Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status. In gerelateerde artikelen het beleidsplan dat in 2014 is goedgekeurd door de belastingdienst om ons de ANBI status te verlenen.

Uw donaties  zijn dus in principe een aftrekpost bij uw opgave voor de inkomstenbelasting. Wij staan niet vermeld in het commerciële ANBI register omdat we daarvoor moeten betalen en een registratie daarin geen bewijs is van een officiële status. Dat is alleen de registratie bij de belastingdienst. 

De gegevens van de Stichting zijn zoals de huidige Stichtinggegevens op dit moment  zijn vastgelegd bij de KvK. 

Stichting Gezondheid Actueel
KVK 32082230
Het RSIN of fiscaal nummer: 8096 58 495

  • Contactgegevens: Stichting Gezondheid Actueel info@kanker-actueel.nl of redactie@kanker-actueel.nl of p/a dhr. C.W. Braam, Churchilllaan 578, 4532MB, Terneuzen
  • De bestuurssamenstelling: Voorzitter Eddy Meerens, tijdelijk Secretaris / Penningmeester i.v.m. overlijden van Johanna Petronella Lether is Cornelis Willem Braam en de leden Cornelia, Ida Maria Abbenhuis en Cornelis Willem Braam.
  • Het beloningsbeleid: artikel 4.5 geeft aan dat de bestuursleden voor hun werkzaamheden geen beloning genieten en ook geen vacatie-of presentiegeld. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten
  • De doelstelling van de Stichting staat genoemd in het Beleidsplan 2014, zie gerelateerde artikelen.
  • Beleidsplan: Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie Beleidsplan 2014 in gerelateerde artikelen 
  • Financiële verantwoording: de jaarrekeningen zijn op te vragen bij de penningmeester van de Stichting of via redactie@kanker-actueel.nl of info@kanker-actueel.nl of als u op de volgende link klikt kunt u de jaarrekeningen van 2010 t/m 2013 bekijken: 20140128 jaarrekeningen tot en met 2013 ten behoeve van ANBI 
  • In gerelateerde artikelen staan de andere  jaarrekeningen.

Dit is er zoal gebeurd in 2016:

Ook in 2015 hebben we nog financieel kunnen bijdragen aan de mede door ons gestarte PANFIRE studie. De resultaten zijn in 2016 gepresenteerd. Zie de uitzending van RTL-4 Late Night

Het hyperthermieproject is op het laatste moment niet doorgegaan. We waren er heel dichtbij maar uiteindelijk is het niet gelukt. O.a. wegens de grote financiele eisen. 

In samenwerking met Inspire2live is Kees Braam , onze webmaster gestart met het project Utopie of Uitdaging, immuuntherpaie als eerste keuze bij de diagnose van een hersentumor van het type Glioblastoma multiforme. Daarvcoor zijn gesprekken gevoerd met o.a VUmc Amsterdam en de Radboud in Nijmegen maar ook met artsen in België, Duitsland en Engeland.

Nog een project waaraan Kees heeft meegewerkt (Gaston Remmers, collega bij Inspire2live is de initiatiefnemer) en bijgedragen is het Diabetes project "Keer Diabetes Om" ook te introduceren voor kankerpatienten wellicht. In samenwerking met Erasmus universiteit in eerste instantie. Dit is later uitgemond in een studie met voeding bij prostaatkankerpatienten in Almere.

Wat heel mooi was is de geweldige donatie die december 2016 van Stichting Overleven werd opgehaald voor ons uit hun acties wegens het 50 jarig bestaan van het transportbedrijf Nijhoff-Wassink en VOLVO en Renaulttruck dealer bedrijf NIJWA

Zoals elk jaar worden onze uitgaven voor het grootste deel bepaald door de kosten voor het beheer van de website en de reis- en verblijfskosten voor de hulp die wij bieden aan individuele kankerpatiënten en / of voor projecten / symposia enz. 

De inkomsten komen uit sponsoring (incl. reclame caroussel) en persoonlijke donaties. 

De balans baten en lasten 2016 is deze PDF: Jaarrekening 2016


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Beleidsplan Stichting Gezondheid >> Artikel 1 >> Artikel 2: Doel >> Artikel 3: Vermogen >> Artikel 4: bestuur >> Artikel 5 t/m 15 >> Jaarrekening en financieel >> Jaarrekening 2022 >> Jaarrekening 2021 >> Jaarrekening 2020 >>