Zie ook literatuurlijst van niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij longkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

8 december 2021; lees ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/crizotinib-en-alectinib-twee-alk-remmers-blijken-uitstekende-resultaten-te-geven-voor-niet-klein-cellige-longkanker-met-alk-pos-mutaties-zelfs-voor-patienten-met-hersenuitzaaiingen.html

19 april 2018: lees ook update van dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/crizotinib-is-superieur-aan-pemetrexed-alimta-of-chemo-docetaxel-bij-niet-klein-cellige-longkanker-met-alk-positieve-genmutatie.html

10 april 2017: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/alectinib-geeft-uitstekende-overall-overleving-75-procent-op-drie-jaars-meting-bij-patienten-met-vergevorderde-niet-klein-cellige-longkanker-met-alk-mutatie.html


8 december 2021: Bron: JAMA Oncol. 2021;7(11):1617-1625

Uit een gerandomiseerde fase III studie (eXalt3 studie) blijkt dat ensartinib een nog betere werkzaamheid heeft in vergelijking met crizotinib bij patiënten met niet-kleincellige longkanker met een ALK expressie (ALK  = anaplastisch lymfoom kinase). Zowel bij systemische als intracraniële ziekte (hersenuitzaaiingen) was de overall overleving of progressievrije overleving beter voor Ensartinib. Op basis van deze studieresultaten zou Ensartinib  een nieuwe eerstelijnsoptie kunnen worden voor patiënten met ALK-positieve niet-kleincellige longkanker.

Deze open-label, multicenter, gerandomiseerde, fase 3 studie (eXalt3 studie) werd uitgevoerd in 120 ziekenhuizen verdeeld over 21 landen en aan de studie deden 290 patiënten mee in de periode tussen 25 juli 2016, en 12 november 2018. In aanmerking komende patiënten waren 18 jaar of ouder en hadden gevorderde, recidiverende of uitgezaaide ALK-positieve niet-kleincellige longkanker.

Resultaten uit vertaalde abstract:

  • In totaal werden 290 patiënten (149 mannen [51,4%]; mediane leeftijd, 54 jaar [bereik, 25-90 jaar]) gerandomiseerd ingedeeld.
  • In de intentie tot behandelingsgroep (ITT-populatie) was de mediane progressievrije ziekte (PFS) significant langer met ensartinib (25,8 maanden [bereik 0,03-44,0 maanden] dan met crizotinib: 12,7 maanden [bereik 0,03-38,6 maanden]; hazard ratio 0,51 [95%-BI 0,35-0,72] ]; log-rank P < .001), met een mediane follow-up van 23,8 maanden (spreiding, 0-44 maanden) voor de ensartinib-groep en 20,2 maanden (spreiding, 0-38 maanden) voor de crizotinib-groep.
  • In de mITT-populatie werd de mediane PFS in de ensartinib-groep niet bereikt en was de mediane PFS in de crizotinib-groep 12,7 maanden (95% BI 8,9-16,6 maanden; hazard ratio 0,45; 95% BI 0,30-0,66; log-rank P < .001).
  • Het intracraniële responspercentage, bevestigd door een geblindeerde onafhankelijke beoordelingscommissie, was 63,6% (7 van de 11) met ensartinib versus 21,1% (4 van 19) met crizotinib voor patiënten met aantoonbare hersenuitzaaiingen bij aanvang.
  • Progressievrije overleving voor patiënten zonder hersenuitzaaiingen werd niet bereikt met ensartinib vs 16,6 maanden met crizotinib als gevolg van een lagere progressie van het centrale zenuwstelsel (na 12 maanden: 4,2% met ensartinib vs 23,9% met crizotinib; oorzaak-specifieke hazard ratio , 0,32; 95% BI, 0,16-0,63; P = .001).
  • Frequenties van aan de behandeling gerelateerde ernstige bijwerkingen (ensartinib: 11 [7,7%] vs crizotinib: 9 [6,1%]), dosisverlagingen (ensartinib: 34 van 143 [23,8%] vs crizotinib: 29 van 146 [19,9%]), of stopzetting van het geneesmiddel (ensartinib: 13 van 143 [9,1%] vs crizotinib: 10 van 146 [6,8%]) waren vergelijkbaar, zonder nieuwe veiligheidssignalen wat betreft bijwerkingen.

U kunt alles teruglezen in het volledige studierapport dat gratis is in te zien of te downloaden. Klik op de titel van het abstract:

visual abstract icon 
Visual
Abstract
editorial comment icon 
Editorial
Comment
Ensartinib vs Crizotinib for Patients With Anaplastic Lymphoma Kinase−Positive Non–Small Cell Lung Cancer
Key Points

Question  Is ensartinib superior to crizotinib for patients with advanced anaplastic lymphoma kinase (ALK)–positive non–small cell lung cancer (NSCLC) who have not been treated previously with an ALK inhibitor?

Findings  This randomized clinical phase 3 trial including 290 patients met the primary end point; the median progression-free survival was statistically significantly longer with ensartinib than with crizotinib (25.8 vs 12.7 months), and the confirmed intracranial response rate was 64% with ensartinib vs 21% with crizotinib for patients with brain metastases at baseline. Ensartinib had a favorable safety profile.

Meaning  Ensartinib represents a new first-line treatment option for patients with ALK-positive NSCLC.

Abstract

Importance  Ensartinib, an oral tyrosine kinase inhibitor of anaplastic lymphoma kinase (ALK), has shown systemic and central nervous system efficacy for patients with ALK-positive non–small cell lung cancer (NSCLC).

Objective  To compare ensartinib with crizotinib among patients with advanced ALK-positive NSCLC who had not received prior treatment with an ALK inhibitor.

Design, Setting, and Participants  This open-label, multicenter, randomized, phase 3 trial conducted in 120 centers in 21 countries enrolled 290 patients between July 25, 2016, and November 12, 2018. Eligible patients were 18 years of age or older and had advanced, recurrent, or metastatic ALK-positive NSCLC.

Interventions  Patients were randomized (1:1) to ensartinib, 225 mg once daily, or crizotinib, 250 mg twice daily.

Main Outcomes and Measures  The primary end point was blinded independent review committee–assessed progression-free survival (PFS). Secondary end points included systemic and intracranial response, time to central nervous system progression, and overall survival. Efficacy was evaluated in the intent-to-treat (ITT) population as well as a prespecified modified ITT (mITT) population consisting of patients with central laboratory–confirmed ALK-positive NSCLC.

Results  A total of 290 patients (149 men [51.4%]; median age, 54 years [range, 25-90 years]) were randomized. In the ITT population, the median PFS was significantly longer with ensartinib than with crizotinib (25.8 [range, 0.03-44.0 months] vs 12.7 months [range, 0.03-38.6 months]; hazard ratio, 0.51 [95% CI, 0.35-0.72]; log-rank P < .001), with a median follow-up of 23.8 months (range, 0-44 months) for the ensartinib group and 20.2 months (range, 0-38 months) for the crizotinib group. In the mITT population, the median PFS in the ensartinib group was not reached, and the median PFS in the crizotinib group was 12.7 months (95% CI, 8.9-16.6 months; hazard ratio, 0.45; 95% CI, 0.30-0.66; log-rank P < .001). The intracranial response rate confirmed by a blinded independent review committee was 63.6% (7 of 11) with ensartinib vs 21.1% (4 of 19) with crizotinib for patients with target brain metastases at baseline. Progression-free survival for patients without brain metastases was not reached with ensartinib vs 16.6 months with crizotinib as a result of a lower central nervous system progression rate (at 12 months: 4.2% with ensartinib vs 23.9% with crizotinib; cause-specific hazard ratio, 0.32; 95% CI, 0.16-0.63; P = .001). Frequencies of treatment-related serious adverse events (ensartinib: 11 [7.7%] vs crizotinib: 9 [6.1%]), dose reductions (ensartinib: 34 of 143 [23.8%] vs crizotinib: 29 of 146 [19.9%]), or drug discontinuations (ensartinib: 13 of 143 [9.1%] vs crizotinib: 10 of 146 [6.8%]) were similar, without any new safety signals.

Conclusions and Relevance  In this randomized clinical trial, ensartinib showed superior efficacy to crizotinib in both systemic and intracranial disease. Ensartinib represents a new first-line option for patients with ALK-positive NSCLC.

Trial Registration  ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02767804

Plaats een reactie ...

Reageer op "Ensartinib geeft nog betere resultaten op overleving dan crizotinib bij longkankerpatiënten met ALK-positieve expressie. Zowel bij systemische als intracraniële ziektestadium"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Afatinib, een Tyrosine kinase >> Alectinib geeft uitstekende >> Amivantamab + lazertinib samen >> Crizotinib is superieur aan >> Ensartinib geeft nog betere >> Osimertinib, een TKR remmer, >> Poziotinib geeft complete >> Sotorasib (AMG 510) geeft >> Tyrosine Kinase remmers (TKI) >>