Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven, waaronder Oriveda die verschillende extracten van medicinale paddestoelen aanbiedt waarvan er enkele natuur;lijke mitochondriale primers zijn: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

7 januari 2016: Bronnen o.a.: Science. 2011 Nov 25;334(6059):1129-33 en ˜Kanker begrijpen – de wijsheid van het lichaam".

Deze week komt het boek: "kanker begrijpen - de wijsheid van het lichaam"van Hilde Maris in de vrije verkoop. In de mailing om haar boek te promoten kwam ik een interessante stelling tegen waar ik wat meer informatie aan toevoeg.

Zo bespreekt zij in een hoofdstuk het proces dat in de wetenschap mitochondriale priming wordt genoemd, het klaar zijn voor apoptose. Een proces dus dat vooraf gaat aan apoptosis (zelfdoding) van een cel. Wanneer dit apoptosisproces in een cel niet goed functioneert ontstaan meestal kankercellen omdat deze niet zichzelf doden en ook niet herkend worden door het immuunsysteem als lichaamsvijandig. In het zoeken naar een effectieve manier van kanker behandelen is het herstellen c.q. bevorderen van het apoptoseproces meestal het belangrijkste doel. Chemo bv moet in feite de kankercellen zodanig beschadigen dat deze vanzelf afsterven. Ook immuuntherapie is daarop gericht, het lichaam proberen aan te zetten tot een natuurlijke opruiming van kankercellen.

Voor leken zijn deze studies wellicht te ingewikkeld, maar in de volgende studies wordt dit proces van mitochondriale priming uitvoerig besproken en geanalyseerd bij verschillende vormen van kanker waaruit blijkt dat het stimuleren van dit mitochondriale proces een goede prognostische factor is voor het aanslaan van chemotherpaie. Het bljkt dat mensen die geod reageren op chemo een hoge mate van mitochondriale p[riming hebben. En kankerpatiënten die resistent lijken te zijn voor chemo hebben een veel geringere mate van mitochondriale priming. 

Zoals in deze studie: Pretreatment Mitochondrial Priming Correlates with Clinical Response to Cytotoxic Chemotherapy   waarvan het volledige studierapport gratis in te zien. Met echt interessante analyses.

mytochondrial priming

Grafiek: Hier een grafiek uit bovenstaande studie die het verschil in mitochondriale priming laat zien tussen gewone normale cellen en kankercellen van verschillende vormen van kanker

De onderzoekers concluderen dan ook: 

Cytotoxische chemotherapie is de belangrijkste behandeling geweest de laatste 60 jaar hoewel niemand echt weet hoe chemo nu precies werkt - waarom het in feite giftiger is voor kankercellen dan voor gezonde cellen en nog belangrijker waarom is het giftiger voor tumorcellen dan voor gewone cellen. In deze studie tonen we aan dat het proces van mitochondriale priming een belangrijke rol hierin speelt en aangeeft hoe chemogevoelig een kankercel is. Een van de gevolgen van de resultaten uit onze studie is dat bepaalde medicijnen / stoffen de mitochondriale priming bevordert in kankercellen en zelfs als deze medicijnen / stoffen niet direct de kankercel doden deze wel de response van conventionele chemotherapie verhogen.

Ook dit studierapport: 

Mitochondrial apoptosis: killing cancer using the enemy within.

geeft een uitstekend overzicht over de roil van mitochondriale priming. Maar zoals gezegd voro leken is dit waarschijnljk te ingewikkeld, maar u kunt altijd uw arts voorleggen uiteraard. Of het boek van Hilde Maris meenemen.

mitochondrie proces bij apoptose 2

Hier het persbericht van Hilde Maris ter promoting van haar boek: ˜Kanker begrijpen – de wijsheid van het lichaam"

Chemo werkt alleen als kankercellen klaar zijn om af te sterven

Onderzoekers van het Dana-Farber Kanker Instituut hebben vastgesteld dat de meeste kankercellen die door chemo vernietigd worden, al op het punt stonden om af te sterven. Chemotherapie kan in het beste geval het proces van zelfvernietiging versnellen. Ze ontdekten dat chemotherapie niet werkt wanneer het ingezet wordt tegen kankercellen die niet klaar zijn voor apoptose (geprogrammeerde celdood of zelfvernietiging) (Ni Chonghaile T, 2011).

Apoptose van kankercellen wordt gereguleerd door de mitochondriën (de energiecentrales in de cel). Wanneer de celmembraan van mitochondriën beschadigd wordt, lekken toxische stoffen uit de mitochondriën in de cel en wordt de cel vernietigd. Wanneer de mitochondriën in kankercellen beschadigd worden, stimuleert dat apoptose: de kankercellen vernietigen zichzelf. Beschadiging van mitochondriën is daarom een belangrijk doel in de conventionele kankertherapie.

Wetenschappers noemen dit klaar zijn voor apoptose ˜mitochondriale priming" Tumoren met een hoge mate van mitochondriale priming reageren gunstig op chemotherapie. Tumoren die resistent zijn tegen chemotherapie hebben een lage mate van priming (Ni Chonghaile T, 2011).

Er zijn verschillende meetbare eiwitten (genen) die helpen bepalen of kankercellen al dan niet klaar zijn voor apoptose, zoals de verhouding tussen pro-apoptotische genen (genen die apoptose stimuleren, vb. BAX en BAK) en anti-apoptotische genen (genen die apoptose verhinderen, vb. Bcl-2). Op die manier kunnen oncologen voorspellen wie van hun patiënten de meeste kans heeft om op chemotherapie te reageren.

Mitochondriale priming kan gemanipuleerd worden door medicijnen, zoals BH3 mimetica, medicijnen die anti-apoptotische genen blokkeren. Deze medicijnen zijn volop in ontwikkeling. Het probleem is dat ze heel toxisch zijn voor gezonde cellen en dat kankercellen er ook resistent tegen worden (Lopez J, 2015).

Dit werpt een paar belangrijke vragen op: zouden de kankercellen die goed reageren op chemo ook niet gewoon op een natuurlijke manier afgestorven zijn? En als chemotherapie alleen maar het natuurlijke proces versnelt, is het dan de ernstige bijwerkingen waard? Kan dat natuurlijke proces niet beter ondersteund worden met niet-toxische stoffen?

Er zijn verschillende stoffen die als natuurlijke ˜mitochondriale primers" werken en apoptose van kankercellen stimuleren, met of zonder chemotherapie. Ze verhogen de activiteit van pro-apoptotische genen en verlagen de activiteit van anti-apoptotische genen in tumoren, maar niet in gezonde cellen. Ze beschermen zelfs de mitochondriën van gezonde cellen. Ze verhogen dus de kans dat chemotherapie werkt en ze verminderen de bijwerkingen.

Natuurlijke mitochondriale primers
  • curcumine, quercetine, resveratrol, EGCG, sulforafaan, apigenine, luteoline, berberine
  • vitamine A, C, D, E, K
  • omega-3
  • L-carnitine, alfa-liponzuur
  • mariadistel, maretak (viscum album)
  • honing

Fragment uit ˜Kanker begrijpen – de wijsheid van het lichaam"

© 2015, Hilde Maris


Plaats een reactie ...

Reageer op "Chemo blijkt alleen effectief bij reeds afstervende kankercellen - mitochondriale priming. Vitamines en voedingsstoffen bevorderen mitochondriale priming en versterken effect chemo en verminderen bijwerkingen"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Studiepublicaties van niet-toxische >> Chemo blijkt alleen effectief >> Voeding vermindert kans op >> Aanvullende voeding en voedingsuppletie >> Aanvullende voeding en voedingsuppletie >> Anti-oxidanten bij chemo verminderen >> Uitleg en opsomming van effecten >> 80 procent van een chemobehandeling >> Lees hier een artikel waar >> Chemo en voedingstoffen: Vitamine >>