Raadpleeg ook literatuurlijsten gerandomiseerde studies van niet toxische midelen en behandelingen van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. 

28 februari 2020: Bron: Neuro-Oncology, noaa025, Published: 08 February 2020

De behandeling van borstkanker is gebaseerd op receptoren voor oestrogeen (ER), progesteron (PR) en HER2 (humane epidermale groeifactorreceptor 2). Uit een 10 jarige studie bij 316 patiënten met borstkanker die waren bestraald voor uitzaaiingen in het hoofd en de primaire receptornstatus was triple negatief blijkt de receptorstatus behoorlijk veranderd. Bij 42 procent van de patiënten was de receptorstatus anders geworden dan gemeten op moment van de diagnose en was er 1 of meerdere receptoren positief geworden. Er waren bv 13 procent meer HER2 positieve tumoren bij de uitzaaiingen in de hersenen dan eerder bij de primaire tumor diagnose. 

Dat dit gevolgen heeft / had voor de behandeling en overall overleving zal duidelijk zijn. Echter van de studie: Estrogen, Progesterone and HER2 Receptor Discordance Between Primary Tumor and Brain Metastases in Breast Cancer and Its Effect on Treatment and Survival

is alleen het abstract vrij beschikbaar en niet het volledige studieverslag dus kan ook niet goed de details van de studie zien. 

Conclusie van de onderzoekers is er wel duidelijk in dat meten van receptoren expressie bij borstkanker voor en na bestraling regelmatig zou moeten worden uitgevoerd en een eventuele andere behandeling zou moeten worden aangepast

Receptorverschil tussen primaire tumor en uitzaaiingen in de hersenen (BCBM) komt vaak voor, beïnvloedt de overleving nadelig als receptorenstatus ongemerkt veranderd en vormt een gemiste kans voor het gebruik van effectieve behandelingen als receptorenstatus van alles negatief veranderd in 1 of meer positieve. Receptoranalyse van BCBM is geïndiceerd indien klinisch aangewezen. De behandeling moet dienovereenkomstig worden aangepast.

De daaropvolgende behandeling na de bestraling was meestal niet gecorrigeerd voor de meeste patiënten die een receptorenstatus verandering hadden, maar de mediane overleving (MS) verbeterde desondanks wel, maar bereikte geen statistische significantie [HR (17 tot 28 maanden, p = 0,12), HER2 (15 tot 19 maanden, p = 0,39)]. Mediane overleving (MS) voor patiënten die een bepaalde receptorenexpressie erbij kregen was slechter [(HR (27 tot 18 maanden, p = 0,02), HER2 (30 tot 18 maanden, p = 0,08)).

Hier het abstract van de studie:

ACCEPTED MANUSCRIPT

Estrogen, Progesterone and HER2 Receptor Discordance Between Primary Tumor and Brain Metastases in Breast Cancer and Its Effect on Treatment and Survival

Neuro-Oncology, noaa025, https://doi.org/10.1093/neuonc/noaa025
Published:
 
08 February 2020

Abstract

Background

Breast cancer treatment is based on receptors for estrogen (ER), progesterone (PR) and human epidermal growth factor receptor 2 (HER2). At the time of metastasis, receptor status can be discordant from that at initial diagnosis. The purpose of this study was to determine the incidence of discordance and its effect on survival and subsequent treatment in patients with breast cancer brain metastases (BCBM).

Methods

A retrospective database of 316 patients who underwent craniotomy for BCBM between 2006 and 2017 was created. Discordance was considered present if the ER, PR or HER2 receptor status differed between the primary tumor and the BCBM.

Results

The overall receptor discordance rate was 132/316 (42%) and the subtype discordance rate was 100/316 (32%). Hormone receptors (HR, either ER or PR) were gained in 40/160 (25%) of patients with HR-negative primary tumors. HER2 was gained in 22/173 (13%) of patients with HER2-negative primary tumors. Subsequent treatment was not adjusted for most patients who gained receptors nonetheless median survival (MS) improved but did not reach statistical significance [HR (17 to 28 months, p=0.12), HER2 (15 to 19 months, p=0.39)]. MS for patients who lost receptors was worse [(HR (27 to 18 months, p=0.02), HER2 (30 to 18 months, p=0.08)).


Plaats een reactie ...

Reageer op "Oestrogeen - ER, progesteron- PR en HER2 receptor expressie laat groot verschil (42 procent) zien tussen primaire tumor en uitzaaiingen in de hersenen bij borstkanker en heeft groot effect op behandeling en overleving"


Gerelateerde artikelen