2 januari 2010: bron: J Clin Oncol. 2009 Dec 28.

Acupunctuur blijkt opvliegers net zo goed te verminderen dan het medicijn Effexor (Venlafaxine), een anti-depressiva, bij patienten met hormoongevoelige borstkanker die hormoontherapie krijgen, maar acupuntuur gaf geen andere bijwerkingen tegenover Effexor - Venlafaxine wel. Het was zelfs nog beter want acupunctuur verbeterde de energie en libido bij de vrouwen uit de acupunctuurgroep. Dit blijkt uit een gerandomiseerde studie bij 50 vrouwen. De deelnemende borstkankerpatienten kregen 12 weken lang of Effexor - Venlafaxine of acupunctuur. Na een follow-up van een jaar bleken dit de resultaten:

Resultaten: Beide groepen vertoonden significante dalingen van opvliegers, depressieve symptomen, en andere kwaliteit-van-leven symptomen, met inbegrip van belangrijke verbeteringen in de geestelijke gezondheid van pre-to post-behandeling. Deze veranderingen waren vergelijkbaar in beide groepen, wat aangeeft dat acupunctuur  even werkzaam was als venlafaxine. 2 weken na de behandeling ervaarden de patienten in de Venlafaxine groep een aanzienlijke stijging van opvliegers, terwijl opvliegers in de acupunctuur groep op een zelfde laag niveau bleven als bij aanvang van de behandeling. De groep patienten die Venlafaxine kregen ervaarden 18 vormen van bijwerkingen (bijv. misselijkheid, droge mond, duizeligheid, angst), terwijl de acupunctuur groep geen enkele negatieve bijwerkingen meldde. Acupunctuur had het extra voordeel van verhoogde seksuele drang bij sommige vrouwen, en de meeste vrouwen meldden een verbetering van hun energie, helderheid van denken, en het gevoel van welzijn. 

CONCLUSIE: Acupunctuur lijkt gelijkwaardig te zijn aan medicamenteuze therapie bij deze patiënten. Het is een veilige, effectieve en duurzame behandeling van vasomotorische symptomen secundair aan het lange termijn anti-oestrogeen hormoon gebruik bij patiënten met borstkanker.

Hier het originele abstract van de studie:

J Clin Oncol. 2009 Dec 28. [Epub ahead of print]

Acupuncture Versus Venlafaxine for the Management of Vasomotor Symptoms in Patients With Hormone Receptor-Positive Breast Cancer: A Randomized Controlled Trial.

Walker EM, Rodriguez AI, Kohn B, Ball RM, Pegg J, Pocock JR, Nunez R, Peterson E, Jakary S, Levine RA.

Department of Radiation Oncology, Henry Ford Hospital, Detroit; Center for Integrative Wellness, Henry Ford Health System, Southfield; Center for Integrative Medicine, Henry Ford Health System, Northville; Waterford Center for Integrative Medicine, Waterford; Department of Biostatistics and Research Epidemiology, Henry Ford Health System, Detroit; and Michigan Acupuncture, Novi, MI.

PURPOSE: Vasomotor symptoms are common adverse effects of antiestrogen hormone treatment in conventional breast cancer care. Hormone replacement therapy is contraindicated in patients with breast cancer. Venlafaxine (Effexor), the therapy of choice for these symptoms, has numerous adverse effects. Recent studies suggest acupuncture may be effective in reducing vasomotor symptoms in menopausal women. This randomized controlled trial tested whether acupuncture reduces vasomotor symptoms and produces fewer adverse effects than venlafaxine.

PATIENTS AND METHODS: Fifty patients were randomly assigned to receive 12 weeks of acupuncture (n = 25) or venlafaxine (n = 25) treatment. Health outcomes were measured for up to 1 year post-treatment.

RESULTS: Both groups exhibited significant decreases in hot flashes, depressive symptoms, and other quality-of-life symptoms, including significant improvements in mental health from pre- to post-treatment. These changes were similar in both groups, indicating that acupuncture was as effective as venlafaxine. By 2 weeks post-treatment, the venlafaxine group experienced significant increases in hot flashes, whereas hot flashes in the acupuncture group remained at low levels. The venlafaxine group experienced 18 incidences of adverse effects (eg, nausea, dry mouth, dizziness, anxiety), whereas the acupuncture group experienced no negative adverse effects. Acupuncture had the additional benefit of increased sex drive in some women, and most reported an improvement in their energy, clarity of thought, and sense of well-being.

CONCLUSION: Acupuncture appears to be equivalent to drug therapy in these patients. It is a safe, effective and durable treatment for vasomotor symptoms secondary to long-term antiestrogen hormone use in patients with breast cancer.

PMID: 20038728 [PubMed - as supplied by publisher]

 

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Acupunctuur verlicht opvliegers bij patienten met hormoongevoelige borstkanker net zo goed als Effexor - Venlafaxine."


Gerelateerde artikelen