VACCINS BIJ KLEINCELLIGE LONGCARCINOMEN

Vaccins kunnen een goede keuze zijn zodra de belasting door uw tumor is afgenomen. U kunt Scheef, Atzpodien of Chu Fong vragen of een van hen een autoloog vaccin of een vaccin met dendritische cellen voor u kan krijgen.
Het RAS-vaccin heeft bij patiënten met een kleincellige longcarcinoom tot enige stabilisatie geleid.
(Noot redactie:Adressen van deze arts kunt u bij ons opvragen.  Stuur maar een mailtje. )
Misschien wilt u ook eens praten met Lloyd Old, een immunoloog van Memorial Sloan Kettering, over het vaccin bij kleincellige longcarcinomen.
(Noot redactie:Adressen van deze arts kunt u bij ons opvragen.  Stuur maar een mailtje. ) Ik kon hem zelf nu telefonisch niet bereiken. Als u meer informatie van hem hebt gekregen, hoor ik daarover graag van u. Tijdens de jaarvergadering van de American Society of Clinical Oncology werd een paar jaar geleden een vaccin tegen kleincellige longcarcinomen gepresenteerd door een andere arts van Sloan Kettering, maar we hebben sindsdien nooit meer iets van hem gehoord.
Deze onderzoeker was S.C. Grant, hoofdonderzoeker van een vaccinprotocol met BEC2 plus BCG.
(Noot redactie:Adressen van deze arts kunt u bij ons opvragen.  Stuur maar een mailtje. ) In een follow-up artikel wordt gesproken van een zeer lange overlevingsduur (>47 maanden). Er is in de jaren na de presentatie helaas een stilte rond deze ontwikkeling ontstaan. De laatste keer dat ik Grant sprak, begreep ik dat er een tekort was aan ruw materiaal voor zijn onderzoek. Dat moet dan betrekking hebben op BEC2, want er is geen tekort aan BCG.
Maar misschien hebt u geluk, want er wordt een trial uitgevoerd met BEC2 en BCG in het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daar loopt een fase-III studie met BCG als adjuvans en de monoklonale antistof BEC2 voor patiënten met een kleincellig longcarcinoom in een gemiddeld stadium. Als uw huidige chemokuur tot volledige of gedeeltelijke respons leidt, is het de moeite waard om deze mogelijkheid verder uit te zoeken. Misschien komt u niet in aanmerking als de belasting door de tumor te groot is. De contactpersoon is Giuseppe Giaccone, voorzitter,
(Noot redactie:Adressen van deze arts kunt u bij ons opvragen.  Stuur maar een mailtje. )
Plaats een reactie ...

Reageer op "6. Vaccins bij kleincellige longcarcinomen"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

1) Waarom deze pagina? >> 2) Inleiding en diagnose >> 3) Fase 2: november >> 4. Fase 3: maart 2001 >> 5. Fase 4: juni 2001 >> 6. Vaccins bij kleincellige >> 7. Bert is overleden >> 13. Aan de Zijlijn: >> 14.Vooraf aan de diagnose: >> 15. De periode van >>