Jaarrekening 2020:

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status. In gerelateerde artikelen het beleidsplan dat in 2014 is goedgekeurd door de belastingdienst om ons de ANBI status te verlenen.

In gerelateerde artikelen staan de jaarrekeningen 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en deze is jaarrekening 2020.

Uw donaties  zijn dus in principe een aftrekpost bij uw opgave voor de inkomstenbelasting. Wij staan niet vermeld in het commerciële ANBI register omdat we daarvoor moeten betalen en een registratie daarin geen bewijs is van een officiële status. Dat is alleen de registratie bij de belastingdienst. 

De gegevens van de Stichting zijn zoals de huidige Stichtinggegevens op dit moment  zijn. 

Stichting Gezondheid Actueel
KVK 32082230
Het RSIN of fiscaal nummer: 8096 58 495

  • Contactgegevens: Stichting Gezondheid Actueel info@kanker-actueel.nl of redactie@kanker-actueel.nl of p/a dhr. C.W. Braam, Churchilllaan 578, 4532MB, Terneuzen
  • De bestuurssamenstelling: Voorzitter Eddy Meerens, tijdelijk Secretaris / Penningmeester i.v.m. overlijden van Johanna Petronella Lether is Cornelis Willem Braam en de leden Cornelia Ida Maria Abbenhuis en Cornelis Willem Braam.
  • Het beloningsbeleid: artikel 4.5 geeft aan dat de bestuursleden voor hun werkzaamheden geen beloning genieten en ook geen vacatie-of presentiegeld. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten
  • De doelstelling van de Stichting staat genoemd in het Beleidsplan 2014, zie gerelateerde artikelen.
  • Beleidsplan: Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie Beleidsplan 2014 in gerelateerde artikelen 
  • Financiële verantwoording: de jaarrekeningen zijn op te vragen bij de penningmeester van de Stichting of via redactie@kanker-actueel.nl of info@kanker-actueel.nl of als u op de volgende link klikt kunt u de jaarrekeningen van 2010 t/m 2013 bekijken: 20140128 jaarrekeningen tot en met 2013 ten behoeve van ANBI 
  • In gerelateerde artikelen staan de andere  jaarrekeningen.

Dit is er zoal gebeurd in 2020:

In 2020 hadden we beduidend minder aantal bezoekers dan in 2019. Waarschijnlijk omdat onze facebook pagina niet meer functioneert.Wel hebben we een vast aantal mensen die onze site regelmatig raadplegen want het aantal mensen waaraan wij de nieuwsbrief sturen blijft min of meer stabiel net onder de 6000. We zien dat ook bij onze donateurs die qua aantal min of meer gelijk blijven hangen rond de 250 donateurs. Al zijn er het laatste halfjaar weinig nieuwe donateurs, waarschijnlijk door de problemen die de corona maatregelen veroorzaken bij veel mensen en bedrijven en organisaties.

Project Santo Domingo:

In het jaarverslag van 2019 hebben we verteld over Kees zijn contacten in de Dominicaanse Republiek. Afgelopen jaar heeft onze hulp aan 1 familie iets heel moois opgeleverd. Voornamelijk met geld dat Kees zelf heeft gegeven en enkele vrienden van hem buiten om onze vaste begroting, is er een mooi nieuw stenen huis gebouwd voor een van de alleenstaande jonge moeders met kleine kinderen. Bedenk dat deze mensen nog nooit stromend water hebben gehad, nog nooit een douche, nog nooit een normaal toilet, nog nooit stenen muren en nooit een stenen dak. Nu hebben ze dit allemaal wel. Zie foto's onderaan dit jaarverslag.

Het vorige verbouwde huis dat door een orkaan grotendeels werd beschadigd afgelopen jaar en daardoor eigenlijk onbewoonbaar werd is er daarom met onze hulp een stuk grond met fundering aangekocht (ca. 120 m2) en daarop is het nieuwe huis met betonblokken gebouwd. Dat nu nog niet helemaal klaar is maar de familie woont er al sinds eind november. Beetje bij beetje wordt het huis verder afgebouwd. Maar we hebben op dit moment geen extra geld nu om hun verder te helpen. Kees helpt hun wel maandelijks financieel. De bedoeling is dat de familie een Colmado, een klein supermarktje gaat beginnen om zo in hun eigen onderhoud te voorzien. En het idee is om duurzaam speelgoed te gaan verkopen en gebruikte of nieuwe boeken, voornamelijk voor kinderen en pubers. De kleinere kinderen gaan nu naar school al volgen ze nu digitaal onderwijs door de coronamaatregelen. 

Het mooie van dit project is wel dat in ieder geval 1 familie met onze hulp uit een bittere armoede is gehaald. De persoonlijke arts van de familie die in het ziekenhuis werkt op de Dengue afdeling is ons heel erg dankbaar en hopelijk kunnen we als er straks weer gevlogen kan worden nog iets moois met haar opgezet worden. Het ziekenhuis heeft wel belangstelling voor ondersteuning aan de kinderen met dengue en malaria via extra gezonde voeding en voedingssupplementen.
 

Financieel verslag 2020: 

Zoals elk jaar worden onze uitgaven voor het overgrootste deel bepaald door de kosten voor het beheer van de website en de reis- en verblijfskosten voor de hulp die wij bieden aan individuele kankerpatiënten en / of voor projecten en  bezoeken van symposia enz. 
Aan donaties kwam er in 2020 weer € 12.000,-- binnen en naast onze vaste sponsoren en reclame inkomsten (ruim € 11.000,--) zijn we ook in 2020 keurig binnen ons beschikbare budget gebleven. Voor het project Santo Domingo zorgden een paar mensen voor €  11.650,-- extra waarvan het project werd bekostigd en gedeeltelijk de ondersteuning aan derden. Uitgaven daaraan totaal €  16.000,--.

Daarnaast staan de volgende uitgaven op de balans:
kosten website               €  12.000,--
Kosten webmaster          €    2.757,--
Reiskosten                     €    5.381,--
Verblijfskosten               €       517,--
Alg. en bestuurskosten   €       568,--
Ondersteuning derden    €    9.429,--
Project Santo Domingo   €    6.534,--


Voor de balans baten en lasten van 2020 klik op deze PDF: Jaarrekening 2020 (2)

Begroting 2021:


Voor 2021 hebben we geen extra plannen. Corona en alles wat daarmee samenhangt maakt het moeilijk om een echte begroting te maken. De vaste kosten lopen natuurlijk wel door.  Zoals in 2020 denken we ook in 2021 met circa €  15.000,-- wel uit te komen. Waarvan ca. €  7.500 in principe al gedekt is door onze vaste sponsoren en adverteerders. Iets extra's zou wel welkom zijn, al was het maar om de familie nog wat verder te helpen.

We blijven dus nog wel doorgaan met via de website onze bezoekers te voorzien van informatie over de ontwikkelingen in de zorg aan kankerpatienten. Omdat het volgens ons jammer zou zijn als kanker-actueel zou verdwijnen. We blijven proberen de verbinding te leggen tussen de reguliere kankerzorg en complementaire kankerzorg, met specifiek aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van de diverse vormen van immuuntherapie. Omdat die naar onze mening het meest veelbelovend zijn. Verschillende patiënten die via Kees hulp krijgen en kregen hebben daar baat bij en zijn ons daarvoor dankbaar.  

Dus blijven we aandacht geven aan de complementaire zorg met niet-toxische ondersteuning via voeding / dieet en andere niet invasieve behandelingen en middelen middels publicaties en studieverslagen.  


Hier een paar foto's van het huis in Santo Domingo 

solar plus fundering huis Yajaira
nieuwe huis Yajaira totaalbeeld voorkant


man werkt aan aanrecht
foto keuken Yajaira(2)

Binnen bij YajairaSchuifdeuren bij Yajaira


Plaats een reactie ...

Reageer op "Jaarrekening 2020"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Beleidsplan Stichting Gezondheid >> Artikel 1 >> Artikel 2: Doel >> Artikel 3: Vermogen >> Artikel 4: bestuur >> Artikel 5 t/m 15 >> Jaarrekening en financieel >> Jaarrekening 2022 >> Jaarrekening 2021 >> Jaarrekening 2020 >>