Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen, voeding en behandelingen specifiek bij prostaatkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. 

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven, waaronder bij Medpro voor o.a. prostasol  een veel gebruikt natuurlijk middel bij prostaatkanker als alternatief voor hormoontherapie.


15 december 2022: Bron: Clin Cancer Res OF1–OF12. 15 november 2022

Uit een kleinschalige fase II studie bij 15 patiënten met vergevorderde uitgezaaide hormoonresistente prostaatkanker blijkt immuuntherapie met een combinatie van pembrolizumab plus anti-HER2 bispecifieke antilichaam-geladen geactiveerde T-cellen (HER2 BAT's) alsnog aan te slaan bij 5 van de 14 evalueerbare prostaatkankerpatiënten. Mediane progressievrije ziekte (PFS) was 5 maanden (38.5%; 95% confidence interval, 19.5%–76.5%) en mediane overall overleving was 31.6 maanden. 

HER2 BAT's zijn geactiveerde T-cellen gewapend met bispecifieke antilichamen gericht tegen zowel CD3 als Erbb2 (Her2), die specifiek Erbb2 (Her2)-positieve kankercellen doden en worden bij verschillende vormen van kanker met solide tumoren in studieverband onderzocht.

In deze fase II studie met een follow-up van 5 jaar kregen de 14 deelnemende patiënten elke 3 weken gedurende 30 minuten pembrolizumab via infuus (IV). De behandeling werd gedurende maximaal 6 maanden om de 3 weken herhaald bij afwezigheid van ziekteprogressie of aanvaardbare toxiciteit. Vanaf ten minste 1 week na pembrolizumab kregen de patiënten HER2 BAT's geactiveerde T-cellen via infuus (IV) gedurende 5-15 minuten 2 keer per week gedurende 4 weken bij afwezigheid van ziekteprogressie of aanvaardbare toxiciteit.

Veertien patiënten namen deel met een mediane leeftijd van 69 jaar (bereik 57-82 jaar) en een mediane PSA van 143,4 (bereik 8,2 - 4210 ng/dl). Twee patiënten hadden peritoneale uitzaaiingen, 1 had alleen lymfekliermetastasen (LN) en 11 hadden botmetastasen waarvan 7 bot- en LN-metastasen. Allen waren voorbehandeld met op de androgeenreceptor gerichte middelen en 7 patiënten (50%) hadden eerder chemotherapie met docetaxel gehad. De toxiciteiten waren graad 1-2 infusiereacties met koorts, koude rillingen, hoofdpijn, misselijkheid en/of myalgie.

Het primaire eindpunt van progressiecvrije ziekte (PFS) na 6 maanden werd bereikt bij 5 van de 14 patiënten (38,5%; 95% betrouwbaarheidsinterval, 19,5%–76,5%). De mediane progressievrije ziekte (PFS) was 5 maanden en de mediane overall overleving was 31,6 maanden.

Voor het volledige studierapport moet worden betaald maar hier het abstract van de studie:

CLINICAL TRIALS: IMMUNOTHERAPY| 

Purpose:

A phase II study was conducted to evaluate the safety and efficacy of the combination of HER2 bispecific antibody (HER2Bi)-armed activated T cells (HER2 BAT) and programmed death 1 inhibitor, pembrolizumab.

Patients and Methods:

Patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) with 0 to 1 performance status and normal liver, kidney, and marrow function, pre- or post-docetaxel chemotherapy were eligible. Primary endpoint was 6-month progression-free survival (PFS). Peripheral blood mononuclear cells were obtained by a single apheresis, shipped to University of Virginia, activated with OKT3 and expanded for 14 days in IL2, harvested, and armed with HER2Bi and cryopreserved. HER2 BATs were infused twice weekly for 4 weeks and pembrolizumab was administered every 21 days for a maximum duration of 6 months starting 1 to 3 weeks prior to HER2 BATs infusion.

Results:

Fourteen patients were enrolled with a median age of 69 (range 57–82 years) and median PSA of 143.4 (range 8.2–4210 ng/dL). Two patients had peritoneal metastases, 1 had lymph node (LN) only metastases and 11 had bone metastases of which 7 had bone and LN metastases. All were pretreated with androgen receptor axis targeted agents and 7 (50%) had prior docetaxel chemotherapy. The toxicities were grade1–2 infusion reactions with fever, chills, headaches, nausea and/or myalgias. Primary endpoint of 6 month PFS was achieved in 5 of 14 patients (38.5%; 95% confidence interval, 19.5%–76.5%). Median PFS was 5 months and median survival was 31.6 months.

Conclusions:

The safety and promising efficacy makes this combination worthy of future investigation in mCRPC.

This content is only available via PDF.

Plaats een reactie ...

Reageer op "anti-HER2 geactiveerde T-cellen (BAT's) naast pembrolizumab geeft bij patiënten met vergevorderde uitgezaaide hormoonresistente prostaatkanker alsnog goede resultaten op progressievrije ziekte en overall overleving"


Gerelateerde artikelen