Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status. In gerelateerde artikelen het beleidsplan dat in 2014 is goedgekeurd door de belastingdienst om ons de ANBI status te verlenen.

Uw donaties  zijn dus in principe een aftrekpost bij uw opgave voor de inkomstenbelasting. Wij staan niet vermeld in het commerciële ANBI register omdat we daarvoor moeten betalen en een registratie daarin geen bewijs is van een officiële status. Dat is alleen de registratie bij de belastingdienst. 

De gegevens van de Stichting zijn zoals de huidige Stichtinggegevens nu zijn. In 2014 leefden Ann Lether en Arie-Jan van de Grift nog. Zij zijn beiden in 2015 overleden.

Stichting Gezondheid Actueel
KVK 32082230
Het RSIN of fiscaal nummer: 8096 58 495

  • Contactgegevens: Stichting Gezondheid Actueel info@kanker-actueel.nl of redactie@kanker-actueel.nl of p/a dhr. C.W. Braam, Churchilllaan 578, 4532MB, Terneuzen
  • De bestuurssamenstelling: Voorzitter Eddy Meerens, tijdelijk Secretaris / Penningmeester i.v.m. overlijden van Johanna Petronella Lether is Cornelis Willem Braam en de leden Cornelia, Ida Maria Abbenhuis en Cornelis Willem Braam.

  • Het beloningsbeleid: artikel 4.5 geeft aan dat de bestuursleden voor hun werkzaamheden geen beloning genieten en ook geen vacatie-of presentiegeld. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten
  • De doelstelling van de Stichting staat genoemd in het Beleidsplan 2014, zie gerelateerde artikelen.
  • Beleidsplan: Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie Beleidsplan 2014 in gerelateerde artikelen 
  • Financiële verantwoording: de jaarrekeningen zijn op te vragen bij de penningmeester van de Stichting of via redactie@kanker-actueel.nl of info@kanker-actueel.nl of als u op de volgende link klikt kunt u de jaarrekeningen van 2010 t/m 2013 bekijken: 20140128 jaarrekeningen tot en met 2013 ten behoeve van ANBI 
  • In gerelateerde artikelen staan de andere  jaarrekeningen.

Dit is er zoal gebeurd in 2015:

2015 was een heel verdrietig jaar. Zowel Ann Lether als Arie-Jan van der Grift overleden aan de gevolgen van hun ziekte. 

We zijn wel doorgegaan met onze activiteiten. Omdat er veel behoefte blijft bestaan aan de informatie die wij geven op onze website. Ook in 2015 hebben we financieel kunnen bijdragen aan de mede door ons gestarte PANFIRE studie. De resultaten daarvan zullen in 2016 worden gepresenteerd. Daarnaast heeft onze webmaster het initiatief genomen om een hyperthermieproject en een probioticaproject van de grond te krijgen. Daarover volgend jaar meer. 

Ook heeft Kees zijn activiteiten bij Inspire2live uitgebreid om ook daardoor meer te kunnen doen voor kankerpatienten in het algemeen. 

d.d. 19 november 2018: De balans baten en lasten is door het zoekraken van een gedeelte van de administratie na het overlijden van Ann Lehter nog niet beschikbaar. We zijn op dit moment hard daarmee aan het werk om de gegevens toch te achterhalen.


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Beleidsplan Stichting Gezondheid >> Artikel 1 >> Artikel 2: Doel >> Artikel 3: Vermogen >> Artikel 4: bestuur >> Artikel 5 t/m 15 >> Jaarrekening en financieel >> Jaarrekening 2022 >> Jaarrekening 2021 >> Jaarrekening 2020 >>