives

To investigate whether industry sponsored drug and device studies have more favorable outcomes and differ in risk of bias, compared with studies having other sources of sponsorship.

Search methods

We searched MEDLINE (1948 to September 2010), EMBASE (1980 to September 2010), the Cochrane Methodology Register (Issue 4, 2010) and Web of Science (August 2011). In addition, we searched reference lists of included papers, previous systematic reviews and author files.

Selection criteria

Cross-sectional studies, cohort studies, systematic reviews and meta-analyses that quantitatively compared primary research studies of drugs or medical devices sponsored by industry with studies with other sources of sponsorship. We had no language restrictions.

Data collection and analysis

Two assessors identified potentially relevant papers, and a decision about final inclusion was made by all authors. Two assessors extracted data, and we contacted authors of included papers for additional unpublished data. Outcomes included favorable results, favorable conclusions, effect size, risk of bias and whether the conclusions agreed with the study results. Two assessors assessed risk of bias of included papers. We calculated pooled risk ratios (RR) for dichotomous data (with 95% confidence intervals).

Main results

Forty-eight papers were included. Industry sponsored studies more often had favorable efficacy results, risk ratio (RR): 1.24 (95% confidence interval (CI): 1.14 to 1.35), harms results RR: 1.87 (95% CI: 1.54 to 2.27) and conclusions RR: 1.31 (95% CI: 1.20 to 1.44) compared with non-industry sponsored studies. Ten papers reported on sponsorship and effect size, but could not be pooled due to differences in their reporting of data. The results were heterogeneous; five papers found larger effect sizes in industry sponsored studies compared with non-industry sponsored studies and five papers did not find a difference in effect size. Only two papers (including 120 device studies) reported separate data for devices and we did not find a difference between drug and device studies on the association between sponsorship and conclusions (test for interaction, P = 0.23). Comparing industry and non-industry sponsored studies, we did not find a difference in risk of bias from sequence generation, allocation concealment and follow-up. However, industry sponsored studies more often had low risk of bias from blinding, RR: 1.32 (95% CI: 1.05 to 1.65), compared with non-industry sponsored studies. In industry sponsored studies, there was less agreement between the results and the conclusions than in non-industry sponsored studies, RR: 0.84 (95% CI: 0.70 to 1.01).

Authors' conclusions

Sponsorship of drug and device studies by the manufacturing company leads to more favorable results and conclusions than sponsorship by other sources. Our analyses suggest the existence of an industry bias that cannot be explained by standard 'Risk of bias' assessments.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Door bedrijven gesponsorde studies geven significant vaker een rooskleuriger beeld van de resultaten dan onafhankelijk uitgevoerde studies"


Gerelateerde artikelen