Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
  • het door de oprichter tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde bedrag van in kontanten;
  • subsidies en donaties;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • alle andere verkrijgingen en baten.


Gerelateerde artikelen
 
lonkanker anti-PD resistentie alcoholic eiwitten expressie omgevingsfactoren hyperbare zuurstoftherpape microspheres response eet beter in 28 dagen Nederlands Instituut voor Leefstijlgeneeskunde gamma zoete angiogeneseremmers laetrille biologische proces van uitzaaien van kankercellen

Gerelateerde artikelen

Beleidsplan Stichting Gezondheid >> Artikel 1 >> Artikel 2: Doel >> Artikel 3: Vermogen >> Artikel 4: bestuur >> Artikel 5 t/m 15 >> Jaarrekening 2019 >> Jaarrekening 2018 >> Jaarrekening 2017 >> Jaarrekening 2016 >>