7 september 2014: Bron: Ann Oncol. 2014;25(8):1536-1543.

Aanwezigheid van CD8 positieve expressie plus T-cellen in de tumor en beenmerg wijzen op een significant verlaagd risico op overlijden aan borstkanker. Percentages van 21% tot soms 57% minder risico op overlijden zijn gevonden, afhankelijk van de plaats van de tumoren. Dit gaat op voor zowel oestrogeen positieve vormen van borstkanker met HER2-positieve receptor (ER-positief) als voor borstkanker met ER-negatieve vormen van borstkanker.

Dit blijkt uit een grote meta analyse van 4 gerandomiseerde studies bij totaal 12.439 patiënten met borstkanker. CD8 expressie en T-cellen zijn vantevoren te meten. Bv. via een biomoleculair profile onderzoek.
Het mooie van deze studie is dat CD8 positieve expressie als T-cel infiltratie blijkbaar geen onderscheid maakt tussen welke vorm van borstkanker wat betreft hormoonstatus (ER-pos of ER-neg) enz.. De onderzoekers stellen zelfs dat borstkanker blijkbaar een meervoudige moleculair gerelateerde ziekte is en geen enkele ziekte op zichzelf.

Grafiek 3 CD8 + T-cel borstkanker

Deze studie van 12 439 vrouwen met borstkanker is de grootste evaluatie van T-cellen als een tumor marker in data van patiënten met borstkanker.

Hieruit blijkt dat de aanwezigheid van CD8 + T-cellen in ER-negatieve borsttumoren is geassocieerd met een vermindering van het relatieve risico op sterven aan borstkanker tussen de 57% en 21% afhankelijk van hun locatie (iT, Stroma of beide) en voor iT-CD8 + T-cellen vonden we een vermindering van 27% in het risico op overlijden aan borstkanker met ER-positieve HER2-positieve tumoren.

We namen een groot aantal goed gekarakteriseerde patiënten in deze studie en daarmee zijn onze conclusies ook statistisch onderbouwd. Daarnaast konden wij borstkanker evalueren als zijnde een groep van ziekten met moleculaire subtypes in plaats van een enkele entiteit. Aldus de onderzoekers in hun studieverslag

(This study of 12 439 women with breast cancer is the largest evaluation of T cells as a tumour marker in breast cancer to date. It shows that the presence of CD8+ T cells in ER-negative breast tumours is associated with a reduction in the relative hazard of dying from breast cancer of between 57% and 21% depending on their location (iT, S or both) and, for iT-CD8+ T cells, with a 27% reduction in the hazard of dying from breast cancer in ER-positive HER2-positive tumours.)

We included a large number of well-characterised patients in this study and, therefore, our conclusions are statistically robust. In addition, we have been able to evaluate breast cancer as a group of related diseases (molecular subtypes) rather than a single entity.

grafiek CD8 + T-cel bij borstkanker

Zie hier het volledige studierapport: Association Between CD8+ T-cell Infiltration and Breast Cancer Survival in 12 439 Patients dat gratis is in te zien.

Hier het abstract van de studie.

The presence of CD8+ T cells in breast cancer is associated with a significant reduction in the relative risk of death from disease in both the ER-negative and the ER-positive HER2-positive subtypes. Tumour lymphocytic infiltration may improve risk stratification in breast cancer patients classified into these subtypes.

Source: 

 1. Ann Oncol 25 (8): 1536-1543. doi: 10.1093/annonc/mdu191

Association between CD8+ T-cell infiltration and breast cancer survival in 12 439 patients

 1. C. Caldas1,3,4,*

+ Author Affiliations

 1. 1Cancer Research UK Cambridge Institute
 2. 2Departments of Pathology
 3. 3Oncology, University of Cambridge, Cambridge
 4. 4Cambridge Experimental Cancer Medicine Centre and NIHR Cambridge Biomedical Research Centre, Cambridge
 5. 5Strangeways Research Laboratory, Cambridge
 6. 6Warwick Clinical Trials Unit, University of Warwick, Coventry
 7. 7Cancer Research UK Clinical Trials Unit, Institute for Cancer Studies, The University of Birmingham, Birmingham
 8. 8University of Leeds and Leeds Cancer Research UK Centre, St James' Institute of Oncology, Leeds, UK
 9. 9Ontario Institute for Cancer Research, Toronto, Canada and Biomarker and Companion Diagnostics, Edinburgh Cancer Research Centre, Edinburgh
 10. 10Department of Histopathology and School of Molecular Medical Sciences, The University of Nottingham and Nottingham University Hospitals NHS Trust, Nottingham, UK
 11. 11Department of Pathology and Laboratory Medicine, University of British Columbia; Integrative Oncology Department, British Columbia Cancer Agency, Vancouver
 12. 12Genetic Pathology Evaluation Centre, Department of Pathology and Laboratory Medicine, University of British Columbia, Vancouver, Canada
 1. *Correspondence to: Dr Carlos Caldas, Cancer Research UK Cambridge Institute, University of Cambridge, Li Ka Shing Centre, Robinson Way, Cambridge CB2 0RE, UK. Tel: +44-1223-769650; E-mail: carlos.caldas@cruk.cam.ac.uk
 • Received May 5, 2014.
 • Revision received May 8, 2014.
 • Accepted May 8, 2014.

Abstract

Background T-cell infiltration in estrogen receptor (ER)-negative breast tumours has been associated with longer survival. To investigate this association and the potential of tumour T-cell infiltration as a prognostic and predictive marker, we have conducted the largest study of T cells in breast cancer to date.

Patients and methods Four studies totalling 12 439 patients were used for this work. Cytotoxic (CD8+) and regulatory (forkhead box protein 3, FOXP3+) T cells were quantified using immunohistochemistry (IHC). IHC for CD8 was conducted using available material from all four studies (8978 samples) and for FOXP3 from three studies (5239 samples)-multiple imputation was used to resolve missing data from the remaining patients. Cox regression was used to test for associations with breast cancer-specific survival.

Results In ER-negative tumours [triple-negative breast cancer and human epidermal growth factor receptor 2 (human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) positive)], presence of CD8+ T cells within the tumour was associated with a 28% [95% confidence interval (CI) 16% to 38%] reduction in the hazard of breast cancer-specific mortality, and CD8+ T cells within the stroma with a 21% (95% CI 7% to 33%) reduction in hazard. In ER-positive HER2-positive tumours, CD8+ T cells within the tumour were associated with a 27% (95% CI 4% to 44%) reduction in hazard. In ER-negative disease, there was evidence for greater benefit from anthracyclines in the National Epirubicin Adjuvant Trial in patients with CD8+ tumours [hazard ratio (HR) = 0.54; 95% CI 0.37−0.79] versus CD8−negative tumours (HR = 0.87; 95% CI 0.55–1.38). The difference in effect between these subgroups was significant when limited to cases with complete data (Pheterogeneity = 0.04) and approached significance in imputed data (Pheterogeneity = 0.1).

Conclusions The presence of CD8+ T cells in breast cancer is associated with a significant reduction in the relative risk of death from disease in both the ER-negative [supplementary Figure S1, available at Annals of Oncology online] and the ER-positive HER2-positive subtypes. Tumour lymphocytic infiltration may improve risk stratification in breast cancer patients classified into these subtypes.

NEAT ClinicalTrials.gov NCT00003577.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Borstkanker: CD8 positieve expressie plus T-cel infiltratie in tumor en beenmerg voorspellen als markers een significant verlaagd risico - 21 tot 57 procent - op overlijden aan borstkanker, zowel bij ER-HER2 pos als ER neg. vormen van borstkanker copy 2"


Gerelateerde artikelen