Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status. In gerelateerde artikelen het beleidsplan dat in 2014 is goedgekeurd door de belastingdienst om ons de ANBI status te verlenen.

Uw donaties  zijn dus in principe een aftrekpost bij uw opgave voor de inkomstenbelasting. Wij staan niet vermeld in het commerciële ANBI register omdat we daarvoor moeten betalen en een registratie daarin geen bewijs is van een officiële status. Dat is alleen de registratie bij de belastingdienst. 

De gegevens van de Stichting zijn zoals de huidige Stichtinggegevens op dit moment  zijn. 

Stichting Gezondheid Actueel
KVK 32082230
Het RSIN of fiscaal nummer: 8096 58 495

  • Contactgegevens: Stichting Gezondheid Actueel info@kanker-actueel.nl of redactie@kanker-actueel.nl of p/a dhr. C.W. Braam, Churchilllaan 578, 4532MB, Terneuzen
  • De bestuurssamenstelling: Voorzitter Eddy Meerens, tijdelijk Secretaris / Penningmeester i.v.m. overlijden van Johanna Petronella Lether is Cornelis Willem Braam en de leden Cornelia, Ida Maria Abbenhuis en Cornelis Willem Braam.
  • Het beloningsbeleid: artikel 4.5 geeft aan dat de bestuursleden voor hun werkzaamheden geen beloning genieten en ook geen vacatie-of presentiegeld. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten
  • De doelstelling van de Stichting staat genoemd in het Beleidsplan 2014, zie gerelateerde artikelen.
  • Beleidsplan: Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie Beleidsplan 2014 in gerelateerde artikelen 
  • Financiële verantwoording: de jaarrekeningen zijn op te vragen bij de penningmeester van de Stichting of via redactie@kanker-actueel.nl of info@kanker-actueel.nl of als u op de volgende link klikt kunt u de jaarrekeningen van 2010 t/m 2013 bekijken: 20140128 jaarrekeningen tot en met 2013 ten behoeve van ANBI 
  • In gerelateerde artikelen staan de andere  jaarrekeningen.

Dit is er zoal gebeurd in 2017:

Ook in 2017 hadden we veel bezoekers maar minder dan in 2016. Wel vragen steeds meer patienten persoonlijke hulp aan Kees Braam, onze webmaster. Met vanuit zijn kennis kan hij vaak mensen toch weer iets verder helpen. 

Beide projecten in 2016 gestart zoals het project Utopie of Uitdaging, immuuntherapie als eerste keuze bij de diagnose van een hersentumor van het type Glioblastoma multiforme en het Diabetes project "Keer Diabetes Om" liepen door in 2017. 

Ook werd een nieuw project gestart om te kijken of er een probiotica / synbiotica en voedingsproject mogelijk was te realiseren in binnen- of buitenland. Een studie van probiotica met darmkanker hebben we in verschillende ziekenhuizen proberen op te zetten maar uiteindelijk durfde niemand het aan. Dit was wel telerustellend omdat voor probiotica vooraf en na een operatie bij darmkanker meer dan voldoende bewijzen zijn. Maar de reguliere oncologie houdt dit steeds af om die aanpak ook in te zetten.

Ook is Kees naar de Dominicaanse Republiek geweest omdat hij daar veel contacten heeft om te kijken of er op lagere schiolen in achterstandswijken een project voeding en probiotica is op te zetten (in overleg met Winclove, producent van probiotica). Daarvoor zijn contacten gelegd met enkele scholen, twee gezondheidscentra en enkele artsen.

Nog een project waarvoor Kees zich binnen Inspire2live hard voor heeft proberen te maken is immuuntherapie met ASI, een vorm van dendritische celtherapie waarmee prof. dr. Pinedo 15 jaar geleden al veel succes had. Er zijn gesprekken geweest met onderzoekers in VUmc en Radboud en wordt ongetwijfeld vervolgd in 2018.

In 2017 werd de donatie die december 2016 van Stichting Overleven werd opgehaald in hun actie (Zie het transportbedrijf Nijhoff-Wassink en VOLVO en Renaulttruck dealer bedrijf NIJWA) overgemaakt op onze rekening. 

Zoals elk jaar worden onze uitgaven voor het grootste deel bepaald door de kosten voor het beheer van de website en de reis- en verblijfskosten voor de hulp die wij bieden aan individuele kankerpatiënten en / of voor projecten / symposia enz. 

De inkomsten komen uit sponsoring (incl. reclame caroussel) en persoonlijke donaties. 

Voor de balans baten en lasten klik op de volgende PDF:  Jaarrekening 2017


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Beleidsplan Stichting Gezondheid >> Artikel 1 >> Artikel 2: Doel >> Artikel 3: Vermogen >> Artikel 4: bestuur >> Artikel 5 t/m 15 >> Jaarrekening en financieel >> Jaarrekening 2022 >> Jaarrekening 2021 >> Jaarrekening 2020 >>