Jaarrekening 2019:

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status. In gerelateerde artikelen het beleidsplan dat in 2014 is goedgekeurd door de belastingdienst om ons de ANBI status te verlenen.

In gerelateerde artikelen staan de jaarrekeningen 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en deze is jaarrekening 2019.

Uw donaties  zijn dus in principe een aftrekpost bij uw opgave voor de inkomstenbelasting. Wij staan niet vermeld in het commerciële ANBI register omdat we daarvoor moeten betalen en een registratie daarin geen bewijs is van een officiële status. Dat is alleen de registratie bij de belastingdienst. 

De gegevens van de Stichting zijn zoals de huidige Stichtinggegevens op dit moment  zijn. 

Stichting Gezondheid Actueel
KVK 32082230
Het RSIN of fiscaal nummer: 8096 58 495

  • Contactgegevens: Stichting Gezondheid Actueel info@kanker-actueel.nl of redactie@kanker-actueel.nl of p/a dhr. C.W. Braam, Churchilllaan 578, 4532MB, Terneuzen
  • De bestuurssamenstelling: Voorzitter Eddy Meerens, tijdelijk Secretaris / Penningmeester i.v.m. overlijden van Johanna Petronella Lether is Cornelis Willem Braam en de leden Cornelia Ida Maria Abbenhuis en Cornelis Willem Braam.
  • Het beloningsbeleid: artikel 4.5 geeft aan dat de bestuursleden voor hun werkzaamheden geen beloning genieten en ook geen vacatie-of presentiegeld. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten
  • De doelstelling van de Stichting staat genoemd in het Beleidsplan 2014, zie gerelateerde artikelen.
  • Beleidsplan: Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie Beleidsplan 2014 in gerelateerde artikelen 
  • Financiële verantwoording: de jaarrekeningen zijn op te vragen bij de penningmeester van de Stichting of via redactie@kanker-actueel.nl of info@kanker-actueel.nl of als u op de volgende link klikt kunt u de jaarrekeningen van 2010 t/m 2013 bekijken: 20140128 jaarrekeningen tot en met 2013 ten behoeve van ANBI 
  • In gerelateerde artikelen staan de andere  jaarrekeningen.

Dit is er zoal gebeurd in 2019:

In 2019 hadden we min of meer zelfde aantal bezoekers dan in 2018. We hebben blijkbaar een vast aantal mensen die onze site regelmatig raadplegen. We zien dat ook bij onze donateurs die qua aantal min of meer gelijk blijven hangen rond de 250 donateurs. Onze website en Kees Braam, onze webmaster bieden dus nog steeds hulp aan kankerpatienten en hun naasten waar goed gebruik van wordt gemaakt.   

Projecten:

In 2019 heeft Kees via zijn contacten die hij heeft gekregen via het project probiotica / synbiotica en voedingsproject  in de Dominicaanse Republiek, wat maar niet lukt om verschillende redenen, toch een klein succesje geboekt. Met zijn hulp is op een lagere school een naschoolse opvang gerealiseerd na een open spelletjesdag waarop 24 kinderen afkwamen. Wat voor daar veel was. Verder heeft Stichting Overleven en Kees persoonlijk geld gegeven om een familie van alleen staande jonge moeders met kleine kinderen te ondersteunen, mede omdat een van de vrouwen en een kindje in het ziekenhuis terecht kwamen door dengue, de tropische knokkelkoorts. Kees heeft ook daadwerkelijk mee geholpen aan het bouwen van een beter huisje voor een van de mensen daar. 
Een probioticastudie starten in een of meerdere ziekenhuizen in de Dominicaanse Republiek zit er niet echt in waarschijnlijk. Te lastig om het allemaal te organiseren en de ziekenhuizen kunnen een studie of onderzoek niet betalen. 

Samenwerking:

Omdat alleen Kees actief is binnen onze Stichting en als webmaster al druk genoeg is met informatie / artikelen plaatsen op de website en daardoor weinig tijd heeft voor extra zaken, brengen we meestal organisaties en mensen met elkaar in contact om iets te realiseren. Zo ook heeft Kees vanuit zijn ervaring en opgedane kennis met zijn 'adviezen' ook afgelopen jaar weer veel kankerpatiënten geholpen om voor hun specifieke situatie de beste mogelijkheden voor een behandeling te helpen vinden. Met soms echt mooie successen. Binnen de reguliere oncologie is op zich weinig animo om buiten de protocollen iets te doen, al wordt dat wel beter en sommige oncologen waarderen kanker-actueel ook en wijzen soms patienten op onze website. Ook complementair werkende artsen en bv Acupunctuur- en TCM specialisten doen erg goed werk naar onze mening. Althans dat vertellen patienten ons. 

Zoals elk jaar worden onze uitgaven voor het overgrootste deel bepaald door de kosten voor het beheer van de website en de reis- en verblijfskosten voor de hulp die wij bieden aan individuele kankerpatiënten en / of voor projecten en  bezoeken van symposia enz. 
Aan donaties kwam er ruim € 12.000,-- binnen en naast onze vaste sponsoren en reclame inkomsten (ruim € 13.000,--) zijn we in 2019 keurig binnen ons beschikbare budget, noem het begroting, gebleven.

Voor 2020 zijn er wel zorgen financieel want de man die de kosten van de website voor zijn rekening nam heeft aangegeven ermee te stoppen. We zijn dus op zoek naar ongeveer € 5.000,-- extra voor 2020 van een of meerdere nieuwe sponsoren. 

We willen namelijk wel blijven doorgaan met via de website onze bezoekers te voorzien van informatie over de ontwikkelingen in de zorg aan kankerpatienten. Het zou echt zonde zijn dat kanker-actueel zou verdwijnen denken wij.  We blijven proberen de verbinding te leggen tussen de reguliere kankerzorg en complementaire kankerzorg, met specifiek aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van de diverse vormen van immuuntherapie. Omdat die naar onze mening het meest veelbelovend zijn. Maar patiënten blijven wel afhankelijk van de welwillendheid van hun behandelend arts of deze willen meegaan in een door de patiënt gewenste behandeling. Want daarin kunnen wij niets dwingen maar alleen op 'alternatieve opties' wijzen.  

Dus blijven we aandacht geven aan de complementaire zorg met niet-toxische ondersteuning via voeding / dieet en andere niet invasieve behandelingen en middelen middels publicaties en studieverslagen.  Kees blijft zorgen voor de individuele ondersteuning van de kankerpatient via coaching.

Begroting 2020:

We hebben niet echt een gedetailleerde begroting gemaakt maar denken met zeg €  15.000,-- het jaar 2020 weer wel door te komen. waarvan ca. €  10.000 in principe al gedekt is door onze vaste sponsoren en adverteerders. Maar elk jaar heeft meevallers en tegenvallers. Maar dat zien we dan aan het eind van 2020 wel. Voordeel van onze Stichting is dat we pas geld uitgeven als we het hebben en we behalve voor het technisch beheer van de website zelf weinig vaste kosten hebben. We zijn dus flexibel in wat we kunnen doen.

2019 was financieel best een goed jaar ondanks dat we van niemand subsidie krijgen. Misschien komt dat ook wel omdat we echt 100 procent onafhankelijke informatie verstrekken en wordt dat gewaardeeerd door onze bezoekers. En misschien ook omdat Kees zijn kennis en ervaring belangenloos deelt met individuele kankerpatienten en zijn coachitng mensen vaak een klein beetje verder helpt.

In ieder geval gaan we gewoon door in 2020 waar we in 2019 zijn gebleven. 

Voor de balans baten en lasten van 2019 vraag deze aan via info@kanker-actueel.nl . Het lukt niet om een PDF van de balans hier te vermelden. 

Belangrijkste posten van de balans:

Reiskosten:                                    €   6.415,85
Verblijfskosten:                               €  3.609,02
Ondersteuning derden en projecten: €  9.898,04
Kosten website:                              € 12.000,--

Donaties:    €  12.218,--
Sponsoring: €  13.486,46


Plaats een reactie ...

Reageer op "Jaarrekening 2019"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Beleidsplan Stichting Gezondheid >> Artikel 1 >> Artikel 2: Doel >> Artikel 3: Vermogen >> Artikel 4: bestuur >> Artikel 5 t/m 15 >> Jaarrekening en financieel >> Jaarrekening 2022 >> Jaarrekening 2021 >> Jaarrekening 2020 >>