Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
  • het door de oprichter tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde bedrag van in kontanten;
  • subsidies en donaties;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • alle andere verkrijgingen en baten.


Gerelateerde artikelen
 
literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen clodronate Keynote-024 studie EGFR pos glioblastoom multoforme isorel WBRT melanomen solide tumoren basaal celcarcinoom echogeleide operatie ziekte van Parkinson Corinne Becker aanwijsbare klachten bisphosfonaat radicale systectomie

Gerelateerde artikelen

Beleidsplan Stichting Gezondheid >> Artikel 1 >> Artikel 2: Doel >> Artikel 3: Vermogen >> Artikel 4: bestuur >> Artikel 5 t/m 15 >> Jaarrekening 2020 >> Jaarrekening 2019 >> Jaarrekening 2018 >> Jaarrekening 2017 >>