Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status. In gerelateerde artikelen het beleidsplan 2014 dat is goedgekeurd door de belastingdienst om ons de ANBI status te verlenen. Uw donaties  zijn dus in principe een aftrekpost bij uw opgave voor de inkomstenbelasting. Wij staan niet vermeld in het commerciële ANBI register omdat we daarvoor moeten betalen en een registratie daarin geen bewijs is van een officiële status. Dat is alleen de registratie bij de belastingdienst.

Stichting Gezondheid Actueel
KVK 32082230

Stichting Gezondheid Actueel
Het RSIN of fiscaal nummer: 8096 58 495

  • Contactgegevens: Stichting Gezondheid Actueel info@kanker-actueel.nl of redactie@kanker-actueel.nl of p/a dhr. C.W. Braam, Laan van Vollenhove 314, 3706ap, Zeist
  • De bestuurssamenstelling: Voorzitter Eddy Meerens, tijdelijk Secretaris / Penningmeester i.v.m. overlijden Ann Lether is Cornelis Willem Braam, algemeen lid Cornelia Ida Maria Abbenhuis.
  • Het beloningsbeleid: artikel 4.5 geeft aan dat de bestuursleden voor hun werkzaamheden geen beloning genieten en ook geen vacatie-of presentiegeld. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten
  • De doelstelling van de Stichting staat genoemd in het Beleidsplan 2014, zie gerelateerde artikelen.
  • Beleidsplan: Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie Beleidsplan 2014 in gerelateerde artikelen 
  • Financiële verantwoording: de jaarrekeningen zijn op te vragen bij de penningmeester van de Stichting of via redactie@kanker-actueel.nl of info@kanker-actueel.nl of als u op de volgende link klikt kunt u de jaarrekeningen van 2010 t/m 2013 bekijken: 20140128 jaarrekeningen tot en met 2012 ten behoeve van ANBI Zodra de jaarrekening over 2014 klaar is zal ook die worden toegevoegd.
  • Statuten: Hieronder in gerelateerde artikelen de statuten zoals gedeponeerd bij oprichting in oktober 2000 en beleidsplan 2014 toegevoegd na goedkeuring van belastingdienst voor onze ANBI status.

Want Stichting Gezondheid Actueel is een ANBI organisatie (Goede Doelen organisatie). Donaties aan de Stichting zijn dus in principe aftrekbaar voor de belasting.  Wij zijn uitsluitend afhankelijk van sponsoren, donaties en giften.

Als u onze informatie op prijs stelt en wilt dat onze site online blijft wordt dan donateur  of ondersteun ons met een eenmalig bedrag op rekeningnummer RABO 37.29.31.138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort.  Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Beleidsplan Stichting Gezondheid >> Artikel 1 >> Artikel 2: Doel >> Artikel 3: Vermogen >> Artikel 4: bestuur >> Artikel 5 t/m 15 >> Nuttige adressen algemeen >>