Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

8 maart 2016: mooi te lezen dat Pascal zo veel baat heeft bij deze methode met acupunctuur, zie haar reactie onderaan dit artikel. Acupunctuur werkt bij bijna alle vormen van kanker, zie de literatuurlijsten

Hugo Nielson acupunctuur methode

Omslag afstudeerscriptie van Marion Meerburg

20 september 2011: Met dank aan Marie-Josè die me wees waar de afstudeerscriptie van Marion Meerburg inmiddels is te lezen. ik heb de link halverwege het artikel hieronder gecorrigeerd maar u kunt ook hier klikken voor het boek/scriptie

Acupunctuur - Het Hugo Nielsen Systeem plus behandeling met Cellcom - werkt uitstekend als aanvulling op chemo en bestraling bij kankerpatiënten 7 mei 2004: bron: NAAV. Acupunctuur in de vorm van het Hugo Nielsen systeem plus de Cellcom (celcommunicatie systeem) gegeven o.a. naast chemo en bestraling bij kankerpatiënten zorgt voor veel minder bijwerkingen en bijzondere successen. Op de website van de NAAV - Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging. - beschrijft arts - acupunturiste Marion Meerburg in een scriptie op uitvoerige wijze over deze specialistische aanpak van acupuntuur bij kankerpatiënten, met als aanvulling een behandeling met een apparaatje dat Cellcom - celcommunicatie systeem - heet. De Deense acupunturist Hugo Nielsen stond aan de basis van deze techniek en werkt al 30 jaar met deze methode en sinds enkele jaren is ook de Deense regering geinteresseerd geraakt in deze aanvullende behandelingen. Hieronder een paar korte citaten van de informatie over het Hugo Nielsen systeem gekopieerd uit de scriptie van Marion Meerbrug van de website van de NAAV - Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging. Overigens is op alles onze disclaimer van toepassing.

1. INLEIDING Tijdens de lange periode waarin ik in Noorwegen werkzaam was als huisarts en klassiek homeopaat kwam ik in contact met het Hugo Nielsen Systeem. Het trof mij direct, dat dit een behandelmethode was, waarbij men bij kankerpatiënten heel veel kon bereiken, ook in die gevallen waarbij de patiënten “opgegeven” waren door de reguliere geneeskunde. Het systeem is uitgevonden door een Deense acupuncturist en gedurende ruim 30 jaar in zijn praktijk getest. Het werkt zo goed dat er momenteel in het Hugo Nielsen Instituut in Gram, Denemarken, bijna uitsluitend kankerpatiënten worden behandeld. De resultaten zijn dermate opvallend dat nu ook de Deense regering geïnteresseerd is geraakt, niet in het minst doordat er op financieel gebied veel te besparen valt. Door de behandeling bij het instituut kunnen de meeste patiënten namelijk gewoon hun normale werk blijven doen ondanks het feit dat ze behandeld worden met chemotherapie of bestraling. Bovendien hebben de patiënten vaak veel minder reguliere medicijnen nodig, doordat ze minder bijwerkingen hebben van de reguliere behandeling, zoals misselijkheid, pijn etc., maar ook doordat ze in het algemeen in een veel betere conditie komen. Dit betekent ook minder opnames in ziekenhuizen, hetgeen natuurlijk weer een duidelijke kostenbesparing met zich meebrengt. Voordat ik over ga tot de beschrijving van het Hugo Nielsen Systeem, wil ik voorop stellen dat ik mij er terdege van bewust ben dat de behandeling van kankerpatiënten met acupunctuur een controversieel onderwerp is. Mijns inziens wordt het minder controversieel door het feit dat de behandeling met dit systeem zeer goed samengaat met de traditionele reguliere behandeling en het effect ervan juist lijkt te versterken. Ik heb niet de pretentie een wetenschappelijk onderzoek te presenteren. Ik wil hiermee een beschrijving geven van het Hugo Nielsen Systeem en vervolgens enige voorbeelden geven uit mijn eigen praktijk, waar ik dit systeem nu gedurende ruim 2 jaar gebruikt heb. Ik beperk mij hierbij tot de behandeling van kanker, hoewel het systeem ook uitstekende effecten heeft op de behandeling van tal van andere ziekten. 2. HET HUGO NIELSEN SYSTEEM Het Hugo Nielsen Systeem bestaat eigenlijk uit 2 onderdelen. Het eerste is de behandeling met acupunctuurnaalden, het tweede bestaat uit het zgn. “Cellcom Systeem”. Cellcom staat voor celcommunicatie. Ik zal in het volgende eerst het acupunctuuronderdeel proberen te verklaren en daarna het Cellcom Systeem. Lees vervolg in haar scriptie op deze website

Marion Meerbrug beschrijft in haar schriptie , uitgebracht in 2001, ook vijf patiënten waarmee zij het Hugo Nielsen systeem plus behandeling met de CELLCOM heeft gedaan voor een periode van zeg anderhalf jaar. Drie vrouwen met borstkanker, 1 man met buikmesothelioma, en een vrouw met een uitgezaaide melanoom. Lees in haar scriptie de beschrijvingen daarvan, hieronder verhaal no. 3 gekopieerd. Patiënt 3 De derde patiënt is ook weer een vrouw. Ze is nu 61 jaar oud en bijna een jaar bij mij in behandeling. Ze heeft in ’87 mammacarcinoom gekregen aan de linkerkant. Ze is behandeld met een borstsparende operatie en Nolvadex. Twee jaar later werden er botmetastasen ontdekt, waarbij ze weer werd behandeld met Nolvadex gedurenden enige tijd ( deze behandeling was in de tussentijd gestaakt, vanwege bijwerkingen). Dit ging redelijk goed, tot ze in ’97 een heupfractuur aan de rechter kant kreeg. Tijdens de operatie werden toen metastasen in de heup ontdekt en bij nader onderzoek ook bovenop de schedel. Ze werd wederom met Nolvadex behandeld, met blijkbaar goed effect. In ’99 kreeg ze weer last van dezelfde heup en werden er opnieuw metastasen in de heup ontdekt. Ze kreeg toen een gedeeltelijke heupprothese en werd toen 5x in dit gebied bestraald. Daarna is ze Nolvadex blijven gebruiken, maar in het hele jaar voordat ze bij mij in behandeling kwam ( begin mei 2000) voelde ze zich bij perioden belabberd, had het veel koud, veel kokhalzen, vaak migraine, was veel duizelig en had last van oorsuizen, haar gewicht was sterk gedaald enz. Omdat men weer dacht aan bijwerkingen van de Nolvadex is daar begin april 2000 mee gestopt en toen knapte ze wat op, ze kreeg meer energie en eetlust. Vlak daarop kreeg ze last van prikkelingen in de kin, bij MRI- onderzoek werden metastasen in de hersenvliezen ontdekt en de metastasen in de schedel waren groter geworden. Echo van de lever was o.k. Ze had bovendien ook al een paar weken last van flauwtes, waarbij ze bijna het bewustzijn verloor. Er werd toen overgegaan tot bestraling van de schedel, dit heeft ze totaal 6x gehad en tijdens deze periode kwam ze bij mij in behandeling.

Het ging toen tijdens de periode van radiotherapie, waarbij ik haar tegelijkertijd behandelde met acupunctuur en ze zelf het Cellcom systeem thuis gebruikte, redelijk goed, ze had wel last van bijwerkingen, maar het was redelijk te doen. In de weken na de bestraling ging het langzaamaan slechter omdat ze niet meer kon eten, vanwege ernstige misselijkheid en een spasme in de maag en slokdarm. Bovendien kon ze niet meer drinken, waardoor ze uiteindelijk na ca. 2 mnd. in het ziekenhuis belandde vanwege dehydratie. Toen werd er pas toegegeven dat de radiotherapie overgedoseerd was. De patiënt is een kleine en zeer tengere vrouw en men had hier onvoldoende rekening mee gehouden bij het vaststellen van de radiotherapie. Na 3 weken kwam ze weer bij mij terug, ze had in die tussentijd wel het Cellcom systeem gebruikt. Ze heeft nog enige weken sondevoeding gehad en het ging langzaam aan weer bergopwaarts. Ze kon na een paar weken weer wat beter eten en ook het drinken, een vereiste bij de behandeling volgens het Hugo Nielsen systeem, m.n. water, ging stukken beter. Ze heeft enkele maanden grote moeite gehad met lopen vanwege pijn en zwakte in de rechter heup ( metastasen en prothese), maar dat gaat nu stukken beter. De laatste weken heeft ze heel veel pijn gehad in haar linker heup en dijbeen, dit is na ca. 7 weken langzamerhand afgezakt en een week later was de pijn bijna weg. Bij onderzoek bleek er duidelijk sprake van meer botaanmaak in de rechterheup en de linker was helemaal zonder afwijkingen. Dit is een duidelijk voorbeeld van wat Hugo Nielsen “parallelverschuiving” noemt. Om de kant waar afwijkingen zijn te herstellen krijgt men a.h.w dezelfde symptomen aan de andere kant van het lichaam, het lichaam haalt daar a.h.w kracht vandaan om te genezen. Ik heb dit fenomeen de laatste jaren vaak waargenomen in mijn praktijk en mijn conclusie is, dat wanneer dit optreedt, het duidelijk is dat het genezingsproces de goede kant opgaat. De patiënt voelt zich nu een stuk beter, kan redelijk goed lopen en krijgt meer energie. Ze valt niet meer af en is niet meer misselijk, duizelig enz. Alle medische controles zijn positief.

Literatuurlijst 1. Hugo Nielsen (2000), Cell Com System, brukerveiledning for. Forlaget Lope. ISBN 87- 982768-8-3 2. Jesper Madsen (1999), Hugo’s nåle, det alternative gennembrud. Forlaget Hovedland, Højbjerg,Danmark ISBN 877739 425 9 3. Prof. Svetoslav Danev (1999), My opinion about Hugo Nielsen and his method. Sofia, Bulgaria 4 S. Danev, H. Nielsen (1998), Quantum energy healing model- some new experimental supports. Annual Congress of International Medical Association “Bulgaria”, Varna. 2. S. Danev (1997), About the theoretical backgroumd of Cellcom curative potency. Sofia, Bulgaria 3. .H. Nielsen, S Danev (1996), Improvement of common functional status in cancer patients by Hugo Nielsens curative system. Gram, Danmark. 4. S. Danev, S Svetoslav, E. Datzov (1997), A chronic decrease of heartrate variability can precede some cases of cancer. 3rd World congress on cancer, Darwin, Australia. 5. S. Danev (1997), Clinical application of Cellcom to the the treatment of 42 migraine cases. Sofia, Bulgaria. 6. S. Danev, E.Datzov, M. Hristova, M. Svetoslavova, K. Engel (2000), Prel;iminary Investigations of Cellcom curative potency, Sofia, Bulgaria/ Gram, Danmark. 7. H.Nielsen, S. Danev, K. Engel, Contribution to the theoretical background of Cellcom System. Gram, Danmark. 8. J. Döör, (2000), The Santiago Theory and the Hugo Nielsen System- compares from the praxis of dialectical experimentalism. Odense, Danmark. 9. J. Döör (2000), Hugo Nielsen’s System and Ruper Sheldrake’s Theory- an exposition seen from the praxis of dialectical experimentalism. Odense, Danmark


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Acupunctuur - Het Hugo Nielsen Systeem plus behandeling met Cellcom - werkt pijnverlichtend en levensverlengend als aanvulling op chemo en bestraling bij kankerpatiënten, ook bij termnale kankerpatiënten."

  • Pascale Poels :
    Hallo,
    Ik had tongkanker maar heb ook de Ziekte van Crohn en had net de nieuwe Entyvio anti-tnf behandeling gekregen wat de weerstand vermindert. Zes weken na de operatie (klierontruiming, deel van tong gesneden en een huidtransplantatie op de tong gedaan) is de bestraling begonnen (30 behandelingen), na de eerste week, had ik reeds minder smaak, aften in de mond, mijn huid werd al rood (verbrand) had al lymfevochtopstapeling. Ik zag het niet meer zitten, hoe ging dit evolueren na 15 of 20 bestralingen : sondevoeding, tracheacanule, morfine ...? Via via kwam ik bij 2 acupuncteurs terecht, de ene naalden, de andere Nielsen en Cell-com methode. Ik ben actief gebleven en heb mijn energie behouden, mijn speekselvorming is ok, mijn smaak is niet meer achteruit gegaan en is nu toch al op 75% (2 maanden na bestraling). Ook mijn darmen zijn ok. Op 30 december heb ik mijn laatste bestralingen gekregen (die dag 2 want inhaalbeweging) en heb de 31ste gefeest tot 3 u 's ochtends (weliswaar met gemalen voeding) :-) Dus aan alle kankerpatiënten : hou de moed erin en laat je helpen door acupunctuur ! Groeten Pascale

Gerelateerde artikelen