1. De stichting heeft ten doel: het verzamelen en uitdragen van informatie en kennis over gezondheid en ziekte en de diverse keuzes die door patiënten gemaakt kunnen worden in verband met hun ziekte in relatie tot hun gezondheid.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. het leggen en onderhouden van contacten met die instellingen, instanties en personen welke behoefte hebben aan bijstand door de stichting, voor zover passend binnen de doelstelling van de stichting;
  2. het in stand houden van een organisatie waardoor informatie verschaffing over diverse vormen van ziekten, waaronder met name begrepen kanker, in de ruimste zin van het woord, kan worden geleverd;
  3. het geven van informatie aan patiënten over gezondheid en ziekte ondermeer over kanker via internet of andere kennis overdragende media;
  4. het (doen) uitgeven van een digitaal maandblad, passend binnen de doelstelling van de stichting;
  5. het (doen) bevorderen van de maatschappelijke acceptaties van alle (medische) behandelwijzen voor ziekten waaronder begrepen kanker, welke bewezen hebben een positief effect te kunnen hebben;
  6. het bevorderen van die activiteiten op het gebied van wetenschap en onderzoek, al dan niet in samenwerking met anderen, welke een bijdrage kunnen leveren tot vergroting en verbreding van de kennis over diverse vormen van ziekten, waaronder met name begrepen diverse vormen van kanker;
  7. de deelneming in en het oprichten van andere rechtspersonen, die de doelstelling van de stichting ondersteunen en/of bevorderen;
  8. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheer van - en beschikken over registergoederen, het stellen van zekerheden over de schulden van anderen;
  9. de aanwending van andere wettige middelen die tot het bereik van de doelstelling kunnen bijdragen;
  10. en voorts al hetgeen in ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 3. De stichting heeft niet ten doel om met haar activiteiten winst te behalen. Indien desondanks winst wordt behaald zal deze winst worden aangewend voor een algemeen maatschappelijk belang passend binnen de doelstelling van de stichting.


Gerelateerde artikelen
 
oudere vrouwen literatuurlijst arts-bioloog drs. Engelbert Valstar activiteit toxische actuele behandelingen paardenslager gastro-oesofageale junctie Bernhard van Vollenhoven Oxfordvaccin miso Chris overwint kanker Een uitgebreide handleiding voor natuurlijk genezen. Auteur Chris Wark Nivolumab - obdivo resection abstracten gerelateerd aan hersentumoren valsartan

Gerelateerde artikelen

Beleidsplan Stichting Gezondheid >> Artikel 1 >> Artikel 2: Doel >> Artikel 3: Vermogen >> Artikel 4: bestuur >> Artikel 5 t/m 15 >> Jaarrekening 2022 >> Jaarrekening 2021 >> Jaarrekening 2020 >> Jaarrekening 2019 >>